Sykkylven - avliver rødlistede arter

Sykkylven, er en kommune som er beryktet for å avlive rødlistede arter. I juni 2014 ble en ulv som vær regnet som særdeles genetisk viktig skutt i Sykkylven i Møre og Romsdal.


Sykkylven kommune har nå ytterligere befestet sin posisjon som miljøversting ved å vedta avlivning av rødlistede fiskemåser midt i hekketiden. Heldigvis ble NMF kontaktet av pårørende til beboere ved  Sykkylven bu- og aktivitetssenter (Buas). Den aktuelle beboeren har stor glede av å se på fuglelivet utenfor hjemmet, og nå forsøker Sykkylven kommune å ødelegge livsgleden til beboerne ved Buas ved å drepe rødlistede fugleunger, samt å ødelegge både reir og egg i hekketiden.
 

Etter NMF sin mening trist at Sykkylven kommune forsøker å ødelegge tilværelsen for de av beboerne som får økt livsglede av å se på rødlistede fugler. NMF har derfor 16.02.2017 påklaget vedtaket fattet av Sykkylven kommune til Fylkesmannen, samt at NMF i vårt klageskriv har foreslått andre og bedre virkemidler enn å fjerne eggene og fugleungene.

16.03.2017 fulgte også dyrevernorganisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter med å klage inn Sykkylven kommune til Fylkesmannen.

 

For ytterligere informasjon, henvises til følgende artikler i media:

17.02.2017
Kurt Oddekalv rasar etter at Sykkylven kommune har gitt løyve til sanke egg og avlive fiskemåseungar. Han kallar kommunen miljøversting.

http://www.smp.no/nyheter/2017/02/17/Klagar-p%C3%A5-avliving-av-m%C3%A5seungar-14241644.ece


17.02.2017
Klagar kommunen til Fylkesmannen for planlagde måsedrap

https://www.nrk.no/mr/klagar-kommunen-til-fylkesmannen-for-planlagde-masedrap-1.13382967


21.03.2017
Først klaga Norges Miljøvernforbund på at kommunen gav løyve til å sanke egg og avlive fiskemåseungar ved Sykkylven bu- og aktivitetssenter. No klagar også dyrevernorganisasjonen Noah på vedtaket.

http://www.smp.no/nyheter/2017/03/21/Klagar-p%C3%A5-m%C3%A5seavliving-14479811.ece?cx_front_click=baseline_test&cx_front_click_place=3&cx_front_click_articles=4

Klagen fra NMF kan lastes ned fra nettsidene til Sykkylven kommune

Saksnr: 2017/306, Tittel: Skadefelling 2017

http://81.26.41.10/eInnsyn/Journalpost/Sak?sakId=17644

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :