Her er du:
Bergen bør samle jernbaneterminal og godshavn på Dokken
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) ber med dette polikere i Bergensregionen om å legge til rette for en utbygging på Dokken som gir plass til å flytte godsterminalen til jernbaneverket dit. Det vil gi et realistisk, funksjonelt og miljømessig knutepunkt for gods mellom skip, jernbane og trailer.  

Leder Kurt Oddekalv har dette å si om saken:
"I mine 30 år har jeg som miljøverner opplevd flere omkamper om lokalisering av godshavn i Bergen. Nå ser jeg at man går inn i den samme rottefellen en gang til.

Noen i Bergen og i fylkeskommunen ønsker å knuse Fleslandsområdet for å få på plass en gigantterminal på Flesland, ved utbygging på Egdholmane, Sletten eller Sletteneset. Dette er et område med meget ressurssterke mennesker og hvor NMF også vil sette inn store ressurser for å hindre en utbygging. Vi vil kjempe alt vi kan for å unngå dette. Miljøvernforbundets førstevalg var å få jernbane til Sotra for å få terminalen plassert på Ågotnes. Siden politikerne ikke klarer å få veivesenet til å tenke på mer enn bare vei dit, så anser vi dessverre det slaget som tapt. Vi mener derfor at Bergen bør legge alle sine muskler på å få jernbaneverket til å legge jernbaneterminalen på Dokken området hvor alle transportområdene på sjøsiden er plassert. Det vil være en katastrofe for Bergen dersom termialen legges på Nygårdstangen. Dette område bør utbygges med boliger og forretninger.

Vi jobbet i sin tid for å få vekk Bergen stål for å skaffe areal til havnen, noe som også skjedde. Dokken området bør utvides mer enn de godkjente planene tilsier og bør få plass til en konsentrert havn for Bergen i de kommende 20 -30 årene. Dette er det eneste realistiske alternativet som står igjen etter de forriger rundene ikke nådde fram. I forbindelse med stamveidiskusjonene hvor valgene stod mellom Aurland/Hol og lærdalstunnelen fikk Miljøvernforbundet via
Inge Myrvoll i SV og Kjell Opseth i AP arbeidet inn Ringeriksbanen som en del av Lærdalsavtalen. Lastebil og veinæringen har siden lykkes i å lobbe og blinde politikerne på Vestlandet slik at det først nå begynner å nærme seg bygging av denne viktige jernbanelinjen. På tross av dette har jernbaneleveransene økt i godsmengde. Noe som er miljømessig veldig bra for Bergen.

Dersom Bergens Næringsråd og byens politikerne vil sette seg ned og jobbe sammen med oss i Miljøvernforbundet om en Dokken-løsning vil dette være den mest fremtidsrettede løsning for Bergen og omegn. Bergen vil fort kunne ta igjen de eventuelle tap byen har hatt sammenlignet med andre byer som har kombinert jernbane og sjøterminal.

Tidligere når vi har fremmet forslag om Dokken var alltid trafikken forbi Nygårdstangen det alle var så redd for. Nå går det et bybanetog der hvert 5. minutt uten at noen har problemer med dette. Dersom Bergen by benytter seg av og oppgraderer eksisterende jernbanespor til Dokken vil dette være et meget fremtidsrettet tiltak som vil ha stor betydning for klima og luftforurensning. Slik vi ser det er det et av de beste klima og luftforurensningstiltak Bergen by kan gjøre. Bygger man en integrert jernbaneterminal på Dokken med moderne kraner og systemer vil man enkelt kunne ta igjen det Bergen har tapt og man unngår den opprivende striden i alle alternativene for Flesland området. Man har allerede fylt ut ved Dokken og ved de store steinmassene som er tilgjengelig i kommende år bør dette være prioritet nr. 1 istedenfor å fylle stein i Storelungården og andre steder fra jernbanetunnelen i Ulriken og bilveier som bygges.

Det vil spare enorme kostnader å benytte eksisterende infrastruktur. Det er også slik at eksisterende lokalitet på Dokken er den havnen som vil gi kortest gjennomsnittlig avstand fra havnen til endestoppet. Det vil dermed gi minst trailertrafikk og dermed være det beste alternativet med hensyn på utslipp av luftforurensning og klimagassutslipp. I tillegg vil jeg påpeke at områdene ved Flesland har en kystlinje og natur som vi ikke kan tillate oss å ødelegge. Både miljø og økonomi tilsier derfor at Dokken bør bygges ut med tilgjengelige steinmasser både for å gi plass til jernbaneterminalen og utbygging av godskapasiteten til havnen. Dette vil også forhindre miljøskadelige utfyllinger som f.eks Liavannet er et grelt eksempel på. På vegne av Miljøvernforbundet ber jeg derfor om at man samler seg om dette alternativet og jeg stiller meg og min organisasjon tilgjengelig for et samarbeid om dette. "

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :