aksjonerer for salamanderen i Kvithei
Publisert: 10.08.2011
Det tas generelt allt for lite hensyn til skjeldne arter som salamander og amfibier, derfor aksjonerer Norges Miljøvernforbund og akjsjon "Vern av Kvithei" for salamander i området Kvithei, i Sola sør. Målet for sammarbeidspartnerne er å gjenoppbygge demningen som Sola kommune ulovlig gravde ut i vinter.

- Utgravingen av demningen i Kvithei er miljøkriminalitet av verste sort, sier Oddekalv.

Vern av Kvithei og Norges Miljøvernforbund går nå inn og tilbakefører demningen. I første rekke forsterker vi nøddemningen som naboer allerede har startet på. Vi krever at ordfører Håkon Rege og kommunen pålegger Kvithei Utbygging KF å gjenoppbygge demningen slik den var. Hvis ikke dette skjer snarlig vil vi selv komme med innleid gravemaskin og fullføre redningsaksjonen.
Vi har funnet en vei opp for beltegraver som ikke vil ødelegge det følsomme naturområdet, for øvrig samme veitrasé som kommunen brukte i dette nedrektige naturinngrepet. 

- Salamanderdammen i Kvithei har en stor bestand av utrydningstruet småsalamander, og kommunens målsetning med gravingen var å ødelegge dammen og salamanderbiotopen for å gjøre det enklere å få godkjent reguleringsplan for boliger i Kvithei. Den slags cowboy-handlinger må felleskapet reagere mot, sier Oddekalv.
 
Salamanderdammen og myrområdene i Kvithei er et meget viktig våtmarksområde som fungerer som vannmagasin og sørger for utjevning av vanntilsiget til områdene nedenfor. Det er allerede meldt om økende flomproblemer hos naboer i Vigdelområdet de siste årene, som sannsynligvis skyldes de siste utbyggingstrinnene i Hålandsmarka. Hvis også Kvithei bygges ut kan man forvente at dette problemet vil øke ytterligere.
 

For de nye beboerne ved Kvithei som er på sett og vis har kommet til en erkjennelse om husene deres kanskje ikke skulle vært bygget der de ligger i dag - som en satellitt i et historisk landskap - er froskenes kvekking og enkeltbekasinnenes lystige parringslek noe av det som gjør det verdt å bo der. Når vi i tillegg bor i et landskap hvor etter alt og dømme vikingehøvdingen Erling Skjalgsson sto og speidet etter fienden, må man ha råd til å ta vare på dette. Og det å bryte konturene på høydedragene ut mot skipsleia og Jærstrendene med boliger vil være helt feil også for en landbrukskommune som Sola. 


Norges Miljøvernforbund forlanger at kommunen restaurerer demningen i Salamanderdammen i Kvithei snarest, og innfører et varig vern av den siste kystlyngheien i Sola kommune.
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :