Norsk fiskeoppdrett med utgaven "Lukket oppdrettsanlegg i sjø"
Publisert: 11.01.2012
 
Norges Miljøvernforbund var først ute med kravet om overgang til lukkede oppdrettsanlegg i sjø for å løse de store miljøproblemene med dagens åpne nøter. Vi ser på det som en seier bladet norsk fiskeoppdrett nå har viet et helt nummer til dette temaet
 
 
 
Utgaven dokumenterer at det er fullt mulig å drive lukkede fiskeoppdrettsanlegg i sjøen på en driftsmessig og økonomisk forsvarlig måte. Da NMF stilte krav om at næringen må over i lukkede anlegg jobbet vi også opp mot f. eks betongindustrien for at de skulle komme med konsepter. Det er noe av det vi ser resultater av i denne utgaven. NMF kommer til å fortsette å presse på for en overgang til lukkede anlegg i sjøen inntil målet er nådd.  

Det er også en sak som er viktig av hensyn til fiskens velferd. Fisk som blir spist levende av lakselus og badet i kjemikalier mot disse, deriblant nervegifter  lever ikke noe verdig liv. 

 
Dette er en framtidsrettet utgave av norsk fiskeoppdrett. En klar forbedring fra bladets vanlige innhold. Men det hadde ikke skadet med et intervju av NMF - leder Kurt Oddekalv som er den som har stått i fronten for å presse næringen over i slike anlegg. 


Støtt saken ved å bli medlem i NMF  eller gi til konto 9521 05 71982. 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :