Her er du:
Miljøprosjektet til Mada Woodlands SA på Madagaskar bygger skole etter gave fra Grieg Foundation.
Publisert: 14.08.2013
 
Etter forespørsel fra skogbruksselskapet Mada Woodlands SA (MWL) ga det Bergensbaserte Grieg Foundation 1 million kroner til bygging av en ny grunnskole på Madagaskar. 
Miljøvernforbundet hadde en kritisk gjennomgang av miljøprosjektet til Mada Woodlands SA høsten 2011 og ble imponert over MWL’s policy og arbeidsmetoder.    
Bergensbaserte Grieg Foundation har bidratt å fullfinansiere byggingen av en ny grunnskole i landsbyen Malakialina i den nordlige delen av Madagaskar. Skolen vil i særlig grad 
lære unge mennesker å ta vare på skogen istedenfor svedjebruk som truer urskogen i Madagaskar. Dette synes miljøvernforbundet er viktigt for klima og miljøarbeidet på madagaskar. Byggingsprosjektet vil koste totalt en million og MWL vil organisere og stå ansvarlig for byggingen av skolen.  Prosjektet er direkte knyttet til MWL’s omfattende plantasjedrift i samme område, og er et godt eksempel på hvordan næringsvirksomhet også kan være en ressurs for lokalsamfunnet. Skolen er planlagt å være ferdig senere i høst, før regntiden begynner. 
 
Mada Woodlands SA (MWL) er et norskeid skogbruksselskap som har operert på Madagaskar siden 2008 og har bidratt med midler til flere sosial- og samfunnsutviklende prosjekter som en del av driftskostnadene. Høsten 2012 besøkte Kurt Oddekalv fra Norges Miljøvernforbund Madagaskar for en kritisk gjennomgang av miljøprosjektets Mada Woodland skogbruksvirksomhet på Madagaskar.  I utgangspunktet var NMF skeptisk til prosjektet da vi generelt er skeptisk til Norske miljøprosjekter i den 3 verden. Dette fordi slike prosjekter svært ofte baserer seg på norske tanker og handlemåter, i land hvor forutsetningene er helt annerledes. Men vi lot oss imponere av måten MWL arbeidet på, og lot oss overbevise om at MWLs modell for beplanting og avvirking var en utmerket måte å bringe naturen tilbake samtidig som man driver bærekraftig hogst. 
 
Madagaskars har et unikt plante og dyreliv og nedhogging av skogene er stor miljøtrussel for det biologiske mangfoldet. Bærekraftig plantasjedrift bidrar ikke til nedhogsten og har også en positiv effekt på de lokale klimatiske forholdene som også kan forebygge tørke. Trær bidrar til å holde på regnvannet, forhindrer jorderosjon og lager skygge som forhindrer fordamping av vann. Disse bærekraftige prosessene foregår på plantefeltene og vil fortsette å øke i omfang. Prosessene vil også fortsette på plantasjene når skogene er hogstmodne, og noen av parseller vil dessuten aldri bli avvirket, men inngå permanent som en del av den lokale naturen. MWL søker å reetablerer regnskogen og kunne gjøre langsiktig forretning på skogbruk samtidig. Denne arbeidsmodellen fordrer helt andre og mer langsiktige perspektiver enn det tradisjonell skogsdrift innebærer. 
 
MWL’s helhetlige tilnærming er et godt eksempel på hvordan næringsvirksomhet kan være en ressurs for lokalsamfunnet.  Å bidra med skole, helse, utdanning og infrastruktur er bra for forretningsvirksomheten i et langsiktig perspektiv og bidragsyter Grieg Foundation legger vekt på at  det er viktig å følge opp prosjekter over tid i stedet for å etterlate prosjekter til forfall og tilfeldigheter som i mange andre lignende prosjekter. Mada Woodlands (MWL) bruker i sitt arbeid, det som for oss synes å være en velfundert langsiktig strategi for å opprettholde fornuftig drift i virkeområdene

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :