Norges Miljøvernforbund anmelder Wilsgård Fiskeoppdrett A/S

 

Norges Miljøvernforbund anmelder Wilsgård Fiskeoppdrett A/S, Nor Seafood og Troms Fylkeskommune  for rømmingen av oppgitte 3500 oppdrettslaks fra deres lokalitet 24155 Ytre Jøvik i Berg Kommune på Senja, Troms fylkeskommune.

 

Det var i Desember 2017 at Wilsgård fiskeoppdrett A/S meldte om en mulig rømming av oppdrettslaks fra deres lokalitet Ytre Jøvik i Berg Kommune, som Wilsgård eier sammen med Nor Seafood og Troms Fylkeskommune. Rømmingen ble oppdaget da oppdretter satte ut gjenfangst garn for å fange inn 1 stk.  laks som smatt ut av nota i forbindelse med avlusing av laksen, og fanget 2 laks i garnet .. Dykkere ble da sendt ned for å sjekke nøtene, og oppdaget en flenge i den ene nota.

Les mer...
Marine Harvest har blitt ilagt bot på kr 530 tusen kroner etter at Miljøvernforbundet anmeldte rømningen fra lokaliteten 10318 Gulestø i Bremanger kommune 30 april 2015.
Publisert: 07.12.2016


En uke etter rømningen var så lite som 891 av minst 30 tusen laks fisket opp igjen.

Miljøvernforbundet har lagt merke til at Marine Harvest har klaget på vedtaket om bøtelegging. Noe selskapet ikke har grunnlag for med den historikken de har for å la oppdrettsfisk rømme.  

Les mer...
Pressekonferanse: Miljøvernforbundet viser film fra Miljødronningens tokt langs kysten med Fiskeriminister Per Sandberg tilstede.
Publisert: 14.07.2016
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) inviterer til pressekonferanse på MS Miljødronningen som ligger ved kai i Trollvika, ca. 10 min. kjøring nord for bruhodet (Gissundbrua) ved Finnsnes.
 Tirsdag 19. juli kl. 1100
NMF har iløpet av juli måned dokumentert miljøforholdene under en rekke oppdrettsanlegg langs kysten. Dette er gjort med MS Miljødronningen, som er NMFs kystovervåkingsfartøy. NMF har den glede å invitere ordførere, Fylkesmannen, media og daglig leder/eier ved de besøkte anleggene i Troms om bord på MS Miljødronningen, hvor film fra det enkelte anlegg vil bli presentert.
Følgende oppdrettslokaliteter er inntil nå befart i Troms:  Nordlaks anlegg, Dypingen, Harstad kommune  Salmar Nords anlegg, Storvika vest, Dyrøy kommune  Wilgård Fiskeoppdretts anlegg, Durmålsvika, Lenvik kommune
For nærmere informasjon kontakt Leder Kurt Oddekalv tlf: 90892268 eller politisk nestleder Ørjan Holm tlf: 91357125.
Les mer...
"Storaksjon mot oppdrett" & "Oppdretterne må gi innsyn i kjemikaliebruk"
Publisert: 28.06.2016
 
Til høyre finner dere to artikler fra FiskeribladetFiskaren som ble utgitt onsdag 22.juni og fredag 24.juni 2016. (Eller tykk her for å åpne PDF)
 
Rettighetshaver: 
FiskeribladetFiskaren.
Les mer...
Fylkesleder Børge Torbergsen i NMF-Nordland har nok en gang vunnet over miljøverstingen Salten Aqua AS i Miljøklagenemnda.
Publisert: 21.06.2016
 
Salten Aqua AS er ett oppdrettsselskap som forsøker å hemmeligholde miljøkonsekvensene som selskapet påfører omkringliggende miljø. Salten Aqua AS forsøker også å hemmeligholde opplysninger om risiko for at miljøgifter som er tilsatt mærene er tatt opp i fisken og foreligger i den ferdig produserte oppdrettslaksen.
Les mer...
Debatt om oppdrettsindustrien på NRK 1 • 26.05.2016
Publisert: 27.05.2016

 
Fokus for debatten var problemene som oppstår når oppdrettsindustrien stadig vekk «okkuperer» nye områder langs vår kyst, og konflikten som da oppstår mellom oppdrettsindustrien og kystfiskerne som blir fortrengt fra sine fiskeplasser. Og om hvordan villfisken blir fordervet og uspiselig av å stå å beite på spillfòr.
Les mer...
Fillet oh Fish - Fransk dokumentarfilm om oppdrett
Publisert: 31.12.2015
Les mer...
Oppdrettslaksen lider!

Hva skjer med den nordatlantiske villaksbestanden, en bestand som bringer fram erindringer om storfisken som forserer høye fossestryk langs hele vår langstrakte kyst fra Glomma til Tana?

Les mer...
Erko Seafood anmeldt for forgiftning av Breviksundet.
Les mer...
Norges Miljøvernforbund klager på Lerøy Seafoods markedsføring av oppdrettslaks.
Publisert: 27.08.2015

Norges Miljøvernforbund (NMF) mener dette er villedende markedsføring, fordi all oppdrettslaks er antibiotikafri, og markedsføres blant annet som det i USA, ettersom det blant annet brukes antibiotika i chilensk laks. I de tilfellene produsenter har fått dispensasjon til å bruke antibiotika må laksen gå i karantene til den er antibiotikafri før den slaktes. Det Lerøy ikke sier noe om, er innholdet av kreftfremkallende stoffer i oppdrettslaksen.  Dette ville virkelig vært en forbrukervennlig nyhet.
 
Les mer...
Miljøvernforbundet aksjonerer: Stopp salg av syk/smittet laks!

Norske bønder må forholde seg til et strengt regelverk med krav om slakting og destruksjon av besetninger med farlige sykdommer – dette regelverket slipper lakseoppdretterne unna, og de fortsetter å tjene gode penger på salg av syk/smittet oppdrettslaks.

 Alle dagligvareforretninger er mål for aksjonen da bortimot all oppdrettslaks som selges er syk og/eller smittet med ILA og/eller PD. I tillegg informeres kunder med utdelte brosjyrer, ettersom vi mener at forbrukerne har krav på å vite at de kjøper syk/smittet laks.

 «All oppdrettslaks som selges er syk og/eller smittet uten at kundene advares mot dette, noe som jeg synes er helt forkastelig. Vi har en tradisjon i Norge for at det ikke selges mat som er infisert med sykdommer» sier Kurt Oddekalv om aksjonen, som skjer på følgende måte:

 Aksjonistene fyller handlevogner med lakseprodukter i butikkene og forlater disse i butikken med et klistremerke med teksten ”Inneholder syk/smittet oppdrettslaks”. I tillegg påføres klistremerker med samme tekst på resterende lakseprodukter i frysediskene. Videre deles det ut informasjonsbrosjyrer utenfor butikkene slik at kundene blir informert om hva de egentlig kjøper og spiser til middag.

 

Om sykdommene
ILA er en av de alvorligste sykdommene et oppdrettsanlegg kan bli rammet av. ILA ligger latent i all laks; det vil si at all oppdrettslaks er syk/smittet. Utbrudd oppstår under spesifikke forhold i merdene. Ettersom merdene har tett konsentrasjon av laks som svømmer rundt i egen skit, øker stressnivået til laks, som igjen svekker immunforsvaret. Deretter ligger forholdene godt til rette for at ILA kan blomstre.

Fisketuberkolose (Mycobacterium marinum) er en av sykdommene som mennesker kan smittes av, men allikevel velger oppdrettsnæringen ikke å teste laksen sin for smitte. Inkubasjonstiden hos mennesker utsatt for smitte, kan variere i alt fra 2 dager til to år. Vanligvis er det huden på hender og føtter som blir infisert. De hovner opp med materie og blir rosa eller purpurfarget. Det kan ta over et år å bli kurert for en infeksjon. Smitten kan bli spredd på mange måter til mennesker, bl.a. gjennom kontakt med bakterierikt vann eller fisk.

Cirka 98 % av all laks sør for Trondheimsfjorden er syk/smittet med PD, og størstedelen av all laks nord for fjorden er smittet med same kjøttødleggende sykdom. PD-utbrudd på et sjøanlegg med 500.000 laks medfører et gjennomsnittlig tap på ca. 10 millioner kroner. For å dekke over disse tapene blir syk/smittet laks lagt ut for salg. Blant annet kommer de som tilbud i fiskedisken, eller solgt til utlandet.

Les mer om sykdommene i vår informasjonsbrosjyre.

Vi i Miljøvernforbundet tatt på oss jobben med å informere kundene om laksepandemien. Vi forventer at alt salg av syk/smittet laks heretter skal opphøre. Ønsker du å bli med på aksjonen? Ta kontakt med aquakrim@nmf.no. Om du også vil laste ned og formidle brosjyren ovenfor, så setter vi stor pris på dette. Sannheten skal frem!

 Se også følgende artikler for mer informasjon/dokumentasjon:

 - Fant skjult fisketuberkulose: forskning.no

- Laks med virus selges på tilbud: NRK.no

- ILA-laks i butikken: NRK.no

 

Miljøvernforbundet er lettet over at fylkesmannen her har vært sitt ansvar bevisst.
Publisert: 01.07.2015
 
Fylkesmannen har kommet med en sterk fraråding om å gjøre om lokaliteten Floteneset i Vadheim fra oppdrett av torsk til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure. Aller Aqua Norway AS og Nordfjord Forsøksstasjon AS har søkt om tillatelse til å gjøre om oppdrettslokaliteten Floteneset i Høyanger kommune, fra oppdrett av torsk, til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Det ble også søkt om å flytte anlegget 350 meter lengre inn i Vadheimsfjorden.
 
 
 
Les mer...
Enda mer lidende oppdrettsfisk blir slaktet pga sykdom
Publisert: 04.06.2015
 
Bolaks, - selskapet som fiskeridirektør Liv Holmefjord har aksjer i må slakte ned all fisken i et anlegg pga smitte av Infeksiøs lakseanemi (ILA). Dette er en av de mange sykdommer og parasitter som florerer i norsk fiskeoppdrett. Forhåpentligvis slipper fisken å lide så veldig mye mer i det anlegget. 
Les mer...
 
I dag har vi arrangert sympatiaksjon for protesten mot oppdrettsnæringen utenfor Stortinget. Med utstrakt banner stod vi på Bryggen i Bergen for å vise vår støtte til protestene mot norsk oppdrettsnæring.

I Oslo har for første gang kystfiskere, miljøvernere og politikere slått seg sammen for å protestere mot oppdrettsnæringen i Norge. Blant aksjonistene står blant annet vår egen Kurt Oddekalv, samt en rekke andre aktivister og politikere.
Les mer...
Stor markering mot fiskeoppdrettsnæringen 27. mai
Publisert: 13.05.2015
 
Den 27.mai braker det løs utenfor Stortinget. Da samles både villaksentusiaster, fjordfiskere, miljøforkjempere, oppdrettsmotstandere og ellers alle andre som er motstandere av dagens driftsform til markering mot dagens regime. Markeringen vil finne sted klokken 16.00 den 27.mai foran Stortinget. 
Les mer...
Rekordvekst i lukket merd
Publisert: 13.05.2015
 
Miljøvernforbundet gratulerte Akva Design AS med den velfortjente tildelingen av Fiskeridirektoratets miljøpris i 2013. De har nå rekordvekst i en lukket merd i Brønnøysund. Dette er enda et bevis på at framtiden for fiskeoppdrett er kun i lukkede anlegg som NMF har sagt i åresvis.
Les mer...
Miljøvernforbundet krever at det IKKE tillates fiskeoppdrett i verneområder!
Publisert: 28.04.2015
 
Miljøvernforbundet er sjokkert over å se at fylkesmannen i Hordaland har foreslått å tillate dagens form for fiskeoppdrett i områder som skal bli marine verneområder. Dette gjelder Korsfjorden, Lurefjorden og Ytre Hardangerfjord. Dette blir isåfall en grønnvasking av miljøskadelig virksomhet og vil åpne opp for å legitimere at det marine livet i disse områdene gradvis fortsettes å utryddes av fiskeoppdretterne. Å tillate dagens driftsform av fiskeoppdrett i nettingbur i et verneområde ville bli like absurd som å ha kullkraftverk og oljeraffineri inne i en økolandsby eller plante sitkagran i en norsk nasjonalpark.
Les mer...
Dokumentarfilm om miljøproblemene med fiskeoppdrett
Publisert: 01.04.2015
 
Her er den franske dokumentaren med dansk tekst, som den norske oppdrettsindustrien klarte å stoppe fra å bli vist på TV i Sverige. Vi kan ikke godta at den norske oppdrettsindustrien med hjelp fra vår regjering driver med metoder for å hindre fakta i å komme frem, lik land som vi IKKE liker å sammenligne oss med.
 
Les mer...
Ny rekord i farlige giftutslipp fra fiskeoppdretterne
Publisert: 26.03.2015
 
Fiskeoppdretterne har også i 2014 fortsatt den raskt voksende bruken av farlige avlusingskjemikalier. Bruken av flubenzuroner som er de farligste avlusingskjemikaliene har økt med hele 50% fra fjoråret som også var et rekordår. Det er med andre ord en ny dyster rekord. Bruken av nervegifter og etsende kjemikalier har også akselerert også. Det var rekordhøye utslipp i 2014 av nesten alle avlusingskjemikaliene. I sin griskhet etter penger driver nå fiskeoppdrettsbransjen storstilt utryddelse av marine arter langs norskekysten. For skalldyr som reker, hummer, kreps og krabber er konsekvensene spesielt ille. Det er helt nødvendig å vrake produksjonskonseptet med fiskeoppdrett i nettingbur for å stanse masseutryddelsen under havoverflaten.  
Les mer...
Våre myndigheter vil nå tillate svært giftige kjemikalieutslipp "kun" der de anser det som forsvarlig
Publisert: 26.02.2015
 
I fiskeoppdrettsnæringen har vi dessverre hatt nærmest lovløse tilstander over mange år. Våre fornybare fiskeriressurser er sterkt truet langs norskekysten av denne næringen som har kontroll over de som har som oppgave å kontrollere dem. Store kobberutslipp og svært giftige avlusingsmidler vil over tid gjøre norske fjorder til en biologisk ørken. For Miljøvernforbundet er det eneste akseptable at disse utslippene må opphøre. Løsningen på dette er igjen omlegging til tette anlegg. Hos våre myndigheter representert ved fiskeridirektoratet bryr man seg dessverre ikke mer enn å legge forsiktige begrensninger på kjemikalieutslippene. 
Les mer...
Miljødirektoratet tillater massiv økning i forurensning
Publisert: 13.02.2015
 
Miljødirektoratet har avvist Miljøvernforbundets klage på fylkesmannens tillatelse etter forurensningsloven til Kobbevik og Furuholmens Oppdrett AS til økt produksjon av oppdrettsfisk. De har nå sørget for endelig innvilgelse av å øke biomassen med 2360 tonn. Her har de altså tillatt forurensere å slippe ut mer en 7 ganger mer næringssaltutslipp / avføring enn det hele kommunens befolkning forårsaker. Dette skjer i samme fylke like etter at det har vært en rekke rapporterte rømninger av syk, mishandlet oppdrettsfisk. På samme tid som vi har rekordhøye utslipp av svært giftige kjemikalier som utrydder skalldyrene. 
Les mer...
Oppdretterne fortsetter å servere løgner om rømningene
Publisert: 09.02.2015
 
Oppdretterne fortsetter å servere løgner om rømningene
Nå påstås det at ingen av 200 000 fisk har rømt til tross for at det var hull i nøtene. Videre nekter oppdretter for at fisken som rømte var svært syk. På toppen av det hele nekter Fiskeridirektoratet å ta innover seg at de fleste oppdrettsfisk som har rømt ikke er innrapportert. Dette til tross for at dette er ettertrykkelig dokumentert gjennom forskning. Mange har fisket oppdrettsfisk i fleng i vassdrag mens alle oppdretterne i området nekter for at noe som helst har rømt. 


 
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har politianmeldt 6 rømninger av oppdrettslaks iløpet av årets første 3 uker.
Publisert: 23.01.2015
 
De fleste av dem etter stormen Nina. Reglementet er krystallklart på at anleggene skal tåle vind av denne størrelsen. En av rømningene er spesielt grov da fortøyningene ryker og anlegget driver anslagsvis 9 km i samme fjord som vi har Mongstad med landets største utskipningskai for olje. Slik ansvarsløshet er til stor fare for sikkerheten for både oljetankere og andre skip.
Les mer...
Kan grunnloven gi oss beskyttelse mot fiskeoppdrettsnæringens miljøvandalisme?
Publisert: 29.12.2014
 
Grunnlovens paragraf 110 c har vært grunnfjellet i naturforvaltningen. Nå er dette en del av paragraf 112 Der står det at «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.». I FN-kommisjonen for miljø- og utvikling forplikter Norge seg til å bevare og bruke naturressurser til beste for fremtidige generasjoner.   


Les mer...
Miljøvernforbundet har aldri latt oss true av noen og mener alle fortjener å se den versjonen av «Lars og Lars» som programskaperne mente var riktig.
Publisert: 09.12.2014
 
Fiskeprogrammene til Lars Lenth og Lars Nilssen har lenge vært veldig populære programmer på blant annet VGTV. Episoden av «Fjordmenn» som tok for seg Vosso-vassdraget og oppdrettsnæringens utryddelse av villaksen i Vossovassdraget ble imidlertid for sterk kost for oppdrettsselskapet Marine Harvest. Her på nettsiden lar vi alle få se den ekte episoden. 
Les mer...
Nye tette fiskeoppdrettsanlegg i betong testes ut
Publisert: 03.12.2014
 
«Bygg uten grenser» jobber med å lage betongmerder  gjennom det nystartede selskapet, «Fishfarming Innovation»
Fishfarming Innovation jobber med å få tak i en forskningskonsesjon slik at de kan teste ut den første betongmerden til havbruksnæringen. Miljøvernforbundet ser på dette som et veldig lovende konsept for tette anlegg pga at betong er solid og vi har lang erfaring med bygg i betong til sjøs fra petroleumsvirksomheten vår.
 
Les mer...
Omsider tar myndighetene tak i kobberforurensningen fra fiskeoppdretterne
Publisert: 02.12.2014
 
Fiskeoppdretterne slapp ut hele 1061 tonn med kobberholdig impregnering til havet i 2013. Denne næringen står bak ¾ deler av kobberutslippene i sjøen. Kobber er giftig for det marine miljøet. Kobberforurensning fører til at dyr og planter forsvinner når mengdene er store nok. Mindre mengder har også påvirkning da det varierer fra art til art hvor mye kobber de tåler. I november i år viste en gransking utført av fylkesmannen at sjøbunnen under et område nært et oppdrettsanlegg nesten ikke hadde liv på sjøbunnen. 
Les mer...
Forskere kommer slentrende etter Miljøvernforbundet med løsningsforslag
Publisert: 24.11.2014
 
Miljøvernforbundet har i åresvis sett at det går ikke ann å drive fiskeoppdrett overalt langs norskekysten med åpne nettinger hvor alt som er av parasitter, sykdom og avfall driver gjennom nettingburene. Nå har forskere i Uni Research kommet et stykke på vei ved å foreslå at fisken skal være i tette anlegg fram til 1 kg istedenfor for et par hundre gram. Konseptet med lukkede anlegg for oppdrettslaks fram til et kg er minst 4 år gammel. Det er selvsagt noe mindre ille enn dagens situasjon, men hvis veksten i fiskeoppdrett spiser opp denne begrensede forbedringen så er vi igjen like kort med hensyn på manglende bærekraftighet.
Les mer...
Miljøvernforbundet har bedt Mattilsynet om å pålegge tvangsnedslaktning
Publisert: 20.11.2014
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at all oppdrettsfisk på Wilsgård Fiskeoppdrett AS sin lokalitet 11353 Finnstein i Lenvik kommune i Troms nedslaktes ved påvisning av smitte av infeksiøs lakseanemi (ILA). Dette for å hindre smittespredning. Lokaliteten har tillatelse til å ha inntil 2700 tonn laks/ørret. Dette innebærer at det er minimum flere hundre tusen fisk innestengt i disse nettingburene som etter all sannsynlighet sprer ILA smitte fra Senja med påfølgende smittespredning til villfisk og andre anlegg.
Les mer...
Miljøvernforbundet politianmelder Firda Sjøfarmer AS nok en gang
Publisert: 31.10.2014
 
Miljøvernforbundet politianmeldte 23. oktober Firda Sjøfarmer AS for utslipp av mange tusen oppdrettslaks fra minst en merd på anlegget Trellevika,- lokasjonsnr 10090 i Askvoll kommune. Selskapet er eid i sin helhet av Ola Braanaas. Av Firda Sjøfarmer AS sine  10 anlegg er dette det andre som det rømmer tusenvis av laks fra i år. Det er tragikomisk at selskapet opplyser at det kun var 3741 fisk som har rømt da de umulig kan vite hvor mange fisk de har hatt i anlegget. På et anlegg med konsesjon for 2340 tonn biomasse kan de umulig vite hvor mange fisk som har vært i merden og dermed heller ikke hvor mange som har rømt. En slik konsesjon tilsier at det kan være over en halv million fisk i anlegget. Vi vet at i gjennomsnitt dør omtrent hver 5. fisk før slaktevekt. Deler av den minste fisken klarer også å rømme like etter utsett gjennom nøtene. Det er et faktum at fiskeoppdrettere underrapporterer og unlater å innrapportere rømninger av oppdrettsfisk for å unngå bøter og annen straffeforfølgelse.  
Les mer...
Vossolaksprosjektet bidrar til å utrydde Vaksdalslaksen.
Publisert: 27.10.2014
 
Med enorme mengder lakselus fra de mange oppdrettsanleggene fra elveutløpet og ut til havet var Vossolaksen iferd med å dø ut. Den store laksen ble reddet ved å bruke genene fra den stedegne fisken til avl og siden transportere de i beholdere ut i havet. Å kalle slik laks for vill er i beste fall misbruk av det norske språk. En fisk som fores opp på pellets og siden slepes ut i beholdere til havet er frisluppet tamlaks. Det burde ikke overraske noen at det blir storstilt feilvandring når slikt gjøres. Det er naturlig med en mindre andel feilvandringer, noe som også bidrar positivt med større utvalg av gener. Men når feilvandret fisk blir dominerende i et vassdrag vil den stedegne lokaltilpassede fisken kunne bukke under. Når man da ikke gjør det tilsvarende med nabovassdragene så går det istedet nedenom med disse bestandene. Her har man prøvd å begrense et problem ved å lage et nytt.  
Les mer...
Miljøvernforbundet krever store endringer på foreslått reglement for biomasse til fiskeoppdrett
Publisert: 01.10.2014
 
Høringsutkastet på "forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure" har en rekke svakheter. Spesielt ille er det at det legges opp til videreføring av selvrapporteringsregimet med hensyn på lakselus. Vi vet at det er en enorm underrapportering av lakselus. Det er idag snarere regelen enn unntaket at det underrapporteres. Forskriften er en blindvei med de problemene næringen har idag. Ved å hente vann under fotosyntesesjiktet til tette anlegg så forsvinner alle problemene med lakselus og mere til. Det finnes en rekke typer tette anlegg. Material, form, størrelse osv varierer. Men de løser alle problemet med lakselus. For å løse problemene med lakselus og rømning så må derfor driftsformen legges om til tette anlegg som henter vann under fotosyntesesjiktet og renser alle utslipp. 
 
 
Les mer...
Støtte fra fylkesmannen om i dispensasjonssak
Publisert: 25.09.2014
 
Fylkesmannen i Troms støtter Miljøvernforbundet i å fraråde at Balsfjord kommune gir miljøverstingen Wilsgård fiskeoppdrett dispensasjon fra arealplanen for å etablere 2 fiskeoppdrettsanlegg. 
 
Regionleder Ørjan Holm om den gode nyheten:
"– Vi er veldig fornøyd med at Fylkesmannen har satt foten ned i første omgang. Det er viktig å få en kystsoneplan på bordet før man tar stilling til slike søknader, sier Holm om høringsbrevet fra Fylkesmannen". 
Les mer...
Fylkesutvalget i Finnmark sier nei til mere oppdrett i fylket.
Publisert: 18.09.2014
 
Miljøvernforbundet er svært fornøyd med at Fylkesutvalget i Finnmark valgte å si nei til økt produksjon av oppdrettslaks i fylket. Bakgrunn for vedtaket var Regjeringens forslag om å la oppdrettsnæringen vokse mere til neste år. Oppdrettsnæringen har i dag ikke kontroll på spredning av lakselusa, sykdommer ellers og rømming. Dette var også argumentene til utvalget. Før mere vekst skal skje må disse problemene løses.

Les mer...
Kjemikaliekrig uten håp om seier
Publisert: 15.09.2014
 
Det er krystallklart at fiskeoppdretterne som selv rapporterer om egne lusepåslag underrapporterer for å unngå nedslaktning. Men sannheten kommer fram etterhvert som tiden går. Lusepåslag på rømt ørret og laks er sammen med villfiskpåslaget et ganske klart bevis. Ifjor ble det pøst ut rekordhøye mengder med kjemikalier i tillegg til titalls millioner leppefisk for å holde nede lusepåslaget. Ny forskning beviser at dette rammer alle skalldyr. Alikevel sliter næringen mer enn noensinne før. Det er nå på tide at de innser at kjemikaliekrigen ikke kan føre fram til seier over lakselusen. Derimot vet vi at tette oppdrettsanlegg som henter vann under fotosyntesesjiktet løser hele problemet.  
Les mer...
Pålegg om Tvangsutslakting av luseinfisert oppdrettslaks i Bellona anlegg
Publisert: 12.09.2014
 
I slutten av august vedtok Mattilsynet pålegg om utslakting av drøyt 300.000 laks for Lerøy Vest ved lokaliteten Rongøy i Øygarden. På den nevnte oppdrettslokalitet driver  Lerøy oppdrett av tare og blåskjell i samarbeid med Bellona. Bellona tar imot penger og anbefaler noe som ikke virker. På den nevnte oppdrettslokalitet driver forøvrig Lerøy oppdrett av tare og blåskjell i samarbeid med Bellona. I forbindelse med prosjektet, kalt Ocean Forest, har Bellona tidligere påstått at blåskjell skal ha en filtrerende og lusereduserende effekt på lokaliteten. Det har ikke overraskende endt med fiasko.
Les mer...
Politianmeldelse av Bindalslaks for grov dyremishandling
Publisert: 12.09.2014
 
Miljøvernforbundet politianmeldte det heleide datterselskapet til Sinkaberg-Hansen AS; Bindalslaks AS for grov dyremishandling for 3. september. Miljøvernforbundet vil påpeke at oppdrettslaksen gjennomgående lider mesteparten av sitt liv i dagens standard driftsform. Anmeldelsen av ovennevnte var som en følge av spesielt store mengder smertefulle avlusingsmidler. NMF vil i denne sammenheng påpeke at med hensyn på miljøskader er flubenzuronene desidert verst. Imidlertid påfører de store mengdene med etsende hydrogenperoksid samt nervegifter fisken svært store smerter. 
Les mer...
Anmeldese av Sjøtroll Havbruk og Eide Fjordbruk for grov miljøkriminalitet
Publisert: 27.08.2014
 
Miljøvernforbundet har levert inn politianmeldelser av Sjøtroll Havbruk og Eide Fjordbruk etter rømninger av oppdrettslaks. Vi har påpekt at det må virke skjerpende at Sjøtroll ble innvilget økning i biomassen tidligere i år på samme anlegg som det har rømt fisk. Fra 3120 tonn til 5460 tonn i tillatt biomasse. På så kort tid har selskapet nok en gang vist at de ikke har vilje til å ivareta sikkerhet og ansvar for miljøet de har sin virksomhet i. Miljøvernforbundet har politianmeldt samme selskap for rømning av oppdrettslaks og annen miljøkriminalitet flere ganger. Så sent som i år ble selskapet dømt til 1,4 millioner kr i bot i Sunnhordland Tingrett på en av våre anmeldelser. Vi stoler heller ikke på Eide Fjordbruk når de hevder at det neppe har rømt særlig mange fisk. Produksjon utover tillatt grense har tidligere blitt påvist i oppdrettsbransjen. 


 
Les mer...
Pressemelding
Publisert: 22.08.2014
 
Miljøvernforbundet arbeider for tiden med en høringsuttalelse til kystsoneplanen for Storfjord, Lyngen og Kåfjord. En umiddelbar reaksjon på kystsoneplanen: Tette og flytende anlegg eneste fremtid for oppdrettsnæringen.
Les mer...
Norsk oppdrettslaks er enda giftigere enn antatt.
Publisert: 21.08.2014
 
100 000 tonn fiskefôr til norsk oppdrettslaks som hadde ulovlig høyt innhold av kreftfremkallende stoff har blitt brukt som fôr til norsk oppdrettslaks. Alle de 3 store fôrprodusentene, Ewos (27000 tonn) , Skretting og Biomar har brukt fiskemelet. Fiskemelet har blitt brukt i 100 000 tonn fiskefôr. Fiskemelet deres har høyere enn tillatt verdi av Heksaklorbenzen (HCB) som er flyktig, fettløselig og anrikes i næringskjeden. HCB absorberes lett. Dyrestudier har vist at HCB kan føre til kreft i en rekke organer og at det kan ha effekt på immunsystemet. I tilstrekkelig høy konsentrasjon kan det både forårsake kreft og skade sentralnervesystemet hos mennesker. De uansvarlige fiskefôrprodusentene har søkt mattilsynet om å få bruke det som de har igjen på lager av dette helseskadelige fiskefôret.
 
Les mer...
BALSFJORD: Norges Miljøvernforbund krever en helhetlig ferdig godkjent plan før oppdrettsnæringa tar seg til rette i Balsfjord.
Publisert: 18.08.2014
 
– Kystsoneplanen for Balsfjord er ikke engang sendt ut på høring, påpekte regionleder Ørjan Holm i intervju til Nye Troms. Det er klart at enhver miljømessig forbedring i forhold til dagens produksjon er en miljø-forbedring. Det er imidlertid ingen som har gitt oss definisjon på hva en grønn konsesjon er, sier Ørjan Holm.
 
Les mer...
Nok en gang har norsk oppdrettsfisk blitt solgt som villfisk
Publisert: 11.08.2014
 
For få år siden avslørte Miljvøvernforbundet at oppdrettstorsk ble solgt som skrei. Elendig smak, lukt og konsistens gjorde avsløringen enkel. I senere tid har det blitt avslørt at norsk oppdrettslaks har blitt solgt som skotsk villaks i Skottland. Det er alvorlig når syk, sminket og mishandlet oppdrettslaks blir solgt som villaks. Heldigvis ble svindelen avslørt og denne villedingen opphører som følge av dette.
Les mer...
Miljøvernforbundet krever avslag på miljøskadelig fiskeoppdrett i Gulen
Publisert: 08.08.2014
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) krevde av fylkesmannen at Firda Sjøfarmer AS sin nye utslippstillatelse for ny lokalitet Hyseneset med tillatt biomasse på 3120 tonn i Gulen kommune skulle omgjøres til avslag på søknad. NMF krever at det ikke tillates utvidet fiskeoppdrett i åpne merder verken i Gulen kommune eller andre steder. “Fylkesmannen skrev i sin begrunnelse at en skal bruke best mulige tilgjengelige teknikker”. Dette er uforenlig med å gi tillatelse til å drive fiskeoppdrett i dagens åpne nøter hvor alt som er av sykdommer, parasitter og fiskeavføring flyter gjennom nøtene.
Les mer...
Miljøvernforbundet krever fullstendig nedslaktning!
Publisert: 08.07.2014
 
Miljøvernforbundet sendte inn kravbrev til Mattilsynet etter at det ble rapportert om ILA infisering i oppdrettsanlegget Langøyhovden i Øksnes kommune. Cermaq som eier anlegget har nå selv valgt å destruere fisken i den ene av 6 mærer. Tilsammen 87 000 fisk. Miljøvernforbundet mener at dette er et lite men riktig skritt i riktig retning. Men det er ikke tilstrekkelig. All fisk i anlegget må destrueres med tvang og omkringliggende anlegg testes for smitte. Driftsformen som nå enda en gang viser seg å ikke holde mål med tanke på fiskens velferd består av en stor not hvor alt som er av sykdommer, avføring , medikamenter inklusive nervegift driver gjennom noten. Det burde ikke overraske noen at det til tross for bruk av giftige medikamenter vil spre seg sykdom i en merd med flere hundre tusen fisk ! Det er også slik at sykdom sprer seg lettere i havet enn i luften.
 
Les mer...
Miljø og dyreplagerversting syter og klager uten grunn
Publisert: 24.06.2014
 
Regjeringen har gått inn for å tillate at fiskeoppdretterne kan øke produksjonen med 5% under forutsetning av at voksne hunnlus per fisk må holdes under 0,1 lus pr fisk i gjennomsnitt. Vi vet allerede idag at det helt åpenbart er omfattende underrapportering av lakselus i anleggene for å hindre nedslaktning. "Selvrapportering" er en lite pålitelig kilde der det er mye penger å tjene på å lyge.
 I fiskeoppdrettsbransjen har de hatt for vane å lyge mye i åresvis. Det underfinansierte Mattilsynet er ute av stand til å avdekke sannheten. Miljøvernforbundet ser derfor grunn til å frykte at produksjonen blir økt mens lusenivået fortsetter på samme nivå helt fram til lusen gjør så stor skade at næringen må legge om til tette anlegg eller legge ned anlegg. 
Les mer...
Miljøvernforbundet er ikke overrasket
Publisert: 14.05.2014
 
Resultatene fra forsøksprosjektet med tett, flytende anlegg som Aquafarm, Protek og Marine Harvest var bedre enn de forventet. Anlegget kom i drift ifjor sommer. Anlegget har 200 000 fisk som nå har nådd omtrent 1 kg i vekt. Planen har vært at fisken på dette stadiet skulle settes ut i vanlige åpne anlegg på dette stadiet og vokse videre der til slaktevekt som normalt er 5-6 kg. Fisken har vokst raskere enn ventet ved å nå 1 kg på en måned mindre enn normalt. Dødeligheten er lav, fiskehelsen god og også god fôrfaktor (vekst i forhold til fôrforbruk). Vanlige fiskeoppdrettsanlegg sliter med parasitten lakselus, sykdommer og rømming av fisk. Lakselus og sykdommer er selvforsterkende. Dødeligheten er over 20 % i slike anlegg. 
Les mer...
Formannskapet i Hareid kommune følger MIljøvernforbundets råd
Publisert: 22.04.2014

 Miljøvernforbundet har jobbet aktivt mot Salmar sin søknad om miljøskadelig fiskeoppdrettsanlegg i Brandal. Formannskapet i kommunestyret vedtok 7. april å støtte Miljøvernforbundet i vårt krav om at Salmar ikke skulle innvilges tillatelse. (Bilde fra creative commons).
Les mer...
Det begynner å demre i fiskeoppdrettsnæringen
Publisert: 17.03.2014
 
Det har vært et kynisk profittjag i fiskeoppdrettsnæringen hvor det ikke tas verken hensyn til dyrevelferd eller miljø. Men nå begynner næringen å drukne i sin egen skit. Det desidert største selskapet Marine Harvest ønsker ikke ytterligere vekst i konsesjonene før problemet med lakselus er løst. De frykter det NMF forventer med dagens driftsform, -
nemlig kraftig vekst i sykdom som vil medføre tap. Det som ikke nevnes i dagens avisartikler er løsningen på problemet: tette anlegg som henter vann under fotosyntesesjiktet. 
 
Les mer...
Sunnhordland Tingrett har dømt miljøverstingen Sjøtroll til å betale 1,4 millioner kr i bot
Publisert: 12.03.2014
 
"Det er viktig at bøtenivået blir satt så høyt at det virker avskrekkende og får ned tallet på rømt oppdrettsfisk. Dersom tallet på rømminger ikke går ned må vi arbeide for å heve straffenivået i slike saker". Det har me rom for innanfor eksisterande lovvverk". - har førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim uttalt til Haugesundsposten. 
Les mer...
Sunnhordland Tingrett har dømt miljøverstingen Lerøy til å betale 1,4 millioner kr i bot
 
"Det er viktig at bøtenivået blir satt så høyt at det virker avskrekkende og får ned tallet på rømt oppdrettsfisk. Dersom tallet på rømminger ikke går ned må vi arbeide for å heve straffenivået i slike saker". Det har me rom for innanfor eksisterande lovvverk". - har førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim uttalt til Haugesundsposten. Miljøvernforbundet vil i denne sammenheng påpeke at de fleste rømte fisk ikke innrapporteres av frykt for velfortjent bøtelegging og at dette tas hensyn til i denne sammenheng. 
Les mer...
Norsk reke og hummerfiske truet av fiskeoppdretternes flubenzuronbruk !
Publisert: 06.03.2014
 
Fiskeoppdretterene i Norge har mer enn fordoblet bruken av flubenzuroner fra 2012 til 2013. Teflubenzoron og Diflubenzuron akkumuleres i næringskjeden og ødelegger skalldannelsen til lakselus og også alle andre skalldyr. Rekefiskere opplever at fjorden er tom for reker etter oppdretternes avlusing. Flubenzorene tilsettes normalt foret samtidig som at det brukes hydrogenperoksid. Når det avluses med hydrogenperoksid kan en regne med at faren er stor for at det samtidig gis flubenzorener via foret til fisken. 
 
 
Les mer...
Miljøvernforbundet forventer at retten opprettholder eller øker boten til miljøverstingen Sjøtroll AS.
Publisert: 04.03.2014
 
Miljøvernforbundet politianmeldte Sjøtroll AS for rømning av minst 70 000 oppdrettslaks 11. oktober 2010. Sjøtroll har fått en bot på tilsammen 2,5 millioner kr. Med et anslag på 80 000 rømte laks blir det altså kun 31 kr og 25 øre i bot pr rømt laks. Frekke som de er har Sjøtroll anket boten og mener de ikke bør straffes for sin miljøkriminalitet. Miljøvernforbundet mener at miljøskaden er så stor når PD-smittet fisk rømmer at boten burde være atskillig høyere. I politianmeldelsen vår i 2010 oppfordret NMF til å gi 100 kr i bot pr rømt fisk. 
Les mer...
Fredriksen tenker nytt
Publisert: 19.02.2014
 
Fredriksen ser nærmere på lakseoppdrett i skip, innleder artikkelen i Norsk Skipsfart, og fortsetter med en diskusjon om hvorfor oppdrettsnæringen per i dag ikke er bærekraftig. Her er Kurt Oddekalv selvsagt nevnt, ettersom han har "ledet et korstog mot oppdretterne i flere år".
Les mer...
PRESSEMELDING - SALGET AV NORSK OPPDRETTSLAKS NED MED OVER 20% I FRANKRIKE
Publisert: 24.01.2014
 
Salget av den norske miljøskadelig oppdrettslaks har gått ned med over 20 % i Frankrike. Dette som en følge
av at franske journalister har brukt Norges Miljøvernforbunds faktarapport om oppdrett av nordatlantisk laks
og intervjuet leder Kurt Oddekalv samt en rekke forskere. Spesielt etter den noen og 20 minutter lange dokumentaren laget av Envoye Special, den mest prestisjefylte program innen gravende journalistikk som ble sett av mellom 5 og 8 millioner franskmenn den 7. november, som er nå solgt til en rekke andre land.
Les mer...
Miljøvernforbundet vil stoppe miljøskadelig økologisk laksesvindel
Publisert: 03.12.2013
 
Norges Miljøvernforbund har krevd avslag på "SalMar Organic AS" sin søknad om dispensasjon i kommunedelplanen i Hareid kommune. Med de enorme miljøproblemene som SalMar og andre fiskeoppdrettere har forårsaket er det skammelig at de søker om å omgjøre lokaliteter satt av til den ulønnsomme og minst like miljøskadelige torskeoppdrettvirksomheten til lakseoppdrett. Det planlagte anlegget til SalMar Organic AS vil komme inn i et flott område for fiske i Hareid kommune. Det vil isåfall være en stor skam. “Såkalt økologisk lakseproduksjon” er en svindel da de under f.eks luseangrep ikke kan nekte å ta i bruk kjemikalske avlusingsmidler som alle er svært giftige for det marine miljø. 
Les mer...
Torskeoppdrett, statens miljøeksperiment, var dømt til å mislykkes.
Publisert: 16.09.2013
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) er fornøyd med at det i dag ikke finnes flere torskeoppdrettere langs kysten. NMF har hele tiden advart mot dette økologiske eksperimentet. Torskeoppdrett ble iverksatt for flere år siden uten at det forlå nok kunnskap om de økologiske konsekvensene av oppdrettsvirksomheten for kysttorsken og en øvrige marine fauna. Torskeoppdrett ble bl.a etablert i Storfjorden midt i et gyteområde. Siden torsken gyter i de frie vannmassene ble også dette gyteområdet forurenset av rogn og melke fra oppdrettstorsken. Monstertorsken som ble fisket i fjorden, kom utvilsomt kom fra et oppdrettsanlegg for torsk.

Les mer...
Oppdrettslaks må vekk fra matfestival!
Publisert: 13.09.2013

Bergen Matfestival er et udiskutabelt godt tiltak for fremme av lokal mat, lokal økonomi og lokal gastronomi. Formålet med festivalen er å fremme småskala matproduksjon til det urbane markedet.
 
Allikevel, så har lakseoppdrett, til tross for år med diskusjoner, fått en stadig større plass. Oppdrettslaksen må vekk fra matfestivalen. Ikke la festivalen bli brukt til å gjøre en skitten oppdrettsnæring stuerein!
 
Les mer...
Krever lukkede anlegg i Kvænangen
Publisert: 10.09.2013

NMF utfordrer kommunen til å stille et ufravikelig krav om tette lukkede anlegg til de som ønsker å bedrive oppdrett av anadrom laksefisk i Kvænangen. Dette er eneste løsningen som finnes om NMF skal akseptere den foreslåtte kystoneplanen.
 
Dagens produksjon av anadrom laksefisk samt nyetableringer i fjorden vil med dagens utdaterte teknologi føre til en alvorlig belastning for de økosystemene som finnes. Gyteområdene og fiskeområder vil fortsatt bli ødelagt av slam.
 
Les mer...
NMF gratulerer Akva Design AS med Miljøprisen for 2013
Publisert: 13.08.2013
 
Det er en viktig og velfortjent prisvinner av Fiskeridirektoratets miljøpris for 2013. Akvadesign er blant firmaene som har laget løsningsforslaget på de enorme miljøproblemene med dagens fiskeoppdrett, - nemlig tette, flytenden fiskeoppdrettsanlegg som henter vann under fotosyntesesjiktet og renser alle utslipp!
 
Les mer...
Helseskadelig lakselobbyisme
Publisert: 06.08.2013

Som vanlig når noen tar opp de mørke sidene i kjølvannet av fiskeoppdrettsnæringens vekst, så kommer en del faste gjengangere på banen. Felles for dem alle er at de enten avviser eller bagatelliserer all kritikk samtidig som de prøver å så tvil om kritikerne på alle mulige måter. Les kronikken av vår leder her: www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/Helseskadelig-lobbyisme-3226836.html#.UgDyFFO_tZ0
Les mer...
Faktaene om store miljøkonsekvenser av oppdrettslaks lar seg ikke tilbakevise
Publisert: 12.07.2013
 
Det har vært skrevet mye om miljøproblemene med oppdrettslaks i norske medier i de siste ukene. Alle miljøproblemene som NMF tok opp i vår Faktarapport om miljøproblemene med oppdrett av nordatlantisk laks har blitt bagatellisert av næringen og deres lakeier. Men sannheten lar seg ikke lenger skjule. Til det har de blitt avslørt for ofte som villedere og faktaforvrengere. Noen av disse avisartiklene er særdeles godt skrevet og det er hyperkoblinger til dem lenger nede.
Les mer...
NMF krever avslag på gjennåpning av fiskeoppdrett ved Berland på Askøy
Publisert: 03.06.2013
 
Norges miljøvernforbund krever at det IKKE tillates fiskeoppdrett ved Berland. Kun ved å overgang til tette anlegg kan oppdrett tillates. Søknaden inneholder ingenting om hvor mye som planlegges produsert her i dette store anlegget. NMF vil minne om at en ganske vanlig konsesjon er på 3100 tonn biomasse, noe som er vesentlig mer enn vekten til Askøys befolkning uten at det er krav til rensing av fiskekloakken eller fôrspillet! NMF vil påpeke ovenfor kommunen at ved å tillate anlegget, vil man risikere at fiskeridirektoratet overkjører kommunen og tillater økt biomasse ved senere anledninger. Derfor er det usedvanlig viktig å IKKE gi varige konsesjoner!
 
Les mer...
Feig oppdrettsnæring
Publisert: 16.05.2013
 
- De er en feig, ynkelig gjeng som ikke tør å møte motstand om det griseriet de holder på med, mener Oddekalv om oppdrettsnæringen som ikke tør å møte Miljøvernforbundet på foredraget i Alta 22. mai. Det er en grunn til at de ikke vil møte opp, og det er at argumentene deres ikke holder vann.
Les mer...
Sykdomsutbrudd oppdrettsanlegg 2012
Publisert: 13.04.2013
 
Her presenteres sykdomsutbrudd ved oppdrettsanlegg i 2012, hentet fra Fiskehelserapporten fra Veterinærinstitutett. Veterinærinstituttet samler data for de viktigste fiskesykdommene innen oppdrett av laksefisk og marin fisk. Tall på utbrudd, trender og utvikling presenteres årlig i "Fiskehelserapporten" på norsk og engelsk. For å gi et mest mulig helhelig bilde av helsesituasjonen hos oppdrettsfisk, er fiskehelserapporten basert både på data fra fiskehelsetjenester langs hele kysten, diagnostiske data fra Veterinærinstituttets laboratorier i Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og Oslo. Informasjon er også hentet inn fra Mattilsynet, samt fra andre forskningsinstitusjoner innen fiskehelse.
Les mer...
Mattilsynet kommer med uetterrettelige og falske påstander om Miljøvernforbundets leder
Publisert: 12.04.2013
 
Mattilsynet uetterrettelighet begynner å bli et problem. Kurt Oddekalv har aldri påstått at ILA og PD gjør mennesker syke, men sier at vi har ingen tradisjon i Norge med å spise syk mat.
 
Mattilsynet lobber for oppdrettsnæringen, og jobber for å dekke over sin egen utilstrekkelighet og interne korrupsjon.
Les mer...
Kommunestyret i Dyrøy gjør rett i å gå imot mer oppdrett i Dyrøysundet
Publisert: 11.04.2013
 
Så lenge dagens miljømessig uforsvarlige driftsform av fiskeoppdrett tillates gjør kommunestyret rett i å stoppe nye oppdrettsanlegg. De nye såkalte "grønne oppdrettskonsesjonene" er i realiteten grå da de ikke setter miljømessig forsvarlige krav. Dette er ikke annet enn den vanlige grønnvaskingen av denne næringen. NMF er imidlertid bekymret for at Dyrøy vil oppleve det samme som Vaksdal kommune hvor fiskeridirektoratet overprøvde kommunestyret og fylkesmannen og påtvang dem et fiskeoppdrettsanlegg.
Les mer...
Større giftuslipp og annen forurensning fra norsk fiskeoppdrett i 2012
Publisert: 05.03.2013
 
Folkehelseinstituttet har opplyst at salget av midler mot lakselus har økt kraftig i 2012. Salget av antibakterielle midler økte også. Salget av midler mot lakselus målt i kilo viser en kraftig økning i 2012 sammenlignet med året før. Dette viser nok en gang at NMF har hatt rett i å hevde at det nytter ikke å bekjempe alle sykdommene og parasittene med stadig mer kjemikalier og medisiner. Skal oppdrettslaks produseres miljømessig og kvalitetsmessig akseptabelt så må man gå vekk i fra å ha fisken i åpne nettinger hvor alt som er av sykdommer og parasitter spres mellom anleggene og villfisk med havstrømmene.
Les mer...
Miljømagasinet - oppdrett på vei inn i tette anlegg!
Publisert: 08.02.2013
 
Miljøvernforbundet er stolte av å presentere det nyeste Miljømagasinet - oppdrett på vei inn i tette anlegg! Etter å ha kjempet mot oppdrettsnæringen i flere år, ønsker vi en gang for alle å vise sannheten bak den store miljøkatastrofen.
 
Ikke minst kan vi også vise til løsningen på denne katastrofen; nemlig tette, flytende anlegg. I dette magasinet ønsker vi å fremheve hvordan de store konfliktene og konsekvensene fra oppdrettsnæringen kan unngås.
 
Les mer...
Kjøkkensjef nekter å servere oppdrettslaks
Publisert: 08.02.2013

 
Maaemo-kjøkkensjef Esben Holmboe Bang retter hard kritikk mot Salma-laksen, og kaller det standard, forferdelig oppdrettslaks. NMF applauderer at en kokk endelig tørr si sannheten. Oppdrett er oppdrett, en pen innpakning og lovende ord kan ikke skjule at oppdrettslaks er en katastrofe for både miljø og helse.
Les mer...
Giftige lakselusmidler i både norsk oppdrettsfisk og villfisk !
Publisert: 18.01.2013
 
NMF har kommet med kraftige advarsler mot de giftige avlusningsmidlene som brukes. Både de forskjellige nervegiftene samt teflubenzuron og diflubenzuron. Teflubenzuroner et stoff som har effekt på skalldannelse hos krepsdyr, og blir regnet som et lite giftig stoff for mennesker.
 
I 2011 publiserte Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) en rapport som påviste to lakselusmidler i så høye konsentrasjoner rundt oppdrettsanlegg at det kunne true krepsdyr som krabber og reker. Lusemidlene ble påvist opptil en kilometer fra anleggene. Nå har Havforskningsinstituttet (HI) og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes) sett nærmere på spredningen og effekten av lakselusmidlene. De nye funnene viser høyere konsentrasjoner i villfisk, krepsdyr, sedimenter og bunnfauna enn det som ble påvist i 2011.
Les mer...
NMF fikk gjennomslag for avslag på søknad om fiskeoppdrett fra Lerøy
Publisert: 16.01.2013
 
Lerøy Hydrotech AS søkte om tillatelse til fiskeoppdrett på Sletnes i Gjemnes kommune. NMF som eneste miljøorganisasjon krevde avslag på søknaden til Lerøy pga av alle miljøskadene. Resultatet ble at Lerøy fikk saksbehandlingsgebyr på 19 600 kr og avslag på søknaden fra fylkesmannen i Møre og Romsdal.
Les mer...
NMF klager inn konsesjon til settefiskanlegg i Steigen
Publisert: 03.01.2013
 
NMF er oppgitt over at fylkesmannen i Nordland har gitt konsesjon til settefiskanlegg i det flotte området Forsan i Steigen kommune. Fiskeavføring tilsvarende omtrent 10 tusen innbyggere vil med konsesjon slippes ut i et flott naturområde. I denne saken har lokale grunneiere blitt fullstendig overkjørt!
Les mer...
Oppdrettsnæringens bruk av antibiotika truer folkehelsen
Publisert: 14.12.2012
 
Norges Miljøvernforbund advarte Helsetilsynet for 12 år siden om farene ved å gi oppdrettsfisk kjemisk/kunstig antibiotika (chemo terapautica). Nå kommer forskning som bekrefter det NMF så lenge har advart mot: grunnet bruk av antibiotika i oppdrettsnæringen så trues folkehelsen av motstandsdyktige bakterier i sjø og vann.
 
Oppdrettslaks får samme type antibiotika som mennesker. Når bakterier som lever i vann blir motstandsdyktig mot slike medisiner, kan det på sikt være uheldig for folkehelsen. I et brev til Helsesynet ba NMF om et interdepartementalt samarbeid mellom fiske- human- og dyrehelsen, for å se om bruken av kjemisk antibiotika er farlig for mennesker.
 
NMF sin hovedbekymring var at bruk av kjemisk antibiotika ville danne såkalte dødsmikrober i Norge. Fem år etter denne advarselen dukket også dødsmikrobene opp. NMF mener dette har klar sammenheng med bruk av antibiotika i oppdrettsnæringen, da bredspektret, kjemisk antibiotika forårsaker resistens hos bakteriene. 
Les mer...
Pressemelding; Miljøvernforbundet politanmelder Nordlaks AS
Publisert: 12.12.2012
 
Miljøvernforbundet politianmelder Nordlaks AS for rømming av minst 10 000 oppdrettslaks fra et anlegg i Bjarkøy kommune. Miljøvernforbundet har grunn til å anta at det er flere laks som har rømt siden oppdrettsnæringen sjelden har full oversikt over antall laks i merden. Dette vil etterforskningen forhåpentligvis finne fram til.
Les mer...
KLIF påpeker store utslippsøkninger fra fiskeoppdrett
Publisert: 04.12.2012
 
KLIF (Klima og forurensningsdirektoratet) skrev i forrige uke at utslippene av næringsstoffer langs store deler av norskekysten har økt siden 1990. Økningen kommer hovedsakelig fra fiskeoppdretterne.  Fosforutslippene fra fiskeoppdrett har økt fra ca. 1500 tonn i året i 1990 til 8000 tonn i 2010, og de årlige nitrogenutslippene har økt fra ca. 7000 til 45 000 tonn i det samme tidsrommet. Det er grunn til å tro at økningen vil fortsette, med mindre det utvikles og blir tatt i bruk mer miljøvennlige driftsmetoder skriver KLIF.
Les mer...
NMF snakket om tette anlegg i kontroll og konstitusjonskomiteen
Publisert: 03.12.2012
 
Kurt Oddekalv talte for Stortingets kontroll og konstitusjonskomite idag, mandag 3. desember da riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen ble behandlet. NMF´s rapport om miljøproblemene med norsk fiskeoppdrett fra 2010 ble stemplet konfidensiell fordi vi ba riksrevisjonen gripe inn. Riksrevisjonen har siden kommet med denne rapporten som gir NMF støtte på mange av våre innvendinger mot næringen. NMF var eneste miljøorganisasjon ved slden av Norske lakseelver og Jeger og fisk som var invitert pga vårt langvarige arbeide med saken. NMF ved Kurt Oddekalv var alene om å snakke om løsningen på problemene, tette flytende anlegg.
Les mer...
WWF og Bellonas sanne ansikt
Publisert: 02.11.2012
Pressemeldingene fra WWF og Bellona etter en artikkel i Aftenposten 24. oktober om lukkede fiskeopdrettsanlegger er ganske avslørende. Her understreker de at de er for forskning og testing på lukkede anlegg men vil ikke ha noe påbud. NMF har i årevis sagt at dagens driftsform med åpne nøter hvor parasitter, sykdom og avføring driver gjennom nøtene aldri kan bli bærekraftig. 
 

 
Les mer...
Stopp forurensingen fra Sinkaberg-Hansen
Publisert: 28.08.2012

 

NMF fortsetter kampen mot forurensing fra oppdrettsanlegg, og har hengt opp dette banneret nær anlegget ved Gjerdinga i Nærøy kommune. Sinkaberg-Hansen AS, familieselskapet til fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen, fikk godkjennelse til å utvide anlegget på Gjerdinga fra 3900 tonn til 5600 tonn biomasse. Bare økningen på 1700 tonn biomasse tilsvarer urensede kloakkutslipp fra en liten by på 27 000 innbyggere.

 
Les mer...
Green Warriors cartoon about the action in Hardanger
Publisert: 13.06.2012
 
See what happened when Kurt Oddekalv clashed with a salmon farmer in the Hardangerfjord.  Read a cartoon story online here!
Les mer...
Fiskeoppdretterne valgte verdens miljødag til å gå tll angrep på Miljødronningen
Publisert: 05.06.2012
Miljøvernforbundet (NMF) ble angrepet da vi la oss  et par hundre meter fra Tombre fiskeanlegg på Omastrand. NMF sendte ut ROV (miniubåt på kabel fra Miljødronningen) som da hadde kjøreretning vekk i fra fiskeoppdrettsanlegget. Det tok ikke mer enn 3-4 minutter for oppdretterne gikk til angrep med en båt. Først forsøkte de å dra kabelen opp med en dregg. Siden fikk de tak i kabelen med en båtshake inntil Miljødronningen.
Les mer...
NMF er klar til dype dykk igjen
Publisert: 04.06.2012
NMF er ute med Miljødronningen og nyervervet ROV (miniubåt) i Hardangerfjorden 4. - 6. juni. Båten ligger til kai i Rosendal fra 4. til 5. juni. Allerede første dag ble det filmet store mengder fiskeskit under oppdrettsanlegg i Os på ferden mot Hardangerfjorden.
Les mer...
Skriv under for å få fiskeoppdrett ut av Hardagerfjorden
Publisert: 10.05.2012
Norges Miljøvernforbund startet aksjonen fiskeoppdrett ut av Hardangerfjorden 3. mai i år. Vi har nå krevd flytende, lukkede anlegg for å få bukt med miljøproblemene i flere år uten gehør. Når de ikke vil gjøre noe med problemene og heller ikke redusere biomassen i Hardangerfjorden, så er det bare en ting å gjøre. Få de fjernet.
Les mer...
Press Release: Norway´s salmon shame
Publisert: 07.03.2012
Oslo, Norway – The Office of the Auditor General of Norway has published a highly critical report on the state of the Norwegian salmon farming industry including problems with escapes, sea lice, pollution offences and diseased farmed salmon. This unprecedented public criticism follows a ground-breaking report last year by the Green Warriors of Norway which exposed the horrors of Norwegian salmon farming. See the full press release by clicking the "Les mer" below this text..
Les mer...
State Auditor General of Norway supports Green Warrior report
Publisert: 07.03.2012

The norwegian General Auditors analysis of the fish farm industry directs massive critics to the public administration. This analysis makes the Green Warriors report about the environmental impact from fish farming not easy to hide from. Norwegian Government have hereby, officially knowledge to decide what´s best for the fantastic marine life and stunning fjords of Norway: Closed Containment Systems!
Les mer...
Riksrevisjonen støtter NMF sitt syn om fiskeoppdrett
Publisert: 06.03.2012
Riksrevisjonen undersøkelse av norsk fiskeoppdrett som ble offentliggjort idag, støtter mange av innvendingene NMF har kommet med. Rapporten er på hele 133 sider. 
Les mer...
Møte om norsk fiskeoppdrett i Canada
Publisert: 22.01.2016
 
Les mer...
Erko Seafood anmeldt for forgiftning av Breviksundet.
Publisert: 27.11.2015


Miljøvernforbundet anmelder Erko Seafood for forgiftning av området nord for Herdlevær og Breiviksundet med akutt skalldyrdød som følger. Erko Seafood må bøtelegges for denne uansvarlige virksomheten.

Les mer...
Release of the Report on the Environmental Impact of Salmon Farming
Publisert: 06.03.2012

This report from the Green Warriors lifts the lid on the can of worms that is the Norwegian salmon farming industry - including details on escapes, wastes, sea lice, toxic chemicals, carcinogens, impacts on wild salmon and welfare issues.  Read about how the Norwegian Government is putting pressure on scientists and has buried the truth about Norwegian salmon farming.     
Les mer...
Politiet jagde NMF fra miljømarkering
Publisert: 15.02.2012
Norges Miljøvernforbund var i dag tilstede på Midtnorsk Havbruks årssamling i Trondheim. Vi var tilstede for å minne om alle fordelene ved å gå over til lukkede anlegg. Dagens løsning med åpne merder sprer kloakk tilsvarende 8 millioner mennesker rett i sjøen i Norge. Etter kun kort tid dukket politiet uforholdsmessig mannssterke opp. NMFs fredelige markering ble forvist uten diskusjon. Hvor er ytringsfriheten og demonstrasjonsretten i Trondheim?
 
Les mer...
SalMar dømt for organisert rømning av ILA smittet oppdrettslaks
Publisert: 20.02.2012
Norges Miljøvernforbund anmeldte tidligere Senja Sjøfarm AS, nå SalMar Nord AS for organisert rømning av ILA smittet fisk juni 2008. Foretaket og leder Bjørn Hembre er nå ilagt bøter på henholdsvis 700.000,- og 50.000,- kroner for brudd på akvakulturlovens paragraf 31 som omhandler grove eller uaktsomme overtredelser og særdeles skjerpende omstendigheter. Norges Miljøvernforbund tar politiets orientering om saken som en seier i kampen mot den uansvarlige næringen og et stort skritt på veien mot lukkede oppdrettsanlegg. 
 
                                                                                                       Foto: Flickr, "FOTOROTO" CC-BY-sa 2.0
Les mer...
Tine selger seg ut av SALMA
Publisert: 19.02.2012
TINE SA har besluttet å selge sin majoritetsaksjepost i Salmon Brands AS til den andre eieren i selskapet, Bremnes Seashore AS. Salmon Brands er selskapet bak SALMA. NMF mener Tine gjør dette fordi oppdrettsnæringen kan forvente en fortsatt nedtur i 2012.
Les mer...
Skjerstadfjorden fri for oppdrett nå!
Publisert: 27.02.2012
Skjerstadfjorden er en av Norges vakreste og mest særpregede fjorder,der man blandt annet finner sårbare koraller. Minst to fiskearter i Skjerstadfjorden er utrydningstruet, dette er pollsild og nordlig ringbuk. Sei og Hyse er de fleste steder i fjorden helt uspiselig pga. forurensende för til oppdrettsfisk og den kjemiske avføringen fra disse.
Dagens oppdrett i fjorden må fjernes umiddelbart, hvis ikke vil Skjerstadfjorden ødelegges og bli ugjenkjennelig. Kanskje rammes også Saltsraumen..
Les mer...
NMF krever tvangsnedslaktning av syk fisk
Publisert: 25.01.2012

NMF sendte inn krav til mattilsynet om øyeblikkelig tvangsnedslaktning av all fisk, minst 2 millioner stykker på Salmar Nords Pancreas Desease (PD) infiserte fiskeoppdrettsanlegg Finnvik i Tromsø kommune, lokalitet 31398. Sykdom sprer seg lett i vann og det er fare for rømning. Enda en gang har Salmar fått PD-infeksjon nord for Hustadvika, hvor det skal være nulltoleranse mot PD. NMF synes imidlertid at alle anlegg med PD smitte samt en del andre fiskesykdommer må tvangsnedslaktes.


 
 
Les mer...
EcoTV nr 2 2016 Demonstration against Marine Harvest -Salmon farming in Canada
Publisert: 04.02.2016

Green Warriors of Norway and ClayoquotAction from British Columbia, Canada had a demonstration outside Marine Harvest office in Bergen.  The message is: Get norwegian salmon farms out of the sea in British Columbia, the farms are destroying the wild salmon in the area.

Les mer...
NMFs ansettelse av Don Staniford vekker internasjonal oppsikt
Publisert: 05.03.2012

Marine Harvest sitt feige søksmål mot en som har kjempet iherdig mot oppdrettsbransjen store miljøskader slår nå tilbake på dem selv. Don Staniford var på kontoret til NMF i Bergen idag og kommer til å jobbe internasjonalt med kampen for å tvinge næringen inn i tette anlegg herifra. Med sitt søksmål har Cermaq nå fått problemet sitt hjem til deres eget hjemland.

Les mer...
Lerøy - leverandøren som må velges bort
Publisert: 20.01.2012
Lerøy Seafood Group ASA er en av gigantene i sjømatnæringen. Sannsynligheten er stor for at en betydelig del av sjømaten du spiser kommer fra Lerøy. Du skal imidlertidig vite at bare i vårt nærarkiv ligger det syv anmeldelser av oppdrettsgiganten. Anmeldelsene dreier seg for det meste om grov miljøkriminaltiet i forbindelse med oppdrettsanlegg, men også noen for brudd på markedsføringsloven -der bevisst feilinformasjon av forbrukere blir satt frem i lyset. På bildet kan du se det Lerøy selger som villfanget Skrei, i den virkelige verden er det alt annet. Dette er langpinet og miljøfiendtlig oppdrettstorsk. Norges Miljøvernforbund kjemper for at du skal kunne spise trygg sjømat, og et bærekraftig marint liv i våre felles fjorder og hav.
 
 
                             
         
                                                                                                               Foto: Norsk Havbrukssenter (CC-BY2.0)
Les mer...
EcoTV 4 2016 Kurt meets The King in Alta
Publisert: 11.02.2016

Kurt Oddekalv, president of Green Warriors of Norway delivers a petition against norwegian salmon farming to the norwegian King, Harald V at "Villaks 2016".  Green Warriors of Norway, Clayoquot Action and First Nations, British Columbia, Canada held a demonstration in Alta together with the sami people.

Les mer...
Norsk fiskeoppdrett med utgaven "Lukket oppdrettsanlegg i sjø"
Publisert: 11.01.2012
 
Norges Miljøvernforbund var først ute med kravet om overgang til lukkede oppdrettsanlegg i sjø for å løse de store miljøproblemene med dagens åpne nøter. Vi ser på det som en seier bladet norsk fiskeoppdrett nå har viet et helt nummer til dette temaet
 
 
 
Utgaven dokumenterer at det er fullt mulig å drive lukkede fiskeoppdrettsanlegg i sjøen på en driftsmessig og økonomisk forsvarlig måte. Da NMF stilte krav om at næringen må over i lukkede anlegg jobbet vi også opp mot f. eks betongindustrien for at de skulle komme med konsepter. Det er noe av det vi ser resultater av i denne utgaven. NMF kommer til å fortsette å presse på for en overgang til lukkede anlegg i sjøen inntil målet er nådd.  
Les mer...
Pressemelding: Don Staniford ansettes
Publisert: 03.02.2012

Norges Miljøvernforbund/ Green Warriors of Norway utvider laksekampanjen internasjonalt. Norges Miljøvernforbund ansetter Don Staniford fra Global Alliance Industrial Aquaculture (GAAIA) for at vi skal forsterke og forene vårt arbeid for å bekjempe norskeide lakseoppdrettsfirmaer globalt. Don Staniford vil komme til Norge i april for å tre inn i en rolle som ansatt for å være global koordinator av lakseoppdrettskampanjen. Denne har som hovedmål å presse næringen inn i tette, flytende anlegg med fullskala rensing av alle utslipp.

 
Les mer...
Oppdrettslaks kan gi diabetes og overvekt
Publisert: 14.11.2011
En ny forskningsrapport avdekker at oppdrettsfisk kan gi økt risiko for diabetes og overvekt, melder På Høyden. Universitetet i Bergen sitt nyhetsmagasin skriver videre at studien er publisert i det annerkjente tidsskriftet Plos One. Laks inneholder toksiner fra uraffinert fiskeolje som brukes i foret til fisken. -Dette kommer ikke som noen overraskelse og føyer seg inn i en lang liste av negative effekter av å spise oppdrettsfisk, sier Kurt Oddekalv. Videre sier Oddekalv, -Oppdrettsfisk er det giftigste vi finner i matvarebutikkene våre og jeg forventer at disse toksinene vil bli forsøkt kamuflert i tiden fremover.
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Foto av cyclonebill(Flickr)
Les mer...
Aksjon mot sjømatkonferansen på Scandic City i Bergen
Publisert: 25.10.2011

NMF aksjonerte mot sjømatskonferansen på Scandic City i Bergen, mens oppdretterne feiret sin fantastiske økonomiske suksess med å prøve å friste det norske folk til å spise den ethoxyquin forgiftede fisken. Salg av mat som egentlig ikke bør spises av det globale matforsyningshensynet, kjemiske grunner, forurensningsmessige grunner og også ernæringsmessige grunner. Vi aksjonerete mot konferansen for å stoppe dette.

Les mer...
Direktoratet for naturforvaltning krever lukkede anlegg i Finnmark !
Publisert: 21.12.2011

Norges Miljøvernforbund har jobbet for lukkede anlegg i mange år. Det er blitt brukt flere millioner kroner, og båten MS Miljødronningen ble bygget med denne saken som hovedformål. Bilder av sjøbunnen er blitt vist for riksdekkende tv. Oppdrettsanlegg har blitt bordet og fusk har blitt dokumentert. Kystfiskere har ropt, fritidsfiskere har ropt, dykkere har ropt og vi har ropt. -Nå ser det endelig ut som om noe går igjenom. Miljøvernforbundet takker, det burde oppdrettsnæringen også gjøre.

 

 

Les mer...
Miljømagasinet TV nr.7 2016 Miljøvernforbundet politianmelder Marine Harvest for alvorlig forurensing
Publisert: 24.02.2016

 

Under et tokt med MS Miljødronningen 13. februar 2016 ved Marine Harvest sitt anlegg 15403 ved Olderøyna i Sognefjorden, ble det via filming og robotarm på ROV dokumentert enorme mengder slam på 130 meters dyp rett ved siden av en av oppdrettsmerdene.

 

Les mer...
Fiskestank under Aquanor 2011
Publisert: 16.08.2011
Miljøvernforbundet aksjonerte i dag på oppdrettsmessen Aquanor 2011 for å synliggjøre pengelukten av oppdrettsnæringens bidrag til fellesskapet, via den unike blandingen av avføring fra fiskeodrettt og forpellets. Skiten var hentet under et av Sjøtrolls mange undervannsdunger med fiskeskit i Bergensområdet. 
Les mer...
Miljømagasinet TV 33 2016 Marine Harvest forurenser ekstremt utenfor Giske, Ålesund.
Publisert: 21.06.2016
 
MS Miljødronningen har ved hjelp av ROV og undervannskamera funnet ekstrem forurensing på Marine Harvest sitt anlegg 10181 Oksebåsen V rett utenfor øyen Giske ved Ålesund. Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet  har politianmeldt Marine Harvest for forurensingen og krever opprydding og stenging av det gigantiske anlegget på 4680 Tonn biomasse. Se filmen og Les politianmeldelsen

 
Les mer...
Massiv oppdrettskritikk i franske medier
Publisert: 16.01.2012
Norges Miljøvernforbunds rapport om miljøkonsekvensene av oppdrettsindustrien er i disse dager i ferd med å publiseres i Frankrike. Etter at den franske nettavisen Rue89 skrev om lanseringen av rapporten om  norsk havbruksindustri, har flere andre nettaviser og blogger fanget opp saken. Green Warriors (eng. navn for Norges Miljøvernforbund) og norsk oppdrettslaks er nevnt flere hundre ganger i franske medier de siste dagene, og tendensen ser ikke ut til å avta. Norges Miljøvernforbund gleder seg over at den franske avisleser og forbruker ser ut til å legge stor vekt på hvor og hvordan maten er laget.
Les mer...
Store utslipp fra settefiskanlegg!
Publisert: 22.07.2011
Onsdag den 20 juli var Norges Miljøvernforbunds dykkere i aksjon ved Saltverket på Osterøy.Målet med dykket var å få tatt prøver av utslippene, altså skit og fôrrester på bunnen.
Det gamle saltverket fungerer i dag som settefiskanlegg for Sjøtroll AS. Etter flere tips, valgte vårt dykkerlag å sjekke ut saken. Onsdag morgen kastet de seg i båten og dro av sted mot lokaliteten.
Les mer...

Lakselusmidler truer krepsdyr
Publisert: 26.03.2011
Nok en gang er det bevist at bekjempelse av lakselus påvirker havmiljøet neggativt. Nye miljøundersøkelser som er gjort på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) påviser to omstridte lusemidler fra lakseoppdrett i så høye konsentrasjoner i miljøet at det kan true krepsdyr som krabber og reker.
 
- Dette er hva vi advarte mot da de omstridte stoffene igjen ble tatt i bruk med velsignelse fra oppdretteseier og statsråd i Fiskeri- og Kystdepartementet Lisbeth Berg Hansen, sier Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund.
 
 
 
Les mer...

Massiv bruk av pesticidet ethoxyquin i fôr til oppdrettsfisk
Publisert: 25.03.2011
Norsk oppdrettslaks og ørret fores med det kunstige tilsetningsstoffet ethoxyquin som trenger inn i hjernebarken, samt forstørrer hjerte og lever på fisk med ukjent påvirkning på mennesker. NMF krever totalforbud mot å tilsette all mat og fôr med ethoxyquin.
 
Ethoxyquin (EQ) som produseres av kjemigiganten Monsanto tilsettes fiskefôr for å hindre harskning ved lagring, samt varmeutvikling og eksplosjon under transport. EQ er en syntetisk aromatisk amin;  C14H19NO. Frie radikaler er elektroner som blir frigjort gjennom
biokjemiske prosesser.
Les mer...

Klager Lerøy inn for Mattilsynet
Publisert: 17.02.2011
Norges Miljøvernforbund har klaget oppdrettsselskapet Lerøy Vest AS i Øyfjordsvika inn for Mattilsynet for brudd luseforskriften om at bekjempelse av lakselus skal gjennomføres i lukket behandlingsenhet etter 1. Januar 2011. Det at Lerøy ikke har skaffet seg lukket presenning/ behandlingsenhet i tide kan ikke utløse dispensasjon. Vedtak om dette, kan ikke aksepteres og Mattilsynets saksbehandling i denne saken kreves derfor vurdert av overordnet myndighet.
 
Les mer...

Laks med bi-Smak2011
Publisert: 14.02.2011
Norges Miljøvernforbund (NMF) gjennomførte en markering mot smaksløs oppdetsfisk under messen Smak2011. Medlemmer av NMF hadde plakater festet på ryggen, hadde håndbannere og spaserte rolig rundt hele messeområdet og snakket med tilfeldige besøkende og utstillere som lurte på NMFs budskap.
 
 
Les mer...

Problematisk norsk havbruk i fransk avis
Publisert: 03.01.2012
Norsk havbruksindustri har igjen vært i fokus i franske medier. De alvorlige miljøkonsekvensene er heller ikke på kontinentet lenger tilstrekkelig dysset ned av markedsføring fra industrien.
Rapport om miljøkonsekvensene ved oppdrett av nordatlantisk laks, som Norges Miljøvernforbund utgir på flere språk er brukt som bakgrunn for saken i den franske nettavisen Rue89 som har 370.000 daglige lesere.
Les mer...
2010 nest verste PD-år noensinne
Publisert: 28.01.2011
 En fersk statistikk fra Veterinærinstituttet viser at 2010 er det nest verste PD-året noensinne. Det ble registrert 88 utbrudd, ti færre enn toppåret 2008, som hadde 98 registrerte tilfeller. Pancreas Disease (PD) er den mest alvorlige fiskesykdommen som rammer oppdrett av laks- og regnbueørret. Den kan ikke behandles og fører ofte til massedød og store lidelser for oppdrettsfisken. Norges Miljøvernforbund frykter at antallet PD-utbrudd er høyere enn oppgitt.
 
 
Les mer...

Havforskningsinstituttet gir Miljøvernforbundet rett

Havforskningsinstituttet sin risikovurdering - miljøpåvirkninger av fiskeoppdrett, gir Miljøvernforbundet rett i kritikken av norsk oppdrettsnæring.

Havforskningsinstituttet gir i en nesten 100 sider lang rapport Norges Miljøvernforbund rett, i at norsk fiskeoppdrett utgjør en middels til høy risiko for miljøeffektene av oppdrett er i strid med det såkalte bærekraftstrategien. En strategi som sier at oppdrett ikke skal påvirke havmiljøet negativt.
Les mer...

Brommerte flammehemmere i oppdrettslaks


Norsk oppdrettslaks har 60 ganger høyere innhold av brommerte flammehemmere enn det forskere i EU har foreslått som grenseverdi. Svenske Naturskyddsforeningen har gjennomført undersøkelsen. 

 

 

Les mer...
FIVH krever lukkede oppdrettsanlegg
Publisert: 17.12.2010

Framtiden i våre hender, krever nå på lik linje med Norges Miljøvernforbund at det må stilles krav krav om lukkede oppdrettsanlegg og strengere regulering av oppdrettsbransjen. Og ingenting er bedre enn at flere ønsker å bruke sin stemme i det offentlige rom omkring oppdrettsnæringens altfor avslappede forhold til sitt ansvar for bærekraftig drift.

Les mer...

Kina innfører kontroll av norsk laks
Det kinesiske mattilsynet, Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine, har varslet at det fra mandag 13. desember vil innføre utvidet mattrygghetskontroll med norsk laks som ankommer Beijing eller Guangzhou. Bakgrunnen er at ulike Kinesiske medier den siste tiden i over 20 artikler, har stilt spørsmålstegn med kvaliteten og mattryggheten til norsk laks.
 
 
Les mer...

Mot enighet for lukkede anlegg?
En stadig større opposisjon av organisasjoner, personer og politikere peker nå på lukkede fiskeoppdrettsanlegg som en realistisk løsning på miljøbelastningen fra oppdrettsindustrien. Norges Miljøvernforbund har i flere årstid strategisk jobbet for at lukkede anlegg må bli et driftskrav. Miljøvernminister Erik Solheim er en av disse, hvor han i Dagens Næringsliv 12. november uttaler ”hele næringen balanserer helt på kanten”, og at han støtter miljøbevegelsen i kampen for at oppdrett av laks skal foregå i lukkede anlegg.
 
 
Les mer...

Krever konsesjoner blir tilbaketrukket
Publisert: 17.11.2010
Oppdrettslokalitetene for torsk i indre del av Storfjord er etablert i viktige gyteområder for kysttorsk og dermed i strid med gjeldende forskrift. NMF kan ikke akseptere at dette får vedvare og krever at Fiskeridirektoratet omgående trekker tilbake disse konsesjonene.
Les mer...

HSH ber om skjerpede krav til oppdrettsnæringen
Publisert: 12.11.2010
HSH og dagligvarehandelen mener det er på tide at myndighetene skjerper kravene mot oppdrettsnæringen. Det er skapt stor uro rundt lakselusbehandlingen og miljøkonsekvensene. HSH tar dette opp i et nytt brev til fiskeri- og kystministeren, samt miljøvernministeren og andre berørte departementer. Kravet kommer som følge av Norges Miljøvernforbundet (NMF) sitt arbeid med å belyse miljøkonsekvensene av norsk oppdrettsindustri.
Les mer...

Faktarapport overlevert Stortinget
Tirsdag (9.11) denne uken overleverte Norges Miljøvernforbunds (NMF) ”Faktarapport om miljøkonsekvenser ved oppdrett av nordatlantisk laks i Norge” med tilhørende DVD til alle stortingsrepresentanter. Utdelingen av faktarapporten er en del at informasjonsopplegget NMF kjører for at det må stilles langt strengere miljøkrav til oppdrettsnæringen, med et mål om å få næringen inn i tette flytende anlegg med rensing.
I slutten av forige måned fikk Stortingets kontrollkomite rapporten med kildemateriell overlevert, men en oppfordring til å gå oppdrettsnæringen nærmere i sømmene.

Vedlagt denne ukens utdeling av rapporten har også NMF lagt ved et skriv:
Les mer...

Frykter for framtiden til norske fjorder
Publisert: 18.03.2011
Hva er langtidsvirkningen av den rovdriften oppdrettsnæringen driver på norsk marin økokultur?
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) frykter for framtiden til norske fjorder. En rapport laget på oppdrag for Klif viser at fjordene pr. i dag er å regne som avfallsdynger for oppdrettsmerdene. Oppdrett av om lag en million laks skjer fortsatt i åpne merder uten oppsamling av fôrrester og avføring, og oppdrettsnæringen har en lang vei å gå for å bedre sitt omdømme som mijøsvin.
 
 
Les mer...

Miljødronningen på nye tokt
 
MS Miljødronningen på vei mot nye tokt. Her fotografert i Kristiansund.
 
Les mer...

DN gir NMF miljøfaglig rett
Publisert: 26.10.2010
Direktoratet for naturforvaltning (DN) ved direktør Janne Sollie mener Nores Miljøvernforbund og leder Kurt Oddekalv har faglig dekning i kampen mot dagens oppdrett i åpne merder, og for tette lukkede anlegg.

Til dagens Næringsliv uttaler Sollie: - Når det kommer til sak har Oddekalv stor innsikt i laksenæringen, og det meste av det han sier er faglig riktig.

FHL og oppdrettsindustrien har gjentatte ganger kommet med beskyldninger mot Norges Miljøvernforbund om å fare med løgn og usannheter, noe som har resultert i en 72 siders faktarapport om norsk lakseoppdrett fra Miljøvernforbundet.
 
Les mer...

Faktarapport om miljøkonsekvenser ved oppdrett av nordatlantisk laks i Norge
Den totale miljøbelastningen fra oppdrettsnæringen er uakseptabelt stor. Norges Miljøvernforbund dokumenterer i en ny rapport et akutt behov for å rydde opp i forurensningen, smittespredningen og dyreplageriet innen oppdrett av laksefisk, og den pågående utryddelsen av kysttorsken, sjøørreten og de nordatlantiske villaksstammene.
Norges Miljøvernforbund krever att all oppdrett av fisk må inn i tette, flytende anlegg med pumping av vann fra 50 meters dyp og rensing av alle utslipp innen tre år.

Rapporten som snart lanseres kan forhåndsbestilles her på våre nettsider.
Les mer...

Fiskeridirektør medeier i tonnevis med oppdrettsslam
Publisert: 30.09.2010
Det siste året har Norges Miljøvernforbund (NMF) satt et betydelig fokus på miljøkonsekvensene av norsk lakseoppdrett – en industri som har fått vokse uhemmet, på grensa til det ukontrollerte, en kreftsvulst langs norskekysten. 

Hvert eneste døgn slipper merdene til oppdretterne ut på tonnevis med  slam, inneholdende fiskeavføring og fôrrester. Gjennom tokt med MS Miljødronningen har Miljøvernforbundet dokumentert med ROV, hvordan industrien driter ut norske kysten. Ett eksempel er Bolaks som fiskeridirektør Liv Holmefjord er deleier i.
Les mer...

-Forårsaker en miljøkatastrofe
Det er ikke bare i Norge at oppdrettsnæringen breier seg og forvolder en ødeleggelse av det marine økosystemet. I Chile er oppdrett en langt større trussel mot miljøet enn tidligere antatt. Øko-systemet rundt anleggene er nesten helt dødt. Måten oppdrett drives på, samt omfanget gjør dette til en lokaltrussen.

Verdens største lakseoppdrett selskap Marine Harvest, som også har et partnerskap med WWF, er et av selskapene som er tungt inne i Chile. De kritiske miljøforholdene rundt Marine Harvest sine Chilenske anlegg er tidligere dokumentert på tv.
Les mer...

Krever brakklegging av kystområder for å stanse lakselusa
Publisert: 29.09.2010
Nivået av lakselus hos oppdrettslaks langs kysten er i dag like stort som tidligere. Dagens teknologi med åpne anlegg ødelegger norsk oppdrettsnæring.

Norges Miljøvernforbund krever i et brev til Fiskeri- og Kystdepartementet en omgående brakklegging av deler av kysten og omlegging av oppdrettsnæringen til lukkede anlegg.
Les mer...

Oppdrettskartet
Det nye norgeskartet viser omfanget som lakseoppdrett har fått. Norges Miljøvernforbund (NMF) har det siste året intensivert arbeidet med å opplyse det norske folk om de negative sidene av oppdrett.

Oppdrettsindustrien med FHL i spissen hevder NMF farer med usannheter når vi informerer rundt lakselusproblemet, dyremisshandling, kloakkutslipp fra anleggene, de negative påvirkninger på villfisken, og behovet for å få nærinmgen inn i tette flytende anlegg.  

FHL og industrien kontakter våre støttespillere, og leverandører per brev og telefon, for å få de til å slutte å gi støtte til NMF direkte og/eller indirekte.

Vi trenger din støtte til vårt arbeid, bruk kontonummer:
9521 05 71982 
eller givertelefon 
820 44 704
(kr 200,-)
Støtt NMF

Gode erfaringer med oppdrett i lukkede anlegg
Publisert: 27.08.2010
Fiskeoppdrett, spesielt lakseoppdrett, har en rekke alvorlige negative konsekvenser for miljøet, stadig flere blir oppmerksomme på nettopp dette. Det er velkjent at lakseoppdrett sliter med rømming, lakselus og sykdommer og at dette påvirker de norske villaksestammene svært negativt. I tillegg har Miljøvernforbundet dokumentert at oppdrettsanlegg forurenser de norske fjorderne/kysten, ved at det ligger tykke lag med drit under og ved anleggene, noe som igjen påvirker oppvekst og levevilkårene for villfisk. Kysten har kun noen år på seg å få til en omlegging for å hindre en større kollaps i det lokale marine økosystemet. Derfor har Norges Miljøvernforbund ovenfor norske fiskeri- og miljømyndigheter, samt næringen, krevd at oppdrett må inn i tette, flytende, rømningsfrie anlegg som renser sine utslipp og bringer disse på land for behandling.

Løsningen er her, og demoanlegg har testet dette med meget godt resultat.

Les mer...

Ikke plass til mer oppdrett i økosystemet
Publisert: 26.08.2010
Fylkesmannen Hordaland gikk imot forslag fra Fiskeri- og Kystdepartementet om en generell utvidelse av produksjonstillatelsene i oppdrettsnæringa. Fylkesmannen mener problemene med rømt oppdrettslakslaks og lakselus er så store at de fleste laksestammene i Hordaland er sterkt truet. 

Norges Miljøvernforbund er glad for fylkesmannens holdning, fordi man setter fingeren direkte på problemet, nemlig de åpenbare negative konsekvensene av oppdrett. En ytterligere økning i produksjonskapasiteten gjør bare situasjonen mer kritisk. Norges Miljøvernforbund tar igjen til ordet for lukkede anlegg og en redusert produksjon.

 
Les mer...

Ikke bare pollen, men også fiskefett

Norges Miljøvernforbund anmeldte i slutten av juni oppdrettsselskapet Sjøtroll Havbruk på Osterøy for forurensning. Oppdrettsselskapet avviste det hele som ” bare pollen ”, og omtalte Kurt Oddeklalv som ” en useriøs miljøverner . Prøveresultatene tatt i forbindelse med anmeldelsen, og som nå er analysert av Eurofins, viser imidlertid fiskefett.

Les mer...
Miljøvernforbundet krever inndragning av oppdrettskonsesjoner på torsk
Publisert: 30.06.2010
Norges Miljøvernforbund (NMF) er gjort kjent med at Lofitorsk AS, Lofilab AS og Storfjord torsk AS har meldt oppbud og slått seg konkurs. Da grunnlaget for oppdrettskonsesjonene for disse tre selskapene nå er borte, ser vi det som en naturlig konsekvens at disse blir inndratt av Fiskeridirektoratet.
Les mer...

Oppdretts seier
Mattilsynet har varslet at det innføres nye krav ved lusebehandling av oppdrettsfisk. All lusebehandling fra 1/1-2011 skal skje i lukkede annlegg.
-Dette ser vi som en stor seier for oss og de som jobber for tette lukkede oppdrettsanlegg, sier Kurt Oddekalv leder i Norges Miljøvernforbund.
Les mer...
Miljøvernforbundet aksjonerer mot oppdrettsnæringen!

Norges Miljøvernforbund (NMF) har i dag hatt 50 aksjonister i aktivitet på landsplan. NMF har aksjonert ved et større antall kolonialbutikker der vi har satt fokus på oppdrettsnæringens negative konsekvenser for villfisk og fjordsystemer.

Les mer...

Spiser du oppdrettsfisk?
Publisert: 26.05.2010

Spiser du oppdrettsfisk? Hvis du gjør det, så har Norges Miljøvernforbund lyst til å fortelle deg historien om en oppdrettsnæring som ikke bare bidrar til å ødelegge fjordene langs kysten, truer villaksen, men som også forgifter egen oppdrettsfisk i iver etter kortsiktig profitt.

Les mer...

Bør ikke spise oppdrettslaks
Publisert: 10.06.2013
 
Vg og senere en rekke andre aviser skriver det NMF har sagt i årevis; det er ikke sunt å spise oppdrettslaks eller annen norsk oppdrettsfisk. Dette har vi skrevet mye om blant annet i vår faktarapport om oppdrett av nordatlantisk laks som ble gitt ut for 3 år siden: www.nmf.no/files/dokumenter/PDF/NMFrapportFiskeOppdr2011.pdf
Les mer...
Video Kurt om lakselus og fiskeoppdrett

Miljøvernforbundets leder, Kurt Oddekalv, uttaler seg om oppdrettsnæringens langstrakte bruk av kjemikalier og giftstoffer som nervegifter, hydrogenpersoksid og kitinhemmere; de sistnevnte gir næringskjedeeffekter og kan forårsake utvikling av kreftfremkallende stoffer hos pattedyr som konsumerer norsk oppdrettsfisk. Hør også hvordan prinsippet om ”bærekraft” faller på sin egen urimelighet når oppdretterne tømmer havet for villfisk for å gagne deres egen produksjon.

Les mer...

Video Kurt om fiskeoppdrett
Publisert: 25.05.2010

Miljøkampen mot dagens oppdrettsindustrien er ikke ny; den har pågått i over 20 år, men Kurt Oddekalv har nå skiftet taktikk etter at oppdrettsnæringen tok i bruk en "ny" gift. I stedet for å sitte ved forhandlingsbordet i fruktløs ”dialog” med oppdretterne, kartlegger Oddekalv og Miljøvernforbundet i hvilken grad oppdrettsanleggene påvirker økosystemene i våre fjorder. Bruk av gift, ukontrollerte utslipp, rømminger og lakselus truer både kysttorsk, villaks og annet liv i sjøen, og denne utviklingen vil bare holde frem dersom oppdrettsindustrien ikke legger om – eller legger ned.

Les mer...

Norges Miljøvernforbundet går imot nytt smoltanlegg i Steigen
Publisert: 05.05.2010
Norges Miljøvernforbund går mot Mainstream Norway AS’ foreslåtte reguleringsarbeid for etablering av et nytt settefiskanlegg ved Forsan i Steigen kommune. Formålet med Mainstream Norway AS’ reguleringsplan er å legge til rette for etablering av et nytt settefiskanlegg for produksjon av laksesmolt i forbindelse med Nord Salten Kraftlags etablering av Forsavatnet kraftverk som skal forsyne anlegget med ferskvann. Les Miljøvernforbundets uttalelse her.
Les mer...

Feilslått satsing på torskeoppdrett!
Publisert: 02.05.2010

NMF ser på oppdrett av torsk som et stort økologisk eksperiment uten omtanke på kysttorsken og de lokale fjordsystem. NMF kan heller ikke se den samfunnsøkonomiske fordelen med torskeoppdrett. Torskeoppdrett er feilslått satsing.

Les mer...

Norges Miljøvernforbund krever at norske dagligvarekjeder tar oppdrettsfisk ut av varesortimentet sitt
Publisert: 21.04.2010
Norske forbrukere har stor tillit til dagligvarebutikkene i landet, og den tilliten er dagligvarekjedenes fortjeneste. Norske forbrukere vil være trygge på varene de kjøper, og det er nettopp derfor forbrukere stadig kommer tilbake til dagligvarekjedene. Dagligvarekjedene har vist at de kan ta miljøvern og etikk på alvor. Det er derfor på tide at dagligvarekjedene viser ansvar overfor forbrukerne og tar oppdrettsnæringens kreftfremkallende laks, regnbueørret og den deformerte monstertorsken ut av sine butikkhyller.

Les Norges Miljøvernforbunds brev til dagligvarekjedene her.
Les mer...

Krever at Fiskeriministeren MÅ gå
Publisert: 01.05.2010

Les også:
Les mer...

Vellykket rotenonbehandling
Publisert: 01.09.2011
Vellykket rotenonbehandling av Lerøy vest sitt anlegg i Sørfjorden. Giftblandingen med rotenon kommer fra Vefsn. Vi har sprøytet dette ut i Lerøy Vest AS sitt anlegg Sandvik,  lokalitet 28416 i Vaksdal kommune.
Les mer...
Vellykket infotokt om oppdrett
Norges Miljøvernforbund (NMF) har denne uken vært på informasjonstokt om miljøkonsekvensene av norsk oppdrett. Informasjonstoktet har vært en suksess hvor NMF har fått anledning til å møte lokalbefolkningen og lokal politikere. Temaet miljøkonsekvensene av fiskeoppdrett er et tema med stort lokale engasjement.
 
På Etne fikk NMF en sjekk på kr 10 000,- fra Etne Jeger- og fiskerforening for arbeidet med å ta vare på villaksen.
Les mer...

Luseproblemet fortsetter
Publisert: 31.08.2010
Oppdrettsnæringa har kun hatt betinget suksess i årets kampanje for å få ned tallet på lakselus, melder nrk.no. Det er det foreløpige resultatet av tidenes største kampanje i vår og sommer for å få ned lusetallet på oppdrettslaks.
– Prosjektet vi nå kjører for å få ned lusetallet, har et langt perspektiv, i første omgang tre år, sier Arild Kvistad i FHL.
- Oppdretterne må tenke nytt og satse på lukkede, rømmingssikre anlegg som henter vann fra dypet og på rensing av avfallet, sier Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet

Les mer...

Fiskeriministeren vil særbehandle egen næring
Publisert: 11.03.2010
Kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen har lagt frem et opprørende forslag om en ny forskrift. Den nye forskriften sier at fylkesmennene skal sette søknader om etablering og utvidelser av oppdrettsanlegg foran alle andre saker og hastebehandle dem. Det skal innføres tidsfrister, og hvis disse ikke overholdes, skal fiskerimyndighetene kunne fatte vedtak uten uttalelser fra kommuner og fylkeskommuner. Slike regler finnes ikke for noen andre bransjer. 
Les mer...

Miljøvernforbundet krever inndragning av oppdrettskonsesjoner
Publisert: 01.03.2010
Fiskeridirektoratet har delt ut 500 konsesjoner for torskeoppdrett i landet. Norges Miljøvernforbund krever nå at konsesjonene inndras fra de oppdrettsselskapene som har gått konkurs. Bakgrunnen for dette er den siste tids funn av ”monstertorsk” i Trøndelag, Troms og Finnmark. Fiskene har store deformiteter på hode og ryggsøyle, og kanhende også genetiske skader som kan videreføres til ville bestander av torsk under gyting. Prøver av fiskenes genetiske materiale er blitt overført til Økokrim, som etterforsker saken videre.
Les mer...

Høringsuttalelser fiskeoppdrett
Last ned Miljøvernforbundets høringsuttalelser og rapporter i tilknytning til oppdrett her.

Trykk på PDF-ikonene for å laste ned.
Les mer...

"Monstertorsk" også i Finnmark
Publisert: 25.02.2010
En ny monstertorsk er tatt, melder NRK Nordnytt. Denne gangen er fisken fanget i Kjøllefjord i Finnmark. Dermed er de deformerte fiskene funnet både i Trøndelag, Troms og Finnmark. Nå ber Fiskeridirektoratet om fiskernes hjelp for å få kartlagt omfanget i Finnmark.
Les mer...

Dokumentaren Lakseimperiet
NRK2 viste 25. mai 2010 den Tysk dokumentaren om oppdrett med blandt annet  Marine Harvest - verdens største oppdrettsfirma. Marine Harvest dretter opp mer enn 100 millioner laks i Chile, Norge og Canada årlig, til forbrukere i Europa, USA og Japan. 
- Dette er en utrolig sterk dokumentar som viser galskapen og miljøutfordringene oppdrett av laks fører med seg, sier Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund.

Les mer...

Miljøvernforbundet krever HCB-forurenset oppdrettslaks merket.
Publisert: 25.08.2014
 
Forrige uke ble det avslørt at store mengder oppdrettslaks er blitt foret med HCB-forurenset fôr. Dette har igjen ført til at oppdrettslaksen man får kjøpt i butikken er forurenset med miljøgiften. Mattilsynet vurderer nå å åpne for salg av det som ligger på lager av den forurensede oppdrettslaksen. Dette er fullstendig uakseptabelt. Som forbruker har du krav på å få vite hva du kjøper. Miljøvernforbundet krever at all forurenset oppdrettsfisk blir spesifikt merket slik at forbruker kan gjøre et valg om de ønsker å kjøpe oppdrettsfisk. Tør oppdrettsnæringen å gjøre dette?
Les mer...
Sjokkerende video om norsk oppdrett

Se 'Pure Salmon'-videoen om norsk lakseoppdrett som er lagt ut på YouTube i fire deler. Den viser hvordan norskeid oppdrettsindustri ødelegger miljøet.
Se større video

Miljøseier mot Frengen Havbruk!
Publisert: 23.02.2010
Kurt Oddekalv med monstertorsk (Foto: Norges Miljøvernforbund)
Norges Miljøvernforbund (NMF) har politianmeldt Frengen Havbruk AS i Ytterøy for grove brudd på loven om dyrevelferd. Siste nytt i saken er at Frengen Havbruk lover å stenge oppdrettsanlegget på Ytterøya etter påske. Daglig leder Kjell Fenstad sier at nedslakting av oppdrettstorsken er i full gang, men vil utover dette ikke kommentere saken.
Les mer...

Sultestreiket mot norsk lakseoppdrett
Over 90% av alle oppdrettsanlegg i British Columbia, Canada, kontrolleres av norske selskaper. Kanadiske urinnvånere sultestreiket nylig i 29 timer under de olympiske lekene i Vancouver for å markere sin motstand mot en oppdrettsnæring som truer deres livsgrunnlag; villaksen.
Les mer...

"Monstertorsken" etterforskes av Økokrim
Publisert: 22.02.2010
Høsten 2009 fikk en rekke fiskere i Storfjord-bassenget i Troms store mengder med misdannet torsk i garna sine. Helt siden saken om "monstertorsken" dukket opp, har Fiskeridirektoratet forsøkt å hemmeligholde den for allmennheten. Regiondirektør Gunnar Trulssen bekrefter imidlertid den 22. februar d.å. at saken nå er oversendt til Økokrim for videre etterforskning.
Les mer...

Faktarapport om miljøkonsekvenser ved oppdrett av laks
Den totale miljøbelastningen fra oppdrettsnæringen er uakseptabelt stor. Norges Miljøvernforbund dokumenterer i en ny faktarapport et behov for å rydde opp i forurensningen, smittespredningen og dyreplageriet innen oppdrett av laksefisk, og den pågående utryddelsen av kysttorsken, sjøørreten og de nordatlantiske villaksstammene.
Norges Miljøvernforbund krever att all oppdrett av fisk må inn i tette, flytende anlegg med pumping av vann fra 50 meters dyp og rensing av alle utslipp innen tre år.

Rapporten som snart lanseres kan bestilles her på våre nettsider.
Les mer...

Avtalen brutt
Publisert: 02.12.2009
Norges Miljøvernforbund inngikk i 1999 en avtale med statens legemiddelkontroll, Fiskeridepartementet, Norske Fiskeoppdretteres Forening om at bruken av diflubenzuron og teflubenzuron i laksefôret skulle stoppes. Dette gjelder blant annet selskapet Sinkaberg-Hansen, hvor fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) sin familie eier over 40 prosent av aksjene.

Norges Miljøvernforbund varslet i 1999 en informasjonskampanje, ikke svertekampanje slik media skriver, om at norsk oppdrettsnæring bruker disse to omstridte stoffene. 
Les mer...

Skrekkbilder fra fjordbunnen
Publisert: 24.03.2010
Les mer...

Oppdrettsnæringen får kraftig kritikk
I lengre tid har Norges Miljøvernforbund (NMF) satt fokus på skadevirkningene av norsk oppdrettsnæring, og habilitetskonflikten vedrørende kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.