Statoil vedtok 25 millioners bot
Publisert: 19.01.2010
Statoil har vedtatt 25 millioner kroners boten som Statsadvokaten i Rogaland ila foretaket etter utslipp av minst 4000 tonn råolje i desember 2007, da en lastelinje røk på Statoil A. Oljeutslippet er det nest største kjente på norsk sokkel.
Les mer...

Statoil bøtlagt med 25 millioner kroner
 
Statoil er nylig blitt ila gt en bot på 25 millioner kroner som følge av en anmeldelse av Norges Miljøvernforbund etter et utslipp fra Statfjord A i desember 2007. Utslippet skjedde under lasting av olje fra Statfjord A til bøyelasteskipet Navion Britannia da en lasteslange røk. Statoil har innrømt at slangen som røk var av langt dårligere kvalitet enn den skulle ha vært. Den hadde kun halvparten av trykkstyrken i forhold til den opprinnelig utbyttede slangen til plattformen.
Les mer...

Kampanje Levende Hav - Oljetransport
Les mer...

Miljøvernforbundet krever igjen avslag på prøveboringstillatelse
Publisert: 28.02.2014
 
Norges Miljøvernforbund har krevd avslag på Total E&P Norges søknad om tillatelse til boring av lete – og avgrensningsbrønn i Nordsjøen (2014/354). NMF krever alltid avslag på søknader om leteboring etter petroleum. All petroleumsdrift vil direkte via forbrenning av hydrokarboner og utvinning av disse som siden forbrennes bidra til økte CO2 utslipp. Norge kan ikke tillate mer utvinning av fossilt karbon!
Dette bidrar til dramatiske globale klimaendringer og generell utrydning av alle skalldyr i form av havforsuring. Det Internasjonale Energibyrået (IEA) har slått fast at to tredjedeler av verdens reserver av kull, olje og gass må forbli i bakken hvis verden skal ha det minste håp om å begrense oppvarmingen til to grader. Norge kan derfor ikke tillate mer utvinning av fossilt karbon!
Les mer...
Krigserklæring
Publisert: 31.01.2013
 
Norges Miljøvernforbund(NMF) ser på det som en krigserklæring når programkomiteen i Arbeiderpartiet ønsker å iverksette konsekvensutredning for leting etter olje og gass i havområdet ved Lofoten, Vesterålen og Senja. Med konsekvensutredning følger lete- og borevirksomhet med de konsekvenser dette medfører. Vi vet at produsert vann fra plattformer i Nordsjøen skader torsken. I tillegg vil det alltid være en fare for oljeutslipp fra oljeplattformer. Den risikoen kan vi ikke ta her i nasjonens matfat. Klimatrusselen bidrar ytterligere til å gjøre dette uforsvarlig.
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :