Pressemelding: Selfangsten må bestå !
Publisert: 28.10.2014
 
Miljøvernforbundet (NMF) krever at statens tilskudd til næringen videreføres. NMF kan ikke akseptere at Regjeringen kutter hele stønaden til den norske selfangsten. Statens stønad til selfangstnæringen er nødvendig for at selfangsten skal bestå. Hvis den norske selfangsten stopper opp vil selbestandene kunne vokse ut av kontroll med de konsekvenser dette vil få for fiskebestandene i de havområdene det gjelder. I tillegg må man kunne forvente en selinvasjon langs kysten i fremtiden med de konsekvensene dette vil medføre for bl.a fiskeriene.
”Foto:Havforskningsinstituttet”
Les mer...
Gledelig nyhet: Spermhvalen er reddet!
Publisert: 14.08.2013
 
I fem dager har en spermhval vært strandet på Rong i Øygarden, men tirsdag formiddag kom løsningen: Lyd for å lede hvalen ut av bukten. Doktorgradstipendiat Marta Acosta som forsker på slike dyr, fikk hjelp av to tidligere fiskeskøyter, Perlo og Kviteseid. To småbåter var også med på aksjonen. Båtene hjalp til ved å gå på siden av dyret og skremme det bakfra. Spermhvalen ble ledet ut i åpent hav og den har ikke blitt sett siden. Vi håper den vil klare seg selv om den er sulten og dehydrert etter å ha vært strandet fem dager. 
Les mer...
PRESSEMELDING fra NMF om spermhval i Øygarden
Publisert: 12.08.2013
 
NMF krever at myndighetene gjør en ekstra innsats for at spermhvalen kan hjelpes ut i åpent hav! Kan spermhvalen være skadet av seismikk-skyting?

På Rong i Øygaarden utenfor Bergen svømmer det en spermhval som har forvillet seg inn i skjærgården. Det er svært unormalt at spermhval dukker opp i skjærgården på Vestlandet. Hvalen virker frisk men har ikke mulighet til å spise der den oppholder seg nå.  Spermhvalen står i fare for å bli dehydrert siden den ikke får vann. Vann får den gjennom maten.
Les mer...
Selen må beskattes - for selens skyld.
Publisert: 07.09.2010

Norges Miljøvernforbund advarer mot en ny selinvasjon og mener at selbestanden bør beskattes.
 – Selfangst vil tvinge seg frem. Myndighetene kommer ikke unna problemstillingen. Men de har et valg. Enten kan de iverksette mer fangst, eller gå i møte selinvasjon der syke og magre dyr inntar kysten. Dårlig reklame blir det uansett, sier regionleder Ørjan Holm i Norges Miljøvernforbund.

Les mer...

Kampanje Levende Hav - Sel og hvalfangst
Les mer...

Norges Miljøvernforbund støtter Canadisk selfangst
Publisert: 31.05.2010

Canadiske fiskerimyndigheter har fått råd om å ta ut 220 000 gråsel, også kalt havert over en periode på 5 år fra øya Sable Island på østkysten av Canada. Bakgrunnen for jakten er selens harde beskatning på fiskebestandene i området. Det finnes i dag rundt 300 000 sel på øy-riket, og det uttaket som er foreslått (220 000 sel over 5 år) er ikke større enn det som normal jakt tilsvarer. Så lenge jakten foregår på en human måte, har NMF ingen invendinger til jakten.

Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :