Her er du:
KONDOLANSE
Publisert: 23.07.2011

Til
Regjeringen ved Jens Stoltenberg
Youngstorget
Oslo

AUF ved leder Eskil Pedersen
Youngstorget
Oslo

Kjære Jens Stoltenberg og Eskil Pedersen

Det er med stor sorg og dypt sinne Norges Miljøvernforbund og jeg opplever de dypt tragiske hendelser som har rammet grunnfjellet i den demokratiske ide, og da spesielt at vi har mistet så mange flotte engasjerte ungdommer så meningsløst. Mange sår er skapt som aldri vil gro hos pårørende, venner og kjente.

Det norske samfunn og det norske styresett er nå satt på en tøff prøve, og 22. juli 2011 vil for alltid danne et tidsskille i Norge. Vi er ikke så mange i Norge og derfor berører disse hendelsene oss alle sterkt. Det vil i tiden fremover være viktig å hegne om den demokratiske ide og den åpenhet det norske samfunn er kjent for. Nasjonen Norge må ikke bli et lukket samfunn, men fortsette å være kjent for sin frihet og demokratiske ånd som våre grunnlovsfedre beredde grunnen for. Kun da er vi sikre på at den politikk som blir ført er en villet politikk, av folket for folket.

Vi må aldri la oss true til taushet, til å akseptere en politikk basert på frykt. Da vil vårt demokrati, vår frie ytring være truet.

Vi er med dere i sorgen.

Med hilsen

 

Kurt Oddekalv

Leder i Norges Miljøvernforbund

 
 
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :