Miljøvennlige løsninger og leverandører

Leverandørene til Seletun er nøye utvalgt med fokus på høy grad av økologi- og miljøvennlighet, samt miljøkrav.

Dette gjennom: 
 • økologisk- eller svanemerkede produkter
 • økvalitet gjennom levetid og livsløpsstandard, 
 • energisparing i bruk og produksjon, 
 • grad av resirkulerbarhet/reparasjon
 • etisk forsvarlig produksjon
 • sosial samfunnsintelligens 
 • og ikke minst skal produktet om mulig være lokalprodusert.

Se under for våre leverandører av miljøvennlige løsninger til Seletun.
 
 
Gråvannrenseanlegg

Seletun renser gråvannet sitt selv. Gråvann er det vannet som kommer fra kjøkken, servanter og dusjer. Gråvann og sortvann (kloakk) har separat avløpssystem og renses begge lokalt. Gråvannet samles i egen tank som skiller ut slammet, og herfra pumpes vannet videre til et forfilter. Forfilteret består av domer som ligger på toppen av et "basseng" av lecakuler.

Her pumpes vannet ut av en dyse når nivået i slamtanken blir tilstrekkelig høyt. Fra dette punktet går resten av prosessen helt av seg selv ved hjelp av tyngdekraft: Først gjennom forfilteret, så gjennom hovedfilteret. Filtrene er bassenger fylt med leca-kuler i ulike størrelser. Over disse filtrene er det plantet vegetasjon som trekker til seg næringen renseprosessen gir fra seg.

Professor Petter Jensen ved Universitetet for miljø og biovitenskap UMB (www.umb.no) har i samarbeid med Kurt W. Oddekalv designet gråvannrenseanlegget på Seletun. Professor Jensen har designet en rekke slike anlegg rundt om i Norge og verden. Lignende modeller av dette rensebassenget er bygget ved Torvetua i Bergen kommune og ved Klosterenga borettslag i Oslo. Disse har henholdsvis 34 boliger og 35 leiligheter.

Det er maxit as som har levert og sponset Seletun med Lecakuler eller Du kan lese mer om vannrensing/Filtralite her.Filtralite som er det internasjonale varenavnet, til gråvannrensealegget.

 
 
 

Miljøriktig sprøyting

Seletuns mange grusede stier, plasser og veier holdes rene ved hjelp av sprøyting. Det benyttes ikke  tradisjonell, miljøfiendtlig giftsprøyting, som for eksempel det giftige glyfosatholdige middelet RoundUp fra Monsanto, som er det vanligste middelet å bruke i Norge. 

For fjerning av uønskede vekster bruker vi miljøalternativet vanlig blank 35% eddik, kombinert med noe manuell luking. Eddiken leveres av firmaet Sara Lie og selges bla. på Rema 1000. Denne sprøytemetoden blandes i forholdet 50% vann + 50% eddik og fylles opp i en tradisjonell sprøytekanne. 

Vår erfaring på Seletun er at med denne metoden holder det med en sprøyting i året.
 
 

 


Scanex Medical Systems A/S er et norsk-eiet firma, som startet sin virksomhet i 1989 under ledelse av Trond Svorkmo.
Firmaet har et nært samarbeid med søsterselskaper i Sverige, Danmark og Finland, som alle har den samme filosofi, produktprogram og profil.
Scanex Medical Systems A/S importerer og selger høyteknologisk medisinsk utstyr til den offentlige og private helsesektor i Norge og har i dag, etter mer enn 26 års virksomhet, installasjoner ved de fleste større sykehus og private klinikker i landet.
 
 
Norgesmøllene AS er et norskeid selskap, etablert for 150 år siden. De er en av landets ledende næringsmiddelbedrifter innenfor korn og melbaserte produkter. Under deres merkevare Møllerens selger de produkter i dagligvare, til bakerier, storhusholdning og på industrimarkedet.
 
Norgesmøllene AS leverer alt av økologiske råvarer til Seletun.
 
 
Nesttun Service Senter AS holder Norges Miljøvernforbund med bilvask. Mange mil på veien betyr stor slitasje på våre kjøretøy. Ved å vaske bilene hos Nesttun Service Senter AS holder vi levetiden på topp og skåner dermed miljøet. Nesttun Service Senter AS har et moderne bilvaskeanlegg med oppsamling av vaskevann, det brukes bare miljøvennlige vaskemidler.
 
 
 

Som leverandør av blandebatterier til kjøkken, toaletter og dusj, falt valget vårt på Mora Armaturer.

De produktene vi har valgt fra Mora, er gunstige for lavt forbruk av både kaldt og varmtvann. Dette sikrer at vi på Seletun sparer energi til oppvarming av varmt tappevann og strøm til vannpumpe, og dermed får vi også lengre levetid på pumpeutstyr. Noen av våre kraner er såkalt berøringsfrie (Moratronic). Dette er med på å sikre at personalet etter håndvask ikke påny tar i de bakteriene de nettopp vasket av seg. Dette sikrer best mulige hygiene og et lavt energiforbruk.

Noen andre av våre blandebatterier har en såkalt Plus-patron som senker trykket og gir 50% energisparing når man slipper hendelen. Ønsker man fullt trykk, holdes hendelen helt opp.

Alle dusjene på Seletun har energisparende dusjhoder og ettgrepsarmaturer. Dette sikrer i det lange løp et lavere forbruk av vann enn tradisjonelle dusjhoder.

Siden Seletun alltid har hatt disse armaturene, har vi ikke egne sparetall å henvise til. Derimot er et større referanseprosjekt for Mora Armatur og produktet Mora ESS (Energi Spare System) Arlanda flyplass utenfor Stockholm, som også valgte disse løsningene. Resultatet er 55% varmtvannsbesparing, noe som gir betydelig innsparing på energien. Rapporten finner du her.

Produktene til Mora er produsert over ISO 9001 (kvalitetssikringssystemer) og ISO 14001 (Miljøsertifisering).
 
 

Miljøsentret ønsker gjennom sin miljøpolicy å slå et slag for bruk av norsk tre i innvendig bekledning, som en motvekt til kunstige/syntetiske produkter og tropisk tømmer. Resultatet er spennende soverom som er bygd på bortimot 100 prosent naturlige produkter. Vil du vite mer om Øydna går du inn på deres hjemmeside, link finner du lengre nede.
 
Soverommene på Seletun er panelkledd med ulike norske tresorter og har naturlig nok fått navn etter disse. Panelet kommer fra Øydna Sagbruk i Vest-Agder, som har spesialisert seg på å levere panel fra de norske løvtresortene ask, bjørk, eik, gråor, svartor og osp. Dette er tresorter som i dag stort sett brennes eller råtner på rot. Stimulans til bruk av disse treslagene er miljøvennlig og et miljøtiltak, da det erstatter mindre miljøvennlige produkter.

Ask 
Ask har et variert utseende, fra lys og gylden ytterved, og til mørkere rødbrun kjerneved. Ask er en sterk tresort, med gode tekniske egenskaper. Det er en hard tresort med pen overflate og tydelige årringer.

Bjørk 
Bjørk er livaktig og typisk norsk. Den gir en følelse av liv og natur. Fargen er lys gylden. Veden er sterk og kan utsettes for stor slitasje. Bjørka er livaktig og fin i overflaten. Tresorten var tidligere mye brukt til møbler og innredning.

Eik 
Eik er hardt, tungt og har et eksotisk utseende. Kjerneveden går fra gyldenbrun til rødbrun. Den har en vakker glans og markerte tegninger. Eika er ellers meget slitesterk. Velegnet til gulv, trapper og brystnings- panel.

Osp 
Ospeveden er lett. Fargen er lys hvit og holder seg meget godt. Osp har en behagelig overflate og passer godt til benker og paneler i badstuer og kjølerom. Osp er fri for lukt.
 
Or
Or har et eksklusivt utseende. Fargen er lys brun og noe rødlig. Veden har en meget pen overflate og gir et spesielt preg som panel og innredning.

 
 
 

Seletun er et visningssenter for miljø og energiteknikk. Vakuumtoaletter føyer seg her inn som et fornuftig valg. Seletun er ikke tilknyttet offentlig avløpssystem og begrensning av sortvannet er vel så viktig som redusert vannforbruk. Et vakuumtoalett bruker om lag 10% av det vannet som et vanlig toalett bruker. Dette toalettsystemet gis oss redusert vannforbruk, samt volummessig lite sortvann (kloakk).

Siden et vakuumtoalett også trekker til seg luft, faktisk 90-100 liter ved hver spyling, trekkes også sjenerende luft ut. Dette gir også en miljøgevinst da man slipper å bruke fullt så store mengder energi på avtrekk.

Seletun sin bygningsmasse består av hovedhus i flere nivåer og en rekke mindre bygninger av varierende alder. Vakuumtoalettsystemet er her svært gunstig, da slike avløpssystemer kan legges uavhengig av fall. I tillegg kan man prioritere andre viktige byggtekniske hensyn under framføringen av avløpssystemet.

Fra avløpssystemet går sortvannet over i en av to septiktanker; her skilles tørt og vått. Tørrstoffet komposteres, og kloakkvannet renses i et naturlig filter.

Vakuumtoaletter har lenge vært i bruk på både fly og ferger og er nå i full fart på vei inn i fast bygningsmasse.

Jets Standard AS som leverte vakuumtoalettene på Seletun, er et firma som holdet til på Møre, nærmere bestemt Hareid. Mer informasjon om løsninger og om firmaet finner du på www.jets.no
 
 
 

Brødrene Øyo har levert kniver til Miljøsenteret Seletun.
 
Brødrene Øyo AS ble etablert i 1882, og produksjonen startet med ljåer. Bedriften har gjennom mer enn 100 år levert mange typer verktøy og kjøkkenkniver til svært mange norske hjem. I de senere år har bedriften vært gjennom en omfattende utvikling innen alle produksjonsprosesser, noe som har resultert i en svært god og kostnadseffektiv produksjon.
 

Noby AS leverer alarmtilbehør til Miljøsenteret Seletun.
 
Noby AS er 100% norskeid, og ble etablert i 1964. Innbrudds- og brannalarm er selskapets kjerneområder, men sortimentet inneholder også ITV, adgangskontroll; porttelefoner m.m.
 
Noby AS har per i dag 11 ansatte. Siste års omsetning var i overkant av 23 millioner kroner og en stabil vekst ventes i selskapets strategiske treårsplan. For å bidra til å beskytte miljøet mest mulig, er Noby AS medlem av el:retur og RENAS, som sikrer forsvarlig og korrekt behandling av EE-avfall.
 
 
 

Løiten Lys leverer de levende voks- og stearinlysene til Miljøhotellet Seletun.
Løiten Lys ble startet i november 1991 som en énmannsbedrift i kjelleren i disponentboligen til Løiten Brænderi. Det ble til en kort gjestevisitt på Gjøvik før man flyttet inn i de nåværende lokaler i Løiten Brænderi i 1996.
 
 
 

Kontor-, møte- og konferansestolene på Seletun er levert av HÅG.

HÅG utvikler produkter som bidrar til å redusere det totale ressursforbruket og den negative belastningen på helse og miljø. Dette får de til ved å produsere "mer med mindre" og å velge gode og riktige materialer. Produktene har lang levetid, høy kvalitet og gjennomtenkte konstruksjoner med få og lett utskiftbare komponenter. Håg er i sin bransje å regne som en lokal produsent med svært høy livsløpsstandard og vel gjennomført miljøprofil.

 
 
 

Miljøsenteret Seletun valgte Glamox Norge som hovedleverandør av belysning.
Produktene til Glamox er produsert for en lang levetid, redusert energiforbruk og er resirkulerbare. Produktene sertifiseres i henhold til ISO 14001, som er de strengeste miljøkrav.                        
 
 
 

Friele leverer all kaffe på Miljøsenteret Seletun.

Miljøhotellet Seletun har valgt Kaffehuset Friele som samarbeidspartner for leveranse av kaffe. Friele har en klar miljøpolicy som vektlegger miljø- og samfunnsansvar. Friele er samtidig i aller høyeste grad en lokal leverandør.
Kaffehuset Friele er medlem av "Initiativet for Etisk Handel", noe som sikrer at kaffen merket Fairtrade/MaxHavelaar er etisk produsert.

Frieles kaffeposer kildesorteres som plast, selv om plasten er forstøvet med aluminium. Aluminiumen i en pose er på 0,00003mm, mot 0,001mm som var i de tidligere alufolieposene som ikke var miljøvennlige.

På Seletun serveres det selvfølgelig økologisk kaffe.
 
 
 

Balholm AS leverer økologisk fruktjuice til Miljøhotellet Seletun.
 
Balholm AS har satset på å produsere en ny type juice laget av rekruttfrukt. For at frukt skal kunne godkjennes som økologisk, må den gjennomgå tre år med karenstid, slik at sprøytemidlene og kunstgjødsel drenerer ut fra jorda. Rekruttfrukt er den frukta som blir høstet i løpet av første og andre år under omleggingen og markedet har vist interesse i denne frukten. 
 
Balholm AS er eid av Rune Haug og Åge Eitungjerde/Eli-Grete Høyvik. De leverer varer til dagligvarehandelen gjennom Norgesgruppen (ASKO) og ICA. Følgende grossister forhandler Balholm: Karl Hefye (Oslo), T.M Måkestad (Bergen), Sverre Johnsen (Trondheim). Spesialbutikker og privatkunder kan bestille direkte.
 
 

Canon Norge i Bergen leverer multimediamaskin (kopi, telefaks, skanner og skriver) til M/S Miljødronningen og Miljøsenteret Seletun. 

Canon Norge i Bergen har også vedlikehold på det leverte utstyr.
Intra AS har levert alt av rustfrie stålvasker på Miljøsenteret Seletun.
 
Produktene vi har valgt, er av god kvalitet, og de er enkle å vedlikeholde og rengjøre.
 
IntraGruppen er 100% norskeid med fabrikker i Norge, Sverige og Danmark, og salgskontor i Tyskland og Polen. Intra er en av Skandinavias ledende produsenter av kjøkkenvasker, servanter for bad, sanitærutstyr i rustfritt stål og minikjøkken.
 
 
 

YIT står for ventilasjonen på Miljøsenteret Seletun.
 
Seletun har som andre kurssteder behov for ventilasjon. YIT har montert ventilasjonsanlegget for oss og har også all service på anlegget.
 
YIT-løsningene for ventilasjon og styring av inneklimaet i bygg er markedsledende i Norge. De har løsninger for alle typer yrkesbygg - fra mindre kontorlokaler til store industrianlegg.
 
 
 

Solarnor har levert solfangerpanelet som står på taket til Miljøsenteret Seletun.
 
Dette inngår i det fleksible oppvarmingssystemet, som ellers består av oppvarming fra:

 • varmepumpe med slynge inn i gråvannstank
 • varmepumpe med slynge ut i Haugdalsvannet
 • vedfyrt kakkelovn med magasintank
 • elektrisk kjel for oppvarming.
 •  
   
   

  OSO Hotwater har levert varmtvannsbereder og magasintank for solfangeranlegget på Miljøsenteret Seletun.

  OSO Hotwater er en real miljøbedrift som hele tiden ligger godt foran på videreutvikling av sine produkter i miljøvennlig retning.

  Familiebedriften OSO Hotwater var først i verden med serieproduserte rustfrie beredere, som gjennom 30 år har bevist suveren livsløpsøkonomi og kvalitet. OSO Hotwater har alene kommet med alle fremskritt og forbedringer innen villavarme-sentraler og varmtvannsberedere opp gjennom årene.

  OSO Hotwater var først i bransjen med:
  • ISO 9001:2000, KS-standard og service
  • ISO 14001 - Miljø
  • HMS-sertifikat nr1. - helse - miljø - sikkerhet NEMKO - SEMKO - VDE - ITS - KTL - revisjoner årlig m.m.
  • OSO Hotwater-produktene er CE Merket - godkjent i hele EU
   
   

  Vestlandske Heiltremøbler har levert heiltrebordene til Miljøsenteret Seletun.
   
  Hva er vel mer miljøvennlig innenfor møbelsektoren enn å satse på skikkelige heiltremøbler av høy kvalitet? Vestlandske Heiltremøbler har levert heiltrebordene til Seletun. Dette er møbler som skal holde i generasjoner. Bordene er med på å skape den riktige atmosfæren både i spisestua og i skjenkestua.
   
  Vestlandske Heiltemøbler har også levert den fantastiske bardisken - og maken skal man lete lenge etter!      
   
   
   

  Lom Møbelindustri AS leverer senger og skap til Seletun.

  Senger og skap er fra Lom Møbelindustri AS og norskprodusert i naturlig tremateriale. Kvalitet og design kombinert med norsk produksjon er grunnen til at vi valgte møbler fra Lom.

  Designet er i gammel stil som passer inn i de gamle restaurerte bygningene som er på Seletun.
   
  Lom Møbelindustri AS ble etablert i 1978. Fabrikken ligger i Lom, som er en fjellbygd i Gudbrandsdalen.
   
   
   

  Bama leverer frukt og grønt til Miljøsenteret Seletun.
   
  Bama leverer økologisk frukt og grønt til Seletun. Bama er en av landets eldste handelsbedrifter.
  Deres samarbeidspartnere verden over må tilfredsstille strenge krav til arbeidsforhold.
   
   
   
   
   

  Lilleborg leverer svanemerkede rengjøringsartikler til Miljøsenteret Seletun.
   
  Miljøhotellet Seletun er opptatt av å bruke vaskemidler med høy miljøkvalitet. Dette har vi funnet i de svanemerkede produktene til Lilleborg.
   
   
   

  Maske Gruppen er valgt som leverandør av kontorrekvisita til Miljøsenteret Seletun

  Maske Gruppen sin forgjenger ble etablert i 1858, da som bokbinderi. I 2006 endret firmaet navn fra Julius Maske as til Maske Gruppen AS. Bedriften er en familiebedrift med trøndersk forankring.

  Gruppen leverer et bredt spekter av kontor- og datarekvisita, skolemateriell, trykk- og kopipapir, konvolutter og emballasje. Det er over 400 ansatte i hele konsernet.
   
   

  DataGuard leverer bredbåndet til Miljøsenteret Seletun.
   
  DataGuard er en Bergens-basert ISP, som leverer IT-tjenester over hele landet. Firmaet ble stiftet i 1997 og er et ansatteid selskap i vekst.
   
   
   
   
   
   

  Astrup har levert verktøy og rekvisita til Miljøsenteret Seletun.

  Astrup leverer et bredt utvalg innen håndverktøy, elektro-verktøy, trykkluftverktøy, sveisemateriell, arbeidsklær, verneutstyr, forbruksmateriell, rekvisita, samt festemateriell og Jotun industrimaling. Astrup tilbyr også kundetilpassede logistikkløsninger.

  Firmaet hadde sin spede start i 1857 som en familiebedrift og har siden vokst til å bli en stor aktør og er tross sine 150 år fortsatt en familieeid bedrift.
   
   
   

  Konvoluttene til Miljøsenteret Seletun leveres av Lyche Konvolutt AS.

   

  Lyche Konvolutt AS er en av landets ledende produsenter av konvolutter. Firmaet har 70 ansatte og omsetter årlig for ca. 140 millioner kroner.

  Konvoluttserien Viking er Svanemerket, og både Cirkel og Merkur er konvoluttserier laget av resirkulerte melke- og juicekartonger. I firmaets egne lokaler sentralt i Drammen huses både produksjon, lager, trykkeri, kundesenter og administrasjon.


  Prior leverer de økologiske eggene som serveres på Miljøhotellet Seletun.

  Miljøhotellet Seletun bestreber seg i størst mulig grad på å servere gjestene økologisk mat under oppholdet. De økologiske eggene som vårt storkjøkken bruker i matlagingen, er det Prior som holder oss med.

  Prior er en stor eggaktør i Norge, og på Priors egne nettsider kan man ved å taste inn koden på egget finne ut hvor egget kommer fra.
   
   

  Kavli leverer smøreost til Miljøhotellet Seletun.
   
  Kavli er ett av Norges største og mest internasjonale næringsmiddelkonsern, med 600 ansatte. Selskapet selger mat og drikke i mer enn 20 land. Virksomheten i Norge består av O. Kavli i Bergen, Q-Meieriene på Jæren og i Gausdal, og Vestfold Flatbrødfabrikk i Tønsberg.
   
  Konsernets grunnlegger, Olav Kavli, oppfant i 1924 verdens første holdbare smøreost, Primula. Smøreost er fortsatt et viktig produkt for Selskapet. Kavli eier Kavlifondet, hvorfra overskuddet går til forskning, kultur og humanitær virksomhet.
   
   
   

  Wasa leverer økologisk knekkebrød til Miljøhotellet Seletun.
   
  Seletun har som mål å servere økologisk mat i størst mulig grad. Wasa er verdens største produsent av knekkebrød, og hvert år blir det solgt til sammen 60 000 tonn Wasa-knekkebrød på verdensbasis. På Seletun finner du Wasas økologiske knekkebrød.
   
  Wasa har om lag 950 medarbeidere og produksjonsanlegg i Filipstad i Sverige, Celle i Tyskland og på Hamar i Norge. Wasas totale omsetning er på over 160 millioner pr år. Navnet Wasa stammer fra det gamle svenske ordet vase som betyr kornnek.
   
   

  Hervik leverer lokalprodusert økologisk syltetøy til Miljøhotellet Seletun.
   
  Hervik - Rogaland Konservfabrikk - produserer økologisk syltetøy uten kunstig konserveringsmiddel. Hervik startet sin produksjon av saft og syltetøy ved en tilfeldighet i 1939. Fra 1950-tallet begynte firmaet å levere direkte til kundene, noe som kuttet lagringstiden i distribusjon og butikker. I 1999 innledet Hervik salg via selskapets nettsider, og det utgjør i dag over 50% av direktesalget.
   
   

  Granberg Garveri garver hjorteskinnene som brukes ute på Miljøsenteret Seletun.
   
  På benkene ute, rundt grillen og på tribunen kan man på Seletun slappe av på garvede hjorteskinn. Dermed sitter man varmt også ute! Skinnene stammer fra jakt i nærområdet og garves etter den gamle kunstens regler.
   
  Granberg Garveri ble etablert i 1951 som et familieselskap, noe det fortsatt er den dag i dag. Firmaet har i dag 20 medarbeidere som til sammen garver 50 000 skinn i året.
   
   
   

  Noragent AS leverer myggfeller til Miljøsenteret Seletun.
   
  Noragent AS leverer myggfellen Mosquito Magnet til Seletun; et apparat som brukes til å redusere knott- og myggforekomst uten bruk av sprøytegift. Seletun ligger i deler av vernede Osvassdraget med tilhørende våtmarksområde, hvor mygg og knott må påregnes.

  Ved å sette opp fuglekasser har man lagt til rette for en rekke fuglearter på stedet, og dette har anslagsvis medført en tredobling i fuglebestanden i området - fugler som da blant annet lever av insekter.

  Seletun har valgt å prøve ut myggfellen Mosquito Magnet som leveres av Noragent AS. Mosquito Magnet omdanner propan til CO2, som er et naturlig stoff i menneskets pust. Sammen med et luktstoff tiltrekker dette seg mygg og andre stikkende insekter, som vil bli sugd inn i fellen.
   
   
   

   
  All takpapp på Miljøsenteret Seletun er levert av Karstein B. Vågenes AS. 
   
  Takpappen til renovering, oppussing og bygging på Seletun er levert av Karstein B. Vågenes AS. Alle byggene på Seletun har torvtak med takpapp underst.
   
  Karstein B. Vågenes AS er et lokalt firma som ligger i Sandviken. De leverer et bredt spekter av toppmembran-typer, avhengig av behov.
   
   
   

   
   
  Fana Stein og Gjenvinning AS leverer grus og stein til Miljøhotellet Seletun.
   
  Adkomsten til Seletun er en grusvei langs deler av Osvassdraget. Det særegne vestlandske været gjør at veien har behov for en del vedlikehold, dvs. etter-grusing, for å holdes farbar.
   
  Fana Stein AS henter steinen sin fra et underjordisk anlegg i Rådalen. Miljøbelastningen fra dette anlegget er liten siden det er skjult i fjell.
   
   
   

  Fyllingen Maskin AS holder veien til Seletun i stand.

  Adkomsten inn til Seletun er via en grusvei som ligger langs deler av Os-vassdraget. Veien har jevnlig behov for vedlikehold, og dette arbeidet utføres av Fyllingen Maskin.

  Fyllingen Maskin AS er en entreprenørbedrift stiftet i 1957 og som idag sysselsetter ca. 150 medarbeidere. De har som mål å bli en ledende entreprenørvirksomhet i Hordaland!
   
   
   

  Officeaid (Tidligere Noroffice) er leverandør av ergonomisk utstyr til Norges Miljøvernforbund.
   
  Officeaid leverer ergonomisk utstyr til Norges Miljøvernforbund. Ergonomisk utstyr er viktig for å forhindre sykemeldinger og er en del av HMS-arbeidet Miljøvernforbundet er forpliktet til.

  Officeaid leverer en rekke produkter innen HMS-segmentet. Firmaet ble grunnlagt i 1986 og er suppleringsleverandør av kontorrekvisita til 30.000 kunder i hele Norge. Officeaid har utviklet gode løsninger for arkivering, kurs, møter, presentasjon, profilering, merking, innbinding, ergonomi, systematisering og effektivisering. Bedriften har også valgt å ta et samfunnsansvar for miljøet ved å kjøpe klimakvoter.

   
   

  Mesterbakeren leverer brød og kaker (inkludert Norges Miljøvernforbunds eget brød, Miljøbrødet) til Miljøhotellet Seletun.

  Mesterbakeren ble etablert 15. januar 1986 i Stavanger og er i dag heleid av Stormøllen AS som er en del av Felleskjøpets næringsmiddelindustri.

  Mesterbakeren består av 8 større lokale bakeri som sammen dekker store deler av Norge.
    
   
   

  Kranringen er og har vært leverandør av løfteoppdrag til Miljøhotellet Seletun.
   
  Kranringen er kanskje en av de beste og sikreste full service firma innen kran og transport. Gjennom sine fire avdelinger i Skien, Sandefjord, Tønsberg og Bergen tilbyr de skreddersydde løsninger over hele landet.
   
   
   

  Domstein leverer torsk og hyse til miljøhotellet Seletun.
   
  Domstein leverer Debio-sertifisert torsk og hyse. All fisk tas med line og langt til havs for å unngå belastning på utrydningstruet torsk - et hederlig initiativ til bærekraftig beskatning. Fisken blir bearbeidet og fryst inn ombord, noe som sikrer god kvalitet.
   
  Domsteins hovedkontor med ledelse og administrasjon ligger i Måløy, som er Norges største fiskerihavn og et viktig senter for fiskeindustri og -eksport. Domstein har i tillegg et svensk datterselskap, Domstein Enghav.
   
   
   

  Bosch leverer maskinvarer til Norges Miljøvernforbund.

  Bosch har levert elektrisk maskinvare til Miljøvernforbundets prosjekter innen bygging, vedlikehold og service.

  Bosch-konsernet er en ledende internasjonal leverandør innen bil- og industriteknologi, forbruksvarer og bygningsteknologi. Konsernet hadde i 2007 ca. 272.000 ansatte og en omsetning på 46,1 milliarder Euro. Selskapet ble grunnlagt i Stuttgart i Tyskland i 1886 av Robert Bosch.
   
   
   

  DEWALT leverer maskinvare til Norges Miljøvernforbund.

  DEWALT har levert en rekke forskjellige robuste maskinvarer til Miljøvernforbundets prosjekter innen bygging, vedlikehold og service. DEWALT har i over 70 år produsert maskiner, og tar sitt eget ansvar for å redusere miljøbelastningen gjennom alle ledd i produksjonsprosessen ordentlig på alvor.

   
   

   
   
   
  ASKO leverer dagligvarer til Miljøhotellet Seletun og M/S Miljødronningen.

  Som et hvilket som helst annet hotell og skip har Seletun og Miljødronningen bruk for dagligvarer, men Seletun velger kun det beste innen miljø og økologi. Mye av dagligvarene får vi gjennom ASKO Storhusholdning. ASKO har et nasjonalt transportnett og utgjør en del av NorgesGruppen.

   
   

  UniformPartner leverer antrekk til M/S Miljødronningen og Miljøhotellet Seletun.
   
  UniformPartner leverer antrekk til personalet som gjør at vi kan holde stilen. UniformPartner har siden oppstarten i 1993 bygd seg opp som en solid samarbeidspartner på leveranser av uniformer og profilbekledning. De er i dag en markedsledende bedrift bestående av 42 faste ansatte med solid kompetanse innenfor sitt fagfelt.
   
   
   

  Pilar Stillas (Tidligere StillasBygg AS) holder Norges Miljøvernforbund med stillaser.
   
  Pillar Stillas er totalleverandør av alt innen stillaser til ulike typer bruk. Norges Miljøvernforbund har bruk for en rekke type stillaser for istandsetting og vedlikehold av forbundets bygg. Pilar Stillas består av tidligere Bergen Stillasutleie AS og BS Utleie Stavanger. Både Bergen Stillasutleie og BS Uleie Stavanger ble etablert på 80 tallet og har over 30 år med erfaring i stillasfaget. Hovedkontoret ligger i Bergen kommune, og vinteren 2009 utvidet de med en avdeling i Stavanger-området.
   
   
   

  Kompetansepartner leverer nødvendige kurs til personalet på Miljøhotellet Seletun.
   
  Seletun har behov for et bredt spekter av kurs i forbindelse med drift. Kompetansepartner leverer oss de nødvendige HMS-kursene.
   
   
   

  Wulff Direct (Tidligere Nordisk Profil AS) leverer makulatorer til Miljøsenteret Seletun og Norges Miljøvernforbund.
   
  Wulff Direct AS ble etablert høsten 1999 da under navnet Nordisk Profil AS. Navnebytte ble gjort gjeldende fra 1. januar 2012. Salg av kontor- og datarekvisita, skole- og formingsmateriell, Helse, Miljø og Sikkerhet - herunder ergonomiutsyr for databrukere samt 1 hjelpsutstyr, er våre hovedfelt.    
   
   
   


   
   
  Grans Bryggeri leverer økologisk mineralvann til Seletun.
   
  Seletun strekker seg litt lengre enn øvrige serveringssteder etter å kunne tilby det mest miljøriktige, og hva er da mer naturlig enn å velge økologisk mineralvann?

  Grans bryggeri ble etablert i 1899 i Sandefjord. Bryggeri- og mineralvannsfabrikken eies i dag av Guttorm Gran med familie (50%) og Reitangruppen AS (50%). Grans AS startet å produsere økologisk mineralvann i 2009 som eneste store produsent.

   
   
   

  Flexit har levert en PVC-fri sentralstøvsuger på Miljøsenteret Seletun.

  Bruk av sentralstøvsugere forbedrer inneklimaet. Der tradisjonelle støvsugere slynger fint støv tilbake i rommet, sender sentralstøvsugerne dette eksempelvis ut enten over tak eller ved bakken ute. Dette gjør inneklimaet sunnere, noe som er viktig for å forhindre at flere utvikler allergi og astma.

  Flexit er Norges største leverandør av ventilasjonsanlegg og sentralstøvsugere til private boliger. Markedsposisjonen er solid som følge av satsning på produktutvikling, bearbeiding av markedet og kvalitetssikring i alle ledd. Omsetningen i det profesjonelle markedet har også økt kraftig de siste årene som et resultat av en større satsning mot den bransjen. Flexit's opprinnelige mål er å bli landets største leverandør av ren og frisk luft for et sunt innemiljø.
     
   
   

   
  Hardanger Bestikk har levert bestikket til Miljøhotellet Seletun.

  Hardanger Bestikk er Skandinavias største bestikkprodusent. Produksjonen foregår i Kinsarvik i Hardanger. Lokalproduksjon kombinert med høy kvalitet var avgjørende for valget av leverandør til Seletun. Hardanger Bestikk har blant annet 10 års garanti på sitt bestikk.

  Hardangerbestikk ble grunnlagt i 1858 av Odd Leikvoll og ledes i dag av sønnen Rune Leikvoll. Bedriften har 70 ansatte som er levende opptatt av å levere kvalitet.
   
   
   

  Telenor Mobil leverer mobilteknologi til Miljøhotellet Seletun.
   
  Telenor leverer som eneste tilbyder GSM-dekning på Seletun. Telenor leverer også mobilteknologien som brukes i den daglige driften.

  Telenor har vært en fast leverandør av tjenester til Seletun og Norges Miljøvernforbund. Miljøvernforbundet har stilt miljøkrav til mobilselskapet som har vært gjennomført. Telenor har blant annet oppført en basestasjon som alternativ mobilmast. Det tekniske huset har vært designet av Miljøvernforbundet som en jordgamme og oppført av Telenor, dette for å lage et landskapstilpasset anlegg.
   
   
   

  Dalum Papir leverer kopipapiret Cyclus til Miljøsenteret Seletun, Miljødronningen AS og Norges Miljøvernforbund gjennom Papyrus Norge.

  Dalum Papir leverer det 100% resirkulert papiret Cyclus, som er returpapir samlet inn i en radius på 300 km rundt fabrikken. Papiret blekes uten klorholdige kjemikalier. Dalum papirfabrikk bruker hvert år ca 120 000 tonn papir som blir til omlag 70 000 tonn fibermasse til nyproduksjon.

  Dalum Papir er miljømerket med både Nordiske Svanen og EU blomsten. Cyclus leveres i Norge av Papyrus Norge.

   
   
  BKK leverer fiberoptisk bredbånd til administrasjonen av Miljøsenteret Seletun.

  For oss var det naturlig å velge en av de lokale leverandørene av bredbånd, og BKK var den som leverer den beste pakken tilpasset vårt behov.

  For de fleste er BKK kjent for å være Vestlandets eget kraftselskap og har naturlig nok sine røtter og sin virksomhet på Vestlandet. Hovedaktivitetene er produksjon, omsetning og transport av elektrisk kraft. De tilbyr i tillegg blant annet fiberoptisk internettilknytning.
   
   

  Skogstad leverer deler av arbeidstøyet til de ansatte på Seletun.
   
  Skogstad er et norskeid selskap som ble etablert i 1936 i Innvik i Nordfjord. Selskapet leverer kvalitetsklær for et barskt norsk klima. For Seletun var det naturlig å velge en lokal kvalitetsleverandør.
   
   
   

  Toyota har levert Prius til Miljøhotellet Seletun.
   
  Ved siden av å ha en el-bil disponerer Miljøhotellet Seletun en Toyota Prius i sitt virke. Det er viktig for Seletun å markere en høy miljøprofil ved å benytte en av fremtidens miljøløsninger, slik som hybridbilen fra Toyota. Bilen har en el-motor og en bensinmotor. Gjennom et smart system lader bilen elmotorens batteri. Avhengig av type kjøring kobles bensinmotoren ut og bilen kjører på el-motor.
   
   
   

  VITEK tømmer slamavskilleren til gråvannrenseanlegget på Miljøsenteret Seletun.
   
  Seletun har et dobbelt avløpssystem hvor gråvann (dusj, servant) og sortvann (do) går hver for seg. Gråvannet renses lokalt i et gråvannrenseanlegg. Før vannet renner ut i selve renseanlegget, skal vannet innom en slamavskiller. Slamavskilleren fanger opp fettpartikler slik at vannet lettere kan renses og sikrer dermed lang levetid på renseanlegget.
   
  VITEK er firmaet som tømmer slamavskilleren på Seletun. Vitek er et spesialfirma som i hovedsak utfører tjenester innenfor vann og avløpssektoren som høytrykkspyling, videoinspeksjon, rehabilitering og slamsuging i de fleste typer rør og tanker.
   
   
   

  Foma leverer høytrykksvaskemaskiner til Miljøsenteret Seletun.
   
  Til vask og vedlikehold har Seletun valgt Foma som leverandør. Firmaet har i dag betydelige markedsandeler innenfor alle sine produktområder, og er en bedrift i vekst. Kvalitet og mulighet for service gjorde utslaget.
   
   

  Isola har levert knasteplaten Platon Xtra til takene på Miljøsenteret Seletun.
   
  Alle takene på Seletun er dekket med torv, noe som er miljøvennlig, lett å vedlikeholde og gir Seletun dets særpreg. Platon legges mellom takbelegget og torvtaket for å sikre drenering under plasten og gir en beskyttelse for røttene på oversiden. Gammel tradisjon tilsier bruk av never som underlag for torv. Men never er vanskelig å få tak i, og det er få som behersker den tidkrevende leggeteknikken i dag.
   
  Isola har som målsetning å være en ledende leverandør av fuktproblemløsere, noe de oppnår ved å være nisjeleverandør med spesifikke produkter. Firmaet har egenproduksjon og har fabrikker både i Norge og i utlandet.
   
   
   

  3M har levert overhead og prosjektor til Miljøhotellet Seletun og Norges Miljøvernforbund.

  3M er et multinasjonalt selskap som har slått seg stort opp innenfor både kontorprodukter, helse, trafikksikkerhet og optisk film for LCD-skjermer. 3M har datterselskaper i mer enn 60 land, deriblant i Norge hvor selskapet har sitt hovedkontor på Skjetten utenfor Oslo.

  Selskapet har mer enn 75 000 ansatte på verdensbasis, og 130 jobber i den norske delen av 3M.
   
   
   

  Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS leverer nøkler og låser til Miljøhotellet Seletun.
   
  Låsgruppen er Norges største låsesmed med historie tilbake til 1952. Selskapet er landsdekkende og en del av ASSA ABLOY-konsernet, som er verdensledende innen døråpningsløsninger.
   
   
   


  Eikner Naturstein AS har levert heller, benker og bordplater til Miljøsenteret Seletun.
   
  Eikner Naturstein AS har levert heller, benker og bordplater i skifer, samt skiferheller innvendig. I inngangspartiet på Seletun finner du blant annet forskjellige dyrespor fra dyr som lever i området. Disse er laget hos Eikner. I konferanseavdelingen har vi en talerstol som er designet og laget av Eikner, det samme gjelder AV-benken.
  I grunnen er det unødvendig å si det, men vi har valgt stein da dette er et særdeles slitesterkt materiale som man kan lage utrolig mye spennende ut av.
   
   
   

  Kummer og betongrør er levert av Ølen Betong til Miljøsenteret Seletun. 
   
  Ølen Betong har levert alt av kummer og betongrør til Seletun, det være seg både overløpsrør, service og vedlikeholdskummer.
   
   
   

   Alle pumpene på Miljøsenteret Seletun er levert av Grundfos.
   
  Miljøsenteret Seletun bruker mange ulike type pumper. Vi har blant annet pumper til drikkevann, vannbåren varme, gråvannrenseanleget og sortvann.

  Grundfos ble valgt fordi de leverer kvalitetspumper med lang levetid og høy driftssikkerhet.

  Grundfos er et dansk firma som ble etablert i 1945. Deres misjon er å utvikle, produsere og selge pumper og pumpesystemer av høy kvalitet over hele verden med det mål å gjøre menneskers hverdag lettere og mer komfortabel, og samtidig med det mål å bidra aktivt til et bedre globalt miljø.
   
   
   

  Termo Teknikk AS leverte varmepumpe til Miljøhotellet Seletun.
   
  Varmepumpen er en del av energiløsningen på Seletun, som beskrevet på starten av siden. Varmepumpen henter varmen fra Haugdalsvannet som ligger rett ved Seletun, for en relativt lav energikostnad i forhold til strømfyring.

  TERMO TEKNIKK AS er en utførende kuldeentreprenør som har kundens tilfredshet som det bærende element i sin forretningsidé. Firmaet har i tillegg levert varmepumpe til Miljøvernforbundets hovedkontor Ludeboden, i Skutviken.

  En kuldeentreprenørs hovedprodukt er en avtalt temperatur som kunden har behov for, det være seg i en frysedisk, et fryse/kjølelager, et kontor, et prosessrom, temperatur fra en varmepumpe eller i et komplisert industrielt anlegg.
   
   
   

  NOHA Norway AS har levert brannvarslings- og slukningsutstyr til Miljøsenteret Seletun.
   
  Som alle andre forsamlings-, overnattings- og serveringssteder er Seletun pålagt å ha tilfredsstillende brannsikring. Vi har både vannslanger og pulverapparater i tillegg til brannvarslingsanlegg.
   
  NOHA er Norges største leverandør av brannslukningsposter, og totalleverandør på brannslukningsutstyr og brannteknisk kompetanse. De tilbyr en kvalitet og service som gjør at våre gjester skal føle seg trygge. Vi anser NOHA som en svært seriøs partner å ha med på laget.
     Gass-Service AS leverer all gass og utfører service og vedlikehold på gassanlegget på Seletun.
   
  Gass-Service AS er en regional distributør og servicepartner for propan og gass til proffmarkedet. De utfører prosjektering, installering og vedlikehold av kokeprodukter, industrianlegg, boliggassanlegg, gass peiser, sentralvarme, infrarød varme etc. utgjør en hoveddel av aktiviteten. Videre selger, leier ut og overhaler/reparerer Gass-Service AS gassutstyr for mange formål.
   
   
   

  Dekkmann Minde holder Miljøsenteret Seletun med sommer- og vinterdekk.

  Miljøsenteret Seletun sin el-bil, en Peugeot Partner Electric, kjører på dekk fra Dekkmann på Minde i Bergen. Dekkmann holder også Miljøvernforbundet sine øvrige biler i Bergen med dekk.

  Dekkmann er for oss en solid samarbeidspartner som leverer de dekkene vi mener er miljøriktige for vår bruk, sett i forhold til gripeevne, støy og slitestyrke.
   
   

  Norrøna leverer tur- og fritidsutstyr til Miljøsenteret Seletun.
   
  Norrøna lager klær og sekker for natur- og friluftslivsaktive mennesker. Produktene vi har valgt ut, har god funksjonalitet og kvalitet. Norrøna leverer blant annet anorakker, bukser og tursekker til Seletun.
   
   
   

  Sigurd Johansson as har smidd og levert mye av dekoren både innendørs og utendørs på Miljøsenteret Seletun.
   
  Gitteret på barskapet er spesialbestilt og håndlagd: Det er plasmabrent ut av en stålplate av Sigurd Johansson AS, som er en lokal stål- og metallbehandlingsbedrift. Videre har Sigurd Johansson as smidd alle lyktestolpene som står langs veien inn til Seletun og lagd stativene til askebegrene ute.
   
  Valget av håndlagd gitter, lyktestolper og askebegre er med på å skape den fredfylte og stilige atmosfæren som særpreger Seletun.
   
   

  HMS-tjenestene er levert av Victoria.
   
  Victoria er Seletun, Miljødronningen og Norges Miljøvernforbundet sin samarbeidspartner innen HMS. Blant produktene vi har fra dem er førstehjelpsutstyr, kokkeutstyr og arbeidsklær til tømrere.
   
  Victoria har eksistert i over 70 og har de siste 30 årene bygget opp en solid kompetanse omkring personlig verneutstyr og arbeidsklær. I denne perioden har det vært en utrolig utvikling hvor ukjente yrkesfarer er blitt avdekket og beskyttelsesutstyr utviklet.
   
   
   

  Ragn-Sells Bergen AS er Miljøsenteret Seletun sin samarbeidspartner på avfall.

  Under byggingen av Seletun har Ragn-Sells Bergen AS holdt Seletun med container og transport. I dag har Seletun et samarbeid med Ragn-Sells Bergen AS om full kildesortering.

  Som miljøsenter sorteres følgende fraksjoner på Seletun:
   • Matavfall
   • Papp, papir og kartong
   • Glass og metall
   • Plast
   • Trevirke
   • Restavfall
   • Farlig avfall
  Vi er svært fornøyde med samarbeidet, et samarbeid vi håper fortsetter.
   
   

  TORK leverer tørkepapir til Miljøsenteret Seletun.
   
  Det å velge et produkt som er best mulig for miljøet, samtidig som det skal tilfredsstille strenge hygieniske krav og de tekniske krav vakuumtoalettene på Seletun setter, er ikke lett. TORK var etter nøye vurdering det naturlige valg for Seletun.
   
  Selskapet bak TORK, SCA-gruppen, er samfunnsbevisst, tar miljøansvar og søker å redusere miljøpåvirkningene av produksjonen. Dette skjer gjennom registrering av metoder og landskapsplanlegging, og de samarbeider med myndigheter for bevaring av truede arter. Mesteparten av deres produksjon er basert på bærekraftig produksjon gjennom fornybare og resirkulerbare materialer og følger ISO 14001 standarden.
   
   
   


  Skage Maskiner AS var Miljøsenteret Seletun sin leverandør på ulike typer småmaskiner.
   
  Skage Maskiner AS har vært Seletun sin leverandør av ulike typer småmaskiner. De forhandler flere ulike merker, men våre maskiner er fra Husqvarna. Husqvarna har etter vår erfaring levert produkter av ypperste kvalitet, dvs. de er slitesterke og har et langt livsløp.
   
  Våre maskiner som har forbrenningsmotor går dessuten på Aspen (aspen.se) bensin. Dette er en rein bensintype som er bedre for helse og miljø.
   
   

  Ing. A. Sletten EFTF AS leverte el-, tele- og data-tjenester til Miljøsenteret Seletun.
   
  Ing. A. Sletten AS har utført arbeidet med det elektriske anlegget og infrastrukturen for tele og data på Seletun. Vi takker for prima utført arbeid.
   
   
   

   
  Miljøsenteret Seletun består av mange bygg som dels er bygget sammen og dels står fritt. Restaurering av disse har tatt tid og vært ressurskrevende. Bygningsmassen var til dels svært forfallen og flere av byggene er samtidig bevaringsverdige. Mye trevirke har måttet byttes ut og mye av dette arbeidet har krevd spesielt utstyr. Byggmakker Jekteviken i Bergen har sponset Seletun med en god del materialer og utstyr.
   
   
   

   
   
  Sparebanken Vest har sponset Miljøsenteret med en betydelig sum. Disse midlene har gått til oppussingen av det verneverdige bygget fra 1745.
  Dette huset, med et tilbygg som inneholder dusj- og toalettfasiliteter, gjorde at antallet overnattingsplasser steg til 37 personer i 2006.
   
   
   

  For å kunne realisere Seletun har det vært både store og små transportoppdrag. Vi har benyttet Bring (Norcargo) som transportør til det meste som har trengt større transport. Om transportproblemene var av liten eller stor karakter, har Bring (Norcargo) som vår hovedtransportør stilt opp når det måtte være  - nær sagt døgnet rundt.
   
   
   

  Miljøsenteret Seletun vil takke Neumann Bygg for leveransen av fliser og trelast til byggingen og restaureringen av Seletun.
   
   
   


   
   
  Miljøvernforbundet vil på vegne av Miljøsenteret Seletun takke Forestia som blant annet har levert kledning til Seletun. Kledningen på Seletun er værhud, noe som innebærer at kledningen får lov til å gråne av seg selv uten bruk av maling eller annen impregnering.
   
   
   

  Ahlsell, tidligere Bergen Rørhandel, har levert alt av sluk, rør o.l.
   
  Grunnlaget for det som nå er Ahlsell ble startet i Sverige i 1877 da ingeniørene John Bernström og Jacob Tornblad etablerte en salgsbedrift, med blant annet pumper og treskeverk i sortimentet. Virksomheten ble flere år senere slått sammen med firmaet R.Ahlsell & Co, som var etablert i 1903.
   
  Ahlsell har fusjonert flere ganger og oppnådd gode resultater. I 1971 gikk virksomheten for første gang inn på det norske markedet, og etablerte Kulde A/S i Norge i 1986. Disse avdelingene lå under Trelleborg Holding Norge, samtidig som Ahlsell AB i Sverige i sin helhet var eid av Trelleborg konsernet.
   
   
   

  Brødrene Dahl AS har levert rør og rørkoblinger til Miljøsenteret Seletun.
   
  Brødrene Dahl AS arbeider innenfor kundesegmentene VVS, VA, INDUSTRI, MARINE, OLJE & GASS, VANNKRAFT og SAMFERDSEL. Konsernet har 1.500 medarbeidere og en omsetning på over 6 milliarder kroner. 
   

   
   


  Norges Miljøvernforbund

  Besøksadresse:
  Ludeboden,
  Skuteviksboder 24,
  5035 Sandviken
  Postadresse:
  Postboks.593, 5806 Bergen

  Kontaktinformasjon

  Tel: 55 30 67 00
  Faks: 55 30 67 01
  Epost: nmf@nmf.no
  Org.nr: 871 351 082
  Kontonr: 3633 41 17116
  fb_liten twitter_liten

  Nyhetsbrev

  Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
  Registrer deg med din e-postadresse:
  Epost :
  Liste :