Det haster for MS Hamen!
Publisert: 02.11.2011
Det norske skipet MS Hamen ligger ille tilredt i Iddefjorden på svensk side. Stiftelsen MS Hamen som eier skipet har ikke infridd, fremdeles ligger skipet utsatt til for is. Forrige vinter var det nære på at båten gikk ned. Skipet skulle egentlig hugges før det ble fanget opp av ildsjeler som ville restaurere det. Stiftelsen MS Hamen har ikke satt fartøyet i stand og heller ikke fjernet det slik de har lovet en rekke ganger. Norges Miljøvernforbund frykter at skipet nok en gang vil få hard medfart av isen i Iddefjorden og at det kan synke med de miljøproblemene dette vil medføre.
 
 
 
 
      
                        
                                                                                                                 Foto: Rune Karlsson (C)
Stiftelsen MS Hamen har nått fått et ultimatum. Länstyrelsen i Sverige har gitt eierne av skipet seks uker på seg til å fjerne skipet, ellers tar de selv affære. Norges Miljøvernforbunds Jan Hugo Holten reagerer sterkt, og mener seks uker er alt for lang tid. -På seks uker kan det skje mye, båten kan synke på denne tiden, sier han. Flere ganger i forrige vinter holdt båten på å synke, -det er ingen grunn til å tro at dette ikke vil skje igjen, sier Kurt Oddekalv, leder av NMF. Norges Miljøvernforbund har sendt krav til Vestre Gøtaland Länsstyrelse om umiddelbar fortgang i saken. Les brevet her!
Det haster for MS Hamen!
Publisert: 02.11.2011
Det norske skipet MS Hamen ligger ille tilredt i Iddefjorden på svensk side. Stiftelsen MS Hamen som eier skipet har ikke infridd, fremdeles ligger skipet utsatt til for is. Forrige vinter var det nære på at båten gikk ned. Skipet skulle egentlig hugges før det ble fanget opp av ildsjeler som ville restaurere det. Stiftelsen MS Hamen har ikke satt fartøyet i stand og heller ikke fjernet det slik de har lovet en rekke ganger. Norges Miljøvernforbund frykter at skipet nok en gang vil få hard medfart av isen i Iddefjorden og at det kan synke med de miljøproblemene dette vil medføre.
 
 
 
 
      
                        
                                                                                                                 Foto: Rune Karlsson (C)
Stiftelsen MS Hamen har nått fått et ultimatum. Länstyrelsen i Sverige har gitt eierne av skipet seks uker på seg til å fjerne skipet, ellers tar de selv affære. Norges Miljøvernforbunds Jan Hugo Holten reagerer sterkt, og mener seks uker er alt for lang tid. -På seks uker kan det skje mye, båten kan synke på denne tiden, sier han. Flere ganger i forrige vinter holdt båten på å synke, -det er ingen grunn til å tro at dette ikke vil skje igjen, sier Kurt Oddekalv, leder av NMF. Norges Miljøvernforbund har sendt krav til Vestre Gøtaland Länsstyrelse om umiddelbar fortgang i saken. Les brevet her!

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :