Miljøvernforbundet aksjonerer: Stopp salg av syk/smittet laks!
Publisert: 11.04.2013
 
Det er en pandemi av PD og ILA i norske lakseoppdrettsanlegg! Begge sykdommene ødelegger laksekjøttet, som blir solgt på tilbud uten at kundene er informert om hva de kjøper. Det er også en viss fare for å kjøpe laks med mykobakteriose (fisketuberkulose) som mennesker kan smittes av.
 
NMF nekter å akseptere at syk/smittet laks blir solgt til uvitende forbrukere, så i dag (11.4.2013) starter vi en landsdekkende aksjon rettet mot dagligvareforretninger.
Oppdrettsnæringen sitter med pengene og makten, men vi sitter med sannheten!
Norske bønder må forholde seg til et strengt regelverk med krav om slakting og destruksjon av besetninger med farlige sykdommer – dette regelverket slipper lakseoppdretterne unna, og de fortsetter å tjene gode penger på salg av syk/smittet oppdrettslaks.
 
Alle dagligvareforretninger er mål for aksjonen da bortimot all oppdrettslaks som selges er syk og/eller smittet med ILA og/eller PD. I tillegg informeres kunder med utdelte brosjyrer, ettersom vi mener at forbrukerne har krav på å vite at de kjøper syk/smittet laks.
 
«All oppdrettslaks som selges er syk og/eller smittet uten at kundene advares mot dette, noe som jeg synes er helt forkastelig. Vi har en tradisjon i Norge for at det ikke selges mat som er infisert med sykdommer» sier Kurt Oddekalv om aksjonen, som skjer på følgende måte:
 
Aksjonistene fyller handlevogner med lakseprodukter i butikkene og forlater disse i butikken med et klistremerke med teksten ”Inneholder syk/smittet oppdrettslaks”. I tillegg påføres klistremerker med samme tekst på resterende lakseprodukter i frysediskene. Videre deles det ut informasjonsbrosjyrer utenfor butikkene slik at kundene blir informert om hva de egentlig kjøper og spiser til middag.
 
Om sykdommene
ILA er en av de alvorligste sykdommene et oppdrettsanlegg kan bli rammet av. ILA ligger latent i all laks; det vil si at all oppdrettslaks er syk/smittet. Utbrudd oppstår under spesifikke forhold i merdene. Ettersom merdene har tett konsentrasjon av laks som svømmer rundt i egen skit, øker stressnivået til laks, som igjen svekker immunforsvaret. Deretter ligger forholdene godt til rette for at ILA kan blomstre.
 
Fisketuberkolose (Mycobacterium marinum) er en av sykdommene som mennesker kan smittes av, men allikevel velger oppdrettsnæringen ikke å teste laksen sin for smitte. Inkubasjonstiden hos mennesker utsatt for smitte, kan variere i alt fra 2 dager til to år. Vanligvis er det huden på hender og føtter som blir infisert. De hovner opp med materie og blir rosa eller purpurfarget. Det kan ta over et år å bli kurert for en infeksjon. Smitten kan bli spredd på mange måter til mennesker, bl.a. gjennom kontakt med bakterierikt vann eller fisk.
 
Cirka 98 % av all laks sør for Trondheimsfjorden er syk/smittet med PD, og størstedelen av all laks nord for fjorden er smittet med same kjøttødleggende sykdom. PD-utbrudd på et sjøanlegg med 500.000 laks medfører et gjennomsnittlig tap på ca. 10 millioner kroner. For å dekke over disse tapene blir syk/smittet laks lagt ut for salg. Blant annet kommer de som tilbud i fiskedisken, eller solgt til utlandet.
 
 
Vi i Miljøvernforbundet tatt på oss jobben med å informere kundene om laksepandemien. Vi forventer at alt salg av syk/smittet laks heretter skal opphøre. Ønsker du å bli med på aksjonen? Ta kontakt med aquakrim@nmf.no. Om du også vil laste ned og formidle brosjyren ovenfor, så setter vi stor pris på dette. Sannheten skal frem!
 
Se også følgende artikler for mer informasjon/dokumentasjon:
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :