Her er du:
Rettelse av dato på folkemøte om Bybanen i bergen
Publisert: 15.10.2013
 
Rett dato på folkemøte angående Bybanen i Bergen er torsdag 24 oktober. Vi beklager denne feilen!  Vi håper så mange som mulig kan komme!
 
«Bybanen skal ikke ødelegge Sandviken og sentrum!» 
 
«Bybanen skal tilpasse seg byen, 
byen skal ikke tilpasse seg bybanen.» 
 
«Færrest mulig hus skal røres!» 
Bybanemassakren
Kurt Oddekalv jobbet i 10 år, sammen med John Hamre og
Per Nordø med en bybane i Bergen. Den skulle gå i retning
sør, og det var den eneste strekningen som ikke hadde 4 felts motorvei. De satte opp en
rute fra Flesland, via Haukeland sykehus til hurtigruteterminalen i Bergen som ville ta 23
minutter. I denne løsningen ville det kun være behov for å rive ett hus. Løsningen som ble
valg, førte til riving av mellom 40 og 50 hus.
Den banen som nå er, kan betegnes som en slingrepilt. Den har alt for mange stopp og
bruker for lang tid til at folk vil bruke den over lengre avstander. Vi må for all del unngå en
Slingrepilt mot Bergen nord. Det vi hadde trengt var en ringbane, med et matebuss-system
i Åsane.
 
I Bybanens diktatur.
Det er uforstand å legge bybanen så lavt i terrenget at det blir en båttunnel ved springflo og framtidig stigende havnivå. Bybanen må tilpasses byen, i motsetning til det som det nå legges opp til at byen sprenges og rives i stykker for å passe til bybanen. Det er helt feil at den historiske byen Bergen skal tilpasses banen. Bybanen må bli raskere. Den har blitt en slingrepilt for skoleungdom og pensjonister og avlaster i liten grad biltrafikken. Ikke rart da de største kritikerne ble sjefer for banen. Alle feil NMF advarte mot har blitt gjort. Banetraséen er lagt i blandet trafikk, utenom viktige steder som Haukeland. De har tvunget folk på banen ved å rive sykkelfelt og nedlagt busslinjer. Til og med vogner som ikke tåler at flere hektes på. Bergenserne risikerer å miste det de har kjært i Bergen sentrum. Gamle fine bygninger, åpne arealer, marker, kulturarv fortrenges til fordel for fantasiløse margarinkasser eller funkishus som disse arkitektene uten sans for skjønnhet tegner til utbyggers glede fordi det er billig å bygge funkissøppel. Veikontoret vil ha banen på veitrase for å få bygge nye veier. NMF er skuffet over å se at det foreslås å tilpasse Bergen til bybanen istedenfor det motsatte.
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) vil fortrinnsvis ha bybanetraseen i tunnelinnslag
i Strømgaten (ligger mellom togstasjonen og Marken) ut til Sandviken.
 
NMF støtter subsidiært alternativ 2 Ab i sentrum: I alternativ 2Ab med tunnelinnslag i Peter Motzfeldts gate legges holdeplass Nonneseter ned og det etableres en ny holdeplass i Kaigaten ca 250 meter fra Christies gate. Fra holdeplass i Fløyfjellet kommer en ut øverst
i Vetrlidsallmenningen (2Aa og 2Ab), Øvre Korskirkeallmenningen (2Aa) og i Øvregaten (2Ab). Neste holdeplass er i fjell under Krohnengen.
 
NMF støtter videre en lang tunnel bak Sandviken med stoppeplasser under bakken ved Sandviken kirke og Nyhavnsveien. Nedgang til holdeplass i tunnel ved NLA (Norsk Lærerakademi) kan trolig integreres i bebyggelse /
kvartalsstruktur. Gaterommet er åpent og uten veldig faste rammer der Amalie Skramsvei deler seg i Aad Gjelles gate og Ekregaten. I tillegg ønsker vi et stopp utenfor Sandviken sykehus, med inngang nord for sykehuset. Ved Handelshøyskolen må stoppet legges under parkeringsplassen. Vi i NMF advarer sterkt mot å gå inn for alternativ 3 hvor Bybanen legges på en forlenget Fløyfjellstunnel. Dette alternativet er ikke realistisk og vil medføre store
kostnadsøkninger og forsinkelser pga veiutbyggingen som vil bli et resultat av dette. NMF anmoder derfor alle om å samle seg om alternativ 2 i tunnel for å unngå en ødeleggende dagløsning.
 
 
 
Se flere forslag og ideer i PDF folderen nedenfor:

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :