DN gir NMF miljøfaglig rett
Publisert: 26.10.2010
Direktoratet for naturforvaltning (DN) ved direktør Janne Sollie mener Nores Miljøvernforbund og leder Kurt Oddekalv har faglig dekning i kampen mot dagens oppdrett i åpne merder, og for tette lukkede anlegg.

Til dagens Næringsliv uttaler Sollie: - Når det kommer til sak har Oddekalv stor innsikt i laksenæringen, og det meste av det han sier er faglig riktig.

FHL og oppdrettsindustrien har gjentatte ganger kommet med beskyldninger mot Norges Miljøvernforbund om å fare med løgn og usannheter, noe som har resultert i en 72 siders faktarapport om norsk lakseoppdrett fra Miljøvernforbundet.
 
Norges Miljøvernforbund har det siste året, etter at staten igjen tillot bruken av de ødeleggende virkestoffene diflubenzeron og teflubenzeron, økt presset for nye krav til og en opprydding i oppdrettsindustrien. Oppdrettsnæringen må inn i tette flytende anlegg, som henter vann fra dypet og som renser og ilandfører alle sine utslipp. I tillegg må næringen redusere sin volum produksjon, antallet fisk, av hensyn til dyrevelferd, resursgrunnlaget for fôr produksjon og for økosystemet som helhet.

Oppdrettsnæringen svarer med det samme som de har gjort siste 10 året, nemlig: Vi trenger dialog med konstruktive miljøvernere, men jeg kan ikke si at Oddekalv er en av dem, sier Arild Kvistad i FHL, som representerer oppdrettsnæringen.

Oppdrettsnæringen har som kjent sittet i dialog med, og økonomisk støttet, både Bellona og WWF, uten annet resultat enn at næringen har fått vokse seg enda større, med resultat at miljøproblemene rundt oppdrett har vokst.

De trenger absolutt ingen dialog, dialog er gisseltaking og et tidstyveri som økosystemet ikke har tid til, denne kapitalsterke næringen trenger et pålegg og å komme seg inn i tette flytende anlegg med rensing innen tre år. Kommer det ikke en frivillig omlegging eller et pålegg fra myndighetene, vil enda flere av våre fjorder og elver bli ødelagt og fri for fiskearter som villaks, sjøørret, torsk, sier Kurt Oddekalv.

På spørsmål fra Dagens Næringsliv (26. november) om Oddekalvs kritikk av norsk oppdrettsnæring er berettiget, svarer Janne Sollie:
- Mesteparten av det han sier kan vi gå god for. Vi har i alle fall ikke grunnlag for å si at alt det han hevder er feil, for å si det sånn.
Dagens næringsliv spør videre: - På hvilke områder mener du Oddekalv har rett?
- Når det gjelder både lakselus, rømming og utslipp fra oppdrettsanlegg har vel Oddekalv omfattende og riktig dokumentasjon og riktige vurderinger

- Støtten fra Solli er velig positiv. Jeg er vant til å få pryl i første omgang – før det viser seg at jeg rett. Min jobb har vært å ta opp ubehagelige sannheter, Avslutter Kurt Oddekalv.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :