PRESSEMELDING fra NMF om spermhval i Øygarden
Publisert: 12.08.2013
 
NMF krever at myndighetene gjør en ekstra innsats for at spermhvalen kan hjelpes ut i åpent hav! Kan spermhvalen være skadet av seismikk-skyting?

På Rong i Øygaarden utenfor Bergen svømmer det en spermhval som har forvillet seg inn i skjærgården. Det er svært unormalt at spermhval dukker opp i skjærgården på Vestlandet. Hvalen virker frisk men har ikke mulighet til å spise der den oppholder seg nå.  Spermhvalen står i fare for å bli dehydrert siden den ikke får vann. Vann får den gjennom maten.
Miljøvernforbundet krever at myndighetene yter ekstra innsats for å berge dette flotte sjøpattedyret. Spermhvalen er vårt største rovdyr til havs og kan ha en størrelse opp mot 20 meter. Hvalen lever at bl.a blekksprut som den fanger på dypt vann utenfor sokkelen av Norge.

Miljøvernforbundet krever at myndighetene yter ekstra innsats for å hjelpe/presse hvalen ut i åpent hav. Kystvakten kan nok være behjelpelig med fartøy til denne operasjonen. Det er svært viktig at dette skjer snart da hvalen vil stå i fare for å bli dehydrert og dø.

Hvis det ikke lar seg gjøre å berge hvalen så er det viktig at spermhvalens  hode blir undersøkt for skader etter seismikkskyting. Kanskje dette kan være årsaken til at hvalen har forvillet seg inn i skjærgården? Seismikkskyting vil kunne skade både fisk og sjøpattedyr så det er svært viktig å få avklart dette. Spermhvalen bruker  «sonar» og lydsignaler som en funksjon i beite og orientering i havets mørke. Har hvalen vært utsatt for støy fra seismikk-skyting kan dette skade dens orienteringsevne.


Miljøvernforbundet krever at Norges Miljøvernforbund krever at myndighetene gjør en ekstra innsats for at spermhvalen kan hjelpes ut i åpent hav!


For nærmere opplysninger kontakt :
Leder Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv:  tlf  908 92268
Politisk nestleder Norges Miljøvernforbund, Ørjan Holm: tlf  91357125

Miljøvennlig hilsen
Norges Miljøvernforbund
Øystein Bønes

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :