Her er du:
Kommunesnusket stopper opp
Publisert: 26.04.2013

Miljøvernforbundet har skremt kommuneadministrasjonen i Frøya kommune ganske kraftig, da avisen Hitra-Frøya erklærer på forsiden at kommunen stopper opp for å unngå ny ”Oddekalv-bot”.
 
NMF er i dag den eneste miljøorganisasjonen i Norge som har miljøvennlige og korrupsjonsfrie offentlige anskaffelser som ett av våre satsningsområder. Hensyn til miljø bør være tungvirkende i anbud, men som per i dag er fravikende i kommunens anbudssystemer.
 

Tidligere i år har fiskeoppdrettskommunen Frøya fått to bøter pålydende kr 100.000,- og 150 000,-. Dette er bøter NMF har påført kommunen pga miljøskadelig virksomhet. Juristene og kommuneadministrasjonen fraråder nå en ny avtale med grendalagene fordi man er redd dette fører kommunen inn i et nytt lovbrudd.

NMF har observert at svært mange offentlige aktører som utfører ulovlige direkte anskaffelser heller ikke tar miljøhensyn i sine ulovlige kontrakter. Det er et krav både i Lov om offentlige anskaffelser § 6, samt flere steder i forskriften at offentlige virksomheter skal ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.

Lokale grendalag har tilbudt seg å gå inn et samarbeid med kommunen om utbygging av et oppvekstsenter. Grendalagene ønsker å bygge ut og stå som eier den første tida, mens kommunen leier lokalene før de på et senere tidspunkt kjøper lokalene. De siste månedene har partene forhandlet om en avtale. Men som lokalavisa Hitra-Frøya kunne fortelle i tirsdagsavisa, har administrasjonen i kommunen blitt skeptisk til en slik avtale etter at kommunens jurist har gått gjennom avtaleutkastet.
 
NMF håper dette bidrar til større oppmerksomhet om miljøhensyn i offentlig sektor. Vi kommer til å fortsette å angripe kommunesnusk helt til miljøhensyn er tungvirkende i anbud. KOFA har kategorisert disse sakene som viktige og prinsippielle i sitt nyhetsbrev: http://www.kofa.no/Global/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev-1-2013.pdf

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :