U 864 må opp !
Publisert: 20.05.2014
 
Etter å ha laget alternativer bestående av heving av lasten i skipet og kun tildekking har nå kystverket igjen gått inn for kun tildekking. Her har Kystverket analysert 2 dårlige alternativer. De sier at mellom 25 og 45 % av kvikksølvet vil kunne tas opp ved heving av lasten. Dette imotsetning til en heving av hele U864. Først da vil en få opp det aller meste av den farlige lasten. Det er ikke første gang at tildekking påstås å være trygt lang tid framover, 3000 år sier Kystverket nå. Det samme har vi hørt før om områder som etter å ha blitt tildekket lekker giftstoffer kort tid etterpå. Som f.eks i Eitreimsvågen i Odda som ligger i en skjermet fjordarm imotsetning til U864 som ligger ute i havet som alltid er i bevegelse og hvor bunndyr også bidrar til å blande lag i havbunnen.
Det er dessverre typisk av norske myndigheter å bagatellisere miljø og helsefarer samt framstille Norge som en foregangsnasjon på miljø. Se på de økende kreftratene vi har her til lands! Ved å sammenligne oss med andre land ser vi påfallende ofte at Norge er en miljøversting og ikke den miljøpådriveren som våre myndigheter markedsfører oss som. Noe vi i Miljøvernforbundet dessverre fikk enda et bevis på idag. Miljøvernforbundet vil også vise til at vi har flere selskaper både innenlands og utenlands som sier at hevingsoperasjonen er helt kurant å gjennomføre. Slamsuging av forurenset havbunn og heving av vraket er fremdeles det eneste sikre for ettertiden. Vi har blitt fortalt at dette kan utføres for rundt regnet 400  millioner kroner tidligere. Dette er en operasjon som er langt mindre krevende enn å prøve å samle lasten opp uten å heve vraket. Miljøvernforbundet fastholder følgelig at heving av ubåtvraket er det eneste forsvarlige og akseptable.

Legg merke til hva nylig avdøde ubåtekspert Kjelstrup skriver om nødvendigheten av å heve vraket:
www.bt.no/meninger/debatt/Vi-vet-ikke-nok-om-vraket-3122037.html#.U3tIFSjhNWI

Hør intervju med leder Kurt Oddekalv i etterkant av kystverkets skandaløse presentasjon:
www.bt.no/tv/--Det-er-helt-latterlig-hele-greien-3122119.html#.U3tTkSjhNWI

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :