Aksjon- NMF stanset arbeidet i Solheimsviken
Publisert: 11.11.2011
Norges Miljøvernforbund aksjonerte i dag mot Rieber sin forurensende aktivitet i Solheimsviken. NMF stanset anleggsvirksomheten med kjetting, to semitrailere måtte ta tidlig helg. Miljøvernforbundet mener arbeidet bryter mot tillatelsen som er gitt av Klima og Forurensingsdirektoratet, men etter et timeslangt møte med Rieber konkluderte fylkesmannens seksjonssjef for forurensing, Kjell Kvingedal om at alt var i skjønneste orden. Det er utrolig hva man kan enes om i et møterom.. Les analyser og dokumenter fra saken i artikkelen.
Allerede da Kjell Kvingedal kom ut fra møtelokalene hos GC Rieber uttalte han at alt var i orden. -Vi har vært her nå i nesten en time, og alt er greit og i henhold til retningslinjene som er bestemt for virksomheten, sa seksjonssjefen. Dette uttalte Kvingedal før befaring på selve anlegget, og møtet varte selvfølgelig lenge nok til at sandbåten fikk tid til å forlate bukten. Partikkelsperren ble altså åpnet mens Rieber og Kvingedals kompani satt i et flott møterom. BT dekket saken, les saken her.
Kjell Kvingedal uttalte også at mengdene forurensing som lekker ut under og over presenningen er ubetydelige. Det kan virke som om fylkesmannen er mest opptatt av å beskytte sitt eget vedtak.
 
Solheimsvikens indre del, nærmest Gamle Nygårdsbro skal fylles igjen for å lage areal til et nytt hotell og messesenter. Norges Miljøvernforbund er sterkt kritisk til utfyllingen som vil spre gammelt, sterkt giftholdig slam fra tidligere verftsindustri (se analyse her -den verste NMF har sett i sin karriere). NMF mener at Rieber må tvinges til å slamsuge bunnen før tildekking, slik at giften taes ut av sirkulasjon for all fremtid. Les tidligere nettartikler fra NMF her.
Bergens Tidende skrev også en artikkel om saken i September 2011, klikk her for å gå til denne.
 
Norges Miljøvernforbund frykter sterkt at de farlige giftstoffene (TBT, PAH, PCB og Kvikksølv) som nå svever i vannmassene blir tatt opp i næringskjeden. Trykk her for å lese NMFs uavhengige analyse.
 
"Det vi kaster i sjøen i dag, spiser vi i morgen"
 
Alle dokumentene i saksgangen er tilgjengelig på fylkesmannen sine nettsider:

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :