Miljøvernforbundet utestengt fra åpningen av Mongstads testanlegg for CO2 -fangst
Publisert: 07.05.2012
Miljøvernforbundet (NMF) ble utestengt fra åpningen idag av Mongstads testanlegg for CO2 fangst. Det er tydelig at politikken er at siden NMF av en rekke årsaker er kritiiske til denne satsningen, så skal vi holdes vekke. Blant annet pga sterkt kreftfremkallende aminstoffer fra dette testanlegget. At vi og en annen lokal miljøorganisasjon utestenges er i strid med vanlige demokratiske prinsipper. Vi vil med dette minne om at det er den norske stat som direkte og indirekte har betalt nesten hele anlegget. Det var neppe dette folk hadde forventet da Jens Stoltenberg snakket om å gjøre Norge til et åpnere samfunn.
Hele 80 % av anlegget er betalt av norske skattebetalere. I tillegg eier staten 2/3 deler av aksjene i Statoil. Samlet sett gjør dette at det norske folket har finansiert 92,33 % av testanlegget. Dvs at bare en av hver 15. krone finansieres av andre enn det norske fellesskapet. Alikevel stenges NMF som høringsorganisasjon ute.
 
Bellona og Zero som har vært ukritiske til prosjektet har derimot blitt invitert under påskuddet at de har gjort så mye for anlegget. Miljøvernforbundet som er den organisasjonen som har jobbet klart mest med virksomheten på Mongstad gjennom blir derimot utestengt. NMF som derimot med kritiske øyne har tatt opp problemene med både testanlegget, og også manglende vedlikehold på raffineriet blir holdt ute. Med vår lange erfaring på dette området hadde vi også forberedt spørsmål som hele det norske folk bør få svar på. På et anleggsområde hvor vi vet at rør ruster uten at det gjøres noe med det, skal alle problemer feies under teppe mens det skal skrytes av "keiserens nye klær". Mye tyder også på at raffineriet kan bli lagt ned pga manglende lønnsomhet iløpet av få år.
 
NMF er sterkt kritisk til hele planen med å fange og lagre CO2. Både pga høye kostnader, fare for giftige kreftfremkallende utslipp av aminer, usikker lagring og høyt energiforbruk. Dette grønnvasker petroleumsbransjen. Til orientering vil det som fanges fra testanlegget slippes rett ut i atmosfæren etterpå! Store mengder energi iform av elektrisitet vil også forbrukes i denne miljøskadelige prosessen. Det er i seg selv et paradoks at for å begrense klimagassutslipp fra kraftproduksjon skal det satses på noe som krever mye energi. Skulle noe bli deponert på under havbunnen i framtiden så har vi ingen garanti på at det vil forbli der. Lagring av CO2 er høyst usikkert.
 
Det er reelle klimatiltak og begrenset forbruk som er nødvendig å gjennomføre for å redde kloden fra stor temperaturstigning og havforsuring. Hadde det blitt satset slike milliardbeløp av staten på energieffektivisering og geotermisk energi så ville vi på få år fått en betydelig bedring. Noe slikt kan vi ikke forvente av anlegget som ble åpnet idag.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :