PRESSEMELDING: Etter 12 år begynner Miljøvernforbundet å få gjennomslag for vårt krav om rensing av fiskefôret
Publisert: 03.04.2014
 
Etter å ha aksjonert og argumentert i 12 år for tilsynelatende døve ører mot fiskefôrbransjens miljøgift innholdende fiskefôr, - går nå Marine Harvest endelig ut og sier at de skal rense fiskefôret. Noe Miljøvernforbundet har krevd i 12 år. Dette til tross for gjenstridige forskere som forskningsdirektør Ingvild Eide Graff i NIFES. Såkalte "seriøse" eksperter som Ingvild Eide Graff har bagatellisert det store giftinnholdet i norsk oppdrettsfisk i alle år. Til tross for at norske kontrollmyndigheter ber folk om ikke å spise fet fisk oftere enn to til tre ganger i uken, og til tross for at en rekke forskere har frarådet at gravide og barn fra spise oppdrettslaks og ørret. 
Vitenskapskomiteen for mattrygghet skrev i "Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold (2006)" at det viktigste tiltaket for folkehelsen i Norge ville være å få til en rensing av dioksiner og PCB-lignende stoffer fra oppdrettsfôret. Folkehelseinstituttet har også for noen år tilbake gått ut med anbefaling om at fiskefôr må renses for dioksiner, bromerte flammehemmere og PCB. 
 
Imidlertid gleder vi oss i NMF over at Forbrukerombudet har anbefalt at fiskeoljen renses og oppfordrer resten av bransjen til å følge etter. Forbrukerombudet har vist sitt ansvar for å sikre forbrukere sunn mat der NIFES ( Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) har sviktet sitt ansvar fullstendig. Dette beviser at vi i Miljøvernforbundet hele tiden har hatt rett i våre krav om at det er nødvendig å rense fiskeoljen i fiskeforet siden laksen inneholder for store mengder miljøgifter.  Miljøvernforbundet vil imidlertid påpeke at fiskeoljen som brukes i fiskeforet til Marine Harvest gradvis vil renses. All fiskeoljen vil neppe være renset før i 2015/2016, noe som gjør at dette fremdeles ikke kan regnes for mat som er forsvarlig å spise. Miljøvernforbundet mener at tiltaket kommer alt for sent og det holder ikke at bare den største aktøren gjør dette, men alikevel all honnør til Marine Harvest som har vært mest lydhør for Miljøvernforbundets krav.


For mer informasjon kontakt leder Kurt Willy Oddekalv på telefon 90892268 / kurt@nmf.no

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :