Tinnorganiske stoffer
Tinnorganiske forbindelser er en gruppe tungt nedbrytbare, meget giftige stoffer som også lagres i kroppen.  Kan føre til ubalanse i hormonsystemet hos alger, kreps og fisk, tvekjønnede muslinger er rapportert.  Stoffene er også giftige for mennesker, kan bl.a. skade nervesystemet, hud, nyre og lunge.  Tinnorganiske forbindelser oppkonsentreres i næringskjeden.
Tinnorganiske stoffer (tributyltinn) har blitt brukt til: Tinnorganisk Tinnorganisk impregnert trevirke,  stabilisator i plast, bunnstoff på båter.  Kalles også organotinn eller TBT.
Les mer...
Miljøvernforbundet krever igjen avslag på prøveboringstillatelse
Publisert: 28.02.2014
 
Norges Miljøvernforbund har krevd avslag på Total E&P Norges søknad om tillatelse til boring av lete – og avgrensningsbrønn i Nordsjøen (2014/354). NMF krever alltid avslag på søknader om leteboring etter petroleum. All petroleumsdrift vil direkte via forbrenning av hydrokarboner og utvinning av disse som siden forbrennes bidra til økte CO2 utslipp. Norge kan ikke tillate mer utvinning av fossilt karbon!
Dette bidrar til dramatiske globale klimaendringer og generell utrydning av alle skalldyr i form av havforsuring. Det Internasjonale Energibyrået (IEA) har slått fast at to tredjedeler av verdens reserver av kull, olje og gass må forbli i bakken hvis verden skal ha det minste håp om å begrense oppvarmingen til to grader. Norge kan derfor ikke tillate mer utvinning av fossilt karbon!
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :