U 864 må opp !
Publisert: 20.05.2014
 
Etter å ha laget alternativer bestående av heving av lasten i skipet og kun tildekking har nå kystverket igjen gått inn for kun tildekking. Her har Kystverket analysert 2 dårlige alternativer. De sier at mellom 25 og 45 % av kvikksølvet vil kunne tas opp ved heving av lasten. Dette imotsetning til en heving av hele U864. Først da vil en få opp det aller meste av den farlige lasten. Det er ikke første gang at tildekking påstås å være trygt lang tid framover, 3000 år sier Kystverket nå. Det samme har vi hørt før om områder som etter å ha blitt tildekket lekker giftstoffer kort tid etterpå. Som f.eks i Eitreimsvågen i Odda som ligger i en skjermet fjordarm imotsetning til U864 som ligger ute i havet som alltid er i bevegelse og hvor bunndyr også bidrar til å blande lag i havbunnen.
Les mer...
U-864 skal heves, men vil ikke si når...
Publisert: 09.12.2010
U-864 ligger fortsatt på havets bunn utenfor Fedje med 65 tonn kvikksølv, slik det har gjort siden 2. verdenskrig Slik kan den bli liggende på ubestemt tid.
En handlingslammet fiskeri- og kystminister, Lisbeth Berg Hansen (AP,) hevder i Stortinget at regjeringen fortsatt arbeider med å gjennomføre en hevning, men nekter å gi opposisjonen på Stortinget en tidsplan.
 
Les mer...

DEN HEMMELIGE LASTEN I U-864
Publisert: 22.06.2010

Det er sterke indisier som tilsier at U-864 hadde uranoksid med på reisen fra Tyskland til Japan. Norske myndigheter ville først ikke tro at det var kvikksølv ombord, nå avviser myndighetene uranoksid i vraket. Miljøvernforbundet vil ikke ta noen sjanser med radioaktivt avfall, og vi krever forsvarlig håndtering av uranet.
 
Les mer...

Hevingen utsatt på ubestemt tid
Publisert: 04.03.2010
Regjeringen har besluttet å utsette hevingen av den tyske ubåten U-864 som ble senket i 1945 ved Fedje med 67 tonn miljøfarlig kvikksølv. Etter planen skulle dette finne sted i 2011, men arbeidet med å heve ubåten er nå utsatt på ubestemt tid. Leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, mener dette er fullstendig uforsvarlig og en bevisst trenering av saken for å oppnå tildekking av ubåten.
Les mer...

NMF slakter U-864-rapport: ”Finansdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet prøver å unnslippe miljøkostnaden ved heving”
U-864-rapporten fra Dovre Group er et bestillingsverk fra en regjering som er mer opptatt av å spare penger enn helse og miljø. Slik konkluderer Norges Miljøvernforbund etter å ha gått rapporten nærmere etter i sømmene.
Les mer...

Utsettelse på hevingen av U-864
Publisert: 22.12.2009
Kvalitetssikringsrapport truer med å stoppe hevingen av U-864, dette til tross for regjeringens løfter i januar 2009 om en heving. Beslutningen om å heve ubåten nå lagt på is etter at en rapport anbefaler en ny anbudsprosess. I 2003 gjenfant det norske Sjøforsvaret vraket av U-864, en tysk ubåt som gikk til bunns utenfor Fedje på slutten av 2. verdenskrig med flytende kvikksølv i lasten. Norges Miljøvernforbund stiller seg kritiske til rapporten og krever fortsatt en heving av vraket.
Les mer...

U-864 høring
Skandaløse myndigheter vil ikke fjerne ubåtvrak og kvikksølv ved Fedje. Tirsdag 6. mars er det høring i Stortinget om U-864, som Kystverket ønsker og tildekke.

Les mer...

- Hev U-864 og rydd opp i oppdrettsbransjen Jens!
Det sier Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet, som hadde fått tillatelse fra politiet til å markere forbundet sitt syn utenfor AP sitt landsmøte torsdag.

Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernforbund  oppfordrer Det Norske Arbeiderparti til å ta et oppgjør med sin egen fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen, regjeringens tvilsomme antimiljøminister.
 
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :