I dag har vi arrangert sympatiaksjon for protesten mot oppdrettsnæringen utenfor Stortinget. Med utstrakt banner stod vi på Bryggen i Bergen for å vise vår støtte til protestene mot norsk oppdrettsnæring.

I Oslo har for første gang kystfiskere, miljøvernere og politikere slått seg sammen for å protestere mot oppdrettsnæringen i Norge. Blant aksjonistene står blant annet vår egen Kurt Oddekalv, samt en rekke andre aktivister og politikere.
Norsk oppdrettsnæring er et alvorlig miljøproblem. Avfallet forurenser fjordene våre, og lakselus og kjemiske stoffer skader viltbestander og andre sjøarter. Derfor krever vi at Stortinget vedtar lukkede anglegg innen 2018, og tar tak i dette problemet en gang for alle.

For aksjonen i Oslo, gå inn på:
www.facebook.com/events/367270333472343/

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :