Her er du:
Høyesteretts kjennelse, anken fra Åge Simonsen
Publisert: 19.09.2011
Igjen - som i begge tidligere rettsinstanser - taper Åge Simonsen klart.
Hans utspill vedr. sjikane og usaklig oppsigelse overfor forbundet og Kurt Oddekalv
personlig - versert i presse og servert for retten - er med all mulig tydelighet tilbakevist.
Det er Åge Simonsens egen oppførsel som har medført en helt grei og gyldig oppsigelse.

 
Ankeutvalgets kjennelse

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :