Frarår vask av oljeskadd fugl
Publisert: 28.06.2010
Det ble mye kritikk av Norges Miljøvernforbund, etter utspillet om utskyting av oljeskadet fugl som ikke var truet i forbindelse med havariet av MS Full City. Utspillet får nå støtte i en oppsummering fra Mattilsynet og Direktoratet for Naturforvaltning: "For tallrike og vanlige arter vil DN normalt ikke tilrå rehabilitering. For et fåtall arter vil DN tilrå rehabilitering av hensyn til artens bestandsstatus".

Les mer...

Fredning av ærfugl

Miljøvernforbundet har vunnet frem med kravet om lokal fredning av ærfugl. Som et resultat av oljesølet utenfor Telemarkskysten etter at lasteskipet Full City grunnstøtte utenfor Langsund i sommer, har Direktoratet for naturforvaltning (DN) nylig innført restriksjoner i jakta på ærfugl i området.

Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :