Her er du:
Artikkel fra Regionavisa
Publisert: 15.06.2017
 
– Norges Miljøvernforbund krev at Vanylven kommune snarast finn ut kva som vert sleppt ut i Syvdefjorden nedanfor Hofseth AS sitt anlegg, og i Rovdefjorden ved Marine Harvest-anlegget.
 
Les mer...
Kystverket utsatte sprengningen på Kvaløya
Publisert: 06.12.2016


Kystverket har utsatt undervannsprengningen på yttersia av Kvaløya inntil all hval er trukket ut av området. Dette skjedde etter at Miljøvernforbundet reagerte på planene og krevde stans i spreningsarbeidet. Kystverket hadde opprinnelig tenkt å sprenge 2 dynamittladninger på 2,5 tonn hver i nærheten Gåsvær, som en del av arbeidet med å sikre farleden for større skip.

Problemet var og er at store mengder hval har vandret inn mot kysten og inn i fjordene på jakt etter sild. En sprengning ville i verste fall drept og garantert skadet hval.

Miljøvernforbundet er svært fornøyd med at Kystverket rettet seg etter våre krav.

 
 
 
 
 
 
 
 
Les mer...
Leteboring utenfor Lofoten og Mørekysten er en krigserklæring
Publisert: 08.09.2016
 
Regjeringens åpning for petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Mørekysten er et knefall for oljeselskapene.
 
 
Hav og kystområdene utenfor kysten av Lofoten (Nordland 6) og Møre er av de viktigste og verdifulle fiskeriområdene i verden. Havområdene er svært verdifulle for et stort antall fiskearter. Masse fisk betyr også et stort biologisk mangfold av sjøfugl og sjøpattedyr.
 
Når Regjeringen nå åpner for leteboring i disse områdene betyr det at de samtidig er villig til å ofre de marine ressursene i havområdene for oljeselskapene. Skjer det et oljeutslipp i havområdene vil konsekvensene være katastrofale for både fisk og sjøfugl. Fiskeriene vil selvsagt også rammes hardt.
 
Skal man virkelig ofre de marine ressursene, som regjeringen ellers snakker så varmt om, for en kortsiktig og miljøfiendtlig oljeproduksjon?
 
 
Norges Miljøvernforbund politianmeldte Veterinærinstituttet og Fylkesmannen i Troms for grov miljøkriminalitet
Publisert: 21.09.2015

Norges Miljøvernforbund politianmeldte Veterinærinstituttet og Fylkesmannen i Troms for grov miljøkriminalitet for at de langt på vei har utryddet ulkefisken steinsmett fra Signaldalselva.

Veterinærinstituttet ble også politianmeldt for forgiftning av Bergselva med drikkevannskilder samt ulovlig kjøring i utmark med ATV. 

 

 
Les mer...
Kunnskapsløse spekulanter vil forsøple Førdefjorden
Publisert: 24.11.2014
 
Selskapet Nordic Mining som søker om å utvinne rutil fra Engebøfjellet og dumpe resten av fjellet i Førdefjorden har ingen kompetanse på gruvedrift. Selskapet er slik å anse som et spekulasjonsselskap. Alikevel er de frekke nok til å påstå at forskere og myndigheter som fraråder dumping av giftig gruveavfall i Førdefjorden ikke forstår hva det dreier seg om. Sammen med Indonesia, Tyrkia, Papua New Guinea og Filippinene er Norge et av de 4 siste landene i verden som ikke har sluttet med å dumpe avfall fra gruvedrift rett i sjøen. Det er sterk internasjonal rørsle mot sjødeponi av gruvavgang, Det arbeides også internasjonalt i FNs miljøorganisasjon UNEP for å verne maritimt miljø mot gruveavfall. Til tross for dette vurderer den norske regjeringen på alvor å innvilge konsesjon.
  


Les mer...
Miljødirektoratet med godt råd om Førdefjorden
Publisert: 04.11.2014
 
Miljøvernforbundet forventer at regjeringen tar faglige råd fra blant annet Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet til følge og dermed avslår søknaden til Nordic Mining om å forurense Førdefjorden med gruvedriftavfall. Det er flere truede arter som vil få ødelagt sitt leveområde om det tillates dumping av gruveavfall her. Arter som ål, blålange og pigghå. 
Les mer...
Fiskeoppdretterne utrydder sjøørretten
Publisert: 14.10.2014
 
Sjøørretten er i ferd med å utryddes. For sjøørretten som oppholder seg mye lenger inne i fjordene enn laksen er det umulig å overleve med slike mengder lakselus. Miljøvernforbundet vet at lusepåslaget i oppdrettsanleggene grovt underrapporteres. Dette for å slippe pålegg om nedslaktning. Lusene spiser av fiskens skinn og blod. Flere har sett fisk der både rygg og halefinnene er mer eller mindre oppspist av lus i år. Soppinfeksjoner er også en følge av sårene. 
Les mer...
Rekemassakre av fiskeoppdrettsnæringen
Publisert: 05.09.2014
 
Miljøvernforbundet advarte i vår faktarapport i 2010 om at fiskeoppdrettsnæringen med avlusingsmidler utrydder skalldyrene langs norskekysten. Vi har fått mange vitnesbyrd om fiskere som opplever at fjorden raskt er tom for reker etter at oppdrettsnæringene har avlust med sine kjemiske giftblandinger. Det vi her ser på Sveio er etter all sannsynlighet nok et eksempel på massedrap av skalldyr fra en skruppelløs næring som setter egen fortjeneste over alt annet. Døde skalldyr som krabber og hummere  er dessverre vanlig der denne bransjen driver 
Les mer...
Høringsuttalelse planprogram kystplan Midt- og Sør-Troms
Publisert: 18.01.2014

 

Norges Miljøvernforbund (NMF) har gått igjennom forslag til planprogram for kystplan Midt - og Sør- Troms og har følgende kommentarer og presiseringer.
 
Når det skal utarbeides et planprogram for kystplan Midt - og Sør-Troms er det viktig at de som utarbeider dette planprogrammet og senere kystplan tilegner seg den kunnskapen som finnes om de ressursene som finnes i planområdet og de konsekvenser blant annet oppdrettsnæringen har hatt for den marine fauna og kystfisket langs kysten.   
Les mer...
Politianmeldelse av Norway Royal Salmon for rømming av oppdrettslaks i Lille Kufjord, Alta kommune.
Publisert: 09.12.2013
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) anmelder Norway Royal Salmon Finnmark AS og daglig leder ved firmaet for rømmingen etter at 3570 oppdrettslaks rømte fra firmaets anlegg i Kufjord i Alta kommune i forbindelse med stormen Hilde. Den rømte oppdrettslaksen er en direkte trussel mot villaksen i Alta-vassdraget og rømmingen må derfor sees på som grov miljøkriminalitet. NMF vil med dette politianmelde Norwegian Royal Salmon Finnmark AS og daglig leder ved firmaet for grov miljøkriminalitet etter at 3570 oppdrettslaks rømte fra bedriftens anlegg i Kufjorden i Alta. 
Les mer...
Lukket oppdrettsanlegg sjøsatt i Skånevik
Publisert: 09.07.2013

Dette er den typen fiskeoppdrett som kan løse alle miljøproblemene med unntak av rovfiske etter fôr. Men selv dette kan begrenses pga at man unngår fôrspill. Å få inn alt fiskeoppdrett i sjøfasen inn i tette, flytende oppdrettsanlegg som henter vann under fotosyntesesjiktet vil løse problemer med spredning fiskeskit, spredning av sykdommer og parasitter.
 
Les mer...
Skotske elver tømmes for laks
Publisert: 15.11.2012
Skotske elver tømmes for laks og sjøørret grunnet forurensing og lakselus fra delvis norsk-eide oppdrettsanlegg i Skottland og på Hebridene. Den storslåtte naturen plyndres, og områdene forurenses, av oppdrettsanleggene som har fått herje nærmest ubemerket.
Les mer...
Skottland turné mot Marine Harvest
Publisert: 11.11.2012
Kurt Oddekalv og Don Staniford har slått seg sammen på en stor aksjon mot oppdrettsnæringen i Skottland. Sammen legger de ut på en ukelang turné hvor de kommer til å holde en rekke folkemøter samt inspisere norsk-eide lakseoppdrett.
Les mer...
Hamret løs på oppdrettsnæringen
Publisert: 11.11.2012
Kurt Oddekalv hamret løs på oppdrettsnæringa på folkemøte i Dyrøy lørdag 27.10.2012, og motstanderne turte ikke en gang å møte opp. En folkeaksjon har reist seg i kampen mot Salaks, som har søkt om permanent etablering i Dyrøy. Si nei, er NMF sitt klare budskap til dyrøyværingene!
Les mer...
Pressemelding: Grønn vekst innen oppdrettsnæringen?
Publisert: 09.11.2012
Regjeringen ønsker en ordning med grønne konsesjoner der det skal stimuleres til utvikling av tekniske løsninger som en drivkraft for positiv endring i næringa. Spesielt skal det settes fokus på rømming og lakselus.
Les mer...
Forskere etterlyser alternativ til rotenon
Publisert: 02.11.2012
Forskere etterlyser alternativ plan mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, og ønsker å forske på et utvalg av fisk med motstandsevne mot parasitten. NMF har i lang tid argumentert for resistensavl som alternativ til rotenon, hvor en kultivert seleksjon kan fremskynde en utvikling av motstandsdyktige laksestammer.
Les mer...
Kommunen driver med tyveri og pengeutpressing!
Publisert: 02.11.2012
Miljøvernforbundets skilt mot lakseoppdrett er igjen fjernet i Saltdalen! Kenneth Sund og Børge Torbergsen, fra NMF Salten, mener kommunen driver med tyveri og pengeutpressing.
Les mer...
Rotenon forgifter drikkebrønner
Publisert: 01.11.2012
Brønn er forurenset med rotenon etter "behandlingen" av Fustavassdraget, melder Helgenland Arbeiderblad den 22.10. Ved en tilfeldighet oppdaget en av beboerne i nærområdet at drikkevannskilden hans ble forgiftet med rotenon. Dette er svært alvorlig, da forskning viser at eksponering av rotenon dreper hjerneceller og kan utløse fysiske symptomer i hjernen tilsvarende Parkinsons syndrom dersom doseringen er høy nok. I Vefsn er det overvekt av private brønner; hvor mange andre der ute kan være forgiftet med rotenon?
Les mer...
NMF aksjonister tvunget til å se alt liv i vassdrag kveles og drept
Publisert: 25.10.2012
NMF sin aksjon mot rotenonbehandlingen i Vefsn ble den tristeste aksjonen vi noen gang har vært med på. Aksjonistene stod til livet i vann som boblet av fisk i alle årsklasser, og de kunne ikke gjøre annet enn og se på at alt livet i vassdragene bli kvalt og dø.
Les mer...
Miljøskandalen i Fustavassdraget
Publisert: 25.10.2012
Maktesløsheten var uutholdelig da Norges Miljøvernforbund (NMF) var vitne til statens giftsprøyting i Fustavassdraget i Vefsn. Stor gytemoden ørret og røye lå strødd langs vassdraget flere steder. Det var vondt å se hvordan fisken vred seg i smerte etter giftbehandlingen samtidig som det dryppet rogn og melke fra fiskene. Vi var vitne til en miljøsabotasje av verste sort.
Les mer...
Stor seier for Don Staniford!
Publisert: 30.09.2012
Fredag 28 september ble en stor seiersdag for Don Staniford, og for alle som aksjonerer mot lakseoppdrettsnæringen verden rundt. Norskeide oppdrettgiganten Mainstream Canada, datterselskapet til Cermaq, saksøkte Staniford for kritiske kommentarer rettet mot lakseoppdrett. Men sannheten og ytringsfriheten lar seg ikke kneble, og Staniford vant saken! Aksjonisten er for tiden ansatt i Norges Miljøvernforbund, og planlegger å komme tilbake til Norge i neste måned. Cermaq har virkelig fått problemet hjem til deres eget land!
Les mer...
State Auditor General of Norway supports Green Warrior report
Publisert: 07.03.2012

The norwegian General Auditors analysis of the fish farm industry directs massive critics to the public administration. This analysis makes the Green Warriors report about the environmental impact from fish farming not easy to hide from. Norwegian Government have hereby, officially knowledge to decide what´s best for the fantastic marine life and stunning fjords of Norway: Closed Containment Systems!
Les mer...
“Farming Salmon is Stealing Food from Poor People & Our Oceans”
Publisert: 12.06.2012


Stavanger, Norway – Today (12th June)  the Green Warriors of Norway will deliver the message that “Farming Salmon is Stealing Food from Poor People!” to Kofi Annan before his keynote speech - “How can aquaculture contribute feeding 9 billion within 2050?” – at the World Business Conference on Aquaculture (Aquavision 2012) in Stavanger, Norway.
 
Les mer...
Press Release: Norway´s salmon shame
Publisert: 07.03.2012
Oslo, Norway – The Office of the Auditor General of Norway has published a highly critical report on the state of the Norwegian salmon farming industry including problems with escapes, sea lice, pollution offences and diseased farmed salmon. This unprecedented public criticism follows a ground-breaking report last year by the Green Warriors of Norway which exposed the horrors of Norwegian salmon farming. See the full press release by clicking the "Les mer" below this text..
Les mer...
Release of the Report on the Environmental Impact of Salmon Farming
Publisert: 06.03.2012

This report from the Green Warriors lifts the lid on the can of worms that is the Norwegian salmon farming industry - including details on escapes, wastes, sea lice, toxic chemicals, carcinogens, impacts on wild salmon and welfare issues.  Read about how the Norwegian Government is putting pressure on scientists and has buried the truth about Norwegian salmon farming.     
Les mer...
Lerøy Seafood Group - verstingen i fiskedisken
Publisert: 25.01.2012
Lerøy er en av Norges største leverandører av fisk. Sannsynligheten er stor for at fisken du kjøper i din lokale fiskedisk kommer fra Lerøy. Norges Miljøvernforbund har i lang tid jobbet mot havbruksindustriens miljøsynder, og Lerøy viser seg som den soleklare verstingen i miljøperspektivet. Bli med på en reise under Lerøys overflate.
Les mer...
Norsk fiskeoppdrett med utgaven "Lukket oppdrettsanlegg i sjø"
Publisert: 11.01.2012

 

Norges Miljøvernforbund var først ute med kravet om overgang til lukkede oppdrettsanlegg i sjø for å løse de store miljøproblemene med dagens åpne nøter. Vi ser på det som en seier bladet norsk fiskeoppdrett nå har viet et helt nummer til dette temaet

 


 

Utgaven dokumenterer at det er fullt mulig å drive lukkede fiskeoppdrettsanlegg i sjøen på en driftsmessig og økonomisk forsvarlig måte. Da NMF stilte krav om at næringen må over i lukkede anlegg jobbet vi også opp mot f. eks betongindustrien for at de skulle komme med konsepter. Det er noe av det vi ser resultater av i denne utgaven. NMF kommer til å fortsette å presse på for en overgang til lukkede anlegg i sjøen inntil målet er nådd. 

 

Les mer...
Statsråder fikk fiskeskitt og pengelukt på hyttetrappen
Publisert: 08.09.2011
Norges Miljøvernforbund har overrakt pakker med oppdrettsskitt til landbruksminister Lars Peder Brekk og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen. Ministrene sitter til daglig så fjernt i fra problemene som de gjennom eierskap og lederskap er ansvarlige for. Norges Miljøvernforbund ønsker med dette at ministrene skal bli utsatt for pengelukten, slik at de skjønner hva som skjer i den virkelige virkeligheten. 
Les mer...
Rotenonbehandlingen, et vellykket avansert gateteater
Norges Miljøvernforbund sin rotenonbehandling av et oppdrettsanlegg, var et stykke avansert gateteater for å sette problemstillingen rundt lokalisering av oppdrettsanlegg på dagsorden. Aksjonen ble gjennomført ved å blande ut melk i rentvann for så å sprøyte det over oppdrettsanlegget til Lerøy. Ny video i saken!
 
 
Les mer...
Protesterer mot miljøvernministerens rotenonbehandling
Publisert: 17.08.2011
I dag aksjonerte Norges Miljøvernforbund mot at den norske regjeringen, ved miljøvernminister Erik Solheim, ønsker å legge elva Vefsna, med side elver, bekker og vann helt dødt gjennom rotenonbehandling. Ønsket er å ta knekken på gyrodactylus-parasitten, som vist nok skal true laksebestanden, som på sin side er i ferd med å bli imun mot parasitten.
 
Norges Miljøvernforbund, lokalt engasjerte medlemmer og sympatisører er sterkt motstandere av hele rotenon behandlingen, og mener den lokale laksestammen selv må tilpasse seg parasitten.  I dag møttes partene, en av partene nok noe ufrivillig.
 
 
Les mer...
Rotenonutslipp fører til helseskader via brønnvann.
Publisert: 16.08.2011
Rotenon innebærer fare for å utvikle skader tilsvarende parkinsons syndrom. Tar helseministeren vår sjansen på å tillate forgiftning av drikkevann?
Norges Miljøvernforbund krever i alle fall stopp i rotenonutslipp I Vefsnregionen inntil myndighetene har oversikt og kontroll på  vannstrømmen til brønnene.
Les mer...
Vefsnaforgiftningens støttespillere
Publisert: 04.08.2011
Nå har det endelige beviset kommet for at Norges Naturvernforbund er blitt en del av staten styrt av SV og AP i Oslo. En organisasjon som gir seg ut for å jobbe for å verne natur går nå inn for å forgifte innsjø og vassdrag med 300 tonn med kreftfremkallende bensin/petroleumsblanding som også inneholder 5 % rotenon. Dette til tross for at allerede i 2003 dokumenterte forskere fra Universitetet i Oslo at laksen begynte å bli resistent mot gyro i Vefsna!
Les mer...
Villaksen trenger mer enn restaurering av fisketrapper
Publisert: 01.07.2011
Norges Miljøvernforbund støtter direktoratet for Naturforvaltning sine tiltak for restaurering av fisketrapper med visse forbehold. Blant dem er at laksestrappene lages med naturlige materialer hvor fremmedelementer som sement og metall minimaliseres. Mange steder har laksetrapper medført unødvendige stygge visuelle inngrep i naturen. Derfor bør naturstein bør brukes mest mulig.
 
Les mer...
Miljømagasinet TV 32 2016 Nordic Mining vil drepe livet i Førdefjorden
Publisert: 15.06.2016
MS Miljødronningen dro på tokt til Førdefjorden for å finne korallrev og å undersøke dyre og plantelivet i fjorden. Ved hjelp av undervannskamera (ROV-Remote Operated Vehicle) har vi avdekket det rike livet i Førdefjorden. Alt dette vil bli drept og fjorden lagt øde dersom Nordic Mining får sette i gang sitt Rutil-uttak i Engebøfjellet. Vi ser at Førdefjorden i dag har meget god sikt, vi kunne filme i dagslyset ned til 50 meters dyp. Nordic Mining planlegger å fylle opp en del av fjorden med steinmasser og boreslam, og dette vil bli fatalt for livet der. Mikroskopisk steinstøv vil fylle hele fjorden og ødelegge økosystemet, det vil kvele planter og dyr, og ødelegge for alt liv i fjorden. Er det dette livet verdt å drepe for hvit maling, tannkrem og fiskepudding? Se de unike undervannsbildene som viser livet i Førdefjorden ved Ålsundet, i området det planlegges dumping.
 
Les mer...
Krever stans i planene med rotenonbehandling
Norges Miljøvernforbund(NMF) kan ikke akseptere at det iverksettes roteonbehandling av et utvalg vassdrag og innsjøer i Vefsnaregionen i den til nå tapte kampen mot parasitten Gyrodactilus salaris. NMF krever at man lar villaksstammen i Vefsnaregionen få muligheten til å utvikle resistens mot G. salaris gjennom naturlig seleksjon.
 
 (Illustrasjon Foto: Torstein Kristensen, NIVA)
Les mer...
Miljømagasinet TV 33 2016 Marine Harvest forurenser ekstremt utenfor Giske, Ålesund.
Publisert: 21.06.2016
 
MS Miljødronningen har ved hjelp av ROV og undervannskamera funnet ekstrem forurensing på Marine Harvest sitt anlegg 10181 Oksebåsen V rett utenfor øyen Giske ved Ålesund. Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet  har politianmeldt Marine Harvest for forurensingen og krever opprydding og stenging av det gigantiske anlegget på 4680 Tonn biomasse. Se filmen og Les politianmeldelsen

 
Les mer...
Appell om tette, flytende oppdrettsanlegg
Publisert: 07.07.2010
Norges Miljøvernforbund, denne gang med sine aksjonister i spissen, gjenopptar kravet om tette, flytende oppdrettsanlegg som pumper vann opp fra dyp på 50 meter eller mer, der det ikke lever lakselus eller -larver. I tillegg krever Miljøvernforbundet at oppdrettsindustrien på lik linje med alle andre i Norge må rense sine utslipp. Les appellen her.
Les mer...

Pressekonferanse: Miljøvernforbundet viser film fra Miljødronningens tokt langs kysten med Fiskeriminister Per Sandberg tilstede.
Publisert: 14.07.2016
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) inviterer til pressekonferanse på MS Miljødronningen som ligger ved kai i Trollvika, ca. 10 min. kjøring nord for bruhodet (Gissundbrua) ved Finnsnes.
 Tirsdag 19. juli kl. 1100
NMF har iløpet av juli måned dokumentert miljøforholdene under en rekke oppdrettsanlegg langs kysten. Dette er gjort med MS Miljødronningen, som er NMFs kystovervåkingsfartøy. NMF har den glede å invitere ordførere, Fylkesmannen, media og daglig leder/eier ved de besøkte anleggene i Troms om bord på MS Miljødronningen, hvor film fra det enkelte anlegg vil bli presentert.
Følgende oppdrettslokaliteter er inntil nå befart i Troms:  Nordlaks anlegg, Dypingen, Harstad kommune  Salmar Nords anlegg, Storvika vest, Dyrøy kommune  Wilgård Fiskeoppdretts anlegg, Durmålsvika, Lenvik kommune
For nærmere informasjon kontakt Leder Kurt Oddekalv tlf: 90892268 eller politisk nestleder Ørjan Holm tlf: 91357125.
Les mer...
Statlig regulert miljøkriminalitet!
Publisert: 17.06.2010
Norges Miljøvernforbund mener at de nye reguleringer på fangst av kongekrabbe er statlig regulert miljøkriminalitet.
Det er fullstendig uakseptabelt at ikke myndighetene ikke tar hensyn til at kongekrabben gjør alvorlig skade på de marine økosystem, noe Havforskningsinstituttet har dokumentert.
Demonstrasjon mot Cermaq
Publisert: 20.05.2010

20. mai 2010 ble det avholdt en demonstrasjon mot Cermaq sin aktivitet i British Colombia i Canada, i forbindelse med Generalforsamlingen i selskapet. Indianeren Darren Blandey holder her en apell om saken.

Se filmen

Økologisk katastrofe på Finnmarkskysten!
oto Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet (HI) har nylig dokumentert kongekrabbens herjinger i de marine økosystem på bunnen i Varangerfjorden. Havbunnen er bortimot livløs som følge av at kongekrabben har beitet ned store mengder av de bunndyr som man normalt finner der. Da Miljøvernforbundet startet arbeidet med kongekrabben for 10 år siden så vi med engang hva resultatet for de marine økosystem kunne bli om ikke bestanden ble holdt nede. Dessverre fikk vi rett i saken. Hvis ikke myndighetene nå iverksetter en omfattende nedfisking av konekrabben ser NMF seg nødt til å klage Norge inn for FN for brudd på Biodiversitetskonvensjonen.

Les mer...
Fortsatt bare smuler fra den rødgrønne regjering til oljevern og vrak
Publisert: 05.10.2010
I underkant av 100 millioner i friske midler for 2011 fordelt på depot, slep og håndtering av skipsvrak er de skarve ressurser Fiskeri og kystdepartementet har tilgodesett kystverket med for neste år. Dette budsjett føyer seg inn i rekken av tidligere magre budsjetter og hindrer at en får tatt det nødvenige løftet på oljevern med tilstøtende problemstillinger som vrakhåndtering og slepeberedskap. 
Les mer...

Solgte oppdrettstorsk som Skrei
Publisert: 04.05.2010

Illustrasjon

Norges Miljøvernforbund har anmeldt Lerøy Alfheim AS for grove brudd på markedsføringsloven og bevisst feilinformasjon til norske matvarekjeder og forbrukerne.
Norges miljøvernforbund avdekket ved besøk i 2 av Bergens større dagligvareforretninger, MENY Nesttun og COOP OBS Lagunen, at kysttorsk /oppdrettstorsk selges og markedsfores som villfanget Skrei.
Les mer...

Krav om fjerning av en minister som lyver og fordreier sannheten
Publisert: 04.05.2010
Norges Miljøvernforbund krever i ett brev til Statsminister Jens Stoltenberg av Fiskeri og kystminister Lisbeth Berg-Hansen må gå.  Bakgrunnen er at Fiskeri- og kystministeren sier hun ikke kjenner til at flubenzuroner dreper skalldyr. Hun er tatt i å lyve på direkten på TV2 og i en rekke andre sammenhenger og må bli løst fra ministerposten: Hun har selv brutt en avtale om bruk av giftene og hennes eget selskap bruker giftene som dreper skalldyr. I november ble hun politianmeldt av Miljøvernforbundet for brudd på luseforskriften. Hun er også under etterforskning for andre lovbrudd.
Les mer...

Anmelder Fiskeri- og kystministeren
Lisbeth Berg Hansen, foto regjeringen.noNorges Miljøvernforbund har anmeldt Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen for å ikke bruke det lovverk hun er satt til å forvalte. Fiskeriministeren har direkte fordeler av å ikke gjøre dette, ved 2 av de anlegg hun har eierandeler i er der påvist for høye luse konsentrasjoner: hele 3,65 ved det ene og 4,82 på det andre anlegget. Etter det Miljøvernforbundet forstår må denne lusen være resistent/multi resistent. Anleggene ville da således dersom luseforskriften ble fulgt måtte slakte ned fisken.
 
Norges Miljøvernforbund er ellers av den oppfatning at Fiskeri- og Kystministeren i særdeles stor grad er inhabil, og krever at ministeren må byttes ut.
-Vi mener hun er inhabil i alle saker som har med fiskeoppdrett å gjøre, sier Kurt Oddekalv
 
Les politianmeldelsen av ministeren.
Les mer...
Norges Miljøvernforbund støtter Canadisk selfangst
Publisert: 31.05.2010

Canadiske fiskerimyndigheter har fått råd om å ta ut 220 000 gråsel, også kalt havert over en periode på 5 år fra øya Sable Island på østkysten av Canada. Bakgrunnen for jakten er selens harde beskatning på fiskebestandene i området. Det finnes i dag rundt 300 000 sel på øy-riket, og det uttaket som er foreslått (220 000 sel over 5 år) er ikke større enn det som normal jakt tilsvarer. Så lenge jakten foregår på en human måte, har NMF ingen invendinger til jakten.

Les mer...

Fiskeri- og kystdepartementet saboterer utrydningsfisket
Publisert: 19.10.2009
Fiskeri- og kystdepartementet har nylig bevilget 5 millioner kroner til et ikke kommersielt utrydningsfiske etter kongekrabbe vest for 26 grader Ø
Les mer...

Er WWF korrupt? Samarbeider med skitten oppdrettsnæring
Publisert: 18.11.2009

Salmon Aquaculture Dialogue (SAD) møtes denne uken på Hotell Norge i Bergen for å presentere utkast til kriterier for ”bærekraftig lakseoppdrett”. Norges Miljøvernforbund er dypt sjokkert over WWFs uetiske engasjement for å grønnmale den sterkt miljøskadelige oppdrettsindustrien, og vil demonstrere mot den ”korrupte” pandaen.

Les mer...

- Nå ser fiskeriministeren habilitetskonflikten endelig selv!
Norges Miljøvernforbund (NMF) har i lengre tid satt fokus på fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansens utfordringer ved å sitte på begge sider av bordet i mange saker som departementet hennes jobber med.

-Det er jo helt åpenlyse grunner til at vi har påpekt Lisbeth Berg-Hansens habilitetsproblemer helt siden det ble kjent at hun fikk fiskeriministerposten i den nye regjeringen, sier en hoderistende  Kurt Oddekalv  og legger til: Nå ser hun så smått habilitetskonflikten endelig selv!

Les mer...

Se video Levende Hav

Les mer...

Anmelder Mattilsynet til Økokrim
Publisert: 27.11.2009
Norges Miljøvernforbund anmelder Mattilsynet ved Direktør Joakim Lyngstad, Regiondirektør Roald Vaage (Region Hordaland /Sogn og Fjordane) og Regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen (Region Trøndelag / Møre og Romsdal ) for grov uforstand i tjenesten / tjenesteforsømmelse og for brudd på forskrift for bekjempelse av lus i akvakulturanlegg.
Les mer...

Avtalen brutt
Publisert: 02.12.2009
Norges Miljøvernforbund inngikk i 1999 en avtale med statens legemiddelkontroll, Fiskeridepartementet, Norske Fiskeoppdretteres Forening om at bruken av diflubenzuron og teflubenzuron i laksefôret skulle stoppes. Dette gjelder blant annet selskapet Sinkaberg-Hansen, hvor fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) sin familie eier over 40 prosent av aksjene.

Norges Miljøvernforbund varslet i 1999 en informasjonskampanje, ikke svertekampanje slik media skriver, om at norsk oppdrettsnæring bruker disse to omstridte stoffene. 
Les mer...

Sunn middag? -Ny video fra Norges Miljøvernforbund
Publisert: 27.03.2012
Les mer...
NMF slakter U-864-rapport: ”Finansdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet prøver å unnslippe miljøkostnaden ved heving”
U-864-rapporten fra Dovre Group er et bestillingsverk fra en regjering som er mer opptatt av å spare penger enn helse og miljø. Slik konkluderer Norges Miljøvernforbund etter å ha gått rapporten nærmere etter i sømmene.
Les mer...

Miljøvernforbundet krever inndragning av oppdrettskonsesjoner på torsk
Publisert: 30.06.2010
Norges Miljøvernforbund (NMF) er gjort kjent med at Lofitorsk AS, Lofilab AS og Storfjord torsk AS har meldt oppbud og slått seg konkurs. Da grunnlaget for oppdrettskonsesjonene for disse tre selskapene nå er borte, ser vi det som en naturlig konsekvens at disse blir inndratt av Fiskeridirektoratet.
Les mer...

Skjerstadfjorden fri for oppdrett nå!
Publisert: 27.02.2012
Skjerstadfjorden er en av Norges vakreste og mest særpregede fjorder,der man blandt annet finner sårbare koraller. Minst to fiskearter i Skjerstadfjorden er utrydningstruet, dette er pollsild og nordlig ringbuk. Sei og Hyse er de fleste steder i fjorden helt uspiselig pga. forurensende för til oppdrettsfisk og den kjemiske avføringen fra disse.
Dagens oppdrett i fjorden må fjernes umiddelbart, hvis ikke vil Skjerstadfjorden ødelegges og bli ugjenkjennelig. Kanskje rammes også Saltsraumen..
Les mer...
U 864 må opp !
Publisert: 20.05.2014
 
Etter å ha laget alternativer bestående av heving av lasten i skipet og kun tildekking har nå kystverket igjen gått inn for kun tildekking. Her har Kystverket analysert 2 dårlige alternativer. De sier at mellom 25 og 45 % av kvikksølvet vil kunne tas opp ved heving av lasten. Dette imotsetning til en heving av hele U864. Først da vil en få opp det aller meste av den farlige lasten. Det er ikke første gang at tildekking påstås å være trygt lang tid framover, 3000 år sier Kystverket nå. Det samme har vi hørt før om områder som etter å ha blitt tildekket lekker giftstoffer kort tid etterpå. Som f.eks i Eitreimsvågen i Odda som ligger i en skjermet fjordarm imotsetning til U864 som ligger ute i havet som alltid er i bevegelse og hvor bunndyr også bidrar til å blande lag i havbunnen.
Les mer...
Tine selger seg ut av SALMA
Publisert: 19.02.2012
TINE SA har besluttet å selge sin majoritetsaksjepost i Salmon Brands AS til den andre eieren i selskapet, Bremnes Seashore AS. Salmon Brands er selskapet bak SALMA. NMF mener Tine gjør dette fordi oppdrettsnæringen kan forvente en fortsatt nedtur i 2012.
Les mer...
Oppdrettskartet
Det nye norgeskartet viser omfanget som lakseoppdrett har fått. Norges Miljøvernforbund (NMF) har det siste året intensivert arbeidet med å opplyse det norske folk om de negative sidene av oppdrett.

Oppdrettsindustrien med FHL i spissen hevder NMF farer med usannheter når vi informerer rundt lakselusproblemet, dyremisshandling, kloakkutslipp fra anleggene, de negative påvirkninger på villfisken, og behovet for å få nærinmgen inn i tette flytende anlegg.  

FHL og industrien kontakter våre støttespillere, og leverandører per brev og telefon, for å få de til å slutte å gi støtte til NMF direkte og/eller indirekte.

Vi trenger din støtte til vårt arbeid, bruk kontonummer:
9521 05 71982 
eller givertelefon 
820 44 704
(kr 200,-)
Støtt NMF

Lerøy ute av ICA butikkene, et miljøriktig valg
Publisert: 17.02.2012
ICA har byttet leverandør av stort sett all fersk fisk. Lerøy er vraket til fordel for Naustvik Enghav, som med sitt mer miljøriktige konsept stadig vinner terreng. Norges Miljøvernforbund er svært fornøyd med at verstingen i fiskedisken ikke lenger blir å finne i ICAs standardsortement. Vi oppdordrer alle forbrukere og kjøpmenn til å tenke miljø ved valg av fisk og sjømat.
Les mer...
Gode erfaringer med oppdrett i lukkede anlegg
Publisert: 27.08.2010
Fiskeoppdrett, spesielt lakseoppdrett, har en rekke alvorlige negative konsekvenser for miljøet, stadig flere blir oppmerksomme på nettopp dette. Det er velkjent at lakseoppdrett sliter med rømming, lakselus og sykdommer og at dette påvirker de norske villaksestammene svært negativt. I tillegg har Miljøvernforbundet dokumentert at oppdrettsanlegg forurenser de norske fjorderne/kysten, ved at det ligger tykke lag med drit under og ved anleggene, noe som igjen påvirker oppvekst og levevilkårene for villfisk. Kysten har kun noen år på seg å få til en omlegging for å hindre en større kollaps i det lokale marine økosystemet. Derfor har Norges Miljøvernforbund ovenfor norske fiskeri- og miljømyndigheter, samt næringen, krevd at oppdrett må inn i tette, flytende, rømningsfrie anlegg som renser sine utslipp og bringer disse på land for behandling.

Løsningen er her, og demoanlegg har testet dette med meget godt resultat.

Les mer...

Luseproblemet fortsetter
Publisert: 31.08.2010
Oppdrettsnæringa har kun hatt betinget suksess i årets kampanje for å få ned tallet på lakselus, melder nrk.no. Det er det foreløpige resultatet av tidenes største kampanje i vår og sommer for å få ned lusetallet på oppdrettslaks.
– Prosjektet vi nå kjører for å få ned lusetallet, har et langt perspektiv, i første omgang tre år, sier Arild Kvistad i FHL.
- Oppdretterne må tenke nytt og satse på lukkede, rømmingssikre anlegg som henter vann fra dypet og på rensing av avfallet, sier Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet

Les mer...

Fiskestank under Aquanor 2011
Publisert: 16.08.2011
Miljøvernforbundet aksjonerte i dag på oppdrettsmessen Aquanor 2011 for å synliggjøre pengelukten av oppdrettsnæringens bidrag til fellesskapet, via den unike blandingen av avføring fra fiskeodrettt og forpellets. Skiten var hentet under et av Sjøtrolls mange undervannsdunger med fiskeskit i Bergensområdet. 
Les mer...
Ikke plass til mer oppdrett i økosystemet
Publisert: 26.08.2010
Fylkesmannen Hordaland gikk imot forslag fra Fiskeri- og Kystdepartementet om en generell utvidelse av produksjonstillatelsene i oppdrettsnæringa. Fylkesmannen mener problemene med rømt oppdrettslakslaks og lakselus er så store at de fleste laksestammene i Hordaland er sterkt truet. 

Norges Miljøvernforbund er glad for fylkesmannens holdning, fordi man setter fingeren direkte på problemet, nemlig de åpenbare negative konsekvensene av oppdrett. En ytterligere økning i produksjonskapasiteten gjør bare situasjonen mer kritisk. Norges Miljøvernforbund tar igjen til ordet for lukkede anlegg og en redusert produksjon.

 
Les mer...

Miljøvernforbundet krever omsetningsforbud mot villfisk
Publisert: 16.03.2010
 
Oppdretttsnæringen er i gang med massivt giftangrep på kysten, der så mye som 10 000 tonn villfisk (i hovedsak torsk og sei) er eller vil bli kreftfremkallende i løpet av vinteren/våren 2010
 
Oppdrettsnæringen pøser ut medisin som omdannes til kreftfremkallende stoffer i sine åpne merder. Mens oppdrettslaks har karantenetid på opptil 105 døgngrader etter giftbehandlingen, er det ingen kontroll av de ca 10, 2 tonnene med villfisk som beiter på spillfôr og fiskeskitt fra anleggene. Norges Miljøvernforbund krever full stopp i omsetning av denne villfisken, og ber forbrukere være nøye med spørre om hvor fisken i butikkene kommer fra, og boikotte oppdrettslaks. Det tryggeste er å holde seg til pelagiske arter.

Les mer...
Lerøy - leverandøren som må velges bort
Publisert: 20.01.2012
Lerøy Seafood Group ASA er en av gigantene i sjømatnæringen. Sannsynligheten er stor for at en betydelig del av sjømaten du spiser kommer fra Lerøy. Du skal imidlertidig vite at bare i vårt nærarkiv ligger det syv anmeldelser av oppdrettsgiganten. Anmeldelsene dreier seg for det meste om grov miljøkriminaltiet i forbindelse med oppdrettsanlegg, men også noen for brudd på markedsføringsloven -der bevisst feilinformasjon av forbrukere blir satt frem i lyset. På bildet kan du se det Lerøy selger som villfanget Skrei, i den virkelige verden er det alt annet. Dette er langpinet og miljøfiendtlig oppdrettstorsk. Norges Miljøvernforbund kjemper for at du skal kunne spise trygg sjømat, og et bærekraftig marint liv i våre felles fjorder og hav.
 
 
                             
         
                                                                                                               Foto: Norsk Havbrukssenter (CC-BY2.0)
Les mer...
Legge om forvaltningen av kongekrabbe
Publisert: 09.11.2010
Nok en gang har Havforskningen kommet fram med skremmende dokumentasjon om kongekrabben. Havbunnen utenfor Finnmarkskysten er så nedbeitet av kongekrabben at den har begynt å spise sine egne for å overleve.
Det er kjent fra tidligere at kongekrabben raserer havbunnen utenfor kysten av Finnmark, men det er nytt at kongekrabben har begynt å spise sine egne artsfrender å overleve. Dette er skremmende informasjon. Storting og Regjering må straks legge om forvaltningen av kongekrabbe
Les mer...

Faktarapport overlevert Stortinget
Tirsdag (9.11) denne uken overleverte Norges Miljøvernforbunds (NMF) ”Faktarapport om miljøkonsekvenser ved oppdrett av nordatlantisk laks i Norge” med tilhørende DVD til alle stortingsrepresentanter. Utdelingen av faktarapporten er en del at informasjonsopplegget NMF kjører for at det må stilles langt strengere miljøkrav til oppdrettsnæringen, med et mål om å få næringen inn i tette flytende anlegg med rensing.
I slutten av forige måned fikk Stortingets kontrollkomite rapporten med kildemateriell overlevert, men en oppfordring til å gå oppdrettsnæringen nærmere i sømmene.

Vedlagt denne ukens utdeling av rapporten har også NMF lagt ved et skriv:
Les mer...

HSH ber om skjerpede krav til oppdrettsnæringen
Publisert: 12.11.2010
HSH og dagligvarehandelen mener det er på tide at myndighetene skjerper kravene mot oppdrettsnæringen. Det er skapt stor uro rundt lakselusbehandlingen og miljøkonsekvensene. HSH tar dette opp i et nytt brev til fiskeri- og kystministeren, samt miljøvernministeren og andre berørte departementer. Kravet kommer som følge av Norges Miljøvernforbundet (NMF) sitt arbeid med å belyse miljøkonsekvensene av norsk oppdrettsindustri.
Les mer...

Video: Appell mot mudring i Bjørvika

Publisert: 29.03.2006

Se video med Kurt Oddekalv om Miljøvernforbundets syn på mudringen i Bjørvika og dumpingen av livsfarlig slam ved Malmøykalven i Oslofjorden:

Se video her

Last ned stor versjon: 64 MB

Les mer...

Letter to Kofi Annan
Publisert: 12.06.2012
 
Mr. Annan’s representatives at the Kofi Annan Foundation have refused a request by the Green Warriors of Norway for a meeting, in advance of the keynote presentation at the World Business Conference on Aquaculture (AquaVision 2012) in Stavanger, 12th June.
 
Please read the letter sent to Kofi Annan by the Green Warriors of Norway in advance of his presentation:
Les mer...
Mot enighet for lukkede anlegg?
En stadig større opposisjon av organisasjoner, personer og politikere peker nå på lukkede fiskeoppdrettsanlegg som en realistisk løsning på miljøbelastningen fra oppdrettsindustrien. Norges Miljøvernforbund har i flere årstid strategisk jobbet for at lukkede anlegg må bli et driftskrav. Miljøvernminister Erik Solheim er en av disse, hvor han i Dagens Næringsliv 12. november uttaler ”hele næringen balanserer helt på kanten”, og at han støtter miljøbevegelsen i kampen for at oppdrett av laks skal foregå i lukkede anlegg.
 
 
Les mer...

U-864 skal heves, men vil ikke si når...
Publisert: 09.12.2010
U-864 ligger fortsatt på havets bunn utenfor Fedje med 65 tonn kvikksølv, slik det har gjort siden 2. verdenskrig Slik kan den bli liggende på ubestemt tid.
En handlingslammet fiskeri- og kystminister, Lisbeth Berg Hansen (AP,) hevder i Stortinget at regjeringen fortsatt arbeider med å gjennomføre en hevning, men nekter å gi opposisjonen på Stortinget en tidsplan.
 
Les mer...

Kina innfører kontroll av norsk laks
Det kinesiske mattilsynet, Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine, har varslet at det fra mandag 13. desember vil innføre utvidet mattrygghetskontroll med norsk laks som ankommer Beijing eller Guangzhou. Bakgrunnen er at ulike Kinesiske medier den siste tiden i over 20 artikler, har stilt spørsmålstegn med kvaliteten og mattryggheten til norsk laks.
 
 
Les mer...

Lusesituasjonen er ute av kontroll. NMF Krever nedslakting.
Publisert: 23.11.2009
Lusesituasjonen er fullstendig ute av kontroll langs hele kysten fra Nordland og sørover. Norges Miljøvernforbund krever full nedslaktning av all laksebiomasse med multiresistanse mot lakselusmiddel.

Norges Miljøvernforbund ser svært mørkt på nye opplysninger som vi har mottatt om at oppdrettsanlegg i Nord Trøndelag og Hordaland har påvist multuiresistent lakselus, altså resistens mot alle kjente avlusningsmidler. I slike tilfeller er brakklegging av områdene eneste lovlige alternativ for disse anleggene. Nivåene av kjønnsmodne hunnlus på oppdrettsfisk er pr 1. oktober 2009 om lag tre ganger høyere enn på samme tid i 2007 og 2008.
Les mer...

FIVH krever lukkede oppdrettsanlegg
Publisert: 17.12.2010

Framtiden i våre hender, krever nå på lik linje med Norges Miljøvernforbund at det må stilles krav krav om lukkede oppdrettsanlegg og strengere regulering av oppdrettsbransjen. Og ingenting er bedre enn at flere ønsker å bruke sin stemme i det offentlige rom omkring oppdrettsnæringens altfor avslappede forhold til sitt ansvar for bærekraftig drift.

Les mer...

Miljømagasinet TV 78 2016 NIFES reduserer gift i laks for matforskning
Publisert: 17.11.2016
 
 
NIFES har brukt spesialpreparert oppdrettslaks til sitt kostholdsforsøk for barneskoler og barnehager, der de har blitt foret med oppdrettslaks med lavt fettinnhold. Vill-laks inneholder 5-7% fett, mens oppdrettslaks inneholder 14-34 % fett. Giften følger fettet, og det er spesielt farlig for gravide og mødre som ammer, da 50% av miljøgiftene, som PCB og dioksiner overføres til barnet. Denne forskningen er svindel fra A til Å, sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet. NIFES har forsøkt å svekke vår troverdighet når vi sier at laksen er giftig, sier han.
Les mer...
Havforskningsinstituttet gir Miljøvernforbundet rett

Havforskningsinstituttet sin risikovurdering - miljøpåvirkninger av fiskeoppdrett, gir Miljøvernforbundet rett i kritikken av norsk oppdrettsnæring.

Havforskningsinstituttet gir i en nesten 100 sider lang rapport Norges Miljøvernforbund rett, i at norsk fiskeoppdrett utgjør en middels til høy risiko for miljøeffektene av oppdrett er i strid med det såkalte bærekraftstrategien. En strategi som sier at oppdrett ikke skal påvirke havmiljøet negativt.
Les mer...

2010 nest verste PD-år noensinne
Publisert: 28.01.2011
 En fersk statistikk fra Veterinærinstituttet viser at 2010 er det nest verste PD-året noensinne. Det ble registrert 88 utbrudd, ti færre enn toppåret 2008, som hadde 98 registrerte tilfeller. Pancreas Disease (PD) er den mest alvorlige fiskesykdommen som rammer oppdrett av laks- og regnbueørret. Den kan ikke behandles og fører ofte til massedød og store lidelser for oppdrettsfisken. Norges Miljøvernforbund frykter at antallet PD-utbrudd er høyere enn oppgitt.
 
 
Les mer...

Staten svikter beredskapen igjen
Publisert: 21.10.2011
En samlet fiskerinæring, kystbefolkning, fritidsbåtflåte og miljøbevegelse krever endringer i statsbudsjettet vedr. midler til Redningsselskapet. Redningsselskapet finansierer allerede 90% av driften, det er smålig av staten å ikke engang bidra med den siste tiendedelen. For trygg ferdsel på sjøen, og ikke minst oljeberedskapen er dette en kummerlig nytt.
Send et brev til ministeren, legg frem din mening!
Les mer...
Aksjon mot sjømatkonferansen på Scandic City i Bergen
Publisert: 25.10.2011

NMF aksjonerte mot sjømatskonferansen på Scandic City i Bergen, mens oppdretterne feiret sin fantastiske økonomiske suksess med å prøve å friste det norske folk til å spise den ethoxyquin forgiftede fisken. Salg av mat som egentlig ikke bør spises av det globale matforsyningshensynet, kjemiske grunner, forurensningsmessige grunner og også ernæringsmessige grunner. Vi aksjonerete mot konferansen for å stoppe dette.

Les mer...
Aksjon- NMF stanset arbeidet i Solheimsviken
Publisert: 11.11.2011
Norges Miljøvernforbund aksjonerte i dag mot Rieber sin forurensende aktivitet i Solheimsviken. NMF stanset anleggsvirksomheten med kjetting, to semitrailere måtte ta tidlig helg. Miljøvernforbundet mener arbeidet bryter mot tillatelsen som er gitt av Klima og Forurensingsdirektoratet, men etter et timeslangt møte med Rieber konkluderte fylkesmannens seksjonssjef for forurensing, Kjell Kvingedal om at alt var i skjønneste orden. Det er utrolig hva man kan enes om i et møterom.. Les analyser og dokumenter fra saken i artikkelen.
Les mer...
Laks med bi-Smak2011
Publisert: 14.02.2011
Norges Miljøvernforbund (NMF) gjennomførte en markering mot smaksløs oppdetsfisk under messen Smak2011. Medlemmer av NMF hadde plakater festet på ryggen, hadde håndbannere og spaserte rolig rundt hele messeområdet og snakket med tilfeldige besøkende og utstillere som lurte på NMFs budskap.
 
 
Les mer...

Klager Lerøy inn for Mattilsynet
Publisert: 17.02.2011
Norges Miljøvernforbund har klaget oppdrettsselskapet Lerøy Vest AS i Øyfjordsvika inn for Mattilsynet for brudd luseforskriften om at bekjempelse av lakselus skal gjennomføres i lukket behandlingsenhet etter 1. Januar 2011. Det at Lerøy ikke har skaffet seg lukket presenning/ behandlingsenhet i tide kan ikke utløse dispensasjon. Vedtak om dette, kan ikke aksepteres og Mattilsynets saksbehandling i denne saken kreves derfor vurdert av overordnet myndighet.
 
Les mer...

Losen bidro til grunnstøtingen og oljesølet?
- Om det stemmer som VG nett melder at losen gikk av skipet før det som forventes, har saken klare likhetstrekk med forliset av MS Server i 2007 der losen i god tid før skipet var klar av urent farvann gikk av for å rekke hjem "til middag", sier tidligere fagansvarlig for oljesaker i Miljøvernforbundet Jan-Hugo Holten. 
Les mer...

Oppdrettslaks kan gi diabetes og overvekt
Publisert: 14.11.2011
En ny forskningsrapport avdekker at oppdrettsfisk kan gi økt risiko for diabetes og overvekt, melder På Høyden. Universitetet i Bergen sitt nyhetsmagasin skriver videre at studien er publisert i det annerkjente tidsskriftet Plos One. Laks inneholder toksiner fra uraffinert fiskeolje som brukes i foret til fisken. -Dette kommer ikke som noen overraskelse og føyer seg inn i en lang liste av negative effekter av å spise oppdrettsfisk, sier Kurt Oddekalv. Videre sier Oddekalv, -Oppdrettsfisk er det giftigste vi finner i matvarebutikkene våre og jeg forventer at disse toksinene vil bli forsøkt kamuflert i tiden fremover.
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Foto av cyclonebill(Flickr)
Les mer...
Massiv bruk av pesticidet ethoxyquin i fôr til oppdrettsfisk
Publisert: 25.03.2011
Norsk oppdrettslaks og ørret fores med det kunstige tilsetningsstoffet ethoxyquin som trenger inn i hjernebarken, samt forstørrer hjerte og lever på fisk med ukjent påvirkning på mennesker. NMF krever totalforbud mot å tilsette all mat og fôr med ethoxyquin.
 
Ethoxyquin (EQ) som produseres av kjemigiganten Monsanto tilsettes fiskefôr for å hindre harskning ved lagring, samt varmeutvikling og eksplosjon under transport. EQ er en syntetisk aromatisk amin;  C14H19NO. Frie radikaler er elektroner som blir frigjort gjennom
biokjemiske prosesser.
Les mer...

Skrekkbilder fra fjordbunnen
Publisert: 24.03.2010
Les mer...

Lakselusmidler truer krepsdyr
Publisert: 26.03.2011
Nok en gang er det bevist at bekjempelse av lakselus påvirker havmiljøet neggativt. Nye miljøundersøkelser som er gjort på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) påviser to omstridte lusemidler fra lakseoppdrett i så høye konsentrasjoner i miljøet at det kan true krepsdyr som krabber og reker.
 
- Dette er hva vi advarte mot da de omstridte stoffene igjen ble tatt i bruk med velsignelse fra oppdretteseier og statsråd i Fiskeri- og Kystdepartementet Lisbeth Berg Hansen, sier Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund.
 
 
 
Les mer...

Seismikk skader fisk

Publisert: 19.07.2007
Seismikkbåter farer 1,5-2,5 ms-1 når de er operativ. Reisen varer i uker eller måneder. Eksplosjonene gjentas hver 8-15 s, 3-D seismisk den har en bred rekkevidde på over 156 dB opptil 3-5 km. Ved bruk av 45-in3 G kanoner blir det en RMS, dB > 180 dB ca 20 - 70m. 170 - 180 dB ca. 70 - 200m, 160 - 170 dB 200 - 500m under overflaten. Det er en rask økning i flytte parametere av fisk i sjokkpulser over 170 dB. Dette antyder økt mottakelighet for mekaniske skade. Ved over 180 dB som i en område opptil 100m i radius opptil 200m under overflaten er fiske berørt av seismisk aktivitet. Sjokk bølgene skyttes ca. hvert 10 sekund, båten farer i ca. 2 m s-1. Dette er et skudd ca. hver 20m. Fisk innen for en rekkevidde på 100m for trolig over 20 skudd over 170 dB før lydsjokkene avtar. Et stort område er også eksponert for sjokkbølger over 180 dB.
Les mer...

Beordrer giardia gjenopptakelse
Publisert: 13.11.2007

Riksadvokaten har etter klage fra Miljøvernforbundet, bedt Økokrim om å gjenoppta etterforskningen etter giardia-saken i Bergen.

Les mer...

Norvard: Krav om fjerning av ammunisjon
Publisert: 11.08.2008
Miljøvernforbundet anmoder politidistriktet om å iverksette tiltak for fjerning av ammunisjonen på grunn av vrakets nærhet til bebyggelse og menneskelig aktivitet i sundet og de konsekvenser detonasjon av ammunisjonen kan få.
Les mer...

Bergen kommune slipper unna giardiabot
Publisert: 12.11.2008
Da drikkevannet i Bergen kommune ble infisert av kloakkbakterien Giardia høsten 2004, forlangte Norges Miljøvernforbundet full etterforskning og leverte anmeldelse av Bergen kommune for miljøkriminalitet. Nå har Riksadvokaten forkastet en tidligere bøtelegging og frikjent Bergen kommune for ansvaret for å gi befolkningen drikkbart vann.
Les mer...

Skip sank ved kai i Karlsøy kommune

Publisert: 18.05.2009

Norges Miljøvernforbund politianmelder Brennåværing AS, Polynya Eiendom AS v/Karl Magnus Pettersen, og Karl Magnus Pettersen personlig, for brudd på Forurensingslovens bestemmelser.

Les mer...

Norges Miljøvernforbund anmelder Wilsgård Fiskeoppdrett A/S

 

Norges Miljøvernforbund anmelder Wilsgård Fiskeoppdrett A/S, Nor Seafood og Troms Fylkeskommune  for rømmingen av oppgitte 3500 oppdrettslaks fra deres lokalitet 24155 Ytre Jøvik i Berg Kommune på Senja, Troms fylkeskommune.

 

Det var i Desember 2017 at Wilsgård fiskeoppdrett A/S meldte om en mulig rømming av oppdrettslaks fra deres lokalitet Ytre Jøvik i Berg Kommune, som Wilsgård eier sammen med Nor Seafood og Troms Fylkeskommune. Rømmingen ble oppdaget da oppdretter satte ut gjenfangst garn for å fange inn 1 stk.  laks som smatt ut av nota i forbindelse med avlusing av laksen, og fanget 2 laks i garnet .. Dykkere ble da sendt ned for å sjekke nøtene, og oppdaget en flenge i den ene nota.

Les mer...
Miljømagasinet TV 6 2017 Strandrydding i Sandnessjøen
Publisert: 14.12.2017

 
Bli med på strandrydding med MS Miljødronningen og Miljøvernforbundet med frivillige fra Sandnessjøen VGS.
Les mer...
Ville dyr i møte med mennesker - vi har mye å lære
Publisert: 07.08.2017

Mennesket tar stadig større plass på bekostning av ville dyr. Miljøvernforbundet jobber for at ville dyr ikke skal bli ofret fordi de har et revir i nærheten av mennesker. Håpet er at saken om Havnesjefen i Os har åpnet øynene på folk, og gir mer oppmerksomhet og dypere forståelse av møtet med ville dyr i områder der mennesker bor og ferdes. Miljøvernforbundet vil jobbe intenst videre med kunnskapsformidling rundt dette temaet. #havnesjefen Vær med på laget i dette arbeidet, bli medlem i Miljøvernforbundet http://www.nmf.no/underside.aspx?pageId=137


Les mer...
Miljømagasinet TV 1 2017 Strandrydding plast på Gullo
Publisert: 27.04.2017

 
Bli med på strandrydding med MS Miljødronningen og Miljøvernforbundet med frivillige. Vi plukker tonnevis av plast i en liten vik på Gullo i Øygarden, Hordaland.
Les mer...
Et hav av plast - vårt ansvar. Bli med på dugnad med NMF.
Publisert: 06.02.2017


   

Plast utgjør en dødelig miljøfare. Beregninger fra 2010 viser at mellom 8 og 12 millioner tonn plast havner i havet hvert år. Norges Miljøvernforbund inviterer norske myndigheter til århundrets opprydning. - Ved å vise handlekraft, kan man få andre land til å følge Norges eksempel, sier Ruben M. Oddekalv.

 
 
 ---

Ønsker du å bli med oss videre i arbeidet for å redde verdenshavene?

 
 
 
 
Marine Harvest har blitt ilagt bot på kr 530 tusen kroner etter at Miljøvernforbundet anmeldte rømningen fra lokaliteten 10318 Gulestø i Bremanger kommune 30 april 2015.
Publisert: 07.12.2016


En uke etter rømningen var så lite som 891 av minst 30 tusen laks fisket opp igjen.

Miljøvernforbundet har lagt merke til at Marine Harvest har klaget på vedtaket om bøtelegging. Noe selskapet ikke har grunnlag for med den historikken de har for å la oppdrettsfisk rømme.  

Les mer...
Krav om stans av sprengningsarbeid utenfor Kvaløya i Tromsø kommune
Publisert: 04.11.2016
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) er gjort kjent med at et firma på oppdrag for Kystverket planlegger
å sprenge 2 dynamittladninger på 2,5 tonn hver på yttersia av Gåsvær/Kvalsundet utenfor Kvaløya. Hensikten med sprengningen skal være å gjøre farleden dypere for større cruiseskip. NMF har full forståelse av nødvendigheten av sprengningsarbeidet men kan ikke forstå hvorfor det skal gjøres nå når innsiget av spekkhoggere og knølhval er i gang. Dette vitner om svært dårlig planlegging. 
Les mer...
Miljømagasinet TV 73 2016 Salmar Nord AS oppdrettsanlegg forurenser enormt i Lebesby
Publisert: 07.10.2016
 
Salmar Nord AS sitt oppdrettsanlegg 15516 Mårøyfjord har store mengder slam som forpester havbunnen, dette anlegget er nå brakklagt, og produksjonen er flyttet til 34697 Øyra, et stykke unna. Bare etter ett års drift ser det veldig ille ut under oppdrettsanlegget. Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet anbefaler at folk ikke spiser villfisk som har levd i nærheten av oppdrettsanlegget. 
Les mer...
Miljømagasinet TV 30 2016 Marine Harvest utvikler lukkede oppdrettsanlegg
Publisert: 04.10.2016
 
Marine Harvest i samarbeid med teknologiselskapet Hauge Aqua er i ferd med å utvikle et tett oppdrettsanlegg for bruk i sjø. Selskapet vil bruke 600 millioner kroner for 10 testanlegg på 33x44 m. Anlegget vil bedre fiskehelse ved at man slipper å bruke avlusingsmidler i for og på fisken, anleggene vil også hindre spredning av sykdommer, og villfisk vil ikke lenger ha mulighet til å beite på overskuddsfor fra merdene.
Marine Harvest ønsker også å behandle avføring fra oppdrettsfisken for forbrenning og på sikt kompostering. Dette er fullt mulig når fiskeforet blir renset. Det er også bra at det blir lagt opp til en vannstrøm, slik at fisken svømmer mer aktivt.  Vi er veldig stolte av at Marine Harvest og et teknologiselskap på Vestlandet utvikler dette, lukkede anlegg er noe vi har vært pådriver for i mange år, sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet.  Vi håper at Grieg også ser dette og følger opp med lukkede anlegg, sier Oddekalv ombord på MS Miljødronningen. 

Les mer...
Miljømagasinet TV 70 2016 - Torsken som forsvant fra Torsken
Publisert: 04.10.2016
 
Den engang rike torskekommunen Torsken er i dag dominert av lakseoppdrett. Torsken har forsvunnet fra Gryllefjord og Torskefjorden på grunn av Wilsgård Fiskeoppdrett og Nor Seafood AS. Se historien om torsken som forsvant fra Torsken.
 
Les mer...
Ikke stjæl fesken min! - stans ressurstjuveriet!
Publisert: 23.09.2016
 
Fiskeriressursene langs kysten og i havområdene rundt er felleskapets ressurser. Fisken har vært grunnlag for arbeid og bosetting langs kysten fra tidenes morgen. Fisken har alltid hatt stor verdi for kystbefolkningen. I dag er fiskekvotene for torsk fordelt mellom trålerflåten og kystflåten. Trålerflåten har leveringsforpliktelser til konkrete fiskemottak langs kysten som sikrer mottak og foredling på land. Dette sikrer også bosettinga i fiskeværene. Kystsamfunn er gjennom reguleringer sikret tilgang til fiskeriressursene og dermed også arbeidsplasser og bosetting. Etter år 2000 begynte myndighetene å gi etter for storkapitalen innen trålerflåten. Omsettelige kvoter er innført og trålerflåtens leveringsforpliktelser diskuteres. Felleskapets eierskap av fiskeriressursene er hjemlet i Havressursloven. Hvordan kan da myndighetene gi bort felleskapets ressurser? Dette er et ressurstyveri fra deg og meg og må stanses.
Les mer...
Taretråling dreper koraller, sjødyr og planter på sjøbunnen
Publisert: 21.09.2016
 
 
MS Miljødronningen har undersøkt taretrålingsfelt like ved Horta naturreservat i Leka kommune. Undervannskamera på ROV dokumenterer total rasering av sjøbunnen. Taretrålingen har skrellet bort alt planteliv og koraller, ingen fisk eller krepsdyr på bunnen, ingen vegetasjon. Se hvordan taretrålingen har ført til en steinørken på sjøbunnen, og se en livskraftig tareskog.
 
Les mer...
Miljømagasinet TV 69 2016 - Lukkede oppdrettsanlegg er framtida for norsk fiskeoppdrett
Publisert: 19.09.2016

Norges Miljøvernforbund er positive til utviklingen av lukkede oppdrettsanlegg. De har ikke problemer med rømming, lakselus, medisinbruk eller forrester og fiskeskit. Avfallet fra det lukkede oppdrettsanlegget kan videreforedles til biogass, mat for mikroalger for produksjon av marin olje, jordforbedring etc. Dette er hva jeg vil se i norske fjorder i framtida, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund.

Les mer...
Levering- og bearbeidingsplikten innen hvitfisknæringen må opprettholdes
Publisert: 06.09.2016
 
Fiskeriressursene langs kysten og i havområdene rundt er felleskapets ressurser. Fisken har vært grunnlag for arbeid og bosetting langs kysten fra tidens morgen. For å sikre at fiskeressursene fortsatt skal ha den verdi den har hatt for kystbefolkningen, også i fremtiden, er det svært viktig at man opprettholder trålerflåtens leverings- og bearbeidingsforpliktelser overfor fiskemottakene langs kysten. De som unndrar seg forpliktelsene må også miste sine torskekvoter.
Les mer...
NMF politianmelder ringnotfartøyet «Gardar» for ressurskriminalitet!
Publisert: 06.09.2016

Norges Miljøvernforbund (NMF) kan ikke akseptere ressurskriminalitet som avisa Kyst og Fjord har avdekket rundt ringnotfartøyet «Gardar». Rederi og fartøy har plikt til sikre seg at de kan levere landet fangst før fisket igangsettes. I dette tilfellet ble fangsten, 200 tonn sei, etter hvert levert til oppmaling ved sildoljefabrikken i Ålesund.

NMF politianmelder kapteinen på ringnotfartøyet «Gardar» og rederiet Gardar AS, for brudd på Havressursloven med gjeldende forskrifter. 

Les mer...
Fylkesmannen sier nei til oppdrett ved Spildra
Publisert: 31.08.2016

Fylkesmannen sier nei til oppdrett ved Spildra!

Miljøvernforbundet er svært fornøyd med at Fylkesmannen i Troms har sagt nei til oppdrett ved Spildra i Kvænangen kommune. NMF klaget i sin tid kommunestyrets vedtak inn til Fylkesmannen da vi mente det var uaktuelt med en ny etablering av oppdrettsanlegg i strid med nylig vedtatt kystsoneplan. Det foreslåtte oppdrettsanlegget var planlagt i et viktig fiskeriområde ved Spildra. Fylkesmannen gav NMF medhold i sin klage noe som er en stor seier for fiskeriene og NMF.

 

NMF aksepterer ikke kommersielt fiske på rauåta
Publisert: 25.08.2016
 
Rauåta er livsviktig som startfor for fiskelarvene og en nøkkelart for de marine økosystem. Tenk føre-var og si nei til kommersielt fiske etter rauåta langs kysten. Norges Miljøvernforbund (NMF) kan ikke akseptere at det åpnes for kommersielt fiske etter rauåta langs kysten. Rauåta er svært viktig som startfor for en rekke fiskearter langs kysten. Startes det kommersielt fiske etter rauåta frykter NMF matmangel for fiskelarvene langs kysten med de konsekvenser dette får for de øvrige marine økosystem.
Les mer...
Miljømagasinet TV 47 2016 - Lerøy Aurora AS produserer giftig gass under oppdrettsanlegg utenfor Karlsøy
Publisert: 18.08.2016
 
MS Miljødronningen undersøkte Lerøy Aurora AS sitt anlegg 27476 Solheim utenfor Karlsøy i Troms. Ved hjelp av ROV og prøvetakingsutstyr fikk vi opp en bunnprøve full av gass. Det var store mengder giftig gass som kom opp fra bunnen på grunn av den enorme forurensingen under oppdrettsanlegget. Miljøvernforbundet politianmelder Lerøy Aurora for drepende forurensing.
 
Les mer...
Miljømagasinet TV 46 2016 - Havarert oppdrettsanlegg truer skipstrafikk og fiske i Torskefjorden
Publisert: 18.08.2016
 
Miljøvernforbundet fikk tips på et havarert oppdrettsanlegg i Torskefjorden. MS Miljødronningen fant anlegget ved hjelp av sonar og ROV. Oppdrettsanlegg på sjøbunnen er en fare for skipstrafikken og fisket, og oppdretterne må ta ansvaret å rydde opp etter seg sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet. Vi ber Fiskeridirektoratet ta tak i saken slik at det kan bli ryddet opp på sjøbunnen.
Les mer...
Miljømagasinet TV 45 2016 Salmar Nord forurenser stygt i Storvika, Dyrøy kommune
Publisert: 03.07.2016

M/S Miljødronningen avslører ekstrem forurensing på oppdrettsanlegg Storvika Vest i Dyrøy kommune.
Ved hjelp av undervannskamera /ROV med robotarm har vi dokumentert meget alvorlig forurensing av sjøbunnen under Salmar Nord AS sitt oppdrettsanlegg. Dette ødelegger for lokalbefolkningen og for den ville fiskebestanden i fjorden. Den ene fiskeriministeren etter den andre løper oppdretternes ærend, jeg synes det er skammelig og det gjør meg forbanna, sier leder i Miljøvernforbundet Kurt Oddekalv etter et intensivt tokt på 11 dager med MS Miljødronningen fra Bergen til Senja.

Les mer...
Miljømagasinet TV 44 2016 Nordlaks med abnorm forurensing i Harstad.
Publisert: 03.07.2016
Nordlaks sitt oppdrettsanlegg 11381 Dypingen har et abnormt utslipp av fiskeskit og forrester. MS Miljødronningen har ved hjelp av undervannskamera på ROV og robotarm dykket ned under oppdrettsanlegget og funnet tykke lag av biologiske sedimenter som stammer fra fikeskit og for som er sølt utover sjøbunnen. Dette anlegget forurenser like mye som en by på 50 000 mennesker... I mitt kongerike skal det ikke være sånn sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund.

Les mer...
Miljømagasinet TV 40 2016 Cermaq oppdrettsanlegg forurenser kraftig i Steigen
Publisert: 03.07.2016
MS Miljødronningen reiser videre nordover for a gjøre raid på oppdrettsanlegg. Cermaq sitt anlegg 11312 Svartfjell på 3600 Tonn har tykke lag av slam under oppdrettsanlegget ned på 200 meters dyp.
Dette er noe av det værste eg har sett, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund, han lover politianmeldelse av Cermaq for alvorlig forurensing av fjordmiljøet.

Les mer...
Miljømagasinet TV 39 2016 Edelfarm AS forurenser enormt i Skjerstadfjorden
Publisert: 03.07.2016
Edelfarm har fått WWF sin ASC-sertifisering på oppdrettsanlegget 15455 Daumannsvika.
Dette anlegget er enormt nedslammet under merdene, og etter Miljøvernforbundets oppfatning er dette å regne som miljøkriminalitet. Bli med å se hvordan det ser ut under oppdrettsanlegget på ca. 100 meters dyp.
Les mer...
Miljømagasinet TV 36 2016 NMF fikk sildefabrikk i Uthaug med på avtale om å spyle fiskebåtene utenfor havnen.
Publisert: 03.07.2016
 
Norges Miljøvernforbund fikk sildefabrikk i Uthaug med på avtale om å spyle fiskebåtene utenfor havnen. Dette er en gladsak for lokalmiljøet i Uthaug, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund.

 
Les mer...
"Storaksjon mot oppdrett" & "Oppdretterne må gi innsyn i kjemikaliebruk"
Publisert: 28.06.2016
 
Til høyre finner dere to artikler fra FiskeribladetFiskaren som ble utgitt onsdag 22.juni og fredag 24.juni 2016. (Eller tykk her for å åpne PDF)
 
Rettighetshaver: 
FiskeribladetFiskaren.
Les mer...
Fylkesleder Børge Torbergsen i NMF-Nordland har nok en gang vunnet over miljøverstingen Salten Aqua AS i Miljøklagenemnda.
Publisert: 21.06.2016
 
Salten Aqua AS er ett oppdrettsselskap som forsøker å hemmeligholde miljøkonsekvensene som selskapet påfører omkringliggende miljø. Salten Aqua AS forsøker også å hemmeligholde opplysninger om risiko for at miljøgifter som er tilsatt mærene er tatt opp i fisken og foreligger i den ferdig produserte oppdrettslaksen.
Les mer...
Kampen mot oppdrettsnæringa fortsetter i Karlsøy!
Publisert: 13.06.2016
 
Tiltross for sterke protester fra både lokale kystfiskere og Miljøvernforbundet har Karlsøy kommune, Fiskeridirektoratet og Fylkesmannen i Troms vært positiv for å etablere nye oppdrettslokaliteter ved Reinøya i Karlsøy kommune. Etableres det oppdrettsanlegg ved lokalitetene Lubben og Korsnes vil kystfiskerne bli fortrengt bort fra disse viktige fiskeriområdene.

Etter krigen ble det dumpet store mengder ammunisjon utenfor Lubben på Reinøya. Noe av dette har forsvaret hentet opp og sprengt. Hvor mye man kan finne andre steder er det ingen som vet.

Dette er en film laget av lokale kystfiskere i kampen mot oppdrettsnæringen. 
Les mer...
Reguleringene av fjordlinjene må innskjerpes.
Publisert: 30.05.2016


Fjordlinjen langs kysten ble etablert for å styrke bestanden av kysttorsk samtidig som at fjordfisket skulle vernes mot større effektive fartøy. Miljøvernforbundet kan ikke se at reguleringene er tilstrekkelige og ber Fiskeridirektoratet innskjerpe reguleringene.

Les mer...
Debatt om oppdrettsindustrien på NRK 1 • 26.05.2016
Publisert: 27.05.2016

 
Fokus for debatten var problemene som oppstår når oppdrettsindustrien stadig vekk «okkuperer» nye områder langs vår kyst, og konflikten som da oppstår mellom oppdrettsindustrien og kystfiskerne som blir fortrengt fra sine fiskeplasser. Og om hvordan villfisken blir fordervet og uspiselig av å stå å beite på spillfòr.
Les mer...
Miljømagasinet TV 27 2016 Korallrev i Førdefjorden
Publisert: 27.05.2016
MS Miljødronningen drar på tokt i Førdefjorden for å finne korallrev.  Nordic Mining vil sprenge ned Engebøfjellet for å ta ut mineralet Rutil.  De vil legge sprengmasser ut i Førdefjorden. Se hva Nordic Mining vil ødelegge på denne filmen, som viser undervannsbilder fra fjordområdet utenfor Engebøfjellet. Etter vårt syn blir livet i Førdefjorden og lakseelvene innenfor og ut mot Frøysjøen ødelagt av slammet fra steindumpingen.
 
Les mer...
Miljømagasinet TV 15 2016 Vegvesenet og Skanska dreper sjøørreten i Steinsvikelven
Publisert: 06.04.2016

 

Norges Miljøvernforbund politianmelder Statens Vegvesen  for alvorlig forurensing av Steinsvikelven, et vassdrag der sjøørreten har gyteområde.  Øvre og nedre del av elven er blitt nedslammet fra avrenning fra anleggsområder der vegvesenet og Skanska opererer på Fleslandsvegen i Bergen. Miljøvernforbundet krever at forurensingen stoppes, og at elven blir tilbakeført til en tilstand der sjøøretten igjen kan gyte i elven.
 
Les mer...
Miljømagasinet nr.4 2016 NIFES og Havforskningsinstituttet feilinformerer om hummerdøden i Øygarden
Publisert: 05.02.2016

Havforskningsinstituttet og NIFES har analysert de døde hummerene i Øygarden fra november 2015.På bakgrunn av analysene er det ikke mulig å konkludere i spørsmålet om hummerdøden var forårsaket av lusemidlene fra Erko Seafoods oppdrettsanlegg 950m unna sanketeinene.  Miljøvernforbundet mener at miksen av de to lusemidlene som ble brukt har dannet en 7000 ganger sterkere gift enn det som er normalt, og at det forklarer at hummeren døde før konsentrasjonen av lusemidlene hadde nådd toppen ved hummerteinene. Informasjonen fra rapportene blir fordreid i retning at lusemidlene ikke drepte hummerene. De små mengdene av det uhyre giftige lusemiddelet er etter NMF sin mening ikke fanget opp i analysene, men sannsynligheten er stor for at lusemidlene drepte hummerne. Det finnes ingen annen forklaring, sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet.

Les mer...
Miljøkriminell rotenonbehandling i Ranavassdraget!
Publisert: 28.09.2015
 
Ranavassdraget ble i helga nok en gang rotenonbehandlet. Dette skjedde tiltross for at smittekilden til det Veterinærinstituttet kaller ny smitte av Gyrodactilus salaris ikke er funnet.
Les mer...
Miljøvernforbundet anmelder livsfarlig rømming!
Publisert: 22.09.2015

Norges Miljøvernforbund (NMF) politianmelder en ikke meldt rømming i området ØrstaVolda på Sunnmøre etter at større mengder laks på mellom 3-4 kg er fisket og eller sett i Ørsta-elva. NMF mener man må anta at laksen kan være medisinert og dermed direkte helseskadelig for de som måtte ønske å ønske å spise av denne oppdrettslaksen. NMF ber Sunnmøre politikammer iverksette etterforskning av lakse-rømmingen for å gjøre et forsøk å få tak i den skyldige oppdretteren. 

Les mer...
NMF går i mot Kystverkets prosjekt: Mudring og sprenging i Borg Havn
Publisert: 21.09.2015
 
Miljøvernforbundet går i mot Kystverkets planer om mudring og sprenging i tilknytning til Borg havn.  Det er planlagt mudring og sprengningsmasse på totalt 2.8 millioner m3.  Miljøvernforbundet mener at søknaden om mudring, sjødeponering og landdeponering av sedimenter, stein og slam er for dårlig. Det er ikke gode nok tiltak for å sikre mot spredning av giftige masser i sjø.
Les mer...
Avlivar myter om lakseparasitt
Publisert: 27.08.2015

Hentet fra: www.nhm.uio.no
 
Lakseparasitten Gyrodactylus salaris blir sett på som så
farleg at heile vassdrag vertlagt aude for å få bukt med den. Men kunnskapen vår er tynt fundert. 
 

– I dag drep norske myndigheiter all fisk i heile vassdrag med rotenon for å få bukt med Gyrodactylus salaris.
For å setja i gang slike drastiske tiltak, må vi vita kva vi gjer. Men kunnskapene våre er rett og slett ikkje gode nok, er brannfakkelen frå stipendiat Raúl Ramírez frå NHM.

I arbeidet med doktorgraden sin har han avdekka fleire misforståingar eller myter som ligg til grunn for myndigheitene si rotenonbehandling.
 
Gyrodactylus salaris på auget til ein atlanterhavslaks.
Foto: Raúl Ramírez, NHM
 Les videre her.


 
Sorgens dager i Storfjord.
Publisert: 26.08.2015
 
Staten starter rotenonbehandlingen av Skibotnvassdraget og en rekke andre vassdrag i morgen. Ikke bare dreper de alt iiv i vassdragene men de ødelegger alt av drikkevannskilder tilknyttet vassdragene. De sier at vannet er reint etter et par dager, men de analyserer vannet kun for rotenon (3,5 % av coctailblandingen) Resterende andel av coctailblandingen som består av petrokjemiske forbindelser gjennomføres det ikke analyser på. Hvor lenge finner man rester av disse? NMF mener brønnene er ødelagte når de har blitt rotenonbehandlet.
 
Laksen har vist seg stor evne til å opparbeide seg immunitet mot lakseparasitten og vil langt på vei lykkes om det ikke var for Staten som desperat saboterer naturen. Dette er Statlig organisert miljøkriminaliitet.
Les mer...
Nye beviser for fiskeoppdrettsnæringens utryddelse av marint liv i norske fjorder
Publisert: 07.07.2015
 
Miljødirektoratet har publisert en undersøkelse av spredningen fra nervegiftene azametiphos og cypermethrin som er blant avlusingsmidlene som dessverre tillates brukt i norsk fiskeoppdrett. Til tross for at nervegiftene ikke er blant de verste avlusingsmidlene, bidrar de sammen med andre avlusingsmidler til enorme utslipp av kobber fra impregnering samt næringssaltutslipp til å utrydde naturlig liv i norske fjorder. 
Les mer...
Fylkesleder Børge Torbergsen i NMF Nordland har nok en gang vunnet over miljøverstingen Salten Aqua AS i Miljøklagenemnda.
Publisert: 30.04.2015
 
Salten Aqua AS ville ikke akseptere det første vedtaket som ble fattet 03.12.2014, og Salten Aqua AS engasjerte derfor en advokat for å få endret vedtaket. NMF Nordland ved Børge Torbergsen vant nok en gang over den overbetalte advokaten til Salten Aqua AS i Miljøklagenemnda. 
Les mer...
Miljøvernforbundet Nordland tvinger Salten Aqua til å utgi miljøinformasjon
Publisert: 04.12.2014
 
Miljøvernforbundet Nordland ved fylkesleder Børge Torbergsen fikk medhold i krav om at Salten Aqua må utlevere etterlyst miljøinformasjon. Miljøklagenemnda fattet vedtak om at miljøverstingen Salten Aqua AS er pålagt å utlevere miljøinformasjon som man kan lese i denne artikkelen.

Les mer...
Nye tette fiskeoppdrettsanlegg i betong testes ut
Publisert: 03.12.2014
 
«Bygg uten grenser» jobber med å lage betongmerder  gjennom det nystartede selskapet, «Fishfarming Innovation»
Fishfarming Innovation jobber med å få tak i en forskningskonsesjon slik at de kan teste ut den første betongmerden til havbruksnæringen. Miljøvernforbundet ser på dette som et veldig lovende konsept for tette anlegg pga at betong er solid og vi har lang erfaring med bygg i betong til sjøs fra petroleumsvirksomheten vår.
 
Les mer...
Omsider tar myndighetene tak i kobberforurensningen fra fiskeoppdretterne
Publisert: 02.12.2014
 
Fiskeoppdretterne slapp ut hele 1061 tonn med kobberholdig impregnering til havet i 2013. Denne næringen står bak ¾ deler av kobberutslippene i sjøen. Kobber er giftig for det marine miljøet. Kobberforurensning fører til at dyr og planter forsvinner når mengdene er store nok. Mindre mengder har også påvirkning da det varierer fra art til art hvor mye kobber de tåler. I november i år viste en gransking utført av fylkesmannen at sjøbunnen under et område nært et oppdrettsanlegg nesten ikke hadde liv på sjøbunnen. 
Les mer...
Vossolaksprosjektet bidrar til å utrydde Vaksdalslaksen.
Publisert: 27.10.2014
 
Med enorme mengder lakselus fra de mange oppdrettsanleggene fra elveutløpet og ut til havet var Vossolaksen iferd med å dø ut. Den store laksen ble reddet ved å bruke genene fra den stedegne fisken til avl og siden transportere de i beholdere ut i havet. Å kalle slik laks for vill er i beste fall misbruk av det norske språk. En fisk som fores opp på pellets og siden slepes ut i beholdere til havet er frisluppet tamlaks. Det burde ikke overraske noen at det blir storstilt feilvandring når slikt gjøres. Det er naturlig med en mindre andel feilvandringer, noe som også bidrar positivt med større utvalg av gener. Men når feilvandret fisk blir dominerende i et vassdrag vil den stedegne lokaltilpassede fisken kunne bukke under. Når man da ikke gjør det tilsvarende med nabovassdragene så går det istedet nedenom med disse bestandene. Her har man prøvd å begrense et problem ved å lage et nytt.  
Les mer...
Støtte fra fylkesmannen om i dispensasjonssak
Publisert: 25.09.2014
 
Fylkesmannen i Troms støtter Miljøvernforbundet i å fraråde at Balsfjord kommune gir miljøverstingen Wilsgård fiskeoppdrett dispensasjon fra arealplanen for å etablere 2 fiskeoppdrettsanlegg. 
 
Regionleder Ørjan Holm om den gode nyheten:
"– Vi er veldig fornøyd med at Fylkesmannen har satt foten ned i første omgang. Det er viktig å få en kystsoneplan på bordet før man tar stilling til slike søknader, sier Holm om høringsbrevet fra Fylkesmannen". 
Les mer...
Kjemikaliekrig uten håp om seier
Publisert: 15.09.2014
 
Det er krystallklart at fiskeoppdretterne som selv rapporterer om egne lusepåslag underrapporterer for å unngå nedslaktning. Men sannheten kommer fram etterhvert som tiden går. Lusepåslag på rømt ørret og laks er sammen med villfiskpåslaget et ganske klart bevis. Ifjor ble det pøst ut rekordhøye mengder med kjemikalier i tillegg til titalls millioner leppefisk for å holde nede lusepåslaget. Ny forskning beviser at dette rammer alle skalldyr. Alikevel sliter næringen mer enn noensinne før. Det er nå på tide at de innser at kjemikaliekrigen ikke kan føre fram til seier over lakselusen. Derimot vet vi at tette oppdrettsanlegg som henter vann under fotosyntesesjiktet løser hele problemet.  
Les mer...
Pålegg om Tvangsutslakting av luseinfisert oppdrettslaks i Bellona anlegg
Publisert: 12.09.2014
 
I slutten av august vedtok Mattilsynet pålegg om utslakting av drøyt 300.000 laks for Lerøy Vest ved lokaliteten Rongøy i Øygarden. På den nevnte oppdrettslokalitet driver  Lerøy oppdrett av tare og blåskjell i samarbeid med Bellona. Bellona tar imot penger og anbefaler noe som ikke virker. På den nevnte oppdrettslokalitet driver forøvrig Lerøy oppdrett av tare og blåskjell i samarbeid med Bellona. I forbindelse med prosjektet, kalt Ocean Forest, har Bellona tidligere påstått at blåskjell skal ha en filtrerende og lusereduserende effekt på lokaliteten. Det har ikke overraskende endt med fiasko.
Les mer...
Miljøvernforbundet alene om å levere høringsuttalelser om økt olje og gassutvinning
Publisert: 05.09.2014
 
Miljøvernforbundet har som den eneste miljøorganisasjonen avgitt høringsuttalelse til de siste 3 søknadene om utslipp fra petroleumsnæringen. På Draugenfeltet har Norske Shell søkt om tillatelse til økte utslipp av de aller farligste kjemikaliene. Statoil har søkt om prøveboring midt mellom Bjørnøya og Svalbard. Et område som det vil være nesten umulig å drive oppsamling av oljeutslipp i. Klima og havforsuringsproblematikken er i seg selv argument til å avslå alle. Men i nevnte to saker er miljøskade og miljørisiko spesielt store.
Les mer...
Pressemelding
Publisert: 22.08.2014
 
Miljøvernforbundet arbeider for tiden med en høringsuttalelse til kystsoneplanen for Storfjord, Lyngen og Kåfjord. En umiddelbar reaksjon på kystsoneplanen: Tette og flytende anlegg eneste fremtid for oppdrettsnæringen.
Les mer...
BALSFJORD: Norges Miljøvernforbund krever en helhetlig ferdig godkjent plan før oppdrettsnæringa tar seg til rette i Balsfjord.
Publisert: 18.08.2014
 
– Kystsoneplanen for Balsfjord er ikke engang sendt ut på høring, påpekte regionleder Ørjan Holm i intervju til Nye Troms. Det er klart at enhver miljømessig forbedring i forhold til dagens produksjon er en miljø-forbedring. Det er imidlertid ingen som har gitt oss definisjon på hva en grønn konsesjon er, sier Ørjan Holm.
 
Les mer...
Miljøvernforbundet krever avslag på miljøskadelig fiskeoppdrett i Gulen
Publisert: 08.08.2014
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) krevde av fylkesmannen at Firda Sjøfarmer AS sin nye utslippstillatelse for ny lokalitet Hyseneset med tillatt biomasse på 3120 tonn i Gulen kommune skulle omgjøres til avslag på søknad. NMF krever at det ikke tillates utvidet fiskeoppdrett i åpne merder verken i Gulen kommune eller andre steder. “Fylkesmannen skrev i sin begrunnelse at en skal bruke best mulige tilgjengelige teknikker”. Dette er uforenlig med å gi tillatelse til å drive fiskeoppdrett i dagens åpne nøter hvor alt som er av sykdommer, parasitter og fiskeavføring flyter gjennom nøtene.
Les mer...
Miljø og dyreplagerversting syter og klager uten grunn
Publisert: 24.06.2014
 
Regjeringen har gått inn for å tillate at fiskeoppdretterne kan øke produksjonen med 5% under forutsetning av at voksne hunnlus per fisk må holdes under 0,1 lus pr fisk i gjennomsnitt. Vi vet allerede idag at det helt åpenbart er omfattende underrapportering av lakselus i anleggene for å hindre nedslaktning. "Selvrapportering" er en lite pålitelig kilde der det er mye penger å tjene på å lyge.
 I fiskeoppdrettsbransjen har de hatt for vane å lyge mye i åresvis. Det underfinansierte Mattilsynet er ute av stand til å avdekke sannheten. Miljøvernforbundet ser derfor grunn til å frykte at produksjonen blir økt mens lusenivået fortsetter på samme nivå helt fram til lusen gjør så stor skade at næringen må legge om til tette anlegg eller legge ned anlegg. 
Les mer...
Lakseelver må stenges for fiske
Publisert: 20.06.2014
@import url(http://www.nmf.no/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);
 
Lakselus fra fiskeoppdrettsanlegg er den største trusselen mot norsk villaks ifølge Miljødirektoratet. Miljøvernforbundet er ikke overrasket over det dårlige lakseinnsiget de siste 2 årene. I 2012 ble en enkelt god årgang brukt som argument for at fiskeoppdrettsnæringen kunne fortsette veksten. Det eneste som kan redde norsk villaks på sikt er å få fiskeoppdrettsnæringen inn i tette anlegg med vanninntak under fotosyntesesjiktet. Dette vil også løse de andre store miljøproblemene med enorme næringssaltutslipp og svært giftige avlusingsmidler. Fram til den tid ser det dessverre ut til å bli nødvendig å måtte stenge en rekke lakseelver for å ha håp om å hindre utryddelse.
Les mer...
Pressemelding; Miljøvernforbundet ikke overrasket av kongekrabbens herjinger i Porsangerfjorden.
Publisert: 28.05.2014
 
Forskere fra Havforskningsinstituttet har foretatt bunn-undersøkelser på bl.a 220 meters dyp i Porsangerfjorden. Hensikten var å kartlegge endringer, både som et resultat av mulige klimaendringer og for å påvise mulige konsekvenser av kongekrabbens utbredelse. Det de fant var skremmende: Fullstendig livløs bunn.
«– Vi har sett at det inne i fjordene har vært livløst på havbunnen, men nå er vi langt ute i fjorden der det er mye større sirkulasjon. Dette er rett og slett skremmende, sa Lis Jørgensen.»
Les mer...
Miljøvernforbundet er ikke overrasket
Publisert: 14.05.2014
 
Resultatene fra forsøksprosjektet med tett, flytende anlegg som Aquafarm, Protek og Marine Harvest var bedre enn de forventet. Anlegget kom i drift ifjor sommer. Anlegget har 200 000 fisk som nå har nådd omtrent 1 kg i vekt. Planen har vært at fisken på dette stadiet skulle settes ut i vanlige åpne anlegg på dette stadiet og vokse videre der til slaktevekt som normalt er 5-6 kg. Fisken har vokst raskere enn ventet ved å nå 1 kg på en måned mindre enn normalt. Dødeligheten er lav, fiskehelsen god og også god fôrfaktor (vekst i forhold til fôrforbruk). Vanlige fiskeoppdrettsanlegg sliter med parasitten lakselus, sykdommer og rømming av fisk. Lakselus og sykdommer er selvforsterkende. Dødeligheten er over 20 % i slike anlegg. 
Les mer...
Formannskapet i Hareid kommune følger MIljøvernforbundets råd
Publisert: 22.04.2014

 Miljøvernforbundet har jobbet aktivt mot Salmar sin søknad om miljøskadelig fiskeoppdrettsanlegg i Brandal. Formannskapet i kommunestyret vedtok 7. april å støtte Miljøvernforbundet i vårt krav om at Salmar ikke skulle innvilges tillatelse. (Bilde fra creative commons).
Les mer...
Det begynner å demre i fiskeoppdrettsnæringen
Publisert: 17.03.2014
 
Det har vært et kynisk profittjag i fiskeoppdrettsnæringen hvor det ikke tas verken hensyn til dyrevelferd eller miljø. Men nå begynner næringen å drukne i sin egen skit. Det desidert største selskapet Marine Harvest ønsker ikke ytterligere vekst i konsesjonene før problemet med lakselus er løst. De frykter det NMF forventer med dagens driftsform, -
nemlig kraftig vekst i sykdom som vil medføre tap. Det som ikke nevnes i dagens avisartikler er løsningen på problemet: tette anlegg som henter vann under fotosyntesesjiktet. 
 
Les mer...
Sunnhordland Tingrett har dømt miljøverstingen Sjøtroll til å betale 1,4 millioner kr i bot
Publisert: 12.03.2014
 
"Det er viktig at bøtenivået blir satt så høyt at det virker avskrekkende og får ned tallet på rømt oppdrettsfisk. Dersom tallet på rømminger ikke går ned må vi arbeide for å heve straffenivået i slike saker". Det har me rom for innanfor eksisterande lovvverk". - har førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim uttalt til Haugesundsposten. 
Les mer...
Torskeoppdrett, statens miljøeksperiment, var dømt til å mislykkes.
Publisert: 16.09.2013
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) er fornøyd med at det i dag ikke finnes flere torskeoppdrettere langs kysten. NMF har hele tiden advart mot dette økologiske eksperimentet. Torskeoppdrett ble iverksatt for flere år siden uten at det forlå nok kunnskap om de økologiske konsekvensene av oppdrettsvirksomheten for kysttorsken og en øvrige marine fauna. Torskeoppdrett ble bl.a etablert i Storfjorden midt i et gyteområde. Siden torsken gyter i de frie vannmassene ble også dette gyteområdet forurenset av rogn og melke fra oppdrettstorsken. Monstertorsken som ble fisket i fjorden, kom utvilsomt kom fra et oppdrettsanlegg for torsk.

Les mer...
Høringsuttalelse på søknad om akvakulturtillatelse, Skårliodden i Lenvik kommune
Publisert: 30.08.2013
 
Norges miljøvernforbund krever at det IKKE tillates fiskeoppdrett ved Skårliodden i Malangen, Lenvik kommune. Den omsøkte lokaliteten ligger i Malangen, en nasjonal laksefjord i tilknytning til Målselvvassdraget. En ytterligere etablering av oppdrettsvirksomhet i Malangen vil føre til en alvorlig miljøbelastning for både fjordsystem og laksevassdrag. Lenvik kommune mangler en oppdatert kystsoneplan.
Les mer...
Gledelig nyhet: Spermhvalen er reddet!
Publisert: 14.08.2013
 
I fem dager har en spermhval vært strandet på Rong i Øygarden, men tirsdag formiddag kom løsningen: Lyd for å lede hvalen ut av bukten. Doktorgradstipendiat Marta Acosta som forsker på slike dyr, fikk hjelp av to tidligere fiskeskøyter, Perlo og Kviteseid. To småbåter var også med på aksjonen. Båtene hjalp til ved å gå på siden av dyret og skremme det bakfra. Spermhvalen ble ledet ut i åpent hav og den har ikke blitt sett siden. Vi håper den vil klare seg selv om den er sulten og dehydrert etter å ha vært strandet fem dager. 
Les mer...
NMF gratulerer Akva Design AS med Miljøprisen for 2013
Publisert: 13.08.2013
 
Det er en viktig og velfortjent prisvinner av Fiskeridirektoratets miljøpris for 2013. Akvadesign er blant firmaene som har laget løsningsforslaget på de enorme miljøproblemene med dagens fiskeoppdrett, - nemlig tette, flytenden fiskeoppdrettsanlegg som henter vann under fotosyntesesjiktet og renser alle utslipp!
 
Les mer...
PRESSEMELDING fra NMF om spermhval i Øygarden
Publisert: 12.08.2013
 
NMF krever at myndighetene gjør en ekstra innsats for at spermhvalen kan hjelpes ut i åpent hav! Kan spermhvalen være skadet av seismikk-skyting?

På Rong i Øygaarden utenfor Bergen svømmer det en spermhval som har forvillet seg inn i skjærgården. Det er svært unormalt at spermhval dukker opp i skjærgården på Vestlandet. Hvalen virker frisk men har ikke mulighet til å spise der den oppholder seg nå.  Spermhvalen står i fare for å bli dehydrert siden den ikke får vann. Vann får den gjennom maten.
Les mer...
Faktaene om store miljøkonsekvenser av oppdrettslaks lar seg ikke tilbakevise
Publisert: 12.07.2013
 
Det har vært skrevet mye om miljøproblemene med oppdrettslaks i norske medier i de siste ukene. Alle miljøproblemene som NMF tok opp i vår Faktarapport om miljøproblemene med oppdrett av nordatlantisk laks har blitt bagatellisert av næringen og deres lakeier. Men sannheten lar seg ikke lenger skjule. Til det har de blitt avslørt for ofte som villedere og faktaforvrengere. Noen av disse avisartiklene er særdeles godt skrevet og det er hyperkoblinger til dem lenger nede.
Les mer...
Kommunestyret i Dyrøy gjør rett i å gå imot mer oppdrett i Dyrøysundet
Publisert: 11.04.2013
 
Så lenge dagens miljømessig uforsvarlige driftsform av fiskeoppdrett tillates gjør kommunestyret rett i å stoppe nye oppdrettsanlegg. De nye såkalte "grønne oppdrettskonsesjonene" er i realiteten grå da de ikke setter miljømessig forsvarlige krav. Dette er ikke annet enn den vanlige grønnvaskingen av denne næringen. NMF er imidlertid bekymret for at Dyrøy vil oppleve det samme som Vaksdal kommune hvor fiskeridirektoratet overprøvde kommunestyret og fylkesmannen og påtvang dem et fiskeoppdrettsanlegg.
Les mer...
Giftige lakselusmidler i både norsk oppdrettsfisk og villfisk !
Publisert: 18.01.2013
 
NMF har kommet med kraftige advarsler mot de giftige avlusningsmidlene som brukes. Både de forskjellige nervegiftene samt teflubenzuron og diflubenzuron. Teflubenzuroner et stoff som har effekt på skalldannelse hos krepsdyr, og blir regnet som et lite giftig stoff for mennesker.
 
I 2011 publiserte Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) en rapport som påviste to lakselusmidler i så høye konsentrasjoner rundt oppdrettsanlegg at det kunne true krepsdyr som krabber og reker. Lusemidlene ble påvist opptil en kilometer fra anleggene. Nå har Havforskningsinstituttet (HI) og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes) sett nærmere på spredningen og effekten av lakselusmidlene. De nye funnene viser høyere konsentrasjoner i villfisk, krepsdyr, sedimenter og bunnfauna enn det som ble påvist i 2011.
Les mer...
"Monstertorsk" også i Finnmark
Publisert: 25.02.2010
En ny monstertorsk er tatt, melder NRK Nordnytt. Denne gangen er fisken fanget i Kjøllefjord i Finnmark. Dermed er de deformerte fiskene funnet både i Trøndelag, Troms og Finnmark. Nå ber Fiskeridirektoratet om fiskernes hjelp for å få kartlagt omfanget i Finnmark.
Les mer...

Norges Miljøvernforbund krever at norske dagligvarekjeder tar oppdrettsfisk ut av varesortimentet sitt
Publisert: 21.04.2010
Norske forbrukere har stor tillit til dagligvarebutikkene i landet, og den tilliten er dagligvarekjedenes fortjeneste. Norske forbrukere vil være trygge på varene de kjøper, og det er nettopp derfor forbrukere stadig kommer tilbake til dagligvarekjedene. Dagligvarekjedene har vist at de kan ta miljøvern og etikk på alvor. Det er derfor på tide at dagligvarekjedene viser ansvar overfor forbrukerne og tar oppdrettsnæringens kreftfremkallende laks, regnbueørret og den deformerte monstertorsken ut av sine butikkhyller.

Les Norges Miljøvernforbunds brev til dagligvarekjedene her.
Les mer...

Selen må beskattes - for selens skyld.
Publisert: 07.09.2010

Norges Miljøvernforbund advarer mot en ny selinvasjon og mener at selbestanden bør beskattes.
 – Selfangst vil tvinge seg frem. Myndighetene kommer ikke unna problemstillingen. Men de har et valg. Enten kan de iverksette mer fangst, eller gå i møte selinvasjon der syke og magre dyr inntar kysten. Dårlig reklame blir det uansett, sier regionleder Ørjan Holm i Norges Miljøvernforbund.

Les mer...

DN gir NMF miljøfaglig rett
Publisert: 26.10.2010
Direktoratet for naturforvaltning (DN) ved direktør Janne Sollie mener Nores Miljøvernforbund og leder Kurt Oddekalv har faglig dekning i kampen mot dagens oppdrett i åpne merder, og for tette lukkede anlegg.

Til dagens Næringsliv uttaler Sollie: - Når det kommer til sak har Oddekalv stor innsikt i laksenæringen, og det meste av det han sier er faglig riktig.

FHL og oppdrettsindustrien har gjentatte ganger kommet med beskyldninger mot Norges Miljøvernforbund om å fare med løgn og usannheter, noe som har resultert i en 72 siders faktarapport om norsk lakseoppdrett fra Miljøvernforbundet.
 
Les mer...

Krever konsesjoner blir tilbaketrukket
Publisert: 17.11.2010
Oppdrettslokalitetene for torsk i indre del av Storfjord er etablert i viktige gyteområder for kysttorsk og dermed i strid med gjeldende forskrift. NMF kan ikke akseptere at dette får vedvare og krever at Fiskeridirektoratet omgående trekker tilbake disse konsesjonene.
Les mer...

Vellykket infotokt om oppdrett
Norges Miljøvernforbund (NMF) har denne uken vært på informasjonstokt om miljøkonsekvensene av norsk oppdrett. Informasjonstoktet har vært en suksess hvor NMF har fått anledning til å møte lokalbefolkningen og lokal politikere. Temaet miljøkonsekvensene av fiskeoppdrett er et tema med stort lokale engasjement.
 
På Etne fikk NMF en sjekk på kr 10 000,- fra Etne Jeger- og fiskerforening for arbeidet med å ta vare på villaksen.
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :