Frarår vask av oljeskadd fugl
Publisert: 28.06.2010
Det ble mye kritikk av Norges Miljøvernforbund, etter utspillet om utskyting av oljeskadet fugl som ikke var truet i forbindelse med havariet av MS Full City. Utspillet får nå støtte i en oppsummering fra Mattilsynet og Direktoratet for Naturforvaltning: "For tallrike og vanlige arter vil DN normalt ikke tilrå rehabilitering. For et fåtall arter vil DN tilrå rehabilitering av hensyn til artens bestandsstatus".

- Dette er helt i tråd med det Norges Miljøvernforbund gikk ut med i august 2009 etter at oljekatastrofen fra "Full City" var et faktum, sier Kurt Oddekalv leder i Norges Miljøvernforbund.

Etter at oljekatastrofen var et faktum krevde Miljøvernforbundet avliving av oljeskadet fugl, og begrunnet dette med dyrevelferd, samt behovet for å redusere sekundærskadene hvor oljeskadet, eller oljesvekket fugl forgifter frisk fugl. 

 
- Avliving av oljetilsølt fugl er det eneste fornuftige tiltaket, og det er det mest humane man kan gjøre mot fugl som er tilsølt av olje både innvendig og utvendig, forteller Oddekalv.

Norges Miljøvernforbundet mener man utsetter vill fugl for mer lidelse ved innsamling, vasking og innesperring enn ved avliving.

-Oljetilgriset fugl er ikke bare tilgriset utvendig, men også innvendig. Gift som kommer inn i fugl vil på sikt kunne føre til sykdom og langsom død. Vi vil få sekundærskader på rovdyr som ser et lett bytte i den oljeskadede fuglen, forteller Oddekalv

-Så lenge fuglen ikke står på rødlisten over truede fuglearter, har vi ikke annet valg. Rødlisteartede fugler derimot er vi nødt til å gjøre en innsats for, men da fordi det er andre overordnede hensyn som i tillegg spiller inn. Dog må det i hvert enkelt tilfelle vurderes i forhold til hver enkelt fuglens beste, sa Kurt Oddekalv i august 2009.

Mattilsynet og Direktoratet for Naturforvaltning, har langt på vei inntatt samme holdning som det Norges Miljøvernforbund inntok under katastrofen.


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :