Her er du:
Om teknologioptimistene Frederic Hauge, Natur og Ungdom og Miljøpartiet de Grønne.
Publisert: 20.08.2013
 
Leder i Miljøvernforbundet, - Kurt Oddekalv tar et oppgjør med angrepene fra Bellona og Natur og Ungdom på Miljøpartiet De Grønne;
 
Det er med stor beklagelse at jeg konstaterer at teknologioptimistene Hauge og Natur og Ungdom (NU) går ut og advarer folk mot å stemme på De Grønne. Det er velkjent for oss i miljøbevegelsen at Hauge er mentor og rådgiver for Natur og Ungdom. Silje Lundberg, leder i NU er jo en av hans tidligere ansatte. Dette har ført til at Norge har gjort store teknologiske investeringer og ideologiske verdivalg som til dels har skadet miljøsaken og faktisk har satt miljøsaken flere tiår tilbake når det gjelder det praktiske miljøarbeidet i Norge.
 
Det er med stor beklagelse at jeg konstaterer at teknologioptimistene Hauge og Natur og Ungdom (NU) går ut og advarer folk mot å stemme på De Grønne. Det er velkjent for oss i miljøbevegelsen at Hauge er mentor og rådgiver for Natur og Ungdom. Silje Lundberg, leder i NU er jo en av hans tidligere ansatte. Dette har ført til at Norge har gjort store teknologiske investeringer og ideologiske verdivalg som til dels har skadet miljøsaken og faktisk har satt miljøsaken flere tiår tilbake når det gjelder det praktiske miljøarbeidet i Norge.
 
Jeg tenker da spesielt på gassrensesanlegget (CMI anlegget) hvor Statoil overbeviste, Frederic Hauge og NU, - med Lars Haltbrekken i kulissene var aktører i et spill for å lure SV til å stemme ja for CO2 rensingen på Mongstad. Alt dette for å få bygge et forurensende gasskraftverk vi ikke trengte. Så har teknologikameratene i en årrekke pusjet på for miljøfiendtlige vindturbiner til en nasjon som allerede har for mye elektrisitet og hvor eksporten av vindkraften gjør at motttaker må bygge kull eller gasskraft verk for å fyre med når det ikke blåser. Strøm er en ferskvare som må brukes i samme øyeblikk den produseres. Vindindustrianleggene var i drift ca 23,8 % av året i 2010 og ca 30% av året i 2011. Dette er da tall for alle turbinene i Norge regnet ut over året fra NVE.
 
En teknologisk og ideologisk konstruksjon kalt «Jens månelanding» som har til målsetning å forlenge oljealderen med den tøvete troen på å rense Co2 for på den måten å kunne fortsette å pumpe uhemmet olje fra Nordsjøen og andre steder. Så kom injiseringen av CO2 ned i havbunnen, en høyst risikabel og meget tvilsom måte å kvitte seg med med et problem som bare egentlig kan kuttes ved endring i levesett. Som de grønne i utgangspunktet er talsmenn og kvinner for.
Injisering i havbunnen av CO2 er stort sett brukt som trykkstøtte i marginale oljereservoar for å skvise ut de siste dråpene med olje sammen med en masse andre miljøskadelige stoffer. Altså et ikke miljøtiltak i det hele. Dessuten er ikke havbunnen tett og CO2 er en kvelningsgass som fortrenger luft og kveler alle som puster. Og som blant annet regnes å øke trusselen for mer jordskjelv i bakken grunnet viskositets forskjellen mellom CO2 og den utpressede olje
 
Når teknologi optimistene også var med på å foreslå den meget store fiasko handelen av klimakvoter, en handel som har vært svindelpreget fra starten av, har de mistet all troverdighet. I praksis har kvotehandelen fungert som en avlatshandel hvor rike land stort sett betaler for å slippe å gjøre noe for å begrense sine egne for høye utslipp. Teknologioptimistene er så høye på seg selv at de også finner å definere seg selv som miljøbevegelsen. Den ene, - Frederic Hauge leder i hovedsak et energikonsulentselskap som tar oppdrag for industrien der hvor det er penger å hente på grønnvasking og grønnsnekring. Den andre, - Silje Lundberg har tidligere vært ansatt i Zero og Bellona og er tydelig forvirret i sin streben etter å redde en synkende Audun Lysbakken.
Forhåpentligvis skjønner miljøbevisste medlemmer i NU at Lundbergs science fiction miljøteknologi og advarsler mot å stemme på De Grønne er til skade for miljøet.
 
Miljøvennlig hilsen
Kurt W. Oddekalv
Leder Norges Miljøvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :