Solen skinner på solkraftbransjen
Publisert: 28.08.2014
 
I Norge legges stadig mer av det vi har igjen av vassdragsnatur i rør og samtidig bygger 150-190 meter høye vindindustrianlegg i landskapet vårt. Det siste 10 året har solcelleenergi sunket drastisk i pris i takt med stigende produksjon. Panelene blir også mer effektive. I 2013 ble det investert over 600 milliarder kroner på verdensbasis i solcelleanlegg som produserer elektrisitet. Dette var det første året hvor installert ny elektrisitetsproduksjon var høyere for solenergi enn vind. Det er spesielle anvendelser for nyttig bruk av solenergi i Norge, som hytter, fyrlykter, solenergidrevne trafikklys - energi, som ikke behøver å være knyttet til strømnettet. Men her til lands har våre myndigheter ikke fått med seg utviklingen og fortsetter å unødvendig ødelegge norsk natur. Heldigvis står det bedre til i det private næringsliv på dette feltet. 
Les mer...
Solenergi

Solenergi er en av de mest miljøvennlige energikildene vi kjenner, og den er tilgjengelig på stedet. Dette forutsetter dog at det "utvinnes" med økologiske hensyn. Solenergi kan enkel deles inn som følger:

Solkraft produseres av solcellepaneler. Strømmen kan fra store anlegg brukes direkte og/ eller sendes ut på strømnettet. Små solcelle anlegg brukes på mang en hytte og her lades en batteripakke.

Solvarme produseres gjennom solfangere som varmer opp vann til vannbåren varme og varmt tappevann.

Passiv solvarme går ut på å bruke vinduene på en aktiv måte i oppvarmingen. Dette gjøres gjennom en dobbel glassfasade og aktiv bruk av persienner.

 

Les mer...
Nok en gang rekordhøye nivåer av klimagassutslipp
Publisert: 12.09.2014
 
Konsentrasjonen av karbondioksid (CO2) i atmosfæren fortsetter å øke, melder Verdens Meteorologiorganisasjon (WMO). Kullsyre er et annet ord for karbondioksid. Ikke bare er kullsyre en klimagass, men opptak fra havet av økte nivåer kullsyre i luften medfører også at havet forsures. Effektene er dramatiske for alle skalldyr. 
Les mer...
Glem fossil olje og naturødeleggende vindmøller
Publisert: 25.02.2011
Verden trenger mer fornybar energi for å dekke en forventet energietterspørsel, samt en erstatning for å komme bort fra den fossile tidsalder. Vi må i fremtiden glemme natur-, miljø- og klimaødeleggende olje, kull og gass. Av hensyn til biologisk mangfold og behovet for urørt natur: også glem videre utbygging av vindkraft. Fremtidens energi er over oss og under oss, da henholdsvis i form av solenergi og geoenergi.
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :