Lars Haltbrekken og Frederic Hauge burde ha dårlig samvittighet for Mongstadsløsingen
Publisert: 21.09.2013
 
Over 7 milliarder er sløst vekk takket være Frederic Hauge og Lars Haltbrekken. NMF har hele tiden sagt at dette var bare en grønnvasking for å bygge et ordinært unødvendig gasskraftverk. Riksrevisjonen var nylig knusende i dommen over dette anlegget. Det er et ganske stort nederlag, men nå rydder AP opp i miljøtullet før Erna kommer med revisjon. Våre analyser viste tidlig at dette var egrønnvaskingsillusjon.
Les mer...
Miljøvernforbundet utestengt fra åpningen av Mongstads testanlegg for CO2 -fangst
Publisert: 07.05.2012
Miljøvernforbundet (NMF) ble utestengt fra åpningen idag av Mongstads testanlegg for CO2 fangst. Det er tydelig at politikken er at siden NMF av en rekke årsaker er kritiiske til denne satsningen, så skal vi holdes vekke. Blant annet pga sterkt kreftfremkallende aminstoffer fra dette testanlegget. At vi og en annen lokal miljøorganisasjon utestenges er i strid med vanlige demokratiske prinsipper. Vi vil med dette minne om at det er den norske stat som direkte og indirekte har betalt nesten hele anlegget. Det var neppe dette folk hadde forventet da Jens Stoltenberg snakket om å gjøre Norge til et åpnere samfunn.
Les mer...
NMF krever kabel på Mongstad – Kollsnes
Publisert: 13.12.2011

Vi har krevd at vår gjenværende uberørte natur skal ivaretas og at søknaden følgelig avslås. Vi anser det også for å være moralsk forkastelig at ordinære husstander skal betale subsidier og nettleie til å bygge ut miljøskadelige kraftlinjer som ene og alene skal brukes av en petroleumsnæring som ikke tilpasser sitt elektrisitetsforbruk til regionens kapasitet.

 Les mer...
Miljøvernforbundet alene om å levere høringsuttalelser om økt olje og gassutvinning
Publisert: 05.09.2014
 
Miljøvernforbundet har som den eneste miljøorganisasjonen avgitt høringsuttalelse til de siste 3 søknadene om utslipp fra petroleumsnæringen. På Draugenfeltet har Norske Shell søkt om tillatelse til økte utslipp av de aller farligste kjemikaliene. Statoil har søkt om prøveboring midt mellom Bjørnøya og Svalbard. Et område som det vil være nesten umulig å drive oppsamling av oljeutslipp i. Klima og havforsuringsproblematikken er i seg selv argument til å avslå alle. Men i nevnte to saker er miljøskade og miljørisiko spesielt store.
Les mer...
Om teknologioptimistene Frederic Hauge, Natur og Ungdom og Miljøpartiet de Grønne.
Publisert: 20.08.2013
 
Leder i Miljøvernforbundet, - Kurt Oddekalv tar et oppgjør med angrepene fra Bellona og Natur og Ungdom på Miljøpartiet De Grønne;
 
Det er med stor beklagelse at jeg konstaterer at teknologioptimistene Hauge og Natur og Ungdom (NU) går ut og advarer folk mot å stemme på De Grønne. Det er velkjent for oss i miljøbevegelsen at Hauge er mentor og rådgiver for Natur og Ungdom. Silje Lundberg, leder i NU er jo en av hans tidligere ansatte. Dette har ført til at Norge har gjort store teknologiske investeringer og ideologiske verdivalg som til dels har skadet miljøsaken og faktisk har satt miljøsaken flere tiår tilbake når det gjelder det praktiske miljøarbeidet i Norge.
Les mer...
Demonstrerte mot Natur og Ungdom
Publisert: 05.03.2012

NMF demonstrerte mot Natur og Ungdom som har latt seg korrumpere av norsk vindindustri lørdag 3. mars i Sandnes. Hvis Natur og Ungdom får sin vilje så vil det være den sikre utryddelsen av rovfugler som f.eks Hubro, vår største ugle. Store hogst og ryddebelter til vindturbinenes kraftlinjer og veier gjør at klimaregnskapet er heller tvilsomt. 

Les mer...
Andre alternativer enn flyplassutbygging!
Publisert: 21.12.2011

Det er totalt uforsvarlig av hensyn til klimagassutslipp å legge til rette for økt flytransport. Transportbehovet må reduseres og mer må overføres til tog og sjøtransport. Derfor har NMF sendt inn et krav om at planarbeidet med å utvide terminalen på Flesland flyplass stoppes.
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :