Her er du:
- Også Norge vil få høyere matvarepriser!
Publisert: 08.02.2011

Matvareprisene stiger og vil trolig fortsette med det. En kombinasjon av klimaendringer/vanskelige værforhold, rask befolkningsvekst, dyrere og mer ressurskrevende matvaner og lav rente har fått prisene på en rekke varer til å stige kraftig – det gjelder  råvarer som hvete, mais, ris og sukker, samt kjøtt.

  
 
 
Kombinasjonen av et globalt klima i endring, en global befolkningsvekst, og stadig større grupper av jordens befolkning med ressurskrevende mat (eks kjøtt) på menyen gjør at det legges mer press på mattilgangen nå enn tidligere og i enda sterkere grad i årene som kommer. Dette medfører at råvareprisene på det åpne internasjonale markedet har gått opp og forventes å stige videre.

FN forventer at de økte matvareprisene vil ramme flere millioner nye mennesker, og at prisstigningen vil føre til politiske problemer og øke faren for sosial uro og opptøyer. Allerede i dag sulter mer 1 milliard mennesker, og tallet ventes altså å stige. En rekke land har innført eksportbegrensninger på korn, mens andre land har tatt bort importavgiften for å dempe de økte kostnadene. Det varsles fra en rekke eksperter at både forbrukere og regjeringer over hele verden må forberede seg på stadig høyere priser.

Her hjemme mener Norges Miljøvernforbund det er på høy tid at den norske regjering og storting våkner og tar grep for å sikre at den norske matproduksjonen økes slik at vi er mest mulig selvforsynt.
– At verden står ovenfor en global hungersnød som følge av klimaendringer, befolkningsvekst og endring i levesett, har vært ett av våre faste budskap. Jeg har siden 2004 sagt at vi trolig får en global hungersnød innen 10-15 år, altså i over 6 år, gjennom flere hundre foredrag landet rundt. Foredrag jeg har holdt for menigmann så vel som for handelsmenn og politikere handler om at det er på tide å styrke den norske selvforsyningsgraden av mat, sier Kurt Oddekalv.

Lederen i Norges Miljøvernforbund er krystallklar i sin tale når han sier at politikerne, ikke bare i Norge, må våkne for å tilpasse seg et raskt endrende klima og en framtid med betydelig knapphet på råvarer. Han etterlyser mer lokal handlinger og løsninger i globale spørsmål.
– Det som har skjedd, er at norske myndigheter har skuslet bort de seneste årene. Det har ikke skjedd noen verdens ting som har styrket norsk selvforsyningsgrad, heller tvert om. Det tar tid å endre produksjonsmønsteret av mat. Vi har allerede tapt mye viktig lokal dyrkingskunnskap, og nå må vi handle og gjenvinne det tapte!

Han etterlyser handlekraft og at politikerne fjerner skylappene som styrer dagens politikk.
– Flertallet av norske politikere virker som de styrer fremtiden slik de selv oppfattet gårsdagen og ser på dagen i dag slik de selv finner det bekvemt å oppfatte den. Det er direkte farlig når man skal representere og sørge for sitt eget folks ve og vel.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :