Direktoratet for naturforvaltning krever lukkede anlegg i Finnmark !
Publisert: 21.12.2011

Norges Miljøvernforbund har jobbet for lukkede anlegg i mange år. Det er blitt brukt flere millioner kroner, og båten MS Miljødronningen ble bygget med denne saken som hovedformål. Bilder av sjøbunnen er blitt vist for riksdekkende tv. Oppdrettsanlegg har blitt bordet og fusk har blitt dokumentert. Kystfiskere har ropt, fritidsfiskere har ropt, dykkere har ropt og vi har ropt. -Nå ser det endelig ut som om noe går igjenom. Miljøvernforbundet takker, det burde oppdrettsnæringen også gjøre.

 

 

 -Alle nye oppdrettsanlegg langs finnmarkskysten skal være lukkede, krever direktoratet for naturforvaltning.

-Dette er en seier for norskekysten og i tråd med hva vi har krevd i en årrekke. Dette er starten på lukkede anlegg langs hele kysten, noe som er nødvendig for å bevare kysttorsken og kystfisket, sier Kurt Oddekalv.

Fiskeri og havbruksnæringens landsorganisisjon mener at dette ikke er veien å gå, og mener det bør fokuseres mer på resultater enn teknologi. Norges Miljøvernforbund mener oppdrettsnæringen har hatt mer enn god nok tid på seg til å oppfylle kravene om mindre lakselus, mindre sykdom og ingen rømninger. Dette har de ikke klart, og nå er det gledelig å registrere at myndighetene åpner opp for tvang. –Dette er helt nødvendig, gjentar Kurt Oddekalv.

Havbruksnæringen har i årtider pumpet fjordene våre full av fôr, skitt og kjemikalier. Dette har gått utover villfisk, spesielt Sei og Torsk som forsyner seg grovt av pelletsfôret som går igjennom merdene. Problemene med lakselus går hardt utover villaksbestandene som passerer alle merdene på sine vandringer til og fra vassdragene. Kjemibehandlingen som skal ta knekken på lakselusen, som er et lite skalldyr går også hardt utover ville skalldyr i fjordene våre.

-Alle disse problemene vil forsvinne når vi får lukkede anlegg som henter vann fra under fotosynteseskjiktet (ca 50m), der det ikke finnes lakselus og parasitter som er skadelige for laks og ørret. I tillegg får vi den gevinsten at avfallet kan taes opp og gjerne brukes som næringsrik gjødsel, sier lederen av Miljøvernforbundet, Kurt Oddekalv.

Vi håper at departementet ser positivt på DN sitt krav og at dette blir en realitet. Det er helt nødvendig for kystens fremtid og helt nødvendig for oppdrettsnæringen på sikt. Dette er kun et kostnadsspørsmål, teknologien finnes og kompetansen til å videreutvikle gode, lønnsomme løsninger er absolutt tilstede. Den eneste bremseklossen som gjenstår nå er FHL, fiskeri og havbruksnæringens landsorganisisjon -som alltid jobber MOT mijøtiltak.

Støtt saken ved å bli medlem i NMF;  www.nmf.no/blimedlem.aspx?pageid=1  eller gi til konto 
9521 05 71982.  
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :