Frykter leukemi
Publisert: 19.06.2014

 

Miljøvernforbundet (NMF) har demonstrert mot at den nye skolen på Kolltveit skal ligge ti meter fra en kraftlinje. NMF frykter fare for leukemi blant barna, og vil følge opp med demonstrasjoner etter hvert som det nærmer seg skoleåpning.


Les mer...
Domstol har avgjort at stråling fra mobil forårsaker kreft
Publisert: 21.10.2012
Italias høyeste domstol har avgjort at stråling fra mobiltelefon har gitt Innocente Marcolini kreft. Denne dommen er svært betydningsfull og bekrefter det NMF har argumentert hele veien – stråling er kreftfremkallende! - Dommen er kritisk for mange mennesker. Jeg ønsket at dette skal bli offentliggjort, fordi det er fortsatt mange som ikke vet om risikoen, sier Innocente Marcolini til the Sun.
Les mer...
Avdekker feil ved Folkehelseinstituttets rapport om stråling
Publisert: 19.09.2012
Folkehelseinstituttet (FHI) sitt ekspertutvalg hevdet i nylig publisert rapport at stråling fra mobiltelefoner, basestasjoner og trådløse nettverk er ufarlig. Foreningen for eloverfølsomme (Felo) har publisert egen rapport som går forskningen kritisk i sømmene, og avdekker flere alvorlige feil.
Les mer...
Mobilstråling skader hjernen
Publisert: 03.03.2010
 
Ny, svensk forskning viser at kun 15 minutters stråling fra en vanlig mobiltelefon kan forårsake albuminlekkasje til hjernen, hvilket betyr at hjernen forbigående mister noe av sitt innebygde forsvar mot skadelige stoffer utenfra. Forskerne mener vi er vitne til et gigantisk biologisk eksperiment, der mennesker frivillig stiller opp som forsøksdyr.
Les mer...

Publisert: 07.07.2009

 

Noen saker:

TETRA
Mastedatabase i Norge: Viktig miljøinformasjon blir nå tilgjengelig for alle
Kreftforeningen støtter Miljøvernforbundet
Krefttilfeller hos barn er doblet!
Mobilantennene ved barnehage fjernes
Internasjonal støtte til britiske mobilmast-aksjonister
Grensen for stråling satt ned
Historisk dom om mobilmaster
Glødende forbud
Advarsel: Bør ikke brukes
Strålingskart over basestasjoner offentliggjøres
Vi kan ikke lenger stikke hodet i sanden!
Rotter og mobilstråling
Inkompetanse med nøden til følge
Elektromagnetisk stråling og Alzheimer/demens
TETRA det nye nødnettet
Ibsen, Brennpunkt og vår tids varslere
EU og høyfrekvent stråling
Helseskader fra elektromagnetisk stråling

Les mer...

Ny tjeneste avslører mobilmastene
Publisert: 23.02.2010

Det finnes tusenvis av mobilmaster i Norge, men inntil nylig har vi ikke hatt noen oversikt om hvor de er. Post- og teletilsynet lanserer nå en ny publikumstjeneste kalt finnsenderen.no, og denne tjenesten skal kunne fortelle om mobilmastene utgjør en strålefare for deg eller ikke. Miljøvernforbundet er svært fornøyde med at en slik kartlegging endelig er på trappene, men mener verdiene for farlig stråling er satt altfor høyt.
Les mer...

Kaos under lansering av mobilmastoversikt
Publisert: 24.02.2010
Dagen etter at tjenesten finnsenderen.no ble lansert av Post- og teletilsynet (PT) meldes det om en langt større respons enn forventet. I løpet av den første dagen webtjenesten var operativ, fikk PT-serveren en trafikktopp i løpet av fem timer med 15.000 unike brukere. Dette var ikke serveren dimensjonert for, og systemet ble overbelastet.
Les mer...

Elektromagnetiske felter fordelt på områder

Elektromagnetiske felter/stråling deles grovt sett opp i to kategorier, lavfrekvent og høyfrekvent. Tabellen under gir deg mer informasjon om ulike områder innen for disse to feltene.

 

 

 

 

 

 

Les mer...

Nekter etablering av mobilmast!
Publisert: 15.02.2013
 
Sør-Afrikansk skole nekter mobilselskap etablering av mobilmast på skolens område!
 
I Sør-Afrika er det normalt at mobilselskap tilbyr skoler betaling for å få etablere mobilmaster på skolenes område. Dette var også tilfelle for Eldorado Park Senior Secondary School i Joburg. Etter at skolens ledelse hadde bestemt at de ønsket å ta imot tilbudet fra mobilselskapet ble de møtt med protester fra lærerene. Lærerene hadde gjort seg kjent med noe av den forskningen som finnes på stråling på mobilmaster og risikoen for kreft og andre helseskader/plager.
 
Lærerene ga klar bedskjed om at skolens ledelse fikk velge mellom dem eller mobilmasten. Skolens rektor konkluderte raskt med at det var bedre å være uten mobilmasten enn alle lærerene. Dessuten hadde han også egne barn på skolen
Les mer...
Endelig vedtak om utbyggingsstopp på Klovholt skole
Publisert: 08.01.2010
I Skien har en lang kamp for å formidle informasjon om mulig helseskader og sykdom hos barn og voksne som oppholder seg over lang tid i nærheten av høyspentlinjer, til sist tatt en fornuftig vending. I siste bystyremøte i 2009 ble det endelig vedtatt at den prosjekterte utbyggingen på Klovholt skole ikke blir reaiisert likevel; dette er en helomvending fra vedtaket i desember i 2008.
Les mer...

Vindturbiner i Spania tar livet av 6 -18 millioner fugl og flaggermus årlig!
Publisert: 25.04.2012
Den ornitologiske foreningen i Spania (SEO/Birdlife) har lagt frem en dyster rapport om vindturbiners påvirkning på fugler og flaggermus. Rapporten som ble lagt frem på first scientific congress on wind energy and wildlife conservation,  anslår at så mye som 6-18 millioner fugl og flaggermus drept av vindturbiner hvert år!
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :