Kobber
Kobber og kobberforbindelser kan selv i små mengder være giftige, eller påvirke reproduksjonsevnen, skade fostere, og de kan lagres i kroppen og planter. Enkelte kobberforbindelser kan gi akutte skader på mage, tarm og lever, noen ganger med dødelig utgang. Kobberforbindelser benyttes i blant annet som: Pigment (blått, grønt eller svart), som finnes i f.eks. malte materialer, farget plast, farget glass, bestanddel i væske til trykkimpregnering av trevirke, og begroingshindrende middel på båter. Metallisk kobber brukes til: Taktekking, takrenner og -nedløp, vannrør og elektriske kabler.
Les mer...
Nye beviser for fiskeoppdrettsnæringens utryddelse av marint liv i norske fjorder
Publisert: 07.07.2015
 
Miljødirektoratet har publisert en undersøkelse av spredningen fra nervegiftene azametiphos og cypermethrin som er blant avlusingsmidlene som dessverre tillates brukt i norsk fiskeoppdrett. Til tross for at nervegiftene ikke er blant de verste avlusingsmidlene, bidrar de sammen med andre avlusingsmidler til enorme utslipp av kobber fra impregnering samt næringssaltutslipp til å utrydde naturlig liv i norske fjorder. 
Les mer...
PRESSEMELDING: Etter 12 år begynner Miljøvernforbundet å få gjennomslag for vårt krav om rensing av fiskefôret
Publisert: 03.04.2014
 
Etter å ha aksjonert og argumentert i 12 år for tilsynelatende døve ører mot fiskefôrbransjens miljøgift innholdende fiskefôr, - går nå Marine Harvest endelig ut og sier at de skal rense fiskefôret. Noe Miljøvernforbundet har krevd i 12 år. Dette til tross for gjenstridige forskere som forskningsdirektør Ingvild Eide Graff i NIFES. Såkalte "seriøse" eksperter som Ingvild Eide Graff har bagatellisert det store giftinnholdet i norsk oppdrettsfisk i alle år. Til tross for at norske kontrollmyndigheter ber folk om ikke å spise fet fisk oftere enn to til tre ganger i uken, og til tross for at en rekke forskere har frarådet at gravide og barn fra spise oppdrettslaks og ørret. 
Les mer...
Norsk reke og hummerfiske truet av fiskeoppdretternes flubenzuronbruk !
Publisert: 06.03.2014
 
Fiskeoppdretterene i Norge har mer enn fordoblet bruken av flubenzuroner fra 2012 til 2013. Teflubenzoron og Diflubenzuron akkumuleres i næringskjeden og ødelegger skalldannelsen til lakselus og også alle andre skalldyr. Rekefiskere opplever at fjorden er tom for reker etter oppdretternes avlusing. Flubenzorene tilsettes normalt foret samtidig som at det brukes hydrogenperoksid. Når det avluses med hydrogenperoksid kan en regne med at faren er stor for at det samtidig gis flubenzorener via foret til fisken. 
 
 
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :