Her er du:
Rotenonbehandlingen, et vellykket avansert gateteater
Norges Miljøvernforbund sin rotenonbehandling av et oppdrettsanlegg, var et stykke avansert gateteater for å sette problemstillingen rundt lokalisering av oppdrettsanlegg på dagsorden. Aksjonen ble gjennomført ved å blande ut melk i rentvann for så å sprøyte det over oppdrettsanlegget til Lerøy. Ny video i saken!
 
 
- 20 liter melk, og noen hundre liter vann var "rotenonblandingen" som Norges Miljøvernforbund rotenonbehandlet Lerøy Seafood fikk dusjet over seg, sier Kurt Oddekalv.
 
Det var torsdag 1. september at Norges Miljøvernforbund tok med seg MS Miljødronningen på aksjon. Med seg hadde Miljødronningen rotenonblandingen som besto av 20 liter melk, som var blandet i en vannbeholdet på flere hundre liter vann.
 
- Jeg må bare beklage at jeg slapp ut 3 liter sur melk i denne balndingen, sier en smilende Kurt Oddeklav
 
Han henviser til at 3 av de 20 litrene med melk som ble vannet ut var sur fordi den hadde gått ut på dato.
 
Bakgrunnen for aksjonen var at Lerøy Sefood sitt anlegg i Vaksdal er plasser på lokaliteten, uten politisk støtte i kommunen.
 
- Lokaliseringen er i strid med lokalt ønske for denne delen av fjorden, her har Fiskeridirektoratet, ved fiskeridirektøren rett og slett overkjørt lokaldemokratiet. Det er grunnen for at vi så oss nødt til å få satt saken på dagsorden, uttaler Kurt Oddekalv.
 
Lokal forvaltning og lokaldemokrati er viktig. NMF har ukentlig kontakt med kommuner og lokalpolitikere som ikke øksker oppdrettslokalitet, da det skader økosystemet i fjordene. Miljøvernforbundet mener det er på tide at lokalsamfunnenes interesse blir hørt.
 
Det avanserte gateteateret har medført reaksjoner fra den korumperte delen av norsk miljøbevegelse, som i god tradisjon er ute etter å forsøke å skade Miljøvernforbundet.
 
-Jeg er noe flau over at "en samlet miljøbevegelse", som ellers ofte har brukt gateteater, tar avstand fra meg, og ikke så at denne aksjonen kun var et avansert gateteater, sier Kurt Oddekalv.
 
Han henviser til at feks Bellona tidligere har klatret opp i den norske julegrana i London med nissemaske og aksjon mot britisk surnedbør på agendaen. En aksjon som bl.a. medføret til noe skade på den norske julegrana.
 
- Man kan jo undres på om organisasjonene er betalt av FHL eller oppdrettere for å komme med et slikt utspill, sier Kurt Oddekalv.
 
Han heviser til at 3 av disse organisasjonene Frederic Hauge i Bellona, Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet og Rasmus Hansson i WWF mottar støtte fra oppdrettsindustrien.
 
 
Kurt Oddekalv 90892268
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :