WIFI gir barn irreversible skader!
Publisert: 02.12.2013
 
«Alle som går inn for å etablere WIFI på en skole skulle vært fengslet for resten av deres liv.»

Uttalelsen kommer fra den britiske eksperten på mikrobølgeteknologi Barrie Trower. Forskning har vist at mikrobølger, selv i små doser kan gi skader på eggstokker og spermie hos barn. Hos jenter er det genetiske materialet i eggstokkene 10 ganger mer sårbart for skader forårsaket av mikrobølger enn andre gener. Det er svært viktig å beskytte barn mot trådløse nettverk, Ipads og mobiltelefoner.
Les mer...
Mobilstråling kan gi musefoster ADHD
Publisert: 29.04.2013
 
Ny forskning viser at mobilstråling kan gi musefoster ADHD lignende symptomer. Over buret til en gravid mus henger en mobiltelefon, hvor senderen i mobilen stråler med en styrke som tilsvarer tillatt maksimaldose i USA. Radiosenderen i mobiltelefonen står hele tiden på, ettersom smarttelefoner er hele tiden ute og sjekker nettet for meldinger. I et annet bur går en vordende musemamma, med en avslått mobil over seg.

Musungene skal bli forsøksdyr i et eksperiment som forskere ved Yale University School of Medicine i USA vil gjennomføre for å finne svar på spørsmålet: Kan mobilstråling påvirke hjernen til fostre?
Les mer...
Stråling fra mobiltelefoner kan forårsake hjerteforstyrrelser!
Publisert: 14.02.2013
 
Nyere forskning publisert i Eurpean Journal of Oncology viser en økning av hjerteforstyrrelser blant elektrosensitive personer ved påvirkning av stråling fra mobiltelefoner. Elektrosensitive personer blir i dag ofte forsøkt medisinert for sine plager i stedet for å få veiledning til en strålefri tilværelse.
 
Dette studiet føyer seg i rekken av forskning rundt mobiltelefonens potensielle skadevirkning på mennesket. Forskning viser en klar forbindelse mellom bruk av mobiltelefon og omfanget av hjernesvulst(cell phones’ association with brain tumors).
Les mer...
Ingen tvil lenger: Mobilstråling er skadelig!
Publisert: 11.01.2011
Etter mange års debatt rundt mulige helsekonsekvenser ved mobilbruk, har en ny rapport nå kommet til en konklusjon. Professor Girish Kumar ved avdelinga for elektroingeniørfag i Bombay i India har levert rapporten som baserer seg på en omfattende studie av mobilstråling og dens innvirkning på menneskets helse. 
Les mer...

NMF krever kabel på Mongstad – Kollsnes
Publisert: 13.12.2011

Vi har krevd at vår gjenværende uberørte natur skal ivaretas og at søknaden følgelig avslås. Vi anser det også for å være moralsk forkastelig at ordinære husstander skal betale subsidier og nettleie til å bygge ut miljøskadelige kraftlinjer som ene og alene skal brukes av en petroleumsnæring som ikke tilpasser sitt elektrisitetsforbruk til regionens kapasitet.

 Les mer...
EMF - Elektromagnetisk stråling og helseplager
Norges Miljøvernforbund (NMF) har i mange år satt fokus på helseplager og skader som følge av elektromagnetisk stråling. 2010 er godt i gang og det strømmer på med saker om temaet trådløs teknologi og helsemessige effekter. En av NMF sine nærmiljøgrupper har plukket ut et lite utvalg av saker – og de bør interessere de fleste av oss:
Les mer...

Elektromagnetisme
Publisert: 28.02.2007
Norges Miljøvernforbund har inngått strategisk samarbeid med Forening for el-overfølsomme (FELO), for å sette helse problematikken rundt el-overfølsomhet på dagsorden og for å få samfunnet til å gripe fatt i det som er i ferd med å bli vår nye folkesykdom.

Les mer...

Endelig vedtak om utbyggingsstopp på Klovholt skole
Publisert: 08.01.2010
I Skien har en lang kamp for å formidle informasjon om mulig helseskader og sykdom hos barn og voksne som oppholder seg over lang tid i nærheten av høyspentlinjer, til sist tatt en fornuftig vending. I siste bystyremøte i 2009 ble det endelig vedtatt at den prosjekterte utbyggingen på Klovholt skole ikke blir reaiisert likevel; dette er en helomvending fra vedtaket i desember i 2008.
Les mer...

Amerikanske eksperter foreslår strakstiltak mot mobilbruk blant barn.
Publisert: 23.11.2009

Stadig flere får øynene oppp for faren knyttet til mobiltelefoni. Blant annet har den franske regjeringen foreslått forbudt mobiltelefoner i barne- og ungdomsskolen etter at rapporter viser at mobilstråling utgjør en helserisiko .

Den amerikanske professoren Devra Davis fronter ei gruppe av internasjonale forskere, som i september møttes i Washington D.C. for å diskutere potensielle helsefarer ved mobiltelefoner. Forrige uke gjestet hun Stavanger og Bergen på den storstilte forskerkonferansen om elektromagnetiske felt og helse i regi av Norges Miljøvernforbund. Norges Miljøvernforbund mener det må forbys basestasjoner og trådløse nett på og ved alle barnehager, skoler i Norge.
Les mer...

Kan mobiltelefoner utrydde bier?

Publisert: 03.01.2008
Det er sporsmalet flere forskere stiller seg etter at store mengder bier har forsvunnet sporlost flere steder i verden. http://www.aftenposten.no/viten/article1738804.ece
Les mer...

EMF og autisme

Denne artikkelen tar for seg om Mobiltelefoner kan ha innvirkning på utvikling av autisme.
Les mer...

Forbud mot mobiltelefoner i grunnskolene i Frankrike - føre-var tiltak innføres!

Publisert: 01.06.2009
Den franske regjeringen offentliggjorde den 27.5.09 et forbud mot mobiltelefoner i grunnskolen, og et påbud til mobilfabrikantene om å lage mobiltelefoner som kun kan brukes til å sende meldinger og til å brukes med headsett - for barn.
Les mer...

Amalgam og mobiltelefoner

En ny studie viser økt utskillelse av kvikksølv i urin etter mobiltelefonsamtaler. http://www.scialert.net/pdfs/pjbs/2008/1142-1146.pdf  

Les mer...

Mobilbransjen i Lichtenstein rasler med sablene
I Lichtenstein har de bestemt seg for å innføre grenseverdien anbefalt av Bioinitiative Group innen 2013. Denne grenseverdien er en titusendel av den trygge norske grenseverdien. Mobilbransjen truer med å trekke seg ut, men det skremmer ikke regjeringen i Lichtenstein.
Les mer...

Vil redusere elektromagnetisk stråling mye
Publisert: 10.06.2009
Borgermesterne i de store byene i Frankrike vil redusere elektromagnetisk stråling så mye som mulig. I Frankrike er det flere innbyggere og protestgrupper som nå går til rettsaker.
Les mer...

Våre barns fremtid og helse

Kronikk:
Vi lever i et samfunn hvor det stadig tas i bruk nye stoffer og teknologiske nyvinninger. Kunnskapen om eventuelle skadevirkninger har problemer med å holde tritt med den hurtige teknologiske utviklingen. Ofte blir ikke konsekvensene av våre valg og handlinger synlige før mange år senere. Tendensen er klar; kortsiktige fordeler favoriseres over langsiktige og bærekraftige hensyn. Storstilte opprydninger tas i etterkant, hvis det da ikke viser seg å være for sent.
Les mer...

4 av 5 vil ha mobiltelefonen vekk fra barna
Publisert: 16.11.2009
De fleste får sin første mobil som 10-åring i Norge i dag. I aldersgruppa 8 til 12 år er det bare knappe 3 av 10 som ikke har mobil. I lys av at man ikke har forskningsmateriale som går langt nok tilbake til å kunne slå fast noe klart om mobilstrålingens helsefarer, er man i Norge forsiktig med å underbygge befolkningens bekymring for mulige helseskader på lang og mellomlang sikt. Samtidig sier 4 av 5 spurte nordmenn i en undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Norges Miljøvernforbund at de ønsker at det skal innføres restriksjoner for barnas mobilbruk.
Les mer...

Trådløse bysoner brer om seg - strålingsmengden dysses ned
Publisert: 16.11.2009
Strålevernet beroliger. Befolkningen bestråles. Da man for noen år siden besluttet å gjøre hele Trondheim by til en trådløs sone, ble dette framstilt som et stort skritt inn i framtida og en epokegjørende avgjørelse for bytrønderne. Da en rekke nye sendere ble satt opp for å dekke byen med signaler, beroliget Statens strålevern med at strålingen var på et minstemål, under 1000 mikrowatt pr. m2. I dag viser målinger at Trondheim har et strålenivå som ligger 100 ganger over det Statens strålevern beroliget befolkningen med.
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :