Her er du:
Fem miljøsaker: Norske partier sammenlignet med Miljøvernforbundet
Publisert: 04.09.2017
NMF har gått igjennom partiprogrammene til 13 norske partier og sammenlignet med fem miljøsaker Miljøvernforbundet jobber med: Marin forsøpling, Småkraftverk, Ferjefri E39, Lukkede oppdrettsanlegg og Oljeboring i Arktis.
 
Les hvordan partiene posisjonerer seg på de fem sakene, hvor miljøvennlige er de egentlig? 
 
 
Les mer...
La norske jegere beholde sitt gode etiske rykte
Publisert: 04.05.2016
 
La norske jegere beholde sitt gode etiske rykte, og beskytt Norsk natur mot uønsket genetisk påvirkning fra oppdrettsender.
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) påklager tillatelsene gitt til Løvenskiold-Fossum Skog ANS i Telemark, og eventuelle andre søknader som tillater import og utsetting av mer enn 8000 Stokkender til bruk i ”jaktøyemed”.
 
NMF ser på import og utsett av ville arter i jaktøyemed som klart i strid med Norsk regelverk og krever at Miljødirektoratet benytter regelverket for å beskytte norsk natur, og ivareta den gode norske jaktetikken, ikke finne smutthull i Norsk regelverk for å tillate dette!
Les mer...
Miljøvernforbundet ser med stor glede på de mange nye verneområdene som har kommet i senere tid.
Publisert: 22.06.2015
 
I Vest-Agder er det lagt fram forslag om å opprette naturreservatene Kile, Kyrkjevatna, Hægbostad og Geislafoss. 
Les mer...
Fylkesleder Børge Torbergsen i NMF Nordland har nok en gang vunnet over miljøverstingen Salten Aqua AS i Miljøklagenemnda.
Publisert: 30.04.2015
 
Salten Aqua AS ville ikke akseptere det første vedtaket som ble fattet 03.12.2014, og Salten Aqua AS engasjerte derfor en advokat for å få endret vedtaket. NMF Nordland ved Børge Torbergsen vant nok en gang over den overbetalte advokaten til Salten Aqua AS i Miljøklagenemnda. 
Les mer...
Miljøvernforbundet demonstrerte mot regjerings skandaløse miljøpolitikk
Publisert: 24.04.2015
 
Miljøvernforbundet demonstrerte på Høyres landsmøtedagåpning idag. Se på bilder fra demonstrasjonen og omtale fra mediene her. 
Les mer...
Gladnyhet fra fylkesmannen !
Publisert: 23.04.2015
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har kommet med en gladnyhet om å opprettelse av 8 naturreservater i Oslo, Akershus, Buskerud og Oppland fylkes, samt utvidelse av ett verneområde. Miljøvernforbundet ser med stor glede på at disse områdene sikres som naturområder.
Les mer...
Siftelsesmøte av fylkeslag i Vest-Agder og nærmiljøgruppe
Publisert: 22.04.2015
 
 
 
Sted: Samsen Kulturhus
 
Vesterveien 2 
4613 Kristiansand
 
Dato/klokkeslett: 28. april 2015 kl. 18.00
Les mer...
Storstilt subsidiert rasering av Norges unike natur
Publisert: 05.12.2014
 
Regjeringen vil gi 170 eiere av småkraftverk såkalte "grønne sertifikater" som i realiteten ikke er annet enn subsidier til å rasere norsk natur med å ødelegge våre resterende elver og bekker samt bygge enorme vindindustrianlegg. "Grønne sertifikater" gir småkraftverkene 15 øre ekstra per kilowattime som finansieres ved å gjøre strømregningen dyrere for vanlige folk ved å øke nettleien. "Det vil forhindre konkursbølge og personlige tragedier tror regjeringspartiene Høyre og Frp". Dette er altså begrunnelsen for subsidiert naturrasering fra den samme regjeringen som har villet kutte i trygden til enslige forsørgere.
Les mer...
Miljøvernforbundet Nordland tvinger Salten Aqua til å utgi miljøinformasjon
Publisert: 04.12.2014
 
Miljøvernforbundet Nordland ved fylkesleder Børge Torbergsen fikk medhold i krav om at Salten Aqua må utlevere etterlyst miljøinformasjon. Miljøklagenemnda fattet vedtak om at miljøverstingen Salten Aqua AS er pålagt å utlevere miljøinformasjon som man kan lese i denne artikkelen.

Les mer...
Ny studie viser at global befolkning antas å fortsette å vokse etter 2050
Publisert: 07.10.2014
 
En ny studie antyder at verdens befolkning kan bli på hele 11 milliarder i år 2100. Mangel på helsetjenester, fattigdom, forurensning og økende uro og kriminalitet er alle problemer knyttet til raskt voksende befolkning. Norges Miljøvernforbund har fokusert på overbefolkning i forbindelse med klimatoppmøter. Verdens raskt voksende befolkning som stiger med omtrent 76 millioner i året er den viktigste årsaken til de raskt voksende klimagassutslippene og andre miljøproblemer. Alle land bør ta en vurdering på hvor mange innbyggere det er forsvarlig å ha. 
Les mer...
Miljøvernforbundet vil beskytte idylliske Hensmoen
Publisert: 26.09.2014
 
Miljøvernforbundet jobber med å forhindre et ulovlig grusuttak på Hensmoen. Et idyllisk område som er mye brukt av lokalbefolkningen er truet av å bli omgjort til industriområde. Se vår rapport om saken her. 
Les mer...
Miljøforbedrende innkjøp er dessverre lavt prioritert av våre rikspolitikere
Publisert: 12.08.2014
 
På Miljøverndepartementets hjemmeside er miljøvernministeren sitert på at skattepolitikk og offentlige anskaffelser er viktige virkemidler for et grønt næringsliv. Med hensyn på de offentlige innkjøpene er det stor forskjell på ord og handling. Regjeringen har gått inn for å fjerne lovbestemmelsen om at det skal tas hensyn til miljø og livssykluskostnader i lov om offentlige anskaffelser (§ 6 i lov om offentlige anskaffelser). Det offentlige gjør innkjøp for over 300 milliarder kroner i året. Et regelverk som lovfester miljøkrav og følger opp brudd på disse ville derfor kunne gitt betydelige miljøforbedringer. 
Les mer...
Nå kan du hindre brunsneglene i å legge snegleegg
Publisert: 11.08.2014
 
En brunsnegl kan legge 400 egg i løpet av august/september. For å hindre snegleplage til neste år er det derfor viktig å hindre at voksne snegl får lagt egg i de nærmeste ukene framover. 
Les mer...
Miljøvernforbundet anbefaler Miljøspillet
Publisert: 27.05.2014
 
Miljøspillet er et lærerikt brettspill hvor det gjennomgående temaet er miljø. Ved å spille dette spillet vil man lære mange fakta om miljø på en artig måte. Ved å kjøpe spillet har du muligheten til å øke miljøbevisstheten i din omgangskrets. Spillet er beregnet for 2 - 6 personer.
Les mer...
Bergen bør samle jernbaneterminal og godshavn på Dokken
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) ber med dette polikere i Bergensregionen om å legge til rette for en utbygging på Dokken som gir plass til å flytte godsterminalen til jernbaneverket dit. Det vil gi et realistisk, funksjonelt og miljømessig knutepunkt for gods mellom skip, jernbane og trailer.  

Leder Kurt Oddekalv har dette å si om saken:
"I mine 30 år har jeg som miljøverner opplevd flere omkamper om lokalisering av godshavn i Bergen. Nå ser jeg at man går inn i den samme rottefellen en gang til.
Les mer...
Har du et lokalt miljøproblem du har lyst å løse?
Publisert: 18.02.2014


Er det en lokal miljøsak du brenner for?

Ønsker du å engasjere deg aktivt i miljøvern?

Vi trenger flere som vil være med å stifte nærmiljøgrupper. Du kan være med å skrive miljøhistorie i ditt nærområde!

Ta kontakt med oss og vi kan hjelpe deg til å påvirke avgjørelser som tas i nærmiljøet. Skriv en e-post til medlemmer@nmf.no for mer info. 

Les mer...
Miljøvernforbundet har påført Fitjar kommune 545 000 kr i bot !
Publisert: 13.02.2014
 
Norges Miljøvernforbund har klaget inn Fitjar kommune til Klagenemnda for offentlig anskaffelser (KOFA). for ulovlig kraftavtale med Fitjarkraft om innkjøp/abonnement på elektrisk kraft. Fitjar kommune har nå blitt ilagt 545 000 kr i bot for denne kraftavtalen. Ved å unnlate å følge regelverket i henhold til ”Lov om offentlig anskaffelse” har kommunen unnlatt å følge et regelverk som setter krav til miljøhensyn. Fitjar kraft er eier av det miljøskadelige kraftverket Midtfjellet vindkraft. Det har vært en helt avgjørende årsak til at Miljøvernforbundet har klaget inn denne kraftkjøpsavtalen til KOFA.
Les mer...
Miljøvernforbundet har påført Halden kommune 140 tusen kr i bot
Publisert: 19.11.2013
 
KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) har gitt Halden kommune 140 000 kr i bot etter at NMF klaget dem inn for ulovlig  direkteanskaffelse av prosjektledelse og bistand ved arbeidet med å revidere kommunens arealplan. Vi håper og tror at bøtene som Halden og andre kommuner har fått som følge av våre innklaginger til KOFA vil forbedre vektleggingen av miljøhensyn i norske kommuner. 
Les mer...
Rettelse av dato på folkemøte om Bybanen i bergen
Publisert: 15.10.2013
 
Rett dato på folkemøte angående Bybanen i Bergen er torsdag 24 oktober. Vi beklager denne feilen!  Vi håper så mange som mulig kan komme!
 
«Bybanen skal ikke ødelegge Sandviken og sentrum!» 
 
«Bybanen skal tilpasse seg byen, 
byen skal ikke tilpasse seg bybanen.» 
 
«Færrest mulig hus skal røres!» 
Les mer...
Hvordan kommer miljøet ut med en ny regjering?
Publisert: 02.10.2013
 
Høyre og Fremskrittspartiet danner nå en regjering som har en avtale med Venstre og KrF.

Både hva som står i denne og hva som ikke står her har betydning for miljøet. Mest grunn til bekymring er det at våre større rovdyr, bjørn, jerv, ulv og gaupe som er truet ikke er nevnt med et ord. Bestanden av ulv er den laveste med omtrent 30 stykker og hvor både FrP og Sp ønsker å utrydde ulv i Norge. Det står ingenting om våre rovdyr i denne avtalen. Vi ser nå at vår frykt kan være berettiget utifra Senterpartiets nestleders kommentar: 
 
 
Les mer...
Om teknologioptimistene Frederic Hauge, Natur og Ungdom og Miljøpartiet de Grønne.
Publisert: 20.08.2013
 
Leder i Miljøvernforbundet, - Kurt Oddekalv tar et oppgjør med angrepene fra Bellona og Natur og Ungdom på Miljøpartiet De Grønne;
 
Det er med stor beklagelse at jeg konstaterer at teknologioptimistene Hauge og Natur og Ungdom (NU) går ut og advarer folk mot å stemme på De Grønne. Det er velkjent for oss i miljøbevegelsen at Hauge er mentor og rådgiver for Natur og Ungdom. Silje Lundberg, leder i NU er jo en av hans tidligere ansatte. Dette har ført til at Norge har gjort store teknologiske investeringer og ideologiske verdivalg som til dels har skadet miljøsaken og faktisk har satt miljøsaken flere tiår tilbake når det gjelder det praktiske miljøarbeidet i Norge.
Les mer...
Miljøprosjektet til Mada Woodlands SA på Madagaskar bygger skole etter gave fra Grieg Foundation.
Publisert: 14.08.2013
 
Etter forespørsel fra skogbruksselskapet Mada Woodlands SA (MWL) ga det Bergensbaserte Grieg Foundation 1 million kroner til bygging av en ny grunnskole på Madagaskar. 
Miljøvernforbundet hadde en kritisk gjennomgang av miljøprosjektet til Mada Woodlands SA høsten 2011 og ble imponert over MWL’s policy og arbeidsmetoder.    
Les mer...
Miljøprosjektet til Mada Woodlands SA på Madagaskar bygger skole etter gave fra Grieg Foundation.

Etter forespørsel fra skogbruksselskapet Mada Woodlands SA (MWL) ga det Bergensbaserte Grieg Foundation 1 million kroner til bygging av en ny grunnskole på Madagaskar. Miljøvernforbundet hadde en kritisk gjennomgang av miljøprosjektet til Mada Woodlands SA høsten 2011 og ble imponert over MWL’s policy og arbeidsmetoder.

Bergensbaserte Grieg Foundation har bidratt å fullfinansiere byggingen av en ny grunnskole i landsbyen Malakialina i den nordlige delen av Madagaskar. Skolen vil i særlig grad lære unge mennesker å ta vare på skogen istedenfor svedjebruk som truer urskogen i Madagaskar. Dette synes miljøvernforbundet er viktigt for klima og miljøarbeidet på madagaskar. Byggingsprosjektet vil koste totalt en million og MWL vil organisere og stå ansvarlig for byggingen av skolen.  Prosjektet er direkte knyttet til MWL’s omfattende plantasjedrift i samme område, og er et godt eksempel på hvordan næringsvirksomhet også kan være en ressurs for lokalsamfunnet. Skolen er planlagt å være ferdig senere i høst, før regntiden begynner.

Mada Woodlands SA (MWL) er et norskeid skogbruksselskap som har operert på Madagaskar siden 2008 og har bidratt med midler til flere sosial- og samfunnsutviklende prosjekter som en del av driftskostnadene. Høsten 2012 besøkte Kurt Oddekalv fra Norges Miljøvernforbund Madagaskar for en kritisk gjennomgang av miljøprosjektets Mada Woodland skogbruksvirksomhet på Madagaskar.  I utgangspunktet var NMF skeptisk til prosjektet da vi generelt er skeptisk til Norske miljøprosjekter i den 3 verden. Dette fordi slike prosjekter svært ofte baserer seg på norske tanker og handlemåter, i land hvor forutsetningene er helt annerledes. Men vi lot oss imponere av måten MWL arbeidet på, og lot oss overbevise om at MWLs modell for beplanting og avvirking var en utmerket måte å bringe naturen tilbake samtidig som man driver bærekraftig hogst.

Madagaskars har et unikt plante og dyreliv og nedhogging av skogene er stor miljøtrussel for det biologiske mangfoldet. Bærekraftig plantasjedrift bidrar ikke til nedhogsten og har også en positiv effekt på de lokale klimatiske forholdene som også kan forebygge tørke. Trær bidrar til å holde på regnvannet, forhindrer jorderosjon og lager skygge som forhindrer fordamping av vann. Disse bærekraftige prosessene foregår på plantefeltene og vil fortsette å øke i omfang. Prosessene vil også fortsette på plantasjene når skogene er hogstmodne, og noen av parseller vil dessuten aldri bli avvirket, men inngå permanent som en del av den lokale naturen. MWL søker å reetablerer regnskogen og kunne gjøre langsiktig forretning på skogbruk samtidig. Denne arbeidsmodellen fordrer helt andre og mer langsiktige perspektiver enn det tradisjonell skogsdrift innebærer.

MWL’s helhetlige tilnærming er et godt eksempel på hvordan næringsvirksomhet kan være en ressurs for lokalsamfunnet.  Å bidra med skole, helse, utdanning og infrastruktur er bra for forretningsvirksomheten i et langsiktig perspektiv og bidragsyter Grieg Foundation legger vekt på at  det er viktig å følge opp prosjekter over tid i stedet for å etterlate prosjekter til forfall og tilfeldigheter som i mange andre lignende prosjekter. Mada Woodlands (MWL) bruker i sitt arbeid, det som for oss synes å være en velfundert langsiktig strategi for å opprettholde fornuftig drift i virkeområdene

 

Norges Miljøvernforbund feirer 20 års jubileum
Publisert: 14.06.2013
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) feirer 20 års jubileum denne helgen. Som organisasjon synes vi at vi har god grunn til å feire oss selv. NMF har tatt mange miljøkamper som andre ikke har tatt. Vi har prioritert å gjennomføre praktisk arbeid som andre kan ta etter. Dette har vi gjort blant annet ved å bygge egne hus av brukte materialer i norsk treverk som ikke er målt på annet enn vinduskarmene og dørene. Som eneste norske organisasjon så har vi et skip bygget etter våre behov som vi kan bruke til miljøovervåkning og aksjonsarbeid. Dette skipets dokumentasjon av havbunnen under oppdrettsanlegg har vært avgjørende i kampen mot miljøproblemene fra fiskeoppdrett. Videre har vi i 2 tiår hatt et praktisk Miijøbedrift samarbeid for å få gjennomført miljøtiltak i bedrifter som senere har spredd seg. Vi praktiserer også ombruk ved å ha vår egen brukthandel som utmerker seg med byggmaterialer. 
Les mer...
Pressemelding: Miljøvernforbundet feirer miljødagen med bismak!
Publisert: 05.06.2013
 
I dag 5. juni er det verdens miljødag. Miljøvernforbundet feirer miljødagen med bismak når vi ser på Regjeringens fullstendige feilslåtte miljø- og ressurspolitikk.
Les mer...
Kommunesnusket stopper opp
Publisert: 26.04.2013

Miljøvernforbundet har skremt kommuneadministrasjonen i Frøya kommune ganske kraftig, da avisen Hitra-Frøya erklærer på forsiden at kommunen stopper opp for å unngå ny ”Oddekalv-bot”.
 
NMF er i dag den eneste miljøorganisasjonen i Norge som har miljøvennlige og korrupsjonsfrie offentlige anskaffelser som ett av våre satsningsområder. Hensyn til miljø bør være tungvirkende i anbud, men som per i dag er fravikende i kommunens anbudssystemer.
 
Les mer...
NMF har påført Rauma og Skodje kommuner bøter på 370 og 250 tusen kr
Publisert: 22.03.2013
 
NMF har klaget inn ulovlige anskaffelser for vintervedlikehold som disse kommunene har gjort til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). NMF ønsker å påpeke at det ikke bare er saltbruken som har miljøkonsekvenser i denne typen vinterkontrakter. Det er også viktig at det er stilt krav til miljøvennlig utstyr på brøytebilene. Norges Miljøvernforbund er imot veisalting. Når det alikevel skal saltes på vegene er det viktig at det stilles krav som begrenser miljømessige skader av salting.
Les mer...
NMF har påført miljøverstingen Frøya ytterligere 150 tusen kr i bot
Publisert: 21.02.2013
 
NMF er i dag den eneste miljøorganisasjonen i Norge som har miljøvennlige og korrupsjonsfrie offentlige anskaffelser som ett av våre satsningsområder. NMF har observert at svært mange offentlige aktører som utfører ulovlige direkte anskaffelser heller ikke tar miljøhensyn i sine ulovlige kontrakter. Det er et krav både i Lov om offentlige anskaffelser § 6, samt flere steder i forskriften at offentlige virksomheter skal ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. 
 
For en måned siden fikk fiskeoppdrettskommunen Frøya kr 100.000,- i bot grunnet en anmeldelse fra NMF. I går fikk NMF tilbakemelding fra KOFA om at de har dømt Frøya kommune til nok en bot på kr 150.000,- denne gang for ulovlig å ha anskaffet (forurensende) leasingbiler. 
Les mer...
NMF har påført fiskeoppdrettskommunen Frøya 100 tusen kr i bot
Publisert: 08.01.2013
 
Frøyas ordfører har uttalt at han er villig til å la villaksen dø ut av hensyn til fiskeoppdrettsnæringen. Frøya er en av de store fiskeoppdrettskommunene her i landet. Det er åpenbart at de fortjener straff for den skaden som gjøres på det marine liv. NMF sjekket anskaffelsene til Frøya kommune og så at de hadde brutt regelverket. Klagen som vi har sendt inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser har nå resultert i en fortjent bot på 100.000 kr for Frøya kommune. En bot NMF har påført dem pga miljøskadelig virksomhet.
Les mer...
NMF samarbeider med Mada Woodland om miljøprosjekt på Madagaskar
Publisert: 13.12.2012
 
Norges Miljøvernforbund har lenge vært rimelig skeptiske til Norske miljøprosjekter i den 3 verden. Dette fordi slike prosjekter svært ofte baserer seg på norske tanker og handlemåter, i land hvor forutsetningene er helt annerledes. Vi har ansett mulighetene for suksess som små, oftest grunnet manglende respekt og forståelse for lokale forhold.

Når vi reiste til Mama Woodlands (MWL) prosjekter på Madagaskar for å gå igjennom skogplantings prosjektet i et av verdens fattigste land, var dette i utgangspunktet med svært kritiske briller. Derfor er det faktisk en glede å kunne legge fram denne rapporten som har fått en overveldende positiv konklusjon.
Les mer...
Romslig og lyst kontorlokale til leie
Publisert: 02.10.2012
Trenger du nytt arbeidslokale? Miljøvernforbundet har et romslig og lyst kontorlokale til leie sentralt i Skuteviksbodene.
Les mer...
Storsuksess med første helikopterlanding på Miljødronningen
Publisert: 06.06.2012

Det var en stor dag i går for Miljøvernforbundet, da den første helikopterøvelsen ble vellykket gjennomført på M/S Miljødronningen. NMF har lagt ut flere millioner på utstyr, så det at alt fungerte optimalt utgjør en milepæl for Miljødronningen og forbundet. NMF har brukt flere år og mye arbeid på å forberede nettopp dette.
Les mer...
Naturvernforbundet forfordelt av Miljøverndepartementet!
Publisert: 27.03.2012
Dagens VG avslører det Miljøvernforbundet har påstått i mange år, nemlig at det foregår en forfordeling av statlige midler i fra Miljøverndepartementet.
Naturvernforbundet fikk i 2012 30 millioner i statsstøtte, opp 21 millioner fra de 9 millioner de fikk i 2005 da SV kom i regjering. 
  
Les mer...

Pressemelding: Don Staniford ansettes
Publisert: 03.02.2012

Norges Miljøvernforbund/ Green Warriors of Norway utvider laksekampanjen internasjonalt. Norges Miljøvernforbund ansetter Don Staniford fra Global Alliance Industrial Aquaculture (GAAIA) for at vi skal forsterke og forene vårt arbeid for å bekjempe norskeide lakseoppdrettsfirmaer globalt. Don Staniford vil komme til Norge i april for å tre inn i en rolle som ansatt for å være global koordinator av lakseoppdrettskampanjen. Denne har som hovedmål å presse næringen inn i tette, flytende anlegg med fullskala rensing av alle utslipp.

 
Les mer...
Les miljømagasinet her
Publisert: 23.12.2011
Det nyeste nummeret av Miljømagasinet er nå publisert i sin helhet på nett.Dette nummeret av magasinet er et temanummer om samferdsel, med hovedfokus på elbil. Vi håper våre lesere finner bladet interessant. NMF ønsker med dette alle våre medlemmer og støttespillere en gledelig jul og et godt nytt år!
Les mer...
Kjøp julegaven hos oss
Publisert: 12.12.2011

Boken Ridderne av Ludeboden er historien om Norges Miljøvernforbund i et ekslusivt format. Ridderne av Ludeboden er forfatterens betegnelse på apperatet bak Norges Miljøvernforbund og Kurt W. Oddekalv.
Utdrag:
Kurt Willy Oddekalv har vært den mest synlige-"det eneste menneske i det offentlige rom som snakker slik at folk fårstår det".  Men bak Oddekalv står Norges fineste gruppe av riddere, idealister som ikke bare ofrer en karriere for det de tror på, men også vet mer og kan mer enn et helt hoff av politikerpusekatter!
Forfatter Kjartan Rødland
 
Les mer...
Tredobling i statsstøtte til NMF
Publisert: 18.01.2012
Frem til nå har Norges Miljøvernforbund, uten begrunnelse fått mindre grunnstøtte fra Miljøverndepartementet enn andre miljøorganisisjoner. Grunnstøtten fordeles blant annet ut i fra antall medlemmer, og NMFs medlemmer har ikke vært verdsatt likt som andre organisisjoners medlemmer. Stortinget har nå pålagt Miljøverdepartementet en mer transparent tildeling av midler. Et nytt regelverk med overgangsordning har trådt i kraft, og i år får Norges Miljøvernforbund endelig en økning i statlig støtte.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              foto: Bjørn H Stuedal.
Les mer...
Internasjonalt miljøarbeid
Publisert: 08.12.2011
Norges Miljøvernforbund samarbeider med organisisjonen MCN, o.p.s fra den Tsjekkiske republikk. Målet med samarbeidet er å lære offentlige ansatte i Tsjekkia mer om miljø og natur. I sommer var en delegasjon bestående av ordførere og offentlige ansatte fra Tsjekkia på besøk hos Norges Miljøvernforbund.
Les også om samarbeidet på MCN sine sider:
 
Les mer...
Enklere å donere til Norges Miljøvernforbund
Publisert: 29.11.2011

Det har nå blitt enklere å donere penger til Norges Miljøvernforbund. Med elektronisk betaling over nett håper vi at flere vil gi til oss, slik at vi kan stå sterkere i kampen for et bedre miljø. Løsningen "snakker" med de fleste nettbanker og benytter seg av den sikre løsningen BankID. Det er også mulig å få tilsendt faktura med ønsket donasjonsbeløp.

Du finner løsningen i nettbutikken, eller i høyre marg på hovedsiden.
Les mer...
Namsfogden uten juridisk ryggdekning
Publisert: 23.11.2011
Norges Miljøvernforbund ble utsatt for et kupp fra myndighetene da det ble gjennomført tvangsinndrivelse av vår miniubåt den 22.11.2011. Staten ved to namsfullmektige og syv polititjenestefolk i spissen begikk ved dette selvtekt. I striden omhandlende MS Miljødronningen og misligholdte avdrag mener namsfogden at Fjellstrand AS har rett til å ta tilbake ROVen. Dette er i dag blitt bekreftet som ulovlig. Hjelp oss å stå i mot uretten som blir begått mot oss, meld deg inn i NMF! Klikk her for å bli medlem.
Les mer...
Elver og bekker skal ikke lukkes!
Publisert: 02.11.2011
Bystyret i Bergen har gått inn for å fjerne bestemmelsen om å bevare elver og bekker i forskriften. Regelen blir nå tilintetgjort ved at den blir en del av de mange retningslinjer. Byrådet legger til rette for at intensjonene i lovgivningen ikke skal etterleves. Norges Miljøvernforbund har sendt krav om tilbakeføring av denne regelen til fylkesmannen i Hordaland.
Les mer...
Akutt utslipp på Mongstad
Publisert: 10.10.2011
 
Vi mottok i dag meldingen om at det har
vært et stort utslipp av tungolje på Statoil sitt raffineri
på Mongstad i Nordhordland. Vi har vært på Mongstad, faren er nå over. Vi har snakket med de ansvarlige og uttalelsene fra Statoil føyer seg inn i en lang rekke beroligende avfeielser.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Foto: Statoil
Les mer...
Høyesteretts kjennelse, anken fra Åge Simonsen
Publisert: 19.09.2011
 
Ankeutvalget i høyesterett avviser Åge Simonsens anke på alle punkt.
 
 
Kjennelsen kan leses i sin helhet.
Les mer...
Miljøvernforbundets miljøpatrulje 2011
Publisert: 24.08.2011

NMF har den siste uken tilbakelagt mange mil med aksjonsbilen. En uforglemmelig tur og flere store suksesser! Vi har opplevd Lom, Bøverdalen, Trondheim, Mosjøen og Vefsna. Vi har sett flott norsk byggeskikk, kunst fra romantikken og haugevis av Lemen.
Les mer...
- Hev U-864 og rydd opp i oppdrettsbransjen Jens!
Det sier Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet, som hadde fått tillatelse fra politiet til å markere forbundet sitt syn utenfor AP sitt landsmøte torsdag.

Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernforbund  oppfordrer Det Norske Arbeiderparti til å ta et oppgjør med sin egen fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen, regjeringens tvilsomme antimiljøminister.
 
Les mer...

NEI TIL KJEMILAKS t-skjorter selges
 
Kampanjeskjorten:
"NEI TIL KJEMILAKS, JA TIL LUKKEDE ANLEGG"
selges nå i størrelsene:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
 
Pris kr 150,- porto. 

Les mer...

KONDOLANSE
Publisert: 23.07.2011

Til
Regjeringen ved Jens Stoltenberg
Youngstorget
Oslo

AUF ved leder Eskil Pedersen
Youngstorget
Oslo

Kjære Jens Stoltenberg og Eskil Pedersen

Det er med stor sorg og dypt sinne Norges Miljøvernforbund og jeg opplever de dypt tragiske hendelser som har rammet grunnfjellet i den demokratiske ide, og da spesielt at vi har mistet så mange flotte engasjerte ungdommer så meningsløst. Mange sår er skapt som aldri vil gro hos pårørende, venner og kjente.

Det norske samfunn og det norske styresett er nå satt på en tøff prøve, og 22. juli 2011 vil for alltid danne et tidsskille i Norge. Vi er ikke så mange i Norge og derfor berører disse hendelsene oss alle sterkt. Det vil i tiden fremover være viktig å hegne om den demokratiske ide og den åpenhet det norske samfunn er kjent for. Nasjonen Norge må ikke bli et lukket samfunn, men fortsette å være kjent for sin frihet og demokratiske ånd som våre grunnlovsfedre beredde grunnen for. Kun da er vi sikre på at den politikk som blir ført er en villet politikk, av folket for folket.

Vi må aldri la oss true til taushet, til å akseptere en politikk basert på frykt. Da vil vårt demokrati, vår frie ytring være truet.

Vi er med dere i sorgen.

Med hilsen

 

Kurt Oddekalv

Leder i Norges Miljøvernforbund

 
 
 
 
 
Les mer...
Fortell EU hva du mener om utendørs støy innen 15. mai!
Publisert: 06.05.2010
Dette er en invitasjon til å si din mening om utendørs støy fra maskiner og motorredskap – og kanskje påvirke helse og miljø i hele EU/EØS-området. Dermed kan du bidra til en offentlig konsultasjon i forbindelse med en kommende gjennomgang av Direktiv 2000/14/EC. Direktivet fastsetter støygrenser for alle slags maskiner og motorredskap beregnet for utendørs bruk: Motorklippere, snøfresere, vinkelslipere, gravemaskiner osv.
 
Les mer...
Elektronikkbransjen tar "grønne" grep
Publisert: 09.02.2010
De siste årene har mange av verdens ledende produsenter av datamaskiner, mobiltelefoner, fjernsynsapparater og spillkonsoller gjort forbedringer når det gjelder kjemikaliepolitikk, grad av resirkulering, energieffektivitet  og klimautslipp.
Les mer...

Babybrukt.com - Gratis bruktportal for alt barna vokser ifra
Publisert: 21.12.2009
Smårollinger vokser fort. Altfor fort, vil mange si. I kjølvannet ligger det fravokste klær, barnevogner, leker og utstyr som man ikke trenger lenger.  Bruktportalen Babybrukt.com har gjort noe for å sette drevne foreldre og nybakte foreldre i kontakt med hverandre ved å tilby gratis nettplass for annonsering av brukte babyartikler.
Les mer...

Tema: Giardia
Publisert: 07.01.2008

Her er temasiden med video og artikler om Giardia utbruddet i Bergen.

Video: Giardia-epidemien i Bergen
NMF fikk rett i Giardia-politiameldelsen
Beordrer giardia gjenopptakelse
Krever settepolitidistrikt i giardiasaken
Giardia-boten trukket
Bergen kommune Giardia-bøtelagt
Bergen kommune slipper bot

Les mer...

Sjøboden som ikke lot seg drukne
Les mer...
Publisert: 01.12.1999

NORGES MILJØVERNFORBUND TIL AKSJON MOT
DEN NORSKE KIRKE

Den norske kirke har sviktet miljøsaken i det århundre vi forlot. Dette må kirken bøte på ved at den i det nye århundre tar innover seg de sentrale utfordringer det norske samfunn står overfor på miljøsiden. For første gang siden Martin Luther på 1500 tallet spikret opp sine teser på kirkedørene, vil NMF bruke inneværende år til å overlevere 8 miljøteser til de ulike prestegjeld landet rundt.

Les mer...

Miljøinformasjonsloven - en offentlig hemmelighet

Da Miljøinformasjonsloven ble vedtatt i Stortinget for sju år siden, var tanken at den skulle bane vei for at mannen i gata skulle kunne få ut miljøinfo fra virksomheter og offentlige organer i Norge. Loven gir den norske forbrukeren en banebrytende rett til å kreve innsyn i hva en bedrift slipper ut av miljøskadelige stoffer, eller hvor mye svevestøv og støy en ny kommunal vei vil bringe med seg. Dessuten gir loven forbrukeren rett til å få informasjon om både produktenes innhold og produksjonsprosessene.
Les mer...

Aktivhus framfor passivhus
Passivhus eller aktivhus, de lærde strides om hva som er best. Passivhus er konstruert for et minst mulig energibruk ved å være tettest mulig gjennom utstrakt bruk av isolasjon, plast og mekanisk ventilasjon. Aktivhus er godt isolerte, pustende og baserer seg på utstrakt bruk av naturlige materialer.
 
 
Les mer...

Det er bra at fødselsratene faller!
Publisert: 04.11.2013
 
NRK hadde søndag 3. november en reportasje om "problemet" med fallende fødselsrater. Her ble det vist til Danmark som nå har et gjennomsnitt på 1,7 fødsler pr kvinne. Det ble også vist til at vi har 1,85 fødsler pr kvinne i Norge. For at befolkningen skal opprettholdes eller økes må snittet være på litt over 2. Men her snus problemet på hodet. Det er nødvendig at befolkningen gradvis reduseres. Det brukes enorme mengder av ikke fornybare ressurser som grunnvann, fosfor og fossil energi til dagens matvareproduksjon. 
Les mer...
Utfylling i sjø stanset
Publisert: 12.09.2011
Miljøverndepartementet gir NMF sin klage på utbyggingsplaner i Solheimsviken oppsettende virkning. Norges Miljøvernforbund krever en annen løsning som tar hensyn til tungmetallproblematikken i sjøbunnen. Les om NMF sitt engasjement i saken og se video fra prøvetaking.
Les mer...
Norges Miljøvernforbund gratulerer Miljøpartiet de Grønne!
Publisert: 13.09.2011
Norges Miljøvernforbund gratulerer de grønne med gjennombrudd i norsk politikk! Partiet har markert seg landet rundt og fått mandater i mange kommuner!
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :