Read the latest Environmental Magazine: Overpopulation
Publisert: 18.11.2013
 
The latest Environmental Magazine is about overpopulation. This a problematic issue that few dares to talk about, but it's important to start talking about. Overpopulation is arguably the greatest climate challenge we are faced with, and if the topic is included in the climate negotiations, we have come a long way. Now we publish Environment magazine online, please read more by pressing the link below.
 
Det nyeste Miljømagasinet vårt om handler overbefolkning. Det er et problematisk tema som få tørr å snakke om, men som det er viktig å begynne å snakke om. Overbefolkning er uten tvil vår tids største klimautfordring, og får vi temaet inn som en del av klimaforhandlingene har vi kommet langt. Nå publiserer vi Miljømagasinet online, på norsk og på engelsk. 
Les mer...
Laksevisa
Publisert: 05.04.2013
 
Her har en av våre flotte medlemmer prøvd seg som lyriker. Les det underholdende, men kvasse, visa om oppdrettslaksen til Lisbeth Berg-Hansen:

En ekte oppdrettslaks jeg er
og jeg har rømt fra lus og merde.
Fadderullan dei fadderulla dei
Fadderullan rullan dei

En ekte oppdrettslaks jeg er
og jeg er full i sykdommer
Fadderullan dei fadderullan dei
Fadderullan rullan dei
Les mer...
Tidenes grøsser
Publisert: 02.04.2013
 
Her kommer ett hjertesukk fra Geir Minken Danielsen, som har kjempet innbitt for planeten vår i flere år:
 
Atter en gang, har jeg tatt meg tid til å se filmen: Arven etter Exxon Valdes (NRK). I samma slengen fylte jeg på med: Rosa Gull. To til beinet, sannferdige miljødokumenter – basert på historier fra virkeligheten. Igjennom tv-ruta har jeg tatt meg tid til og analysere noe som er å betegne som TIDENES MILJØGRØSSERE ! ( Ps. søk på dokumentarsidene i NRK på overnevnte navn samt YouTube på nett)
Les mer...
Miljøvernforbundet trenger deg!
Publisert: 20.03.2013
 
NMF trenger DEG! Norges Miljøvernforbund søker etter aksjonister over hele landet nå rett over påske. Aksjonene som er planlagte er ikke dramatiske og passer de fleste. Man velger selv i hvor stor grad man ønsker å bidra.
 
For mer informasjon send mail til aquakrim@nmf.no, og spre gjerne ordet videre slik at vi kan nå ut til flest mulig mennesker. Hvis du lurer på hva du kan gjøre for å få et bedre miljø, så er dette din sjangse!
Les mer...
Se den vakre filmen om Miljødronningen
Publisert: 04.03.2013
 
I denne vakre filmen viser Oddekalv TV-serien Havna rundt i «Miljødronningen», og forklarer hva som er Miljøvernforbundets kjernesaker. Miljøvernforbudets forskningsfartøy «Miljødronningen» ligger ved kai i Kristiansund som hotellskip, og fikk TV-serie teamet på besøk.
Les mer...
Norges Miljøvernforbund gratulerer Miljøpartiet de Grønne!
Publisert: 13.09.2011
Norges Miljøvernforbund gratulerer de grønne med gjennombrudd i norsk politikk! Partiet har markert seg landet rundt og fått mandater i mange kommuner!
Les mer...
Har du et lokalt miljøproblem du har lyst å løse?
Publisert: 18.02.2014


Er det en lokal miljøsak du brenner for?

Ønsker du å engasjere deg aktivt i miljøvern?

Vi trenger flere som vil være med å stifte nærmiljøgrupper. Du kan være med å skrive miljøhistorie i ditt nærområde!

Ta kontakt med oss og vi kan hjelpe deg til å påvirke avgjørelser som tas i nærmiljøet. Skriv en e-post til medlemmer@nmf.no for mer info. 

Les mer...
Det er bra at fødselsratene faller!
Publisert: 04.11.2013
 
NRK hadde søndag 3. november en reportasje om "problemet" med fallende fødselsrater. Her ble det vist til Danmark som nå har et gjennomsnitt på 1,7 fødsler pr kvinne. Det ble også vist til at vi har 1,85 fødsler pr kvinne i Norge. For at befolkningen skal opprettholdes eller økes må snittet være på litt over 2. Men her snus problemet på hodet. Det er nødvendig at befolkningen gradvis reduseres. Det brukes enorme mengder av ikke fornybare ressurser som grunnvann, fosfor og fossil energi til dagens matvareproduksjon. 
Les mer...
NMF har påført Rauma og Skodje kommuner bøter på 370 og 250 tusen kr
Publisert: 22.03.2013
 
NMF har klaget inn ulovlige anskaffelser for vintervedlikehold som disse kommunene har gjort til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). NMF ønsker å påpeke at det ikke bare er saltbruken som har miljøkonsekvenser i denne typen vinterkontrakter. Det er også viktig at det er stilt krav til miljøvennlig utstyr på brøytebilene. Norges Miljøvernforbund er imot veisalting. Når det alikevel skal saltes på vegene er det viktig at det stilles krav som begrenser miljømessige skader av salting.
Les mer...
Høyesteretts kjennelse, anken fra Åge Simonsen
Publisert: 19.09.2011
 
Ankeutvalget i høyesterett avviser Åge Simonsens anke på alle punkt.
 
 
Kjennelsen kan leses i sin helhet.
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :