Jegerne - Ulvene, 3-0
Publisert: 16.02.2011
Klappjakta på 3 ulver er over i Hedmark. Den omstridte og tidligere viktige Osdalshannen ble felt på lisensjaktas første dag. Onsdag formiddag ble ytterligere to ulv drept i Rendalen. Dermed er lisensjakta på ulv over.
 
Norges Miljøvernforbund er skuffet over Miljøverndepartementet som ikke endret vedtaket om lisensfelling fra  rovviltnemde.
Etter at fellingstillatelsen på tre ulver var i boks, kastet ca 100 jegere seg ut i en massiv innsirkling av Norges mest sårbare rovdyrart, ulven.

Ivrige jegere stod så godt som klar med børsa rettet mot ulven da tillatelsen til lisensfelling ble godkjent av miljøvernminister Erik Solheim, og den enslige gamle osdalshannen ble drept første dag av jakta. Den radiomerkede ulven ble først skadeskutt i frembeinet, før den fikk sitt dødelige skudd etter en halvtimes ettersøksjakt.

- Dette er den gamle hannen som ynglet i fjor (2009) og hadde unger i osdalsreviret i fjor vinter, opplyser rovdyrforsker Petter Wabakken ved Høgskolen i Hedmark til Østlendingen, etter at hannen ble skutt tirsdag ettermiddag.
Denne ulven mistet reviret sitt etter at tispa den var sammen med ble drept i fjor.

Onsdag vendte jegerne børsa mot det nye Osdalsparet. Da det gjennom lisensfellingsvedtaket foreligger fellingstillatelse også på disse to. Onsdag ettermiddag var begge individene tatt av dage.

Lisensjakta som nå er avsluttet har medført at to av de tre ulvene ble skadeskutt og hvor det måtte igangsettes ettersøksjakt. I den første skadeskytinga gikk det 30 minutter før ulven ble felt, i den andre gikk det over en time før felling var gjennomført.

Begrunnelsen for lisensjakta er ifølge Fylkesmannen i Hedmark "at det befinner seg et revirmarkerende dyr med viktige gener i dette området". Jaktperioden er fra og med 15.februar til og med 31.mars 2011.

- Rovviltnemnda i regionen, Direktoratet for Naturforvaltning og Det Kongelige norske miljøverndepartement er ansvarlig for en uforsvarlige ulveforvaltningen, sier Snorre Sletvold i Norges Miljøvernforbund.

Miljøvernforbundet etterlyser en mer helhetlig forvaltning av ulv, hvor målet må være å ta vare på genetisk viktige ulver, ulver som ikke er preget av innavl.

Norges Miljøvernforbund fikk anledning til å konfronterte Erik Solheim med det faktum at tre ulver er skutt, under sitt fiskeoppdrettsbesøk i Bergen i dag.

Hva skjer med ulv i Osdalen, du har tidligere uttalt at disse genetisk viktige ulvene må bevares?

- Jeg har nettopp fått melding om utskytingen av ulven og vil undersøke denne saken nærmere, svarte Miljøvernminister Erik Solheim til NMFs Jon Bakke.


- Aner ikke denne mannen som er øverste myndighet for miljøforvaltningen hva konsekvensen av hva han selv har godkjent er, undrer Miljøvernforbundet sin nestleder Snorre Sletvold.

Norge har gjennom rovdyrforliket fastsatt av Stortinget i 2004, satt som mål at det skal være tre årlige ynglinger av ulv i Norge. Miljømyndighetene i Norge har gjennom sitt vedtak om lisensfelling mest sannsynelig gjort det umulig å nå målet for 2011. Miljømyndighetene er vel vitende om at det årlig foregår ulovlig jakt på ulv, og at det ulovlig uttak som kommer i tillegg til lisensjakta ødelegger for mulighetene til tre ynglinger i 2011.

KILDE:
Østlendingen: Osdalshannen skutt http://www.ostlendingen.no/nyheter/midt-sterdal/osdalshannen-skutt-1.6034444  (16.02.2011)

Fylkesmannen i Hedmark: http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=5392&amid=3490322  (16.02.2011)

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :