Krever brakklegging av kystområder for å stanse lakselusa
Publisert: 29.09.2010
Nivået av lakselus hos oppdrettslaks langs kysten er i dag like stort som tidligere. Dagens teknologi med åpne anlegg ødelegger norsk oppdrettsnæring.

Norges Miljøvernforbund krever i et brev til Fiskeri- og Kystdepartementet en omgående brakklegging av deler av kysten og omlegging av oppdrettsnæringen til lukkede anlegg.
Nyere undersøkelser viser at nivået av lakselus hos oppdrettslaks langs kysten i dag er like høyt som i fjor. I 2009 var nivået av lakselus så høyt at det må kunne karakteriseres som et katastrofeår. Myndighetenes ”storaksjon mot lakslus” i fjor der store mengder av giftstoffene teflubenzuron og diflubenzuron ble brukt i et forsøk på å redusere omfanget av lakselus har ikke fungert. Dette kommer ikke som noen overraskelse på Norges Miljøvernforbund (NMF) da vi advarte om denne utviklingen allerede i 2008. Teflubenzuron og diflubenzuron er kitinhemmere som også er til stor skade for alle skalldyr i de fjordsystem og kystområder hvor dette lakselusmiddelet brukes. Denne medisinbruken må stanses. Den eneste løsning som finnes for å få kontroll på nivåene av lakselus langs kysten er å redusere omfanget av oppdrettsanlegg langs kysten da disse fungerer som permanente spredningskilder for lakselus.

Lakselusa forårsaker store lidelser for laksen da disse danner ulik grad av sår på laksen. Dette gjør at fisken blir ekstra mottagelig mot annen sykdom. Oppdrettslaksen er som alle andre organismer som lever i det marine miljøet utsatt for et utall virus og bakterier. Enhver laks som er infisert med lakselus vil være ekstra utsatt for sykdomsangrep. Når oppdrettsnæringen velger å utsette laksen for store mengder lakselus kan ikke det kalles annet enn dyremishandling, noe NMF ser svært alvorlig på. Et oppdrettsfirma som har luseinfiserte oppdrettsanlegg vil til slutt møte seg selv i døra med å ende opp med sykdomsinfisert laks. På Vestlandet snakker en allerede om lakspest der lakselusa er skyld i omfattende sårskader og sykdom (PD) hos laks. Sykdomsinfisert laks er ingen god reklame for oppdrettnæringa.

Historien om oppdrettsnæringens forsøk på å medisinere seg bort fra problemet med lakselus har allerede vist seg å være et feilsteg. I Austevoll i Hordaland og ved flere anlegg i både Sogn- og Fjordane og i Trøndelag er det dokumentert resistanse- motstandsdyktighet mot lakselusmiddel hos lakselus. Disse anleggene representerer kilder til spredning av lakselus som ikke lar seg knekke med medisin. Så lenge oppdrettsnæringen og myndighetene velger å ikke begrense spredningen av lakselus på den eneste måten som nytter - reduksjon i produksjon, vil omfanget av medsinresistent lakselus føre til en katastrofe for oppdrettsnæringen. Dagens teknologi med åpne anlegg og for store mengder fisk er i ferd med å ødelegge norsk oppdrettsnæring.


Omfanget og nivået av lakselus hos oppdrettslaks langs kysten er kommet til det nivå i dag der det kun finnes en løsning.

1. Deler av kysten må brakklegges for oppdrettsanlegg for å stanse spredningen av lakselus.
Omfanget av oppdrettsanlegg er i dag så stort langs kysten at det skjer en kontinuerlig spredning av lakselus langs kysten. Ved å brakklegge deler av kysten vil man kunne avgrense spredningen av lakselus betraktelig.

2. Næringen må legge om produksjonen til lukkede anlegg der vannet hentes fra 50 meters dyp.
Skal oppdrettsnæringen ha noen framtid langs kysten må næringen legge om produksjonen til lukkede anlegg der vannet til anlegget hentes fra minimum 50 meters dyp. Ved å bruke vann fra 50 meters dyp vil man unngå å få lakselus tilført med vannmassene. Lakselusa lever ikke så dypt. Dette vil også gjøre det mulig for næringen å rense utslippene fra oppdrettsanleggene.

Norsk oppdrettsnæring har iløpet av de siste årene forsøkt å medisinere seg bort fra lakselusa. Som forventet av NMF har ikke det fungert. Det har utviklet seg resistanse hos lakselusa mot lakselusmiddel på Vestlandet og oppover til Trøndelag, noe som er svært alvorlig. På Vestlandet snakker en om laksepest forårsaket av lakselusa.

Den eneste løsningen for å unngå at oppdrettsnæringen ødelegger for sin egen eksistens er at produksjonen reduseres langs hele kysten, kystområder brakklegges og at næringen legger om til lukkede anlegg der vannet til anleggene hentes fra minimum 50 meters dyp.

Norges Miljøvernforbund krever handling av både Fiskeri- og kystminister og Miljøvernminister. Dagens teknologi med åpne anlegg er i ferd med å ødelegge oppdrettsnæringen.


Mer informasjon:

Kurt Oddekalv
Leder
90892268

Ørjan Holm
Saksbehandler
91357125

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :