Sammen for Norge med rovdyr
Publisert: 14.09.2011
 
 
 
Norges Miljøvernforbund har klaget inn vedtaket om lisensfelling av tre ulver i 2011. Lisensjakten er satt til å begynne i fra 1 oktober. I år kan man altså jakte både ulv og elg samtidig i områder som ligger utenfor forvaltningssonen for ynglende ulv.

Jon Bakke, vår jurist har på vegne av rovdyrforkjempere i Norge skrevet at lisensfelling av ulv bryter med norges forpliktelser til å ivareta en truet dyreart, og understreker at mange uavhengige rapporter påpeker at ulvestammen anslagsvis må være på minst 800 individer eller mer for å sikre en fremtidig levedyktig stamme. Det faller derfor på sin egen urimlighet å vedta at stammen skal reduseres ytterliger med bakgrunn i lisensfelling, noe som ikke er relatert til hverken skadeforebyggende tilltak eller uttak av problemdyr i konfliktområder.

Lisensjakten blir klart trukket som paralell til en "nødvendig" blodutgytelse, som i sin tur skal fremskaffe en allmenn følelse av medgjørliget overfor jeger- og bondestanden i fra forvaltningens side.

I samtalen som fant i Elverum fredag ble det diskutert forskjellige innfallsvinkler dersom klagen om lisensjakten blir avslått i fra forvaltningsmyndigheter. 

Samtidig med at vi ser de første konturene av kommende stor sak, er også foreningen ARR - Aksjonen Rovviltets Røst - snart klare for å begynne med sitt arbeid. Muligheten er stor for at nettopp lisensjakten kan bli høstens store utfordring for både jegere, den generelle motstandergruppen, samt alle på vernesiden. Samarbeidet er første ledd i en stor og tydelig front for et Norge med rovdyr.
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :