Miljøvernforbundets krav om avliving av oljeskadd fugl får gjennomslag
Publisert: 24.09.2012
Norges Miljøvernforbund får gjennomslag for at oljeskadd sjøfugl skal avlives og ikke vaskes. I etterkant av Rocknes ulykken, 19. januar 2004, har NMF krevd at fugl skal bli avlivet utav dyrevelferdsmessige årsaker. I dag, 24 september 2012, vedtok Miljøverndepartemantet at avliving av oljeskadd sjøfugl blir hovedregelen etter oljesøl fra skip og andre oljeutslipp langs kysten.
 
Miljøvernforbundet er den eneste organisasjonen som har ført denne politikken. Dette på tross av motstand og samstemt kritikk fra miljø- og dyrevernsorganisasjonene Greenpeace, Noah, WWF, Naturvernforbudet, Natur og Ungdom og Bellona.

Etter Rocknes, Sever og Full City ble det satt i gang vasking av fugl i stor stil. Dette er faktisk uakseptabelt, ikke bare grunnet skader fra oljen, men også på grunn av at fangsten av til dels helt utmattede og døende fugler, er pinefull og påfører mer lidelse. NMF har selv gått ut fysisk og avlivd oljeskadde fugler i etterkant av ulykker.

”Det øyeblikket fuglene kommer i kontakt med oljen er de dødsdømte. Fuglene får i seg store mengder olje når redningsmannskapet forsøker å vaske fjærdrakten. Oljen er giftig og ødelegger fuglen innvending. Vasking er rett og slett dyremishandling” sier Kurt Oddekalv.

De eneste fuglene som skal rehabiliteres er truede arter. Miljøverndepartementet viser med dette til stellerand og dverggås, noe som er helt i tråd med Miljøvernforbundets krav om at rød listede arter er de eneste som bør vaskes.

En vurdering fra Mattilsynet og Landbruksdepartementet viser til at avliving av fugl ofte er det beste alternativet. ”Der andre organisasjoner sier vasking, vasking, vasking, sier vi dyremishandling, dyremishandling, dyremishandling”, vektlegger Oddekalv, som er lettet at en årelang kampanje endelig har ført fram.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :