ERAS ledere dømt for miljøkriminalitet
Publisert: 13.09.2011
Både tidligere styreleder og tidligere daglig leder i Eras metal er dømt for alvorlig miljøkriminalitet. De to har fikk begge idømt fengselssraff.
Les mer...
Kvikksølv
Kvikksølv er det farligste tungmetallene vi har. Det fordamper ved vanlig romtemperatur, og spres derfor lett. Kvikksølvdamp er ekstremt farlig å puste i - kan gi alvorlige skader på lunger og nervesystemet.  Kvikksølv er et grunnstoff, og brytes derfor ikke ned, men kan tas opp i kropp og planter og opphopes i næringskjeden.
Kvikksølv skader foster og arveanlegg.  Kan også gi mentale forstyrrelser, lever- og nyreskader.
Kvikksølv i flytende form (metallisk) er ikke særlig farlig, men fordi det fordamper så lett, er det potensielt farlig.
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser benyttes blant annet i:
Brytere i tidsreleer, biler, ventilasjonsanlegg osv,
Termostater og pressostater, som finnes bl.a. i Kjøleanlegg og fryseanlegg, og Varmtvannsberedere, og Nivåbrytere.
I bygninger der det tidligere har vært tannlegekontor kan avleiringer i avløpsrørene (se Soilrør og Vannlåser) inneholde mye kvikksølv.  Dette er farlig avfall.
Piper i krematorier og forbrenningsanlegg inneholder også kvikksølv, se Sot

Bra brosjyre om kvikksølv i ee-avfall (Kvikksølv-alarm!) kan bestilles her:  http://www.renas.no -> Om renas ->
Informasjonsmateriell
Nyere forskning i USA og Japan viser at kvikksølv konsentreres i morkaken, og dette betyr at fostere får høyere kvikksølv-belastning enn moren.  Dette kan føre til redusert IQ, redusert finmotorikk, senere utvikling, som f.eks. at ungene lærer senere å gå og snakke, dårligere hukommelse, konsentrasjonsvanskeligheter, og det er også misktanke om at autisme kan være kvikksølv-indusert.  Det forskerne ser, er at hjernecellene ikke deler seg like ofte, og de danner ikke så mange nervecelle-forbindelser - hjernen kobles med andre ord på en annen, dårligere måte.  Disse skadene hos barn er ikke reversible.
Voksne som utsettes for kvikksølvforgiftning er i en bedre situasjon: Skadene har en viss evne til å reparere seg selv.  Halvparten av kvikksølvet forsvinner ut av kroppen i løpet av 6-12 uker.  Skadene kan være ufruktbarhet, tretthet, hodepine, leddsmerter, dårlig hukommelse, konsentrasjonsproblemer, skjelving, håravfall, økt fare for hjerteslag.
Les mer...
PRESSEMELDING: Etter 12 år begynner Miljøvernforbundet å få gjennomslag for vårt krav om rensing av fiskefôret
Publisert: 03.04.2014
 
Etter å ha aksjonert og argumentert i 12 år for tilsynelatende døve ører mot fiskefôrbransjens miljøgift innholdende fiskefôr, - går nå Marine Harvest endelig ut og sier at de skal rense fiskefôret. Noe Miljøvernforbundet har krevd i 12 år. Dette til tross for gjenstridige forskere som forskningsdirektør Ingvild Eide Graff i NIFES. Såkalte "seriøse" eksperter som Ingvild Eide Graff har bagatellisert det store giftinnholdet i norsk oppdrettsfisk i alle år. Til tross for at norske kontrollmyndigheter ber folk om ikke å spise fet fisk oftere enn to til tre ganger i uken, og til tross for at en rekke forskere har frarådet at gravide og barn fra spise oppdrettslaks og ørret. 
Les mer...
Miljøvernforbundet krever igjen avslag på prøveboringstillatelse
Publisert: 28.02.2014
 
Norges Miljøvernforbund har krevd avslag på Total E&P Norges søknad om tillatelse til boring av lete – og avgrensningsbrønn i Nordsjøen (2014/354). NMF krever alltid avslag på søknader om leteboring etter petroleum. All petroleumsdrift vil direkte via forbrenning av hydrokarboner og utvinning av disse som siden forbrennes bidra til økte CO2 utslipp. Norge kan ikke tillate mer utvinning av fossilt karbon!
Dette bidrar til dramatiske globale klimaendringer og generell utrydning av alle skalldyr i form av havforsuring. Det Internasjonale Energibyrået (IEA) har slått fast at to tredjedeler av verdens reserver av kull, olje og gass må forbli i bakken hvis verden skal ha det minste håp om å begrense oppvarmingen til to grader. Norge kan derfor ikke tillate mer utvinning av fossilt karbon!
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :