Her er du:
- Hev U-864 og rydd opp i oppdrettsbransjen Jens!
Det sier Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet, som hadde fått tillatelse fra politiet til å markere forbundet sitt syn utenfor AP sitt landsmøte torsdag.

Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernforbund  oppfordrer Det Norske Arbeiderparti til å ta et oppgjør med sin egen fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen, regjeringens tvilsomme antimiljøminister.
 
U-864 er kvikksølvbomben utenfor Fedje, der 65 tonn kvikksølv truer med å forurense og ødelegge det marine miljøet på Vestlandet. I verste fall kan man frykte at en betydelig del av fiskerne vil miste levebrødet i mange generasjoner fremover på grunn av kvikksølvforurensning.

- Vi ser gang på gang at saken er oppe i Stortinget og at et flertall på Stortinget vil heve U-864. Regjeringen ved Lisbeth Berg-Hansen blokkerer Stortingets vilje gjennom trenering. Verdens største heveselskap, det nederlandske Mamot har sagt at det er mulig og har sågar skrevet en intensjonsavtale om heving. - Nå må AP skjerpe seg og rydde opp, sier Oddekalv

Oppdrettsindustrien er en industri som har fått vokse nærmest uhemmet i 30 år uten et tilstrekkelig lovverk på miljøsiden. Lakselus, rømminger, sykdom og kloakkproblemer er bare noen av problemene oppdrettsindustrien fører med seg. Ingen politikere fokuserer på at flere tusen kystfiskere og enda flere fritidsfiskere er i ferd med å miste det naturlige fiskegrunnlaget som norske fjorder og elver har gitt dem. Oppdrett gir nye arbeidsplasser, men eliminerer også tradisjonelle og bærekraftige arbeidsplasser.

- Vårt budskap til APs landsmøte er enkel: Tette, lukkede oppdrettsanlegg må bli AP sin nye oppdrettspolitikk, uttaler Oddekalv.
 
Miljøvernforbundets leder oppfordrer Arbeiderpartiet til å tenke nytt. Tette lukkede anlegg vil gi nye arbeidsplasser og videreutvikling av en teknologi, i tillegg til å rydde opp i en særdeles skitten industri.

- Dette handler ikke om "for eller mot oppdrett". Oppdretten er nok komet for å bli, men det må stilles ansvarlige miljøkrav til industrien. Krav som gjør at oppdrettsindustrien ikke raserer andre arbeidsplasser i primærnæringene og selve livsgrunnlaget til mange tusen personer langs kysten, avslutter Oddekalv.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :