334 miljøbomber på vei
Publisert: 17.01.2012
Bergen havnevesen melder om rekordstor pågang av cruiseskip i 2012. Det er meldt om 334 anløp dette året. I forbindelse med den tragiske ulykken i Italia nylig har Norges Miljøvernforbund analysert beredskapen omkring gigantskipenes anløp. Den norske kystens unike utforming gjør arbeidet ved en eventuell katastrofe meget utfordrene. Det er med dette som bakgrunn NMF krever en bedre bereddskap etter føre var prinsippet. Resultatet av NMFs analyse er nedslående. Et liknende scenario som "Costa Concordia" er ikke utenkelig i Norge. Konklusjonen vår er at utfallet ville blitt dramatisk mye større. Les Norges Miljøvernforbunds krav til myndihetene i saken, klikk på "Les mer"
 
 
 
                                                            
                                                                                                            Foto: accidentalhedonist Flickr CCBY2.0
Les mer...
Staten svikter beredskapen igjen
Publisert: 21.10.2011
En samlet fiskerinæring, kystbefolkning, fritidsbåtflåte og miljøbevegelse krever endringer i statsbudsjettet vedr. midler til Redningsselskapet. Redningsselskapet finansierer allerede 90% av driften, det er smålig av staten å ikke engang bidra med den siste tiendedelen. For trygg ferdsel på sjøen, og ikke minst oljeberedskapen er dette en kummerlig nytt.
Send et brev til ministeren, legg frem din mening!
Les mer...
Losen bidro til grunnstøtingen og oljesølet?
- Om det stemmer som VG nett melder at losen gikk av skipet før det som forventes, har saken klare likhetstrekk med forliset av MS Server i 2007 der losen i god tid før skipet var klar av urent farvann gikk av for å rekke hjem "til middag", sier tidligere fagansvarlig for oljesaker i Miljøvernforbundet Jan-Hugo Holten. 
Les mer...

Lasteskipet Godafoss grunnstøtt ved nasjonalpark
Publisert: 18.02.2011

Fraktskipet MS Godafoss grunnstøtte torsdag kveld ved kvernskjærgrunnen på Asmaløy i Hvaler. Havaristen begynte å lekke store mengder tungolje fra to av skipets tanker natt til fredag. Store mengder olje rant ut i den marine nasjonalparken Ytre Hvaler.

- Norges Miljøvernforbund fryktet en omfattende lokal miljøkatastrofe i Norges eneste marine nasjonalpark, sa Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund torsdag kveld.

 
Foto: nmf.no
Les mer...

Norges Miljøvernforbund aksepterer ikke petroleumsvirksomhet i Barentshavet
Publisert: 15.04.2010
Les mer...

Miljøvernforbundet alene om å levere høringsuttalelser om økt olje og gassutvinning
Publisert: 05.09.2014
 
Miljøvernforbundet har som den eneste miljøorganisasjonen avgitt høringsuttalelse til de siste 3 søknadene om utslipp fra petroleumsnæringen. På Draugenfeltet har Norske Shell søkt om tillatelse til økte utslipp av de aller farligste kjemikaliene. Statoil har søkt om prøveboring midt mellom Bjørnøya og Svalbard. Et område som det vil være nesten umulig å drive oppsamling av oljeutslipp i. Klima og havforsuringsproblematikken er i seg selv argument til å avslå alle. Men i nevnte to saker er miljøskade og miljørisiko spesielt store.
Les mer...
Krigserklæring
Publisert: 31.01.2013
 
Norges Miljøvernforbund(NMF) ser på det som en krigserklæring når programkomiteen i Arbeiderpartiet ønsker å iverksette konsekvensutredning for leting etter olje og gass i havområdet ved Lofoten, Vesterålen og Senja. Med konsekvensutredning følger lete- og borevirksomhet med de konsekvenser dette medfører. Vi vet at produsert vann fra plattformer i Nordsjøen skader torsken. I tillegg vil det alltid være en fare for oljeutslipp fra oljeplattformer. Den risikoen kan vi ikke ta her i nasjonens matfat. Klimatrusselen bidrar ytterligere til å gjøre dette uforsvarlig.
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :