Faktarapport overlevert Stortinget
Tirsdag (9.11) denne uken overleverte Norges Miljøvernforbunds (NMF) ”Faktarapport om miljøkonsekvenser ved oppdrett av nordatlantisk laks i Norge” med tilhørende DVD til alle stortingsrepresentanter. Utdelingen av faktarapporten er en del at informasjonsopplegget NMF kjører for at det må stilles langt strengere miljøkrav til oppdrettsnæringen, med et mål om å få næringen inn i tette flytende anlegg med rensing.
I slutten av forige måned fikk Stortingets kontrollkomite rapporten med kildemateriell overlevert, men en oppfordring til å gå oppdrettsnæringen nærmere i sømmene.

Vedlagt denne ukens utdeling av rapporten har også NMF lagt ved et skriv:

9. november 2010       

Kjære Stortingsrepresentant!

Du har vel hørt om kampen vår for å få oppdrettsanlegg inn i flytende tett anlegg. De har hele tiden sagt at vi ikke kan dokumentere våre påstander om miljøkonsekvensene av norsk oppdrett, og de store mengdene slam som ligger under anleggene. 

Rapporten vi har laget er vanntett, og de forskerne som har lest den sier at den holder mål. Rapporten viser ettertrykkelig dette og den sier sannheten om oppdrett. Det er en katastrofe for fjordene våre at seien blir ødelagt og at villtorsken er i ferd med å forsvinne. Våre lakseelver er i ferd med å bli tomme for både laks og sjøørret.

I ville vakre Vosso er laksen helt utryddet. Det samme gjelder for Os-vassdraget. Vi sloss som du vet for bedre miljø, og det klarer vi ikke uten at Dere ansvarlige politikere tar grep og setter nye standarder for anleggene, og aller helst fristiller Mattilsynet fra alle departementene som har særinteresser i tilsynets virke. Våre analyser viser at det eneste virkemiddel som vil virke er flytende lukkede anlegg med strømsettere som løfter vann fra 50 m dyp og som renser alle utslipp.

Vi vet at flere av våre støttespillere har fått ubehageligheter fra FHL og eksportutvalget for fisk, og denne uredeligheten beklager vi sterk. De har prøvd å true støttespillerne til ikke å støtte oss i kampen. Når de ikke hadde andre virkemiddel, går de løs på dem. Oppdretterne har nektet og stille i 4 tv-debatter tilsvarende 4 radio-debatter om den miserable måten næringen drives på.

Et stort oppdrettsanlegg (årlig produksjon 4-6000 tonn laks) tilsvarer utslipp til 70.000 stk - 90 kg slaktegris, dette forurenser og forpester fjordene våre. Miljøvernforbundet mener vi er nødt til å tvinge oppdrettsnæringen inn i flytende tette anlegg i løpet av tre år, for å unngå en økologisk kollaps. Grunnen til at vi også må opplyse om dette i utlandet er at oppdretterne direkte eller indirekte har kontroll på alle myndigheter som skulle forvalte de. Vi beklager dette, men fjordene og villfisken er viktigere for oss enn oppdretternes oppdrett i åpne merder og dets marked.

Vi sender deg denne rapporten og en DVD for at du kjære stortingsrepresentant skal kunne sette deg inn i og forstå at det Miljøvernforbundet driver med er skikkelig dokumentert, og at vi kjører på med samme kraft videre. Vi ber deg som folkevalgt å lese denne rapporten og ta opp saken før det er for seint og alle fjordene er som Hardangerfjorden stor sett tom for villfisk.

 

Miljøvennlig hilsen

 

Kurt W. Oddekalv

"Faktarapport om miljøkonsekvensene av oppdrett av nordatlantisk laks i Norge" kan bestilles for de som er interessert. Den koster kr 200,- per styk + porto.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :