Fiskeridirektoratet fraråder folk å spise den rømte oppdrettsfisken
Publisert: 12.01.2015
 
Fiskeridirektoratet fraråder med veldig god grunn folk å spise oppdrettsfisken som har rømt i Osterfjorden og Hardangerfjorden i Hordaland. Fisken på anleggene Angelskår i Osterfjorden og Høysteinen i Hardangerfjorden har blitt foret i løpet av de siste 2 ukene med Slice som inneholder kitinhemmere som danner kreftfremkallende stoffer i magesekken.  
Les mer...
Miljøvernforbundet fraråder folk å spise den rømte oppdrettslaksen fra Firda Sjøfarmer
Publisert: 27.10.2014
 
Fisken som er på 4-5 kg rømte kort tid etter avlusing. Miljøvernforbundet kjenner i skrivende stund ikke til hvilke midler som har blitt brukt. Men det brukes blant annet nervegifter og flubenzuroner som danner det kreftfremkallende stoffet parakloranilin. Miljøvernforbundet vil derfor advare folk mot å spise denne kjemikaliebehandlede fisken. Miljøvernforbundet vil påpeke at Firda Sjøfarmer som eies av Olav Braanås hittil i år har hatt 2 store rømninger. Det er sjokkerende at dette selskapet har fått innvilget en ny konsesjon ganske nylig.
Les mer...
Miljøvernforbundet krever HCB-forurenset oppdrettslaks merket.
Publisert: 25.08.2014
 
Forrige uke ble det avslørt at store mengder oppdrettslaks er blitt foret med HCB-forurenset fôr. Dette har igjen ført til at oppdrettslaksen man får kjøpt i butikken er forurenset med miljøgiften. Mattilsynet vurderer nå å åpne for salg av det som ligger på lager av den forurensede oppdrettslaksen. Dette er fullstendig uakseptabelt. Som forbruker har du krav på å få vite hva du kjøper. Miljøvernforbundet krever at all forurenset oppdrettsfisk blir spesifikt merket slik at forbruker kan gjøre et valg om de ønsker å kjøpe oppdrettsfisk. Tør oppdrettsnæringen å gjøre dette?
Les mer...
PRESSEMELDING: Etter 12 år begynner Miljøvernforbundet å få gjennomslag for vårt krav om rensing av fiskefôret
Publisert: 03.04.2014
 
Etter å ha aksjonert og argumentert i 12 år for tilsynelatende døve ører mot fiskefôrbransjens miljøgift innholdende fiskefôr, - går nå Marine Harvest endelig ut og sier at de skal rense fiskefôret. Noe Miljøvernforbundet har krevd i 12 år. Dette til tross for gjenstridige forskere som forskningsdirektør Ingvild Eide Graff i NIFES. Såkalte "seriøse" eksperter som Ingvild Eide Graff har bagatellisert det store giftinnholdet i norsk oppdrettsfisk i alle år. Til tross for at norske kontrollmyndigheter ber folk om ikke å spise fet fisk oftere enn to til tre ganger i uken, og til tross for at en rekke forskere har frarådet at gravide og barn fra spise oppdrettslaks og ørret. 
Les mer...

Melamin

Melamin (ikke å forveksle med melanin) er et polymer som fremstilles syntetisk. Den er en organisk base med den kjemiske formel C3H6N6. Stoffet ble første gang fremstilt syntetisk av den tyske kjemiker Justus von Liebig i 1834. Den første kommersielle produksjon fant sted i 1930. For det europeiske marked er import fra Asia, særlig fra Folkerepublikken Kina, blitt stadig viktigere på 2000-tallet.

Les mer...

Kjemikaliekrig uten håp om seier
Publisert: 15.09.2014
 
Det er krystallklart at fiskeoppdretterne som selv rapporterer om egne lusepåslag underrapporterer for å unngå nedslaktning. Men sannheten kommer fram etterhvert som tiden går. Lusepåslag på rømt ørret og laks er sammen med villfiskpåslaget et ganske klart bevis. Ifjor ble det pøst ut rekordhøye mengder med kjemikalier i tillegg til titalls millioner leppefisk for å holde nede lusepåslaget. Ny forskning beviser at dette rammer alle skalldyr. Alikevel sliter næringen mer enn noensinne før. Det er nå på tide at de innser at kjemikaliekrigen ikke kan føre fram til seier over lakselusen. Derimot vet vi at tette oppdrettsanlegg som henter vann under fotosyntesesjiktet løser hele problemet.  
Les mer...
50 millioner kr på mislykket rotenonblandingsforgiftning av Ranavassdraget.
Publisert: 04.09.2014
 
For 10 år siden ble det brukt omtrent 50 millioner kr på rotenonblandingsforgiftning av Ranaelven. Da som nå var Miljøvernforbundet motstandere da vi vet at resistens naturlig dannes mot parasitten. Bestandene kan derfor ta seg opp igjen. Trusselen mot vill laks og ørret er i all hovedsak da som nå dagens driftsform i fiskeoppdrettsnæringen. Tilsammen var det brukt 669 millioner kroner på å forgifte norske vassdrag med løsemiddelblandinger iblandet litt rotenon fram til ifjor.
Les mer...
MON (MONSANTO) 87427 vil bidra til utbredelse av patogener og sykdom.
Publisert: 13.05.2014
 
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av mais MON 87427. Denne GMO veksten har en innsatt kode sekvens cp4-epsps som gir planten økt toleranse mot glyfosat som er den aktive ingrediensen i Roundup®. MON 87427 har en gen komposisjon som gir redusert produksjon av cp4-epsps proteinet i to vev som utvikler pollen og vev som gir forsyning til pollen. Derimot blir vevet til korn og frø produsert med høyere nivåer cp4-epsps proteiner. Ved å behandle denne maisen med glyfosat vil veksten miste evnen til å pollinere og få økt glyfosat toleranse i maiskolben og bladene. Uttrykket av cp4-epsps proteinet som gir resistens mot glyfosat er vev spesifikk i mais MON 87427. Det blir produsert i reproduktive vev av hunkjønn som ovuler men ikke i reproduktive vev av hankjønn som pollen på sine duskene. MON 87427 er til for å føre videre en høyere toleranse i maiskorn mot ugressmiddelet glyfosat som i produsentens egne Roundup produkter i nye hybrider med disse maisplantene. 
Les mer...
GMO Soya FG72 har det som kan føre til både ett vitamin mangel og svekket stoffskifte.
Publisert: 29.04.2014
url(http://www.nmf.no/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css)
Les mer...
Genmodifiserte MON 810 kan drepe viktige nyttedyr!
Publisert: 23.07.2013
 
Norges Miljøvernforbundet er imot fornyelse av godkjenning for omsetning av genmodifisert maislinjer MON810. I Europa dyrkes det mest MON810 mais i Spania følget av Portugal,  Den Tsjekkiske Republikk, Slovakia og Romania. Totalt ble det drevet jordbruk for MON810 på 129,000 hektar i 2012. MON810 inneholder Bt (Bacillus thuriengiensis) Cry (Crystal) gen som koder for delta-endotoxin cry1Ab.  Pollen fra MON 810 kan drepe arter i Lepidoptera (sommerfugler), både beskyttet sommerfugl og møll i bikuber.
 
Les mer...
Nei til GMO Soya, Nei til DAS-444Ø6-6.
Publisert: 20.06.2013
 
Norges Miljøvernforbund har tidligere uttalt seg mot GMO Soya og GMO glyfosat resistent soya. De nye utviklingene av multitolerant og multiresistente planter mot flere typer plantevernmidler fører til en miljømessig farlig og uakseptabel situasjon. Nyere GMO Soya kan føre til vesentlig store endringer som fører til sykdomsfremkallende fungi (sopp) i rhizosfæren (rotstengelmiljøet) til Soya. Konsekvensene kan være økt avhengighet på penicillin spp i jordbruk. GMO jordbrukere kan få sådd pencillin spp for å skifte patogene arter fra rhizosfæren. Fusarium spp kan også oppstå som patogen i dyr og mennesker.
Les mer...
Giftige lakselusmidler i både norsk oppdrettsfisk og villfisk !
Publisert: 18.01.2013
 
NMF har kommet med kraftige advarsler mot de giftige avlusningsmidlene som brukes. Både de forskjellige nervegiftene samt teflubenzuron og diflubenzuron. Teflubenzuroner et stoff som har effekt på skalldannelse hos krepsdyr, og blir regnet som et lite giftig stoff for mennesker.
 
I 2011 publiserte Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) en rapport som påviste to lakselusmidler i så høye konsentrasjoner rundt oppdrettsanlegg at det kunne true krepsdyr som krabber og reker. Lusemidlene ble påvist opptil en kilometer fra anleggene. Nå har Havforskningsinstituttet (HI) og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes) sett nærmere på spredningen og effekten av lakselusmidlene. De nye funnene viser høyere konsentrasjoner i villfisk, krepsdyr, sedimenter og bunnfauna enn det som ble påvist i 2011.
Les mer...
Regjeringen har forbudt genmodifisert soya, men fremdeles kan fiskeoppdrettsnæringen fôre fisken med GMO - fôr
Publisert: 17.12.2012
 
Regjeringen har heldigvis forbudt den genmodifiserte oljerapslinjen GT73 fra Monsanto forbudt etter genteknologiloven. NMF har i en årrekke advart mot farene ved genmodifiserte arter i høringsuttalelser. Vi er også en del av sammenslutningen for GMO fri mat. Samtidig som vi kan glede oss over en seier så er vi bekymret over at fiskeoppdrettsnæringen fremdeles kan fôre fisken med GMO - fôr uten at noen får vite det.
Les mer...
Viken Skog BA har gitt etter for NMF sitt krav om å avstå fra roundup sprøyting av skog
Publisert: 01.02.2012
Viken Skog BA har i følge Østlandets blad trukket planene om å sprøyte 350 mål Follo-skog med Roundup. Norges Miljøvernforbund kommer til å følge denne saken tett. På 90-tallet fikk NMF presset igjennom manuell klipping/stussing av vegetasjon istedenfor sprøyting med Monsantos giftmiddel roundup. Tidligere ble vegetasjon som f.eks greiner som vokser inn mot veiene sprøytet med denne giften. Det fikk vi stoppet den gang på landsplan.
Les mer...
Genmodifisert oljeraps kan bidra til sykdomsutvikling hos mennesker.
Publisert: 04.04.2013

Oljerapsen MS8XRF3XGT73 trenger plantevernmidler med glyfosat og glufosinat-ammonium. Dette kan bidra direkte og indirekte til sykdoms utvikling i mennesker. Norges Miljøvernforbund har derfor i en høringsuttalelse gått imot omsetning av den genmodifiserte rapshybriden MS8XRF3XGT73.Å tillate genmodifiserte planter som lages for å tåle større mengder giftige sprøytemidler er ikke bærekraftig. På lang sikt vil det redusere forsyningssikkerheten og skade jordsmonnet.
Les mer...
Glyfosat / Round up og genmanipulering henger sammen
Publisert: 21.05.2013

Norges Miljøvernforbund har uttalt seg imot økende glyfosat bruk i over tjue høringer de siste fem år. Glyfosat som er det aktive virkemiddelet i Roundup® skaper et unaturlig miljø som krever genmanipulasjon av planter for at de skal overleve. Både dyr og mennesker kan være utsatt for kunstig seleksjon som foretrekker dem som skal overleve den nye gen modifiserte verden.
 
Les mer...
Er GMO toksinene i mais så arts spesifikke?
Publisert: 05.07.2013
 
Strategien med å gi insekts toleranse til vekster som mais gir planten et konkurranse fortrinn, - genmodifiseringen gjør det mulig for mais å bli insektsresistent. Mais er for det meste vind pollinert, men kan ha pollen med insekticide konsentrasjoner fra svært lave til svært høye doser. GMO giganten Monsanto produserer sine variasjoner av mais med insekticider. Der det er insekticid og plantevernmiddelresistens i den samme maistypen blir egenskapen kalt for "stacked". Det kan føre til vesentlige forskjeller i dødelighet for insekter som ikke er mål for produsentene. GMO maisen MON89034x1507xNK603 er et eksempel på en mais med flere typer insekticide gjennom planten.
Les mer...
Den ensidige bruken av Roundup fører til "superugress"
Publisert: 26.09.2013
 
Planter som Raps, Soya og Mais har blitt spesialmodifisert av Monsanto for å bli mer motstandsdyktig mot ugressmidler med virkemiddelet glyfosat som i f.eks Roundup. NMF er kjent med at det dessverre brukes Roundup langs veier og kraftlinjer i Norge. Vi er bekymret for de endelige konsekvensene. Glyfosat er et virkemiddel i Roundup fra produsenten Monsanto.
De rammede områdene i USA er over en million hektar store og problemområdene øker. Dette er et forvarsel for at ekstreme ugressutviklinger kan bli et vanlig fenomen i framtiden. Allerede nå sprer ekstremugress seg raskt gjennom åkrer langs veier og over grenser i Midtvesten i USA. Dette kan ha den effekten at det må mobiliseres store manntall for å luke åkrene hvis en ikke skal se på at store deler av jordbruksåkre går tapt
Les mer...
De fleste GMO sakene kommer fremdeles fra Monsanto
Publisert: 05.11.2013
 
Norges Miljøvernforbund har besvart mange søknader de seneste fem år fra produsentene av genmodifiserte (GMO) planter. De fleste søknadene kommer fremdeles fra Monsanto, men stadig flere andre GMO søknader blir sendt fra andre selskaper. Monsanto forbindes først og fremst med plantevernmiddelet Round-up men også med middelet 2,4-D. Selskapet Monsanto har produsert såkornavlinger med en genetisk modifikasjon som gir dem toleranse mot de plantevernmidlene som de selv produserer.
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maishybriden DAS-40278-9 Enlist™ Maize.
Publisert: 13.03.2014
 
Denne har innsatte sekvenser for å kunne tåle høyere konsentrasjoner av plantevernmidler med 2,4-D som aktivt virkestoff. Ugressmiddelet 2,4-D skader planter fra artstypen Dicotyledonae og forfremmer derved uhindret vekst av monokulturer med Zea mays DAS-40278-9. Ved høyere konsentrasjoner er 2,4-D også nevrotoksisk på dyr og mennesker. DAS-40278-9 gir økt toleranse mot ugressmiddeler med 2,4-D  så vel som aryloksifenoksipropionat (AOPP). Det er ugressmidler til "fop" familien som haloxyfop, cyhalofop og quizalofop som trolig kan brukes i tillegg til 2,4-D. Disse ugressmiddlenes toleranse stammer fra den genetiske modifikasjon med innsatte gen aad-1. Kilden til kodesekvensen aad-1 er fra den bakterie Sphingobium herbicidovorans. Uten aad-1 gener blir mais plantene trolig alvorlig skadet av disse ugressmidler. 
Les mer...
Statens vegvesen vil kutte ut Roundup som blant annet kan være årsak til nyresykdom
Publisert: 11.08.2014
 
Sprøytemiddelet Roundup fra Monsanto er verdens mest brukte sprøytemiddel. Miljøvernforbundet har i alle år jobbet aktivt mot bruk av denne giften. Langs veier har vi tidligere fått gjennomslag for mekanisk klipping istedet. Men bruken ser ut til å ha tatt seg opp i senere år. Nå ser heldigvis Statens vegvesen ut til å igjen kutte ut denne unødvendige giftbruken. 
Les mer...
Norsk oppdrettslaks er enda giftigere enn antatt.
Publisert: 21.08.2014
 
100 000 tonn fiskefôr til norsk oppdrettslaks som hadde ulovlig høyt innhold av kreftfremkallende stoff har blitt brukt som fôr til norsk oppdrettslaks. Alle de 3 store fôrprodusentene, Ewos (27000 tonn) , Skretting og Biomar har brukt fiskemelet. Fiskemelet har blitt brukt i 100 000 tonn fiskefôr. Fiskemelet deres har høyere enn tillatt verdi av Heksaklorbenzen (HCB) som er flyktig, fettløselig og anrikes i næringskjeden. HCB absorberes lett. Dyrestudier har vist at HCB kan føre til kreft i en rekke organer og at det kan ha effekt på immunsystemet. I tilstrekkelig høy konsentrasjon kan det både forårsake kreft og skade sentralnervesystemet hos mennesker. De uansvarlige fiskefôrprodusentene har søkt mattilsynet om å få bruke det som de har igjen på lager av dette helseskadelige fiskefôret.
 
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :