Skriv under for å få fiskeoppdrett ut av Hardagerfjorden
Publisert: 10.05.2012
Norges Miljøvernforbund startet aksjonen fiskeoppdrett ut av Hardangerfjorden 3. mai i år. Vi har nå krevd flytende, lukkede anlegg for å få bukt med miljøproblemene i flere år uten gehør. Når de ikke vil gjøre noe med problemene og heller ikke redusere biomassen i Hardangerfjorden, så er det bare en ting å gjøre. Få de fjernet.
Du som leser dette kan selv hjelpe til i denne aksjonen om du har folkeregistrert adresse i Hordaland fylke.
Kapittel 6A § 39a i kommuneloven sier blant annet følgende:
 
 "Innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig".
 
Merk at man ikke trenger å være fylt 18 år for at underskriften skal telle. Underskriftskjemaer er lagt ut på forskjellige steder i Hardanger  som f.eks bensinstasjoner. Om folk kommer innom vårt hovedkontor i Bergen for å gi sin underskrift så er selvsagt alle velkommen til å gjøre det.
 
 
Kort om aksjonene hittil: 
 
 
 Miljøvernforbundet fører også kampen mot fiskeoppdrettsnæringen internasjonalt. Noe som er årsaken til ansettelsen av Don Staniford. "Inntil Norge fjerner oppdrettsanlegg fra fjordene, bør forbrukerne boikotte norsk oppdrettslaks," sier Don Staniford i Global Alliance Against Industrial Aquaculture (GAAIA) som nå jobber i Norge for Miljøvernforbund. "Norsk oppdrettslaks etterlater en ekkel smak i munnen. Ikke rart at Russland nå har forbudt import av norsk oppdrettslaks på grunn av helse risikoen '. "
 
 
 
 
Lokale bønder, fiskere og samfunnsborgere – inklusive Hardangerfjord Motor Cycle Club støtter kampanjen med å tillate at bannere henges opp på bygningene deres.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 På Hardangerfjord Hotel var det enda et seminar med folk som driver dialog med oppdrettsnæringen i håp om at de skal forbedre seg.
 “Det er på tide å stoppe snakkingen og gå over til handling,” tordnet Kurt Oddekalv, leder av Miljøvernforbundet.  “Enda et dialogmøte hjelper ingenting til å stoppe spredning av sykdom og parasitter fra fiskeoppdrett. Det er tydeligvis bare en løsning og det er å få oppdrett helt ut av Hardangerfjorden. 
 
 
 
 
 
 
 Sist men ikke minst skal oppdretterne få merke at nok er nok !
 
 
 
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :