PVC

PVC er en forkortelse for polyvinylklorid, til daglig kalles PVC ofte for vinyl.  Omtrent halvparten av all plastforbuk innen bygg og anlegg er PVC, og dette brukes i rør og slanger, profiler, folie, kabler, gulvbelegg, tapeter og andre ting.

PVC kan være tilsatt en rekke miljøfarlige stoffer:  Stabilisatorer som Kadmium, Bly, Tinnorganiske stoffer, Mykgjørere, Flammehemmere, smøremidler og kjemiske blåsemidler.  PCB har vært tilsatt som mykgjører, men kan også finnes i PVC-plast som foruresning pga. gjenvinning av PVC.  EU-kommisjonen har i 2000 laget en hvitbok om PVC, som tar for seg alle miljrproblemene med PVC.  Norges Miljrvernforbund går inn for boikott av PVC.

Ved branner utvikles det farlige gasser fra PVC - dioksiner og furaner.
Som avfall er PVC et problem, fordi det inneholder store mengder klor, som kan lage andre farlige miljøgifter i f.eks. en avfallsforbrenningsovn
PVC bør skilles ut av avfallet og håndteres for seg.  Skal du forsøke å gjenvinne PVC må du ha helt rene fraksjoner med f.eks. plastprofiler, takbelegg osv.  Slike fraksjoner kan du forsøke å få levert tilbake til produsentene, hvis du vet hvem de er.  Blandet PVC-avfall kan gå i restavfallet, men dette er egentlig kun en nødløsning inntil annen miljømessig forsvarlig behandlingsløsning foreligger.  PVC-avfall må ikke brennes annet enn i godkjente forbrenningsanlegg.

Les mer...
Pressemelding: Don Staniford ansettes
Publisert: 03.02.2012

Norges Miljøvernforbund/ Green Warriors of Norway utvider laksekampanjen internasjonalt. Norges Miljøvernforbund ansetter Don Staniford fra Global Alliance Industrial Aquaculture (GAAIA) for at vi skal forsterke og forene vårt arbeid for å bekjempe norskeide lakseoppdrettsfirmaer globalt. Don Staniford vil komme til Norge i april for å tre inn i en rolle som ansatt for å være global koordinator av lakseoppdrettskampanjen. Denne har som hovedmål å presse næringen inn i tette, flytende anlegg med fullskala rensing av alle utslipp.

 
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :