NMF snakket om tette anlegg i kontroll og konstitusjonskomiteen
Publisert: 03.12.2012
 
Kurt Oddekalv talte for Stortingets kontroll og konstitusjonskomite idag, mandag 3. desember da riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen ble behandlet. NMF´s rapport om miljøproblemene med norsk fiskeoppdrett fra 2010 ble stemplet konfidensiell fordi vi ba riksrevisjonen gripe inn. Riksrevisjonen har siden kommet med denne rapporten som gir NMF støtte på mange av våre innvendinger mot næringen. NMF var eneste miljøorganisasjon ved slden av Norske lakseelver og Jeger og fisk som var invitert pga vårt langvarige arbeide med saken. NMF ved Kurt Oddekalv var alene om å snakke om løsningen på problemene, tette flytende anlegg.
Tilstede i høringen var også Cermaq, Marine Harvest og flere andre fra bransjen. 7 fra næringen , 7-8 fra forvaltnin og som til slutt politikerne. NMF presenterte hva næringen ville spare i sykdom og penger med tette anlegg som er løsningen på miljøproblemene. Senere i høringen uttalte både oppdretterne, vitenskapsfolk seg.
 
Senere i høringen uttalte både oppdretterne, vitenskapsfolk seg. Havforskningsinstituttet ved Tore Nepstad viste igjen hvor mye penger fra fiskeoppdrett betyr for ham ved å bagatellisere at det var betydelige miljøproblemer med forurensning av norske fjorder. Til slutt kom de politiske vaskefillene som vasker fagrapportene bestående av personer som Britt Hjeltnes fra Veterinærinstituttet og Karin Boxaspen fra Havforskningsinstituttet. De kan best beskrives som rapportvaskere.
 
Kurt Oddekalv fikk spørsmål om hva han mente var det største problemet, hvorpå Kurt Oddekalv svarte at systemet rundt Lisbeth Berg Hansen og Liv Holmefjord er korrupt. Martin Kolberg fulgte opp med å stille spørsmålet: "Hva mener ministeren (Lisbeth Berg Hansen) og Liv Holmefjord om denne påstanden?". De kommenterte med bortforklaringer og ullent snakk.
 
Det er mulig å se videoopptak fra hele høringen på følgende lenke: 
 
Kurt Oddekalv taler blant annet på følgende lenke med videoopptak fra til 18.18 til 23.55 
 
Kurt Oddekalv svarer blant annet på spørsmål fra 28.48 til 31.26 , fra 38.38 til 40.54 og fra 74.27 til 76.20 på spørsmål om tette anlegg.  
 
NMF er stolte over å ha initiert rapporten og denne påfølgende høringen. En høring som ble ledet fortreffelig av Anders Anundsen. Det var en veldig engasjert komite med gode spørsmål, hvorav Jette Christensen var blant dem som utmerket seg.
 
Klif har nylig vist at utslippene øker fra fiskeoppdrett. Noe som understreker behovet for å endre driftsformen som ikke er bærekraftig: www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2012/November-2012/Okende-utslipp-fra-fiskeoppdretterne/
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :